2010-09-20 00:36:07

Val till kommunfullmäktige i Örnsköldsvik - Valnatt

Samtliga 41 valdistrikt räknade

12,4%
14,1%
3,2%
7,0%
52,3%
3,3%
3,1%
2,0%
2,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,0%
+2,5
2006: 80,5%

Preliminär mandatfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 8 +2 6
C Centerpartiet 9 -1 10
FP Folkpartiet liberalerna 2   2
KD Kristdemokraterna 5   5
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31 -4 35
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 2 +2  
SD Sverigedemokraterna      
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 2 +1 1
Totalt 61   61

Preliminär röstfördelning - kommun Örnsköldsvik

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 4451 12,4% +962 +2,3 3489 10,1%
C Centerpartiet 5079 14,1% -204 -1,1 5283 15,3%
FP Folkpartiet liberalerna 1147 3,2% -88 -0,4 1235 3,6%
KD Kristdemokraterna 2520 7,0% -554 -1,9 3074 8,9%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18803 52,3% +57 -1,9 18746 54,2%
V Vänsterpartiet 1172 3,3% +72 +0,1 1100 3,2%
MP Miljöpartiet de gröna 1122 3,1% +502 +1,3 620 1,8%
SD Sverigedemokraterna 726 2,0% +545 +1,5 181 0,5%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 905 2,5% +106 +0,2 799 2,3%
ÖVR Övriga partier 44 0,1% -26 -0,1 70 0,2%
  Giltiga röster 35969 100,0% +1372   34597 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 496 1,4% -82 -0,3 578 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 76 0,2% +66 +0,2 10  
VDT Valdeltagande 36541 83,0% +1356 +2,5 35185 80,5%
  Antal röstberättigade 44017   +294   43723  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Örnsköldsvik

Område M C FP KD S V MP SD SPI ÖVR BLANK OG VDT
14,6% 15,1% 3,6% 6,1% 49,1% 3,1% 3,4% 2,1% 2,8% 0,1% 1,5% 0,2% 82,1%
13,7% 24,3% 3,7% 4,0% 41,3% 4,2% 4,1% 3,5% 1,3%   1,3% 0,1% 82,2%
6,1% 25,5% 2,9% 11,8% 44,4% 1,8% 3,7% 2,2% 1,6%   1,0% 0,4% 80,5%
9,0% 26,7% 1,2% 4,7% 51,0% 3,3% 0,6% 3,1% 0,4%   2,8%   81,0%
16,6% 11,0% 4,6% 6,4% 50,2% 2,5% 3,5% 1,6% 3,6% 0,1% 0,9% 0,1% 89,6%
19,9% 12,1% 3,8% 7,8% 44,6% 3,1% 3,8% 1,2% 3,7%   1,8% 0,1% 79,6%
12,0% 34,0% 2,4% 4,3% 37,8% 2,7% 1,9% 2,1% 1,9% 0,9%   0,3% 83,9%
16,9% 10,2% 3,3% 7,0% 52,0% 2,1% 3,7% 2,0% 2,5% 0,2% 1,3% 0,4% 88,3%
12,6% 15,1% 4,0% 5,4% 48,7% 3,7% 1,9% 3,5% 5,1%   2,9%   85,3%
18,3% 23,6% 4,6% 7,5% 38,3% 1,8% 3,5% 1,5% 0,9%   2,2%   85,9%
10,2% 11,1% 1,6% 6,5% 56,4% 5,1% 2,2% 3,3% 3,2% 0,3% 2,2%   76,6%
16,7% 10,1% 3,7% 5,9% 53,1% 2,0% 4,9% 1,0% 2,2% 0,2% 1,8% 0,1% 86,5%
16,5% 26,0% 3,5% 5,5% 39,9% 1,8% 3,0% 1,4% 2,4%   1,7% 0,8% 87,6%
15,1% 9,2% 3,1% 6,5% 51,5% 3,4% 6,2% 0,9% 4,0%   1,4% 0,5% 77,9%
13,6% 9,2% 4,5% 6,3% 53,8% 3,7% 2,7% 1,8% 4,3% 0,1% 0,9% 0,2% 76,7%
12,8% 12,9% 3,7% 5,8% 54,0% 2,3% 5,2% 1,3% 2,0%   0,9% 0,1% 89,3%
9,9% 37,9% 2,9% 3,2% 38,2% 2,0% 2,9% 2,6% 0,3%   1,2%   83,8%
10,3% 9,4% 3,6% 5,2% 59,0% 3,2% 3,3% 3,1% 3,0%   1,8% 0,2% 71,0%
21,0% 9,2% 3,9% 5,5% 49,0% 1,9% 3,7% 2,2% 3,7%   1,4% 0,2% 84,3%
14,1% 8,2% 4,5% 3,8% 56,6% 5,3% 3,2% 2,0% 2,1% 0,1% 1,7%   77,6%
15,2% 9,5% 4,2% 8,1% 49,6% 4,6% 3,6% 1,9% 3,1%   2,2% 0,6% 80,2%
10,7% 13,4% 2,9% 7,7% 54,7% 3,4% 2,9% 2,0% 2,3% 0,1% 1,2% 0,2% 83,7%
12,2% 15,7% 3,3% 14,4% 44,1% 3,3% 3,3% 2,0% 1,7%   3,2%   87,9%
8,9% 6,5% 3,2% 4,9% 65,4% 3,4% 2,2% 3,7% 1,6% 0,2% 0,7%   82,0%
9,3% 28,3% 2,5% 7,5% 46,0% 2,7% 0,6% 1,2% 1,9% 0,1% 1,3% 0,3% 82,3%
10,2% 7,8% 1,9% 6,1% 62,7% 3,4% 3,3% 2,2% 1,9% 0,4% 1,4%   85,6%
13,4% 8,6% 3,6% 6,3% 57,3% 3,9% 3,0% 1,0% 2,9% 0,1% 1,0% 0,5% 85,0%
9,0% 9,9% 3,0% 5,1% 59,4% 4,2% 3,9% 2,6% 2,2% 0,7% 1,2% 0,3% 79,6%
10,3% 9,4% 3,1% 8,2% 56,6% 3,8% 3,7% 1,2% 3,6% 0,3% 1,3%   82,9%
10,9% 12,1% 2,0% 17,6% 47,6% 3,4% 2,6% 1,4% 2,0% 0,3% 1,8%   83,4%
12,0% 6,2% 3,5% 6,1% 61,7% 3,8% 3,2% 1,5% 2,0% 0,1% 0,9%   88,1%
10,6% 12,0% 4,4% 8,7% 54,8% 2,0% 2,5% 1,9% 3,1%   1,3% 0,5% 88,4%
11,2% 6,4% 1,6% 4,4% 64,1% 5,2% 2,5% 2,6% 1,7% 0,2% 1,3% 0,2% 83,6%
7,0% 18,4% 3,0% 6,2% 53,8% 3,6% 1,5% 4,1% 2,3% 0,1% 1,5%   83,1%
9,9% 21,6% 3,3% 11,8% 43,3% 3,5% 3,2% 1,7% 1,8%   1,4% 0,5% 82,9%
8,6% 32,2% 1,0% 6,9% 44,4% 2,4% 1,0% 1,8% 1,8%   1,4% 0,2% 82,1%
8,5% 8,9% 3,8% 6,9% 55,4% 4,9% 5,5% 3,4% 2,4% 0,4% 2,1%   75,7%
11,6% 15,8% 1,8% 4,7% 54,4% 3,6% 2,6% 2,8% 2,7%   1,3% 0,1% 85,9%
13,2% 12,3% 3,3% 11,5% 48,7% 3,4% 3,6% 1,3% 2,8%   0,5%   80,7%
8,6% 19,9% 1,6% 8,3% 51,4% 1,7% 3,9% 2,1% 2,4% 0,1% 1,1%   84,9%
6,9% 26,0% 1,9% 10,3% 47,7% 2,9% 2,1% 1,2% 1,0%   1,2%   82,0%
11,0% 11,7% 2,8% 6,6% 56,9% 3,9% 2,9% 1,7% 2,5%   1,2% 0,9% 82,9%
14,5% 11,8% 3,4% 10,5% 51,7% 1,7% 3,3% 1,0% 2,0%   0,7% 0,2% 87,9%
Örnsköldsvik 12,4% 14,1% 3,2% 7,0% 52,3% 3,3% 3,1% 2,0% 2,5% 0,1% 1,4% 0,2% 83,0%

http://www.val.se