2010-09-20 02:12:06

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Valnatt - Östhammar

Samtliga 14 valdistrikt räknade

24,1%
12,9%
5,6%
3,9%
39,6%
4,4%
4,2%
4,3%
0,6%
0,2%
0,1%
M C FP KD S V MP SD PP USP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,6%
+2,7
2006: 76,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Östhammar

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3200 24,1% +500 +2,6 2700 21,5%
C Centerpartiet 1711 12,9% -226 -2,5 1937 15,4%
FP Folkpartiet liberalerna 745 5,6% -49 -0,7 794 6,3%
KD Kristdemokraterna 517 3,9% -121 -1,2 638 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5251 39,6% +160 -0,9 5091 40,5%
V Vänsterpartiet 585 4,4% +57 +0,2 528 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 556 4,2% +111 +0,6 445 3,5%
SD Sverigedemokraterna 575 4,3% +333 +2,4 242 1,9%
PP Piratpartiet 85 0,6% +85 +0,6    
USP Upplands sjukvårdsparti 20 0,2% -126 -1,0 146 1,2%
ÖVR Övriga partier 15 0,1% -19 -0,2 34 0,3%
  Giltiga röster 13260 100,0% +705   12555 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 358 2,6% -71 -0,7 429 3,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 42 0,3% +36 +0,3 6  
VDT Valdeltagande 13660 79,6% +670 +2,7 12990 76,8%
  Antal röstberättigade 17165   +258   16907  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Östhammar

Område M C FP KD S V MP SD PP USP ÖVR BLANK OG VDT
21,5% 27,8% 5,9% 6,3% 24,5% 4,0% 4,5% 4,5% 1,0%   0,1% 2,9% 0,3% 82,3%
24,9% 13,9% 7,1% 6,4% 32,9% 4,6% 5,0% 5,0% 0,3%   0,1% 2,1% 0,7% 79,0%
25,3% 9,8% 8,7% 1,9% 41,3% 4,6% 3,5% 4,4% 0,4% 0,1%   3,9% 0,3% 84,5%
15,9% 12,4% 4,9% 2,4% 52,8% 3,5% 2,9% 4,6% 0,5% 0,1% 0,1% 2,9% 0,3% 84,0%
16,7% 4,1% 2,0% 2,2% 59,1% 5,2% 2,7% 6,5% 1,0% 0,1% 0,3% 2,4% 0,3% 70,9%
27,9% 16,6% 4,0% 3,1% 36,6% 2,1% 4,8% 4,2% 0,8%     2,0%   80,0%
24,6% 11,2% 5,4% 4,5% 37,4% 5,4% 6,5% 3,4% 0,7% 0,7%   2,1% 0,2% 82,4%
30,1% 7,3% 6,9% 3,1% 39,1% 4,6% 4,3% 3,0% 1,0% 0,3% 0,2% 2,5% 0,2% 80,1%
21,3% 23,5% 4,2% 4,9% 33,9% 3,3% 4,0% 3,9% 0,4% 0,6%   2,0% 0,3% 79,4%
37,1% 19,4% 6,2% 1,9% 22,0% 4,8% 4,5% 3,3% 0,5%   0,2% 2,3% 0,2% 82,3%
33,7% 9,4% 5,8% 3,0% 33,9% 4,0% 5,1% 4,1% 1,0% 0,1% 0,1% 2,6% 0,4% 80,6%
19,2% 11,4% 4,7% 3,8% 46,3% 5,3% 4,3% 4,3% 0,3% 0,1% 0,3% 1,7% 0,1% 75,0%
18,3% 8,4% 5,7% 5,1% 48,7% 4,1% 4,0% 5,4% 0,4%     3,6% 0,2% 79,3%
29,3% 8,3% 5,9% 3,8% 39,2% 6,0% 3,5% 3,1% 0,6% 0,2% 0,1% 3,3% 0,4% 78,5%
Östhammar 24,1% 12,9% 5,6% 3,9% 39,6% 4,4% 4,2% 4,3% 0,6% 0,2% 0,1% 2,6% 0,3% 79,6%

http://www.val.se