2010-09-20 00:31:05

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Valnatt

Samtliga 41 valdistrikt räknade

39,1%
8,4%
11,6%
5,2%
15,7%
2,5%
5,9%
3,7%
5,5%
1,3%
1,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,4%
+1,0
2006: 84,3%

Preliminär mandatfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 24 +3 21
C Centerpartiet 6 -1 7
FP Folkpartiet liberalerna 7   7
KD Kristdemokraterna 3 -2 5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10 -2 12
V Vänsterpartiet 1 -1 2
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
Kbabo Kungsbackaborna 4   4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   -1 1
Din F DIN FRAMTID      
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Kungsbacka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 18412 39,1% +3630 +5,0 14782 34,1%
C Centerpartiet 3939 8,4% -815 -2,6 4754 11,0%
FP Folkpartiet liberalerna 5449 11,6% +592 +0,4 4857 11,2%
KD Kristdemokraterna 2455 5,2% -967 -2,7 3422 7,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7389 15,7% -1127 -4,0 8516 19,6%
V Vänsterpartiet 1166 2,5% -154 -0,6 1320 3,0%
MP Miljöpartiet de gröna 2771 5,9% +1283 +2,4 1488 3,4%
SD Sverigedemokraterna 1723 3,7% +1079 +2,2 644 1,5%
Kbabo Kungsbackaborna 2583 5,5% +146 -0,1 2437 5,6%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 636 1,3% -489 -1,2 1125 2,6%
Din F DIN FRAMTID 593 1,3% +593 +1,3    
ÖVR Övriga partier 29 0,1% -16   45 0,1%
  Giltiga röster 47145 100,0% +3755   43390 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 502 1,0% -141 -0,4 643 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 185 0,4% +167 +0,3 18  
VDT Valdeltagande 47832 85,4% +3781 +1,0 44051 84,3%
  Antal röstberättigade 56035   +3810   52225  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Kungsbacka

Område M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR BLANK OG VDT
46,9% 5,9% 13,2% 4,8% 12,1% 1,8% 5,4% 2,8% 4,9% 1,1% 1,1%   0,9% 0,4% 87,1%
55,1% 4,8% 14,1% 4,7% 5,3% 1,0% 4,0% 2,4% 6,9% 1,1% 0,4% 0,1% 0,4% 0,2% 89,0%
50,1% 5,9% 11,4% 4,3% 11,0% 1,8% 3,3% 1,8% 8,0% 1,2% 1,3%   0,8% 0,2% 87,7%
58,3% 4,0% 11,7% 6,0% 6,9% 1,2% 4,8% 1,8% 4,0% 0,6% 0,7% 0,1% 1,2% 0,2% 90,5%
46,4% 3,8% 18,7% 6,6% 9,6% 0,7% 6,3% 2,6% 4,8% 0,5%     0,6% 0,5% 88,7%
52,9% 4,4% 23,7% 5,3% 3,3% 0,5% 4,0% 1,6% 2,4% 1,0% 0,8% 0,1% 0,5% 0,5% 90,9%
51,6% 4,8% 14,3% 4,6% 9,9% 1,9% 5,1% 3,2% 3,8% 0,2% 0,5% 0,1% 0,9% 0,4% 86,0%
48,0% 4,9% 11,4% 5,5% 11,9% 1,7% 5,1% 3,3% 5,8% 1,3% 1,1%   0,6% 0,6% 85,8%
47,9% 4,6% 11,7% 3,8% 12,5% 1,4% 7,0% 2,9% 5,2% 1,9% 1,1%   1,0% 0,6% 87,8%
47,1% 3,9% 10,8% 4,6% 14,3% 1,2% 5,8% 3,3% 6,5% 1,2% 1,3%   1,0% 0,3% 88,3%
59,1% 2,8% 21,8% 4,1% 3,4% 0,8% 2,7% 1,6% 2,4% 0,6% 0,8%   0,3% 0,1% 91,4%
57,9% 4,4% 12,0% 4,0% 8,0% 0,8% 3,2% 2,2% 5,9% 0,8% 0,6% 0,2% 0,6% 0,2% 88,6%
39,1% 10,7% 8,9% 4,1% 17,5% 2,1% 7,1% 3,3% 3,4% 0,7% 2,9% 0,1% 1,5% 0,4% 87,7%
38,0% 16,1% 8,8% 4,8% 13,5% 2,1% 5,7% 3,1% 4,6% 1,0% 2,1% 0,1% 1,5% 1,3% 86,3%
42,6% 9,9% 11,2% 4,6% 12,9% 2,7% 5,8% 4,3% 4,1% 0,9% 0,9% 0,1% 0,6% 0,3% 87,6%
42,6% 9,7% 11,5% 5,3% 12,3% 1,9% 6,5% 3,1% 4,2% 0,9% 2,2%   0,6% 0,1% 88,9%
34,4% 3,5% 17,2% 4,5% 22,2% 3,0% 5,3% 2,7% 4,4% 1,8% 1,1%   1,2% 0,5% 82,3%
23,3% 4,1% 10,4% 3,6% 32,1% 5,7% 7,0% 4,6% 6,1% 1,9% 1,2%   1,9% 0,8% 76,2%
48,4% 4,2% 10,1% 5,6% 11,3% 2,5% 7,8% 2,7% 4,0% 2,2% 1,2%   1,0% 0,2% 88,8%
39,4% 10,7% 8,9% 5,0% 15,3% 1,9% 7,8% 3,0% 5,6% 1,6% 0,7% 0,1% 1,5% 0,7% 84,3%
31,0% 10,9% 9,9% 5,6% 19,4% 3,1% 6,3% 4,6% 6,1% 1,6% 1,5% 0,1% 1,2% 0,4% 83,7%
30,2% 9,0% 10,5% 6,4% 19,1% 2,9% 9,1% 5,6% 4,7% 1,5% 1,0%   1,6% 0,4% 87,0%
24,5% 13,3% 9,0% 6,0% 24,4% 3,7% 6,3% 3,7% 5,0% 1,1% 2,7% 0,2% 1,2% 0,2% 82,9%
26,0% 19,1% 4,5% 6,3% 19,0% 3,6% 6,7% 6,3% 4,1% 1,2% 3,2% 0,1% 2,2% 0,7% 85,2%
25,9% 19,1% 6,0% 6,0% 15,1% 2,2% 5,5% 8,1% 6,7% 1,0% 4,3%   0,9% 0,5% 80,9%
37,5% 5,8% 14,9% 5,2% 17,9% 2,8% 5,9% 2,8% 4,7% 1,6% 0,9%   0,9% 0,1% 88,1%
28,1% 9,4% 18,4% 11,1% 13,6% 2,8% 8,6% 3,3% 2,8% 1,2% 0,8%   1,3% 0,2% 83,5%
23,5% 21,9% 8,3% 8,0% 18,2% 4,8% 4,5% 4,0% 3,5% 1,9% 1,3% 0,2% 0,9%   83,8%
19,5% 32,8% 3,4% 4,6% 16,9% 2,6% 6,9% 6,4% 4,3% 1,1% 1,3%   1,5% 0,1% 85,2%
27,7% 6,0% 10,9% 5,5% 25,7% 3,4% 6,2% 5,7% 6,0% 1,8% 0,8% 0,3% 1,5% 0,6% 79,3%
35,1% 4,2% 10,2% 6,1% 22,2% 3,4% 4,9% 4,6% 6,3% 2,6% 0,4%   1,2% 1,0% 79,8%
31,2% 20,4% 6,0% 2,2% 14,7% 1,8% 5,1% 3,2% 11,7% 1,2% 1,9% 0,5% 1,1% 0,4% 84,4%
37,6% 6,4% 7,1% 5,6% 22,7% 3,3% 6,6% 2,1% 5,8% 1,8% 1,1%   1,2% 0,3% 87,7%
26,0% 5,5% 12,3% 4,0% 25,9% 4,6% 6,5% 5,2% 5,9% 2,7% 1,2% 0,2% 0,9% 0,6% 79,1%
39,9% 3,2% 9,0% 4,9% 16,5% 2,7% 7,0% 4,6% 9,2% 1,5% 1,1% 0,3% 0,6% 0,6% 78,3%
27,8% 5,4% 10,1% 2,6% 26,8% 5,2% 6,5% 3,4% 7,9% 2,9% 1,4%   1,4% 0,7% 82,4%
33,3% 12,4% 9,6% 5,7% 15,9% 3,0% 7,4% 5,0% 4,6% 1,9% 1,1% 0,1% 1,4%   83,5%
36,7% 5,0% 11,2% 7,1% 18,6% 3,3% 5,7% 3,8% 5,5% 2,0% 1,0%   0,6% 0,1% 82,1%
35,5% 4,5% 10,4% 4,8% 21,3% 2,5% 5,6% 3,4% 9,6% 1,3% 1,1% 0,1% 1,4% 0,2% 85,1%
29,2% 10,6% 7,8% 5,3% 21,9% 3,1% 7,1% 8,2% 3,3% 1,2% 2,4%   1,2% 0,1% 82,7%
43,2% 9,3% 12,6% 5,5% 12,5% 2,3% 4,4% 2,7% 5,8% 0,9% 0,8%   0,5% 0,7% 89,5%
30,3% 7,9% 13,8% 5,4% 16,7% 2,1% 6,1% 4,8% 10,6% 1,1% 1,4% 0,1% 1,0%   85,0%
32,0% 7,1% 9,8% 4,5% 21,0% 3,1% 7,4% 4,5% 8,0% 1,8% 0,9% 0,1% 1,3% 0,9% 81,8%
Kungsbacka 39,1% 8,4% 11,6% 5,2% 15,7% 2,5% 5,9% 3,7% 5,5% 1,3% 1,3% 0,1% 1,0% 0,4% 85,4%

http://www.val.se