2010-09-19 23:57:10

Val till kommunfullmäktige i Lysekil - Valnatt

Samtliga 10 valdistrikt räknade

13,1%
4,3%
23,7%
0,7%
33,2%
3,5%
4,0%
2,0%
5,7%
7,2%
2,6%
0,0%
M C FP KD S V MP SD LNU K SköP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,5%
+1,9
2006: 78,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5 -1 6
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 10 +1 9
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 -3 17
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna 2   2
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
LNU Lysekilspartiet.nu 2   2
K Kommunistiska Partiet 3 +1 2
SköP Skaftöpartiet 1 +1  
Totalt 41   41

Preliminär röstfördelning - kommun Lysekil

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1228 13,1% +9 -0,3 1219 13,4%
C Centerpartiet 399 4,3% +51 +0,4 348 3,8%
FP Folkpartiet liberalerna 2218 23,7% +229 +1,8 1989 21,9%
KD Kristdemokraterna 63 0,7% -188 -2,1 251 2,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3115 33,2% -612 -7,8 3727 41,0%
V Vänsterpartiet 327 3,5% +260 +2,8 67 0,7%
MP Miljöpartiet de gröna 371 4,0% -35 -0,5 406 4,5%
SD Sverigedemokraterna 192 2,0% +80 +0,8 112 1,2%
LNU Lysekilspartiet.nu 534 5,7% +110 +1,0 424 4,7%
K Kommunistiska Partiet 676 7,2% +154 +1,5 522 5,7%
SköP Skaftöpartiet 245 2,6% +245 +2,6    
ÖVR Övriga partier 2   -14 -0,2 16 0,2%
  Giltiga röster 9370 100,0% +289   9081 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 153 1,6% -25 -0,3 178 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 51 0,5% +46 +0,5 5 0,1%
VDT Valdeltagande 9574 80,5% +310 +1,9 9264 78,6%
  Antal röstberättigade 11890   +105   11785  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Lysekil

Område M C FP KD S V MP SD LNU K SköP ÖVR BLANK OG VDT
15,2% 8,8% 19,3% 1,1% 33,4% 4,2% 3,6% 4,5% 5,6% 4,2% 0,3%   2,0%   80,5%
10,3% 4,5% 17,3% 1,3% 51,0% 3,3% 2,5% 2,7% 3,8% 3,3% 0,1%   1,9% 0,6% 78,9%
19,3% 14,2% 12,0% 1,3% 30,8% 2,4% 6,1% 4,6% 5,0% 4,3%     2,2% 0,9% 79,5%
13,5% 9,0% 19,1% 0,5% 27,5% 4,4% 4,4% 2,3% 11,7% 7,4% 0,1%   1,7% 0,4% 83,9%
10,1% 1,8% 22,6% 0,5% 33,8% 5,7% 6,3% 2,7% 4,6% 11,4% 0,5%   1,2% 0,7% 70,0%
11,2% 2,8% 21,0% 0,1% 37,6% 4,9% 4,4% 2,1% 4,8% 10,9% 0,2%   2,7% 0,8% 77,5%
10,7% 2,1% 24,6% 0,6% 38,6% 4,1% 2,7% 1,4% 5,9% 8,5% 0,8%   1,0% 0,6% 79,4%
13,2% 1,1% 29,0% 0,8% 31,1% 2,7% 3,1% 0,8% 8,4% 9,5% 0,2% 0,1% 1,5% 0,4% 83,4%
10,9% 1,3% 28,8% 0,1% 32,3% 3,2% 3,9% 1,1% 6,5% 11,7% 0,1%   1,6% 0,4% 86,1%
18,9% 2,7% 35,6% 0,5% 12,6% 1,1% 4,4% 0,4% 1,9% 1,3% 20,6% 0,1% 0,5% 0,6% 84,8%
Lysekil 13,1% 4,3% 23,7% 0,7% 33,2% 3,5% 4,0% 2,0% 5,7% 7,2% 2,6%   1,6% 0,5% 80,5%

http://www.val.se