2010-09-19 23:59:03

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Valnatt

Samtliga 14 valdistrikt räknade

25,2%
6,0%
5,3%
4,6%
30,9%
11,5%
4,7%
3,2%
8,5%
0,1%
0,1%
M C FP KD S V MP SD MaP MS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,4%
+0,6
2006: 77,9%

Preliminär mandatfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 12 -1 13
C Centerpartiet 3   3
FP Folkpartiet liberalerna 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -3 18
V Vänsterpartiet 6 +1 5
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
MaP MariestadsPartiet 4 +1 3
MS Medborgarnas Samlingsparti      
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Mariestad

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3691 25,2% -108 -1,3 3799 26,5%
C Centerpartiet 874 6,0% -48 -0,5 922 6,4%
FP Folkpartiet liberalerna 775 5,3% +177 +1,1 598 4,2%
KD Kristdemokraterna 676 4,6% -147 -1,1 823 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4526 30,9% -726 -5,8 5252 36,6%
V Vänsterpartiet 1692 11,5% +226 +1,3 1466 10,2%
MP Miljöpartiet de gröna 684 4,7% +289 +1,9 395 2,8%
SD Sverigedemokraterna 467 3,2% +260 +1,7 207 1,4%
MaP MariestadsPartiet 1254 8,5% +406 +2,6 848 5,9%
MS Medborgarnas Samlingsparti 20 0,1% +20 +0,1    
ÖVR Övriga partier 8 0,1% -22 -0,2 30 0,2%
  Giltiga röster 14667 100,0% +327   14340 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 331 2,2% -52 -0,4 383 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 90 0,6% +88 +0,6 2  
VDT Valdeltagande 15088 78,4% +363 +0,6 14725 77,9%
  Antal röstberättigade 19233   +321   18912  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Mariestad

Område M C FP KD S V MP SD MaP MS ÖVR BLANK OG VDT
17,8% 2,7% 4,1% 2,8% 37,7% 15,5% 5,3% 2,6% 11,3% 0,1% 0,1% 3,4% 0,9% 78,3%
27,3% 11,5% 5,1% 2,9% 26,8% 10,0% 4,1% 4,4% 7,8%   0,2% 2,6% 0,4% 78,1%
27,0% 3,1% 4,6% 3,0% 31,8% 12,4% 5,1% 2,3% 10,4% 0,2% 0,1% 2,8% 0,3% 84,8%
27,9% 2,9% 5,4% 3,4% 33,7% 10,0% 4,9% 1,7% 10,0% 0,1%   1,5% 1,0% 79,9%
25,4% 5,3% 5,9% 4,4% 28,5% 12,0% 4,4% 2,5% 11,4%   0,1% 1,7% 0,1% 82,8%
15,8% 3,2% 4,6% 2,9% 43,8% 13,7% 3,4% 4,8% 7,6% 0,3%   2,1% 0,1% 71,7%
27,1% 2,9% 7,1% 4,2% 29,0% 13,3% 9,6% 2,2% 4,4% 0,1%   1,5% 0,4% 76,4%
24,1% 9,8% 3,0% 9,5% 27,6% 9,6% 3,1% 5,4% 7,6% 0,3%   1,7% 0,5% 81,9%
26,0% 10,1% 4,3% 10,2% 27,9% 8,3% 3,2% 5,8% 4,2% 0,1%   2,0% 1,8% 78,9%
24,9% 1,7% 5,8% 3,4% 30,9% 14,9% 4,5% 3,3% 10,3% 0,1% 0,1% 2,1% 0,3% 81,3%
16,4% 2,7% 6,0% 4,0% 42,2% 12,4% 3,7% 4,3% 8,3% 0,1%   1,8% 0,7% 71,0%
30,3% 3,4% 6,6% 3,6% 21,8% 12,4% 4,4% 2,6% 14,6% 0,4%   3,0% 0,2% 80,2%
27,9% 3,0% 6,2% 4,8% 29,8% 11,4% 5,4% 1,4% 9,8%   0,2% 1,8% 0,6% 77,7%
31,4% 15,9% 4,8% 4,7% 23,4% 8,2% 3,9% 1,9% 5,5% 0,3%   2,9% 0,8% 79,1%
Mariestad 25,2% 6,0% 5,3% 4,6% 30,9% 11,5% 4,7% 3,2% 8,5% 0,1% 0,1% 2,2% 0,6% 78,4%

http://www.val.se