2010-09-20 01:48:08

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Valnatt - Solna

Samtliga 37 valdistrikt räknade

38,6%
3,4%
9,7%
4,6%
24,3%
6,3%
9,9%
2,0%
1,1%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,2%
+0,4
2006: 76,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Solna

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 16012 38,6% +1289 +0,1 14723 38,5%
C Centerpartiet 1428 3,4% +284 +0,5 1144 3,0%
FP Folkpartiet liberalerna 4003 9,7% -199 -1,3 4202 11,0%
KD Kristdemokraterna 1919 4,6% -60 -0,6 1979 5,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10096 24,3% -121 -2,4 10217 26,7%
V Vänsterpartiet 2624 6,3% +203   2421 6,3%
MP Miljöpartiet de gröna 4106 9,9% +1786 +3,8 2320 6,1%
SD Sverigedemokraterna 846 2,0% +361 +0,8 485 1,3%
ÖVR Övriga partier 438 1,1% -290 -0,8 728 1,9%
  Giltiga röster 41472 100,0% +3253   38219 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 548 1,3% -208 -0,6 756 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 163 0,4% +151 +0,4 12  
VDT Valdeltagande 42183 77,2% +3196 +0,4 38987 76,7%
  Antal röstberättigade 54664   +3864   50800  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Solna

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
36,8% 3,6% 9,7% 4,6% 24,4% 7,1% 10,7% 1,9% 1,2% 1,1% 0,4% 75,8%
27,1% 2,8% 5,5% 3,6% 36,5% 8,9% 10,4% 3,9% 1,4% 1,5% 0,6% 75,3%
23,4% 4,3% 6,9% 3,0% 32,3% 9,5% 12,8% 5,4% 2,4% 1,5%   70,0%
24,0% 6,3% 9,0% 4,0% 16,1% 11,7% 24,0% 1,6% 3,1% 1,7% 0,3% 54,7%
36,8% 3,2% 9,4% 6,3% 23,6% 6,6% 12,4% 1,0% 0,8% 1,1% 0,3% 82,3%
37,7% 4,3% 9,2% 4,3% 17,7% 7,3% 15,5% 2,5% 1,6% 1,2% 0,3% 67,7%
42,1% 3,6% 12,2% 5,2% 22,0% 3,8% 8,9% 1,6% 0,7% 1,6% 0,2% 85,6%
42,3% 3,2% 9,7% 4,7% 19,6% 6,1% 10,9% 2,3% 1,2% 1,4% 0,3% 75,3%
42,4% 4,8% 9,3% 3,4% 20,0% 5,9% 10,5% 2,7% 1,0%   0,8% 80,5%
37,2% 3,2% 10,8% 4,7% 23,1% 6,0% 11,6% 2,1% 1,3% 1,0% 0,2% 74,2%
19,9% 2,1% 5,2% 2,7% 45,4% 11,2% 10,6% 1,3% 1,7% 0,9% 0,4% 61,3%
30,6% 1,8% 8,3% 3,6% 33,2% 9,1% 9,7% 2,9% 0,8% 1,9% 0,7% 75,2%
32,6% 2,5% 6,5% 4,1% 33,6% 9,3% 8,3% 2,0% 1,1% 1,1% 0,4% 67,7%
48,4% 2,8% 12,1% 6,8% 17,1% 3,8% 6,3% 1,6% 1,1% 0,9% 0,1% 80,3%
38,6% 3,8% 10,7% 3,7% 23,7% 8,1% 9,0% 1,4% 1,1% 1,5% 0,8% 76,9%
53,5% 3,9% 12,6% 5,7% 14,4% 2,4% 6,4% 0,9% 0,2% 0,7% 0,3% 85,2%
31,6% 4,7% 8,1% 5,0% 26,9% 8,9% 10,4% 2,3% 2,2% 1,1% 1,1% 79,2%
32,6% 5,7% 12,6% 5,4% 18,1% 10,5% 12,0% 1,9% 1,1% 0,6% 0,2% 80,7%
34,4% 3,8% 10,2% 4,3% 23,3% 8,9% 12,9% 0,8% 1,4% 1,2% 0,6% 84,4%
35,1% 4,0% 10,3% 3,9% 27,6% 5,9% 11,0% 1,5% 0,6% 1,6% 0,4% 78,7%
40,3% 3,3% 9,6% 4,7% 24,3% 5,6% 9,2% 2,1% 0,9% 1,4% 0,3% 78,5%
41,4% 3,5% 9,7% 4,3% 23,8% 4,6% 9,5% 1,9% 1,3% 1,0% 0,5% 77,4%
36,2% 2,3% 8,8% 5,9% 28,1% 6,4% 9,1% 2,3% 1,0% 1,4% 0,2% 79,4%
34,6% 2,6% 11,1% 6,3% 30,6% 4,7% 6,7% 2,0% 1,5% 1,8% 0,2% 78,8%
34,5% 3,5% 10,0% 3,9% 28,3% 5,7% 9,9% 3,3% 0,8% 1,2% 0,7% 75,1%
38,9% 2,2% 7,8% 5,8% 26,2% 6,4% 10,5% 1,6% 0,8% 1,4% 0,3% 72,6%
36,2% 3,3% 7,8% 4,6% 31,4% 4,8% 8,2% 2,6% 1,0% 1,5% 0,1% 78,3%
39,2% 2,9% 8,9% 5,1% 25,3% 6,9% 7,8% 3,1% 0,9% 1,5% 0,1% 77,1%
45,6% 3,1% 8,7% 5,0% 23,8% 4,8% 6,2% 2,1% 0,7% 1,1% 0,5% 76,4%
35,8% 2,3% 8,9% 5,7% 25,4% 7,5% 10,2% 3,0% 1,2% 1,6% 0,9% 83,1%
42,7% 3,0% 9,3% 3,4% 23,3% 6,6% 8,7% 1,7% 1,2% 2,0% 0,5% 80,4%
43,7% 2,5% 10,2% 5,8% 22,3% 4,2% 8,4% 2,5% 0,3% 1,3% 0,2% 80,1%
41,7% 3,2% 8,4% 3,7% 25,0% 5,6% 9,4% 2,5% 0,5% 1,8% 0,3% 79,5%
44,3% 4,3% 10,3% 4,1% 18,8% 5,2% 10,2% 1,9% 0,8% 0,9% 0,9% 80,8%
39,7% 3,0% 8,8% 3,7% 23,6% 6,3% 11,2% 2,6% 1,0% 1,6% 0,2% 78,2%
47,8% 4,1% 12,8% 3,0% 20,1% 3,8% 7,7% 0,4% 0,2% 1,1% 0,1% 87,0%
41,2% 4,0% 10,6% 5,0% 19,9% 6,1% 9,9% 2,0% 1,3% 1,7% 0,2% 81,5%
36,8% 4,0% 9,9% 5,1% 24,9% 5,9% 10,4% 1,3% 1,6% 1,7% 0,3% 64,1%
43,6% 5,7% 11,3% 4,2% 16,4% 4,6% 11,7% 1,7% 0,8% 1,2%   86,5%
Solna 38,6% 3,4% 9,7% 4,6% 24,3% 6,3% 9,9% 2,0% 1,1% 1,3% 0,4% 77,2%

http://www.val.se