2010-09-20 01:51:35

Val till kommunfullmäktige i Sala - Valnatt

Samtliga 12 valdistrikt räknade

15,4%
17,3%
4,6%
3,8%
34,6%
4,2%
4,6%
4,7%
10,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SBÄ ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,5%
+1,9
2006: 78,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 7 -1 8
C Centerpartiet 8 -2 10
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15 -3 18
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 2 +2  
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
SBÄ Salas bästa 5 +5  
Totalt 45   45

Preliminär röstfördelning - kommun Sala

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2087 15,4% -218 -2,6 2305 18,0%
C Centerpartiet 2340 17,3% -487 -4,8 2827 22,0%
FP Folkpartiet liberalerna 620 4,6% -16 -0,4 636 5,0%
KD Kristdemokraterna 516 3,8% -344 -2,9 860 6,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4691 34,6% -186 -3,4 4877 38,0%
V Vänsterpartiet 567 4,2% -294 -2,5 861 6,7%
MP Miljöpartiet de gröna 619 4,6% +502 +3,7 117 0,9%
SD Sverigedemokraterna 644 4,7% +427 +3,1 217 1,7%
SBÄ Salas bästa 1455 10,7% +1455 +10,7    
ÖVR Övriga partier 19 0,1% -102 -0,8 121 0,9%
  Giltiga röster 13558 100,0% +737   12821 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 256 1,8% -141 -1,2 397 3,0%
OG Ogiltiga röster - övriga 80 0,6% +78 +0,6 2  
VDT Valdeltagande 13894 80,5% +674 +1,9 13220 78,6%
  Antal röstberättigade 17265   +446   16819  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Sala

Område M C FP KD S V MP SD SBÄ ÖVR BLANK OG VDT
18,0% 11,4% 4,8% 4,1% 34,0% 4,5% 4,8% 4,4% 13,6% 0,4% 1,5% 0,3% 76,9%
12,4% 8,9% 5,6% 2,9% 44,7% 5,3% 4,8% 3,8% 11,4% 0,2% 1,5% 0,3% 82,9%
13,4% 10,7% 4,9% 3,5% 44,1% 5,1% 5,1% 5,0% 8,2% 0,1% 2,1% 0,9% 74,8%
17,8% 24,8% 4,4% 3,7% 23,3% 5,0% 5,5% 5,1% 10,5%   1,8% 1,8% 77,8%
17,1% 21,8% 3,1% 3,2% 31,2% 4,0% 4,9% 5,6% 9,1% 0,1% 2,0% 0,4% 82,5%
17,9% 10,4% 5,6% 4,1% 34,9% 3,5% 4,7% 3,6% 15,4%   1,8% 0,8% 85,1%
15,7% 35,6% 4,6% 4,9% 19,6% 3,0% 2,7% 5,5% 8,0% 0,4% 2,2%   80,7%
12,4% 14,3% 3,4% 2,8% 39,7% 4,6% 5,3% 4,9% 12,6% 0,1% 2,0% 0,4% 81,6%
15,8% 13,1% 5,8% 3,6% 37,0% 2,9% 3,7% 3,2% 14,9%   1,9% 0,2% 85,8%
15,0% 21,6% 5,0% 4,7% 29,4% 3,1% 4,1% 5,0% 12,0%   2,2% 0,3% 84,5%
17,9% 27,2% 3,6% 4,9% 27,1% 4,8% 4,4% 5,4% 4,4% 0,3% 1,8% 0,6% 80,1%
7,2% 5,8% 3,2% 2,5% 58,6% 5,3% 4,7% 6,3% 6,2% 0,3% 1,2% 0,8% 68,8%
Sala 15,4% 17,3% 4,6% 3,8% 34,6% 4,2% 4,6% 4,7% 10,7% 0,1% 1,8% 0,6% 80,5%

http://www.val.se