2010-09-20 00:42:07

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Valnatt - Norrköpings södra valkrets

Samtliga 36 valdistrikt räknade

27,5%
5,8%
5,9%
4,1%
38,5%
4,6%
5,8%
5,3%
1,1%
0,3%
0,3%
0,6%
0,2%
M C FP KD S V MP SD SPI FI K PP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,2%
+1,6
2006: 79,5%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 12   12
C Centerpartiet 2 -1 3
FP Folkpartiet liberalerna 3 +1 2
KD Kristdemokraterna 2 -1 3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16   16
V Vänsterpartiet 2   2
MP Miljöpartiet de gröna 3 +1 2
SD Sverigedemokraterna 2 +1 1
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   -1 1
FI Feministiskt initiativ      
K Kommunistiska Partiet      
PP Piratpartiet      
Totalt 42   42

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11049 27,5% +1436 +2,3 9613 25,2%
C Centerpartiet 2334 5,8% -454 -1,5 2788 7,3%
FP Folkpartiet liberalerna 2378 5,9% +376 +0,7 2002 5,3%
KD Kristdemokraterna 1633 4,1% -853 -2,5 2486 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15471 38,5% +427 -1,0 15044 39,5%
V Vänsterpartiet 1864 4,6% -219 -0,8 2083 5,5%
MP Miljöpartiet de gröna 2347 5,8% +773 +1,7 1574 4,1%
SD Sverigedemokraterna 2125 5,3% +1091 +2,6 1034 2,7%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 445 1,1% -724 -2,0 1169 3,1%
FI Feministiskt initiativ 109 0,3% +109 +0,3    
K Kommunistiska Partiet 101 0,3% -60 -0,2 161 0,4%
PP Piratpartiet 260 0,6% +260 +0,6    
ÖVR Övriga partier 63 0,2% -111 -0,3 174 0,5%
  Giltiga röster 40179 100,0% +2051   38128 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 527 1,3% -274 -0,8 801 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 257 0,6% +242 +0,6 15  
VDT Valdeltagande 40963 81,2% +2019 +1,6 38944 79,5%
  Antal röstberättigade 50478   +1520   48958  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Norrköpings södra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI FI K PP ÖVR BLANK OG VDT
32,8% 5,2% 9,4% 3,6% 34,5% 3,7% 5,0% 3,3% 1,2% 0,1% 0,5% 0,5% 0,2% 1,4% 0,4% 87,7%
12,7% 2,2% 4,8% 1,9% 49,4% 7,8% 7,8% 9,0% 1,6% 0,1% 0,8% 1,9%   1,3% 1,1% 71,2%
21,8% 2,0% 4,9% 2,6% 47,9% 4,9% 5,4% 5,2% 2,5% 0,1% 0,4% 0,6% 1,6%   0,8% 86,0%
11,9% 0,9% 4,9% 4,0% 53,8% 8,4% 6,4% 5,9% 1,4% 0,1% 0,4% 1,9% 0,1% 1,2%   70,8%
9,3% 1,7% 2,3% 3,3% 59,5% 8,9% 5,6% 5,8% 1,8% 0,2% 0,3% 1,4%   1,0% 1,8% 67,7%
19,8% 1,5% 3,1% 3,3% 51,2% 7,3% 5,0% 5,9% 2,0% 0,2% 0,1% 0,5% 0,1% 1,6% 1,0% 74,8%
8,4% 0,7% 2,9% 2,3% 63,0% 8,3% 5,9% 5,1% 1,2% 0,2% 0,4% 1,6% 0,1% 0,6% 0,1% 57,8%
15,5% 1,0% 3,3% 4,3% 54,1% 8,3% 5,5% 4,6% 1,5% 0,7% 0,5% 0,7%   0,3% 0,2% 69,8%
26,3% 7,2% 6,0% 3,4% 41,0% 3,9% 4,0% 7,2% 0,4% 0,2%   0,4%   2,0% 0,6% 87,0%
26,8% 2,6% 6,3% 4,0% 35,6% 6,7% 10,2% 5,4% 1,2% 0,8% 0,2% 0,2%   2,6% 0,2% 83,9%
28,8% 3,7% 5,1% 3,2% 41,2% 5,5% 6,1% 4,8% 0,7% 0,4% 0,1% 0,5%   0,8% 1,2% 82,5%
15,2% 1,7% 3,8% 4,1% 53,8% 5,7% 5,7% 8,4% 0,1% 0,2% 0,2% 1,2%   1,3% 0,3% 76,2%
23,6% 1,9% 5,3% 1,9% 44,2% 5,1% 7,1% 7,1% 1,5% 0,7% 0,3% 1,3% 0,1% 1,3% 0,3% 79,8%
41,9% 4,9% 10,6% 3,3% 22,0% 3,6% 9,0% 3,0% 0,8% 0,4% 0,1% 0,3%   1,3% 0,2% 86,7%
29,5% 26,8% 3,7% 6,0% 21,6% 2,0% 4,9% 4,8%   0,3%   0,3% 0,1% 1,7% 0,7% 86,2%
23,8% 5,8% 4,4% 4,2% 47,2% 3,9% 4,3% 4,7% 1,0% 0,1% 0,2% 0,4%   1,6% 0,4% 86,2%
26,5% 24,7% 4,8% 8,6% 20,4% 3,6% 4,2% 6,3% 0,5% 0,1% 0,3% 0,1%   1,0% 0,7% 82,4%
38,8% 4,9% 8,2% 6,1% 28,6% 2,4% 5,7% 3,4% 1,4% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 1,2% 0,3% 88,4%
54,8% 3,6% 10,9% 4,7% 16,6% 1,3% 5,0% 2,9%   0,1%   0,1%   1,6% 0,2% 90,7%
60,8% 4,5% 8,7% 3,2% 14,5% 1,9% 3,9% 1,6% 0,4% 0,2% 0,1% 0,3%   1,4% 1,5% 91,3%
40,1% 9,2% 3,9% 3,7% 27,2% 3,0% 4,7% 6,5% 0,7% 0,1% 0,2% 0,5%   1,4% 0,4% 87,9%
13,2% 1,7% 3,0% 3,1% 53,9% 6,7% 6,5% 8,2% 1,2% 0,1% 0,7% 1,6% 0,1% 1,3% 3,1% 70,0%
55,5% 2,6% 11,5% 3,5% 18,4% 1,1% 4,0% 1,9% 1,2%   0,2% 0,2%   1,1% 0,2% 90,0%
25,8% 4,1% 4,9% 2,7% 45,6% 4,9% 3,2% 7,5% 0,4% 0,2% 0,1% 0,6%   2,3%   81,1%
31,1% 15,7% 5,5% 5,4% 24,8% 2,8% 8,0% 5,7% 0,1% 0,2%   0,8%   2,2% 0,2% 84,2%
29,5% 6,1% 7,0% 3,5% 36,4% 4,2% 8,7% 3,0% 0,5% 0,2% 0,2% 0,7%   1,3% 0,2% 86,9%
30,2% 4,9% 10,3% 3,2% 37,2% 2,3% 6,5% 2,8% 0,5% 0,1% 0,2% 0,4% 1,3%   0,6% 89,8%
22,8% 3,7% 5,2% 4,3% 42,4% 6,4% 7,4% 5,3% 1,1% 0,4% 0,4% 0,3%   0,9% 1,1% 77,0%
31,3% 3,5% 7,4% 4,0% 34,4% 4,6% 5,9% 5,2% 2,1% 0,3% 0,5% 0,7%   1,2% 0,7% 87,0%
36,4% 3,6% 10,9% 5,0% 29,2% 3,4% 5,6% 3,6% 1,5% 0,3%   0,4% 0,2% 1,7% 0,5% 87,6%
25,7% 4,0% 5,6% 3,8% 35,8% 6,2% 10,0% 6,0% 0,5% 0,9% 0,7% 0,7%   1,1% 0,6% 81,5%
21,4% 3,9% 4,3% 4,7% 48,3% 3,1% 5,0% 6,3% 1,5% 0,2% 0,4% 0,9%   1,6% 0,9% 75,4%
19,9% 3,0% 4,7% 3,0% 49,2% 5,0% 5,0% 6,4% 2,9% 0,3% 0,2% 0,6%   1,4% 0,5% 82,5%
19,6% 1,5% 4,4% 3,2% 51,9% 3,9% 5,0% 4,8% 2,5% 0,6% 0,2% 0,8% 1,6%   0,4% 82,6%
20,4% 15,7% 5,0% 9,0% 32,1% 3,8% 4,4% 7,4% 0,8% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 2,4% 0,5% 83,4%
30,1% 19,9% 5,6% 6,5% 23,4% 2,5% 4,8% 6,0% 0,8% 0,3%   0,1%   1,2% 0,3% 85,0%
Norrköpings södra valkrets 27,5% 5,8% 5,9% 4,1% 38,5% 4,6% 5,8% 5,3% 1,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,2% 1,3% 0,6% 81,2%

http://www.val.se