2010-09-20 01:00:36

Val till kommunfullmäktige - Valnatt - Örebro län

Observera att det hölls omval till kommunfullmäktige i Örebro 2011-05-15, i den nordöstra valkretsen, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 184 valdistrikt räknade

Preliminär röstfördelning per kommun - Örebro län

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
21,0% 8,9% 6,3% 7,6% 43,4% 5,2% 4,1% 3,7%   2,2% 0,4% 80,4%
6,7% 5,5% 2,2% 2,9% 27,6% 49,8% 3,4% 1,7% 0,1% 1,4% 0,3% 80,3%
16,6% 7,5% 5,0% 4,8% 49,7% 6,0% 4,2% 6,2% 0,1% 1,6% 0,4% 82,0%
12,6% 11,2% 0,4% 2,2% 33,6% 11,4% 1,7% 2,8% 24,2% 1,9% 0,3% 78,6%
26,4% 3,0% 5,3% 3,9% 44,4% 6,1% 4,3% 2,8% 3,7% 1,4% 0,5% 80,9%
18,2% 6,4% 6,8% 6,7% 48,8% 3,9% 3,7% 5,3%   1,6% 0,2% 82,3%
11,6% 9,1% 6,9% 11,8% 45,4% 8,5% 3,0% 1,8% 2,0% 2,2% 0,8% 80,0%
17,3% 19,0% 3,7% 7,5% 29,8% 3,2% 6,1% 5,5% 7,9% 1,9% 1,3% 84,3%
18,6% 14,0% 4,1% 3,8% 42,6% 4,3% 4,6% 8,1% 0,1% 1,4% 0,5% 80,0%
17,4% 14,2% 0,6% 0,3% 41,6% 7,9% 5,2% 5,7% 7,1% 2,0% 0,6% 72,6%
14,9% 6,8% 7,0% 4,7% 43,0% 3,7% 4,0% 2,2% 13,8% 1,5% 0,7% 80,0%
21,8% 4,7% 9,1% 6,9% 39,5% 6,4% 6,2% 5,2% 0,3% 1,5% 0,5% 82,5%
Örebro län 20,0% 6,6% 6,9% 5,9% 41,1% 7,5% 5,1% 4,8% 2,1% 1,5% 0,5% 81,5%

http://www.val.se