2010-09-20 00:23:59

Val till kommunfullmäktige i Bollnäs - Valnatt

Samtliga 17 valdistrikt räknade

12,1%
10,4%
10,4%
3,5%
30,8%
5,3%
3,1%
6,5%
5,1%
12,8%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SJVB Bollp ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,7%
+2,2
2006: 75,6%

Preliminär mandatfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 5 -1 6
C Centerpartiet 5 -8 13
FP Folkpartiet liberalerna 5 +2 3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14 -3 17
V Vänsterpartiet 2 -1 3
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 3 +2 1
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 2 -1 3
Bollp Bollnäspartiet 6 +6  
Totalt 45 -4 49

Preliminär röstfördelning - kommun Bollnäs

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1942 12,1% +40 -0,2 1902 12,3%
C Centerpartiet 1670 10,4% -2416 -16,0 4086 26,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1663 10,4% +764 +4,6 899 5,8%
KD Kristdemokraterna 563 3,5% -154 -1,1 717 4,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4935 30,8% -555 -4,7 5490 35,5%
V Vänsterpartiet 853 5,3% +30   823 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 495 3,1% +154 +0,9 341 2,2%
SD Sverigedemokraterna 1040 6,5% +685 +4,2 355 2,3%
SJVB Sjukvårdspartiet Bollnäs 819 5,1% -17 -0,3 836 5,4%
Bollp Bollnäspartiet 2056 12,8% +2056 +12,8    
ÖVR Övriga partier 4   -18 -0,1 22 0,1%
  Giltiga röster 16040 100,0% +569   15471 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 329 2,0% -27 -0,2 356 2,2%
OG Ogiltiga röster - övriga 74 0,5% +67 +0,4 7  
VDT Valdeltagande 16443 77,7% +609 +2,2 15834 75,6%
  Antal röstberättigade 21150   +192   20958  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Bollnäs

Område M C FP KD S V MP SD SJVB Bollp ÖVR BLANK OG VDT
12,6% 10,7% 10,1% 3,9% 35,4% 4,2% 3,5% 6,6% 4,3% 8,7%   1,6% 0,1% 75,6%
13,3% 9,3% 12,6% 3,9% 31,6% 5,7% 4,0% 8,4% 3,6% 7,7%   1,7% 0,1% 75,1%
18,7% 18,1% 10,6% 2,7% 23,7% 6,8% 2,8% 7,1% 3,6% 5,8%   2,2% 0,9% 79,1%
13,8% 5,8% 14,9% 3,4% 31,3% 3,2% 3,1% 5,1% 5,1% 14,4%   1,5% 0,5% 82,2%
13,1% 7,2% 12,5% 2,9% 33,1% 5,3% 1,7% 5,8% 4,6% 13,8%   1,2% 0,6% 70,6%
8,8% 5,7% 10,4% 4,2% 28,6% 5,5% 2,7% 7,9% 6,6% 19,6%   2,8% 0,6% 78,5%
8,3% 5,5% 7,8% 2,6% 39,7% 7,5% 4,5% 6,2% 5,0% 12,9%   0,5% 0,8% 70,7%
9,6% 8,2% 12,9% 4,6% 27,0% 7,5% 4,0% 5,9% 4,6% 15,5%   1,9% 0,5% 78,2%
10,2% 11,4% 10,8% 2,9% 31,3% 4,9% 2,5% 7,1% 5,8% 12,8% 0,3% 3,6% 0,8% 80,4%
12,1% 5,2% 10,5% 3,0% 32,2% 6,0% 3,4% 4,8% 5,8% 16,9%   2,7% 0,2% 76,9%
12,1% 11,4% 7,5% 4,8% 24,1% 4,0% 3,5% 7,6% 8,1% 16,8%   0,8% 0,4% 79,2%
9,4% 8,6% 11,0% 2,3% 30,0% 4,6% 2,6% 6,6% 5,0% 19,8%   2,4% 0,2% 82,9%
11,7% 7,3% 13,6% 4,2% 28,1% 4,8% 3,3% 6,5% 8,1% 12,4% 0,1% 2,5% 0,9% 76,5%
12,3% 15,5% 12,6% 3,6% 18,0% 5,4% 4,6% 6,0% 7,8% 14,1% 0,2% 4,4% 0,5% 80,7%
11,2% 14,0% 7,2% 4,1% 39,6% 4,9% 1,4% 7,2% 3,6% 6,8%   2,2%   78,6%
14,3% 17,8% 6,5% 3,0% 31,7% 5,4% 2,6% 6,6% 3,9% 8,2%   2,0% 0,2% 81,9%
13,8% 18,9% 5,4% 4,1% 27,9% 3,8% 2,8% 5,9% 2,9% 14,5%   1,8% 0,2% 81,7%
Bollnäs 12,1% 10,4% 10,4% 3,5% 30,8% 5,3% 3,1% 6,5% 5,1% 12,8%   2,0% 0,5% 77,7%

http://www.val.se