2010-09-20 00:14:43

Val till kommunfullmäktige i Örebro - Valnatt - Örebro Nordvästra

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 21 valdistrikt räknade

18,1%
3,8%
7,9%
6,8%
44,2%
7,1%
6,2%
5,4%
0,3%
0,1%
M C FP KD S V MP SD K ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,5%
+1,8
2006: 78,7%

Preliminär mandatfördelning - kommunvalkrets Örebro Nordvästra

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 3   3
C Centerpartiet   -1 1
FP Folkpartiet liberalerna 1 -1 2
KD Kristdemokraterna 1   1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 +2 6
V Vänsterpartiet 1   1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna 1   1
K Kommunistiska Partiet      
Totalt 16   16

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Örebro Nordvästra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3743 18,1% +554 +1,8 3189 16,3%
C Centerpartiet 792 3,8% -185 -1,2 977 5,0%
FP Folkpartiet liberalerna 1622 7,9% -464 -2,8 2086 10,7%
KD Kristdemokraterna 1396 6,8% -310 -2,0 1706 8,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9114 44,2% +970 +2,5 8144 41,7%
V Vänsterpartiet 1474 7,1% +160 +0,4 1314 6,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1284 6,2% +138 +0,4 1146 5,9%
SD Sverigedemokraterna 1123 5,4% +252 +1,0 871 4,5%
K Kommunistiska Partiet 60 0,3% +60 +0,3    
ÖVR Övriga partier 17 0,1% -79 -0,4 96 0,5%
  Giltiga röster 20625 100,0% +1096   19529 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 321 1,5% -160 -0,9 481 2,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 91 0,4% +85 +0,4 6  
VDT Valdeltagande 21037 80,5% +1021 +1,8 20016 78,7%
  Antal röstberättigade 26118   +688   25430  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Örebro Nordvästra

Område M C FP KD S V MP SD K ÖVR BLANK OG VDT
6,4% 2,2% 2,7% 3,9% 63,6% 8,9% 5,7% 5,8% 0,6% 0,2% 1,8% 0,9% 70,5%
17,2% 4,3% 7,6% 6,3% 46,9% 7,6% 5,6% 4,3% 0,2% 0,2% 0,9% 0,2% 90,0%
16,8% 3,7% 8,6% 4,9% 43,4% 8,6% 6,9% 6,9% 0,2%   1,8% 0,5% 76,4%
23,5% 3,7% 8,8% 9,1% 36,8% 7,4% 6,2% 4,5% 0,1%   1,0% 0,3% 85,4%
23,7% 2,6% 9,6% 6,8% 44,8% 4,9% 3,8% 3,6% 0,1%   0,5%   88,7%
23,9% 12,5% 6,7% 7,5% 30,3% 5,2% 7,3% 6,3% 0,1%   2,6% 0,2% 86,8%
8,6% 2,5% 3,5% 5,5% 58,9% 9,9% 5,6% 5,1% 0,3%   0,6% 1,3% 72,5%
18,8% 2,5% 7,0% 6,0% 41,0% 10,7% 7,7% 6,2% 0,1%   2,9% 0,7% 77,5%
21,6% 4,2% 8,1% 9,6% 37,5% 4,6% 6,0% 8,4%     1,0% 0,1% 81,0%
23,8% 4,5% 9,3% 8,0% 36,2% 5,8% 6,0% 6,5%     2,3% 0,2% 81,7%
23,2% 3,2% 16,0% 8,9% 36,5% 2,8% 5,6% 3,5% 0,2%   1,2% 0,5% 89,3%
21,0% 2,9% 12,8% 7,1% 39,0% 6,0% 6,5% 4,5%   0,1% 1,6% 0,3% 91,4%
5,6% 1,0% 2,2% 3,7% 66,0% 10,9% 4,5% 5,0% 1,0% 0,2% 0,9%   69,7%
17,9% 3,3% 9,5% 4,2% 40,4% 8,8% 8,3% 6,9% 0,4% 0,3% 2,2% 0,5% 78,5%
18,9% 2,9% 9,6% 5,6% 49,5% 5,4% 4,4% 3,4% 0,2%   0,9% 0,6% 81,9%
15,6% 3,9% 6,4% 3,7% 52,6% 4,1% 7,7% 6,1% 0,1%   2,3% 0,1% 88,9%
23,2% 9,0% 7,8% 6,8% 33,9% 5,2% 7,7% 6,2% 0,1%   1,2% 0,4% 89,4%
5,5% 2,3% 2,5% 11,7% 54,5% 11,7% 5,8% 4,5% 1,2% 0,2% 0,8% 0,7% 68,6%
5,7% 1,9% 3,3% 8,5% 60,2% 9,0% 2,8% 7,7% 0,7% 0,2% 1,2% 1,5% 61,9%
24,0% 3,1% 11,0% 7,9% 34,9% 8,3% 6,6% 3,8% 0,3% 0,1% 1,8% 0,6% 84,3%
25,4% 3,8% 9,3% 6,3% 35,0% 6,7% 8,0% 4,7% 0,5% 0,3% 2,2% 0,4% 81,5%
Örebro Nordvästra 18,1% 3,8% 7,9% 6,8% 44,2% 7,1% 6,2% 5,4% 0,3% 0,1% 1,5% 0,4% 80,5%

http://www.val.se