2010-09-20 01:42:13

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Valnatt

Samtliga 44 valdistrikt räknade

21,8%
1,5%
5,5%
3,5%
35,7%
6,5%
7,1%
4,0%
3,4%
10,8%
0,3%
M C FP KD S V MP SD BP TuP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 70,4%
+0,4
2006: 70,0%

Preliminär mandatfördelning - kommun Botkyrka

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 13 -2 15
C Centerpartiet   -1 1
FP Folkpartiet liberalerna 3 -1 4
KD Kristdemokraterna 2 -2 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 24 -1 25
V Vänsterpartiet 4 -1 5
MP Miljöpartiet de gröna 4 +1 3
SD Sverigedemokraterna 3 +3  
BP Botkyrkapartiet 2 -1 3
TuP Tullingepartiet 6 +5 1
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Botkyrka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 9089 21,8% -247 -2,2 9336 24,0%
C Centerpartiet 626 1,5% -118 -0,4 744 1,9%
FP Folkpartiet liberalerna 2279 5,5% -860 -2,6 3139 8,1%
KD Kristdemokraterna 1456 3,5% -804 -2,3 2260 5,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14919 35,7% -437 -3,7 15356 39,5%
V Vänsterpartiet 2713 6,5% -198 -1,0 2911 7,5%
MP Miljöpartiet de gröna 2943 7,1% +970 +2,0 1973 5,1%
SD Sverigedemokraterna 1664 4,0% +989 +2,3 675 1,7%
BP Botkyrkapartiet 1420 3,4% -215 -0,8 1635 4,2%
TuP Tullingepartiet 4503 10,8% +3804 +9,0 699 1,8%
ÖVR Övriga partier 122 0,3% -59 -0,2 181 0,5%
  Giltiga röster 41734 100,0% +2825   38909 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 323 0,8% -260 -0,7 583 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 185 0,4% +163 +0,4 22 0,1%
VDT Valdeltagande 42242 70,4% +2728 +0,4 39514 70,0%
  Antal röstberättigade 60003   +3564   56439  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Botkyrka

Område M C FP KD S V MP SD BP TuP ÖVR BLANK OG VDT
14,2% 1,0% 3,2% 4,4% 51,6% 10,0% 8,3% 3,3% 3,4% 0,1% 0,5% 0,6% 0,3% 60,5%
16,0% 1,4% 3,2% 4,9% 47,2% 11,0% 9,3% 2,7% 3,9%   0,4% 0,6%   63,4%
12,3% 1,4% 0,5% 3,3% 61,0% 8,2% 9,3% 2,0% 1,8% 0,1% 0,2% 0,3%   57,3%
22,5% 1,6% 7,2% 4,8% 43,6% 4,8% 7,2% 3,4% 4,4% 0,1% 0,4% 0,6%   75,3%
11,5% 1,1% 1,6% 1,6% 57,2% 11,3% 8,5% 4,1% 2,0%   1,0% 1,0%   46,9%
14,9% 1,3% 2,5% 3,2% 52,2% 11,6% 9,7% 2,9% 1,3%   0,4% 0,7% 0,1% 55,8%
11,0% 1,1% 1,7% 2,1% 56,3% 11,7% 10,1% 2,9% 2,1% 0,2% 0,9% 0,2% 0,6% 54,1%
16,9% 1,4% 2,9% 5,4% 51,5% 8,5% 11,2% 0,5% 1,7%     0,5% 0,6% 65,9%
9,2% 0,5% 1,7% 2,3% 51,8% 19,4% 12,0% 1,3% 1,6%   0,3% 0,3% 0,1% 56,9%
4,8% 0,2% 0,9% 1,4% 56,5% 17,8% 14,1% 1,8% 2,1% 0,1% 0,2% 0,6%   53,6%
6,5% 0,4% 2,0% 1,5% 60,8% 16,8% 8,6% 1,4% 1,4%   0,7% 1,5% 0,3% 58,0%
20,8% 1,4% 6,4% 5,7% 37,3% 6,6% 6,4% 4,6% 10,8% 0,1%   0,7%   79,5%
19,7% 0,7% 5,1% 9,3% 45,6% 6,3% 5,1% 3,3% 4,7%   0,3% 0,7% 0,3% 75,3%
18,6% 1,3% 4,7% 3,6% 43,6% 8,8% 9,2% 5,2% 4,4%   0,4% 0,7% 0,8% 60,9%
16,5% 1,1% 4,5% 4,2% 49,3% 8,4% 7,3% 4,8% 3,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 58,0%
12,3% 0,6% 2,3% 10,6% 49,5% 9,5% 6,1% 4,5% 3,9% 0,2% 0,5% 0,4% 0,8% 68,3%
16,8% 0,4% 7,2% 9,2% 48,0% 1,5% 4,8% 4,4% 7,6%     1,4% 0,5% 74,7%
10,6% 0,7% 2,6% 4,9% 59,3% 9,1% 7,6% 2,2% 2,0%   1,0% 0,3%   55,0%
8,1% 0,7% 1,3% 4,2% 66,7% 8,4% 5,7% 2,4% 1,8%   0,7% 0,9% 0,9% 52,4%
9,3% 0,6% 2,2% 4,4% 58,6% 12,8% 6,2% 3,3% 2,0% 0,1% 0,4% 0,3% 1,0% 57,3%
17,8% 0,9% 3,2% 3,5% 46,8% 10,6% 9,1% 4,3% 2,8% 0,3% 0,6% 0,9%   58,9%
21,9% 1,1% 4,9% 3,5% 41,3% 7,8% 6,1% 6,5% 6,0%   0,9% 0,2% 0,2% 64,5%
26,8% 1,9% 6,9% 2,9% 25,2% 4,2% 6,2% 4,5% 3,4% 17,9% 0,2% 0,9% 0,5% 78,9%
17,1% 2,0% 7,6% 3,6% 15,5% 2,8% 7,3% 1,3% 1,0% 41,7%   0,6% 0,9% 82,0%
14,9% 1,5% 4,8% 1,7% 20,4% 2,9% 5,4% 3,0% 0,8% 44,7%   0,5% 0,2% 84,3%
19,0% 1,2% 5,3% 2,2% 13,7% 3,7% 4,0% 1,0% 1,4% 48,4% 0,2% 0,6% 0,6% 84,9%
10,5% 1,0% 5,1% 1,1% 20,2% 3,4% 5,9% 3,0% 2,1% 47,6% 0,2% 1,0% 1,6% 83,8%
17,0% 1,8% 6,2% 2,1% 16,9% 3,3% 8,6% 1,2% 1,3% 41,3% 0,3% 1,0%   88,7%
15,9% 1,2% 5,1% 1,9% 20,9% 4,2% 5,9% 1,4% 1,2% 42,2% 0,1% 0,4% 0,3% 89,3%
21,9% 1,4% 6,1% 3,0% 14,7% 2,5% 6,5% 0,9% 0,5% 42,6%   0,4% 0,8% 89,9%
21,8% 2,1% 8,8% 2,5% 12,0% 3,2% 6,1% 1,4% 0,7% 41,4%   0,7% 0,3% 85,0%
19,4% 1,5% 4,7% 2,5% 14,5% 1,9% 5,0% 1,4% 1,1% 47,9% 0,1% 0,4% 0,4% 85,8%
28,3% 1,3% 9,0% 3,0% 31,8% 5,1% 7,8% 5,5% 6,4% 1,2% 0,4% 0,7% 0,1% 75,3%
17,2% 2,3% 4,8% 2,6% 39,6% 9,1% 8,6% 7,6% 7,0% 0,6% 0,5% 1,1% 0,4% 69,1%
23,3% 1,6% 7,2% 3,6% 39,0% 5,2% 7,6% 8,3% 3,9% 0,3%   1,2%   73,3%
29,2% 2,0% 7,0% 4,2% 36,7% 5,0% 5,4% 5,8% 4,0% 0,4% 0,3% 1,2% 0,3% 75,1%
37,8% 2,9% 9,2% 5,0% 25,7% 3,4% 5,9% 5,4% 4,2% 0,3% 0,1% 1,6%   83,3%
41,1% 2,3% 7,6% 3,8% 24,6% 3,4% 5,1% 5,6% 6,3% 0,3%   1,4% 0,6% 85,5%
40,4% 1,4% 5,6% 3,0% 28,0% 4,2% 6,9% 5,6% 4,1% 0,3% 0,4% 0,8% 0,6% 77,0%
20,0% 1,2% 4,0% 3,2% 46,9% 8,7% 7,2% 5,1% 3,1% 0,2% 0,1% 1,0% 1,0% 54,8%
18,6% 0,6% 5,5% 3,4% 48,0% 7,8% 6,3% 5,2% 3,9% 0,4% 0,4% 0,7% 1,3% 66,4%
21,0% 1,2% 3,4% 4,1% 39,8% 6,0% 6,7% 10,4% 6,5% 0,1% 0,5% 1,2% 0,4% 57,4%
30,7% 2,8% 7,4% 3,2% 30,2% 4,9% 6,1% 4,5% 10,0% 0,1% 0,1% 1,3% 0,2% 81,1%
50,9% 2,6% 20,8% 1,7% 12,4% 2,1% 3,5% 3,7% 2,1% 0,1%   0,6% 0,6% 88,2%
38,0% 1,8% 5,5% 2,5% 28,2% 4,1% 5,7% 9,8% 3,8% 0,4% 0,2% 0,7% 1,2% 83,3%
46,9% 3,8% 7,2% 2,5% 18,7% 2,4% 6,6% 7,7% 3,1% 0,8% 0,4% 1,3% 0,3% 83,3%
Botkyrka 21,8% 1,5% 5,5% 3,5% 35,7% 6,5% 7,1% 4,0% 3,4% 10,8% 0,3% 0,8% 0,4% 70,4%

http://www.val.se