2010-09-19 23:56:35

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Valnatt - Kungsbacka östra valkrets

Samtliga 22 valdistrikt räknade

31,0%
10,9%
9,9%
5,6%
19,4%
3,1%
6,3%
4,6%
6,1%
1,6%
1,5%
0,1%
M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,7%
+0,8
2006: 82,9%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 10 +2 8
C Centerpartiet 4 -1 5
FP Folkpartiet liberalerna 3   3
KD Kristdemokraterna 2   2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6 -1 7
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 2 +1 1
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
Kbabo Kungsbackaborna 2   2
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti   -1 1
Din F DIN FRAMTID      
Totalt 31 +1 30

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7194 31,0% +1761 +5,3 5433 25,6%
C Centerpartiet 2524 10,9% -591 -3,8 3115 14,7%
FP Folkpartiet liberalerna 2298 9,9% +272 +0,3 2026 9,6%
KD Kristdemokraterna 1312 5,6% -351 -2,2 1663 7,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4502 19,4% -517 -4,3 5019 23,7%
V Vänsterpartiet 729 3,1% -62 -0,6 791 3,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1475 6,3% +730 +2,8 745 3,5%
SD Sverigedemokraterna 1063 4,6% +684 +2,8 379 1,8%
Kbabo Kungsbackaborna 1418 6,1% +79 -0,2 1339 6,3%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 367 1,6% -308 -1,6 675 3,2%
Din F DIN FRAMTID 339 1,5% +339 +1,5    
ÖVR Övriga partier 19 0,1% -3   22 0,1%
  Giltiga röster 23240 100,0% +2033   21207 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 277 1,2% -107 -0,6 384 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 86 0,4% +76 +0,3 10  
VDT Valdeltagande 23603 83,7% +2002 +0,8 21601 82,9%
  Antal röstberättigade 28216   +2146   26070  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Kungsbacka östra valkrets

Område M C FP KD S V MP SD Kbabo SPI Din F ÖVR BLANK OG VDT
30,2% 9,0% 10,5% 6,4% 19,1% 2,9% 9,1% 5,6% 4,7% 1,5% 1,0%   1,6% 0,4% 87,0%
24,5% 13,3% 9,0% 6,0% 24,4% 3,7% 6,3% 3,7% 5,0% 1,1% 2,7% 0,2% 1,2% 0,2% 82,9%
26,0% 19,1% 4,5% 6,3% 19,0% 3,6% 6,7% 6,3% 4,1% 1,2% 3,2% 0,1% 2,2% 0,7% 85,2%
25,9% 19,1% 6,0% 6,0% 15,1% 2,2% 5,5% 8,1% 6,7% 1,0% 4,3%   0,9% 0,5% 80,9%
37,5% 5,8% 14,9% 5,2% 17,9% 2,8% 5,9% 2,8% 4,7% 1,6% 0,9%   0,9% 0,1% 88,1%
28,1% 9,4% 18,4% 11,1% 13,6% 2,8% 8,6% 3,3% 2,8% 1,2% 0,8%   1,3% 0,2% 83,5%
23,5% 21,9% 8,3% 8,0% 18,2% 4,8% 4,5% 4,0% 3,5% 1,9% 1,3% 0,2% 0,9%   83,8%
19,5% 32,8% 3,4% 4,6% 16,9% 2,6% 6,9% 6,4% 4,3% 1,1% 1,3%   1,5% 0,1% 85,2%
27,7% 6,0% 10,9% 5,5% 25,7% 3,4% 6,2% 5,7% 6,0% 1,8% 0,8% 0,3% 1,5% 0,6% 79,3%
35,1% 4,2% 10,2% 6,1% 22,2% 3,4% 4,9% 4,6% 6,3% 2,6% 0,4%   1,2% 1,0% 79,8%
31,2% 20,4% 6,0% 2,2% 14,7% 1,8% 5,1% 3,2% 11,7% 1,2% 1,9% 0,5% 1,1% 0,4% 84,4%
37,6% 6,4% 7,1% 5,6% 22,7% 3,3% 6,6% 2,1% 5,8% 1,8% 1,1%   1,2% 0,3% 87,7%
26,0% 5,5% 12,3% 4,0% 25,9% 4,6% 6,5% 5,2% 5,9% 2,7% 1,2% 0,2% 0,9% 0,6% 79,1%
39,9% 3,2% 9,0% 4,9% 16,5% 2,7% 7,0% 4,6% 9,2% 1,5% 1,1% 0,3% 0,6% 0,6% 78,3%
27,8% 5,4% 10,1% 2,6% 26,8% 5,2% 6,5% 3,4% 7,9% 2,9% 1,4%   1,4% 0,7% 82,4%
33,3% 12,4% 9,6% 5,7% 15,9% 3,0% 7,4% 5,0% 4,6% 1,9% 1,1% 0,1% 1,4%   83,5%
36,7% 5,0% 11,2% 7,1% 18,6% 3,3% 5,7% 3,8% 5,5% 2,0% 1,0%   0,6% 0,1% 82,1%
35,5% 4,5% 10,4% 4,8% 21,3% 2,5% 5,6% 3,4% 9,6% 1,3% 1,1% 0,1% 1,4% 0,2% 85,1%
29,2% 10,6% 7,8% 5,3% 21,9% 3,1% 7,1% 8,2% 3,3% 1,2% 2,4%   1,2% 0,1% 82,7%
43,2% 9,3% 12,6% 5,5% 12,5% 2,3% 4,4% 2,7% 5,8% 0,9% 0,8%   0,5% 0,7% 89,5%
30,3% 7,9% 13,8% 5,4% 16,7% 2,1% 6,1% 4,8% 10,6% 1,1% 1,4% 0,1% 1,0%   85,0%
32,0% 7,1% 9,8% 4,5% 21,0% 3,1% 7,4% 4,5% 8,0% 1,8% 0,9% 0,1% 1,3% 0,9% 81,8%
Kungsbacka östra valkrets 31,0% 10,9% 9,9% 5,6% 19,4% 3,1% 6,3% 4,6% 6,1% 1,6% 1,5% 0,1% 1,2% 0,4% 83,7%

http://www.val.se