2010-09-19 23:53:06

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Valnatt

Samtliga 27 valdistrikt räknade

26,7%
11,5%
9,6%
5,1%
31,5%
4,8%
5,8%
4,9%
0,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,8%
+2,7
2006: 78,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 16 +1 15
C Centerpartiet 7 -2 9
FP Folkpartiet liberalerna 6 +2 4
KD Kristdemokraterna 3 -1 4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 -2 21
V Vänsterpartiet 3 -1 4
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Skövde

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 8568 26,7% +741 +0,6 7827 26,1%
C Centerpartiet 3692 11,5% -460 -2,3 4152 13,9%
FP Folkpartiet liberalerna 3080 9,6% +927 +2,4 2153 7,2%
KD Kristdemokraterna 1627 5,1% -326 -1,4 1953 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10087 31,5% -350 -3,4 10437 34,8%
V Vänsterpartiet 1550 4,8% -89 -0,6 1639 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 1850 5,8% +843 +2,4 1007 3,4%
SD Sverigedemokraterna 1563 4,9% +849 +2,5 714 2,4%
ÖVR Övriga partier 44 0,1% -25 -0,1 69 0,2%
  Giltiga röster 32061 100,0% +2110   29951 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 722 2,2% -132 -0,6 854 2,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 86 0,3% +71 +0,2 15  
VDT Valdeltagande 32869 80,8% +2049 +2,7 30820 78,2%
  Antal röstberättigade 40663   +1240   39423  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Skövde

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
25,9% 10,9% 8,8% 5,9% 33,4% 4,8% 5,4% 4,8% 0,2% 2,2% 0,2% 80,6%
29,8% 18,5% 8,5% 6,3% 22,1% 3,8% 6,0% 5,1%   2,6% 0,3% 85,7%
28,9% 7,8% 11,2% 5,9% 31,0% 5,7% 5,6% 3,6% 0,3% 1,4% 0,3% 82,5%
35,7% 11,2% 14,1% 6,5% 19,8% 3,6% 6,5% 2,6% 0,1% 1,3% 0,1% 89,9%
28,0% 16,3% 5,1% 7,1% 28,3% 3,4% 5,7% 5,7% 0,2% 2,3% 0,3% 86,9%
22,9% 8,2% 9,9% 4,6% 38,5% 6,3% 4,3% 5,2% 0,1% 2,6% 0,3% 80,8%
31,9% 9,0% 12,0% 3,5% 28,0% 4,9% 6,4% 3,6% 0,7% 3,0%   77,6%
19,5% 5,6% 7,5% 3,6% 42,2% 7,5% 7,7% 6,3% 0,1% 3,4%   75,8%
8,5% 2,8% 6,1% 6,6% 58,2% 6,1% 5,5% 5,9% 0,2% 1,6% 0,2% 61,1%
21,2% 6,5% 9,5% 8,8% 37,5% 5,9% 7,0% 3,6%   1,6% 0,3% 80,2%
19,8% 3,5% 10,8% 8,1% 43,7% 5,5% 4,9% 3,7%   1,8% 0,3% 82,8%
22,7% 19,0% 4,8% 4,3% 32,8% 4,5% 3,7% 8,1% 0,1% 3,2% 0,2% 78,3%
31,5% 10,3% 6,0% 8,1% 33,3% 3,1% 2,6% 5,0%   2,0% 0,2% 82,9%
26,2% 23,3% 5,4% 2,9% 29,2% 3,2% 2,7% 7,1%   2,1% 0,1% 83,6%
28,8% 9,1% 10,2% 4,6% 34,9% 4,0% 4,8% 3,4% 0,2% 2,0% 0,6% 80,8%
27,5% 12,1% 10,3% 4,3% 29,6% 4,9% 6,2% 4,9% 0,1% 2,2% 0,3% 81,1%
31,9% 9,3% 13,4% 4,7% 28,1% 3,0% 5,4% 4,1% 0,1% 2,5% 0,2% 84,1%
28,7% 8,5% 12,3% 4,5% 26,0% 5,6% 10,1% 4,2% 0,1% 2,6% 0,5% 78,5%
22,6% 7,2% 8,1% 4,3% 38,0% 7,3% 7,2% 5,2%   3,1% 0,5% 77,3%
30,5% 8,0% 10,5% 5,5% 31,1% 4,5% 5,5% 4,4% 0,1% 2,7% 0,3% 84,7%
21,2% 21,4% 7,3% 2,2% 33,8% 4,5% 3,3% 6,2% 0,2% 1,8% 0,1% 82,6%
31,7% 7,8% 11,6% 6,9% 26,7% 5,4% 5,4% 4,4% 0,1% 2,1% 0,5% 79,9%
36,9% 8,0% 13,0% 4,3% 24,0% 4,6% 5,5% 3,3% 0,3% 2,0% 0,3% 81,1%
23,0% 7,8% 8,8% 3,5% 32,9% 6,7% 11,2% 5,7% 0,4% 2,9% 0,6% 72,6%
29,6% 16,3% 8,8% 3,6% 27,7% 2,7% 4,7% 6,6%   2,3% 0,1% 85,0%
24,9% 14,6% 9,8% 4,0% 31,1% 4,3% 5,9% 5,3% 0,1% 1,6%   82,9%
29,9% 10,0% 15,2% 3,5% 28,1% 4,5% 4,9% 3,9%   1,4% 0,4% 86,8%
17,3% 33,7% 5,4% 5,6% 25,4% 4,1% 3,3% 4,8% 0,2% 2,0% 0,1% 82,0%
21,4% 11,7% 6,8% 2,4% 35,9% 7,4% 7,4% 7,0% 0,1% 1,7% 0,3% 77,2%
Skövde 26,7% 11,5% 9,6% 5,1% 31,5% 4,8% 5,8% 4,9% 0,1% 2,2% 0,3% 80,8%

http://www.val.se