2010-09-20 00:47:47

Val till kommunfullmäktige i Hudiksvall - Valnatt

Samtliga 21 valdistrikt räknade

18,6%
16,8%
3,9%
4,2%
34,8%
10,0%
6,0%
4,1%
1,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD NorrS ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,2%
+3,8
2006: 74,4%

Preliminär mandatfördelning - kommun Hudiksvall

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 9   9
C Centerpartiet 9 -1 10
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18 -2 20
V Vänsterpartiet 5 -1 6
MP Miljöpartiet de gröna 4 +2 2
SD Sverigedemokraterna 2 +2  
NorrS Norrländska Samlingspartiet      
Totalt 51   51

Preliminär röstfördelning - kommun Hudiksvall

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4194 18,6% +635 +1,8 3559 16,8%
C Centerpartiet 3789 16,8% -252 -2,3 4041 19,1%
FP Folkpartiet liberalerna 883 3,9% +120 +0,3 763 3,6%
KD Kristdemokraterna 954 4,2% -110 -0,8 1064 5,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7835 34,8% -221 -3,4 8056 38,1%
V Vänsterpartiet 2253 10,0% +158 +0,1 2095 9,9%
MP Miljöpartiet de gröna 1355 6,0% +231 +0,7 1124 5,3%
SD Sverigedemokraterna 921 4,1% +535 +2,3 386 1,8%
NorrS Norrländska Samlingspartiet 339 1,5% +339 +1,5    
ÖVR Övriga partier 19 0,1% -23 -0,1 42 0,2%
  Giltiga röster 22542 100,0% +1412   21130 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 463 2,0% -165 -0,9 628 2,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 71 0,3% +53 +0,2 18 0,1%
VDT Valdeltagande 23076 78,2% +1300 +3,8 21776 74,4%
  Antal röstberättigade 29498   +243   29255  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Hudiksvall

Område M C FP KD S V MP SD NorrS ÖVR BLANK OG VDT
15,9% 21,9% 3,3% 4,6% 33,2% 9,5% 5,9% 4,7% 0,9%   2,0% 0,4% 77,9%
24,6% 14,6% 3,9% 3,1% 32,3% 12,0% 4,7% 4,5% 0,2% 0,2% 2,6% 0,3% 77,5%
11,3% 33,3% 1,6% 1,5% 31,3% 8,4% 7,2% 4,5% 0,8% 0,1% 2,0% 0,3% 74,3%
9,4% 31,7% 2,2% 3,2% 33,1% 6,5% 9,2% 3,6% 1,0%   2,0% 0,2% 77,6%
27,7% 19,3% 4,3% 4,3% 26,8% 8,7% 5,1% 3,0% 0,7%   1,5% 2,0% 82,2%
12,8% 22,5% 2,3% 8,7% 37,0% 6,8% 3,8% 5,1% 0,9% 0,1% 2,0% 0,2% 78,8%
16,4% 8,6% 4,8% 3,0% 37,4% 17,0% 6,7% 5,5% 0,5%   2,6% 0,4% 74,1%
13,2% 20,8% 2,9% 5,7% 37,1% 9,2% 5,9% 4,5% 0,8%   1,6% 0,1% 79,4%
17,8% 21,9% 4,8% 6,2% 30,8% 7,8% 3,6% 5,6% 1,4% 0,1% 1,8%   80,2%
5,6% 23,8% 1,5% 7,9% 41,6% 7,6% 3,2% 6,5% 2,3%   3,4%   79,9%
12,6% 21,6% 3,9% 5,3% 32,3% 10,4% 6,4% 6,2% 1,2%   2,0%   76,7%
21,3% 11,7% 4,5% 3,9% 36,3% 10,5% 6,1% 3,4% 2,2% 0,1% 2,0% 0,2% 78,6%
12,0% 19,4% 2,6% 2,3% 37,4% 9,0% 4,1% 4,9% 8,0% 0,1% 1,5% 0,3% 78,8%
26,8% 12,5% 4,6% 2,5% 29,2% 11,7% 8,3% 3,4% 0,5% 0,4% 2,8% 0,1% 77,8%
25,9% 12,0% 5,9% 4,4% 31,9% 10,9% 5,5% 3,2% 0,2%   2,1% 0,1% 79,1%
24,7% 10,9% 4,3% 3,5% 34,0% 12,0% 6,6% 3,3% 0,6%   1,5%   83,7%
13,1% 7,5% 3,9% 1,8% 48,1% 11,9% 6,6% 3,8% 3,2% 0,2% 2,4% 0,1% 79,5%
12,0% 4,3% 3,6% 2,6% 58,5% 9,7% 3,8% 3,8% 1,9%   2,0% 0,9% 72,0%
22,7% 8,6% 4,5% 4,9% 38,5% 9,6% 6,8% 3,8% 0,6%   2,4% 0,7% 78,7%
23,7% 14,3% 4,5% 6,0% 28,7% 11,4% 7,8% 2,5% 0,8% 0,4% 2,9%   75,8%
14,7% 14,1% 4,0% 3,7% 35,4% 9,6% 5,1% 4,6% 8,9%   1,6%   80,3%
27,4% 12,1% 5,6% 6,7% 31,9% 7,9% 4,8% 3,0% 0,4% 0,2% 1,1%   76,3%
26,8% 13,1% 5,1% 4,0% 29,7% 11,1% 7,5% 2,1% 0,4% 0,2% 1,6% 0,1% 81,1%
Hudiksvall 18,6% 16,8% 3,9% 4,2% 34,8% 10,0% 6,0% 4,1% 1,5% 0,1% 2,0% 0,3% 78,2%

http://www.val.se