2010-09-19 23:41:01

Val till kommunfullmäktige i Köping - Valnatt

Samtliga 14 valdistrikt räknade

19,1%
8,3%
5,3%
3,1%
45,3%
8,3%
4,0%
5,2%
1,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SOC.P ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,3%
+3,2
2006: 75,2%

Preliminär mandatfördelning - kommun Köping

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9   9
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 22   22
V Vänsterpartiet 4   4
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
SOC.P Socialistiska Partiet   -1 1
Totalt 49   49

Preliminär röstfördelning - kommun Köping

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 2919 19,1% +320 +1,0 2599 18,1%
C Centerpartiet 1276 8,3% -310 -2,7 1586 11,0%
FP Folkpartiet liberalerna 817 5,3% +76 +0,2 741 5,2%
KD Kristdemokraterna 477 3,1% -256 -2,0 733 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6928 45,3% +407 -0,1 6521 45,4%
V Vänsterpartiet 1264 8,3% -19 -0,7 1283 8,9%
MP Miljöpartiet de gröna 606 4,0% +305 +1,9 301 2,1%
SD Sverigedemokraterna 792 5,2% +462 +2,9 330 2,3%
SOC.P Socialistiska Partiet 199 1,3% -16 -0,2 215 1,5%
ÖVR Övriga partier 11 0,1% -50 -0,4 61 0,4%
  Giltiga röster 15289 100,0% +919   14370 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 207 1,3% -183 -1,3 390 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 51 0,3% +42 +0,3 9 0,1%
VDT Valdeltagande 15547 78,3% +778 +3,2 14769 75,2%
  Antal röstberättigade 19850   +200   19650  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Köping

Område M C FP KD S V MP SD SOC.P ÖVR BLANK OG VDT
17,3% 10,8% 5,5% 2,6% 43,2% 9,0% 3,6% 5,6% 2,4%   1,4% 0,2% 75,5%
28,8% 6,0% 6,8% 4,2% 39,5% 7,4% 3,6% 2,8% 1,1%   1,5%   88,5%
23,1% 13,9% 7,8% 4,2% 34,4% 7,8% 3,6% 4,5% 0,4% 0,4% 1,9% 0,6% 87,3%
25,7% 7,0% 4,8% 3,0% 38,0% 8,4% 6,0% 6,2% 1,0%   1,9% 0,3% 76,8%
19,6% 4,8% 3,8% 3,3% 48,6% 9,6% 2,9% 5,6% 1,7% 0,1% 0,9% 0,3% 72,1%
15,0% 12,1% 4,4% 3,0% 47,1% 7,7% 4,9% 5,4% 0,3%   1,6% 0,2% 79,6%
15,9% 6,4% 4,5% 2,7% 52,7% 7,3% 3,2% 5,7% 1,6%   1,5% 0,3% 81,0%
23,8% 22,8% 5,6% 3,6% 29,2% 5,2% 5,1% 3,6% 0,9% 0,1% 1,1% 0,3% 81,8%
13,9% 4,3% 4,3% 2,1% 53,9% 9,8% 4,8% 5,7% 1,2%   1,5% 0,1% 72,6%
7,2% 3,4% 3,2% 3,2% 63,6% 8,7% 3,2% 6,1% 1,4%   0,5% 1,3% 63,8%
13,9% 5,4% 5,3% 3,2% 50,4% 10,4% 3,4% 6,9% 1,2% 0,1% 1,8% 1,3% 77,3%
13,1% 5,9% 5,1% 3,5% 55,6% 7,0% 2,9% 5,2% 1,6%     0,3% 74,0%
21,7% 4,2% 5,4% 2,6% 47,0% 9,0% 3,7% 5,0% 1,5%   1,2%   83,3%
18,5% 4,5% 6,3% 2,0% 47,3% 9,1% 4,2% 5,7% 2,2% 0,2% 1,0%   79,1%
Köping 19,1% 8,3% 5,3% 3,1% 45,3% 8,3% 4,0% 5,2% 1,3% 0,1% 1,3% 0,3% 78,3%

http://www.val.se