2010-09-20 01:02:18

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Valnatt - Helsingborg

Samtliga 74 valdistrikt räknade

32,8%
2,6%
7,8%
4,0%
30,8%
3,3%
7,1%
9,3%
2,2%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,6%
+0,9
2006: 76,7%

Preliminär röstfördelning - kommun Helsingborg

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 25403 32,8% +3600 +2,8 21803 30,0%
C Centerpartiet 2013 2,6% -374 -0,7 2387 3,3%
FP Folkpartiet liberalerna 6025 7,8% -160 -0,7 6185 8,5%
KD Kristdemokraterna 3091 4,0% -604 -1,1 3695 5,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 23841 30,8% -564 -2,8 24405 33,6%
V Vänsterpartiet 2587 3,3% -40 -0,3 2627 3,6%
MP Miljöpartiet de gröna 5493 7,1% +2368 +2,8 3125 4,3%
SD Sverigedemokraterna 7205 9,3% +1567 +1,6 5638 7,8%
ÖVR Övriga partier 1693 2,2% -1118 -1,7 2811 3,9%
  Giltiga röster 77351 100,0% +4675   72676 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1173 1,5% -415 -0,7 1588 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 386 0,5% +357 +0,5 29  
VDT Valdeltagande 78910 77,6% +4617 +0,9 74293 76,7%
  Antal röstberättigade 101744   +4849   96895  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Helsingborg

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
22,9% 1,7% 6,1% 3,4% 41,4% 4,3% 7,4% 10,3% 2,5% 1,4% 0,6% 71,5%
18,7% 1,0% 6,4% 4,3% 47,1% 4,2% 4,6% 11,7% 2,0% 1,0% 0,3% 70,7%
15,9% 1,3% 2,7% 2,8% 52,5% 3,2% 2,8% 16,1% 2,6% 1,5% 0,2% 71,1%
11,1% 0,6% 3,0% 1,0% 56,8% 3,3% 5,4% 16,8% 2,0% 0,9% 0,1% 65,3%
8,0% 0,7% 1,7% 1,7% 64,9% 6,0% 5,1% 9,0% 2,9% 1,2%   65,5%
6,6% 0,9% 2,3% 1,1% 67,4% 5,4% 4,7% 9,8% 1,8% 0,4% 2,2% 64,0%
25,2% 2,0% 5,6% 2,9% 32,8% 5,3% 14,7% 8,1% 3,3% 2,4%   69,7%
26,8% 1,6% 6,7% 3,2% 32,1% 4,1% 10,8% 11,4% 3,3% 1,8% 1,1% 67,8%
32,6% 2,2% 7,8% 3,1% 30,1% 4,1% 7,2% 10,2% 2,6% 1,9% 1,4% 82,8%
18,7% 1,8% 3,5% 3,2% 49,1% 4,6% 4,4% 11,8% 3,0% 1,4% 0,5% 72,8%
13,7% 1,3% 3,9% 2,8% 54,9% 4,4% 5,8% 10,8% 2,5% 1,2% 1,4% 60,1%
41,0% 2,6% 13,1% 5,4% 22,4% 1,4% 5,6% 6,5% 2,0% 1,4% 1,0% 85,4%
37,1% 1,9% 10,1% 5,8% 23,4% 3,9% 8,7% 8,0% 1,0% 1,3%   86,1%
15,8% 1,7% 3,3% 2,5% 47,5% 6,3% 9,9% 9,9% 3,1% 1,3% 1,1% 59,8%
17,8% 1,0% 4,6% 2,3% 43,9% 6,4% 10,0% 10,1% 4,0% 1,8% 0,2% 63,4%
10,5% 1,5% 4,8% 1,6% 55,9% 4,5% 7,1% 11,9% 2,1% 0,8% 0,1% 64,4%
37,9% 2,9% 9,3% 4,7% 24,4% 3,3% 7,9% 8,3% 1,2% 1,6% 0,7% 72,9%
15,0% 1,5% 3,3% 2,4% 50,4% 4,5% 5,6% 15,0% 2,1% 1,4% 0,9% 69,0%
19,0% 0,9% 4,6% 2,1% 49,1% 3,7% 6,1% 12,5% 2,1% 1,6% 0,4% 80,2%
18,2% 1,3% 4,4% 2,8% 52,0% 4,1% 5,3% 9,8% 2,1% 1,6% 0,2% 69,5%
36,4% 1,7% 9,2% 6,7% 24,9% 2,7% 7,8% 8,3% 2,4% 0,8% 0,4% 84,1%
21,8% 3,0% 5,6% 3,4% 37,2% 5,2% 10,1% 9,4% 4,3% 1,9% 0,8% 68,9%
32,2% 2,1% 10,9% 5,4% 27,1% 4,1% 9,9% 5,6% 2,8% 1,7% 0,7% 83,3%
27,4% 2,2% 8,4% 3,4% 34,2% 4,2% 9,1% 8,8% 2,4% 1,7% 0,7% 74,9%
41,3% 2,8% 9,2% 4,3% 22,2% 2,8% 7,3% 8,0% 2,1% 1,5% 0,5% 81,0%
39,8% 6,8% 9,0% 6,3% 17,8% 1,6% 5,7% 11,8% 1,1% 2,9% 0,1% 84,6%
23,0% 1,9% 6,7% 2,5% 41,2% 3,2% 7,6% 10,6% 3,5% 2,2% 0,5% 78,3%
23,0% 2,4% 5,1% 2,0% 40,5% 3,7% 5,3% 16,1% 2,0% 1,2% 0,6% 66,0%
22,7% 0,8% 4,4% 3,3% 43,5% 4,1% 4,3% 13,9% 3,0% 1,1% 0,6% 69,5%
47,6% 2,6% 9,5% 5,9% 16,2% 1,3% 7,3% 6,6% 2,9% 1,4% 1,2% 83,9%
45,3% 3,6% 10,1% 5,1% 16,7% 2,8% 8,3% 6,0% 2,1% 1,1%   78,5%
63,5% 2,0% 13,0% 5,2% 6,4% 1,0% 4,0% 3,7% 1,2% 0,9%   89,2%
23,4% 3,8% 5,4% 2,8% 33,7% 3,0% 5,9% 19,4% 2,5% 2,1% 0,1% 71,3%
57,2% 2,1% 14,1% 5,4% 9,5% 1,4% 4,4% 3,8% 2,0% 1,1%   89,2%
45,3% 2,5% 8,9% 3,6% 22,5% 2,7% 6,5% 6,3% 1,7% 1,0% 0,9% 88,0%
56,5% 3,8% 12,5% 4,1% 12,1% 1,1% 7,2% 2,7% 0,1% 0,9% 1,1% 87,4%
45,1% 2,3% 10,4% 2,8% 21,0% 4,2% 8,0% 4,9% 1,2% 2,0% 0,1% 86,1%
55,4% 3,2% 8,3% 4,5% 14,7% 1,6% 5,1% 4,9% 2,3% 0,4%   89,1%
35,5% 2,3% 9,2% 4,5% 26,9% 3,3% 8,7% 6,7% 2,9% 1,6% 0,2% 81,7%
25,3% 1,7% 4,8% 3,2% 37,5% 3,0% 7,2% 14,4% 2,9% 2,5% 0,7% 70,3%
34,0% 3,3% 9,8% 3,6% 24,2% 3,8% 10,0% 8,4% 2,9% 1,7% 0,2% 77,7%
42,7% 2,6% 10,7% 4,8% 18,4% 2,2% 8,8% 7,3% 2,6% 1,4% 0,7% 82,0%
29,0% 2,3% 7,7% 4,1% 31,0% 4,3% 9,5% 9,5% 2,8% 1,4% 1,2% 74,5%
49,7% 1,8% 9,3% 5,7% 16,0% 2,0% 6,3% 6,7% 2,6% 1,9% 0,2% 84,3%
40,0% 2,2% 8,4% 3,8% 18,6% 5,6% 10,9% 8,3% 2,1% 1,5% 0,4% 80,8%
53,3% 2,2% 10,7% 5,7% 12,0% 2,0% 7,8% 4,5% 1,7% 1,0% 0,6% 84,9%
41,3% 2,6% 11,4% 3,3% 19,3% 3,2% 10,7% 5,7% 2,5% 1,5% 0,3% 82,6%
42,5% 1,9% 10,9% 3,1% 20,6% 3,6% 9,0% 7,0% 1,6% 1,5% 0,9% 81,0%
36,0% 9,8% 5,3% 6,2% 23,9% 3,4% 4,5% 10,4% 0,4% 2,7% 0,8% 78,5%
34,8% 4,9% 6,4% 5,1% 25,1% 3,1% 6,5% 12,7% 1,5% 1,8% 0,4% 77,6%
36,9% 2,3% 9,9% 3,8% 31,1% 2,3% 5,0% 7,8% 0,9% 1,9% 0,2% 85,6%
32,3% 3,2% 7,8% 4,2% 30,9% 3,1% 6,6% 9,9% 2,0% 1,5% 0,4% 79,9%
25,3% 2,3% 6,8% 3,4% 39,3% 2,5% 5,8% 13,2% 1,6% 2,4% 0,1% 80,9%
29,5% 7,1% 6,5% 6,1% 28,4% 2,2% 5,1% 13,4% 1,8% 1,7% 0,5% 81,4%
15,3% 0,5% 5,0% 1,8% 48,6% 5,4% 5,7% 14,4% 3,4% 1,0% 0,6% 79,2%
22,7% 2,3% 4,6% 2,9% 42,8% 5,1% 8,1% 7,3% 4,1% 1,5% 0,9% 64,1%
36,3% 2,9% 10,5% 4,9% 24,8% 1,2% 5,5% 11,8% 2,0% 1,7% 0,3% 88,1%
37,8% 3,5% 12,1% 6,5% 20,1% 2,7% 8,1% 7,8% 1,3% 2,0% 0,8% 88,9%
17,8% 2,9% 4,6% 1,7% 40,1% 6,6% 9,5% 14,0% 2,8% 0,8%   74,6%
20,9% 2,0% 5,6% 1,7% 39,9% 5,2% 10,5% 11,9% 2,3% 2,2% 0,5% 68,4%
38,2% 7,0% 7,8% 4,6% 24,5% 3,3% 3,9% 9,3% 1,4% 0,5% 1,0% 78,9%
28,8% 4,9% 5,8% 4,1% 35,3% 1,5% 3,4% 13,5% 2,6% 1,6%   79,6%
39,5% 12,3% 5,1% 4,9% 20,5% 2,8% 1,0% 12,6% 1,3% 1,3% 0,3% 76,4%
11,8% 0,7% 2,1% 0,8% 60,3% 5,1% 6,3% 11,1% 1,8% 1,3% 0,1% 59,8%
17,3% 1,4% 4,8% 2,8% 45,9% 4,7% 7,5% 12,6% 2,9%   0,4% 65,1%
34,4% 2,5% 7,2% 1,9% 33,6% 3,2% 3,1% 12,6% 1,6% 1,5% 0,4% 77,2%
27,9% 3,3% 6,2% 3,6% 35,8% 2,8% 5,9% 13,3% 1,3% 2,0% 0,2% 84,5%
34,6% 2,6% 8,9% 5,1% 26,6% 3,3% 9,7% 7,2% 1,9% 1,5% 0,2% 87,8%
39,8% 2,5% 7,9% 5,4% 25,4% 2,9% 6,5% 8,2% 1,4% 1,8%   87,7%
30,8% 2,8% 6,5% 3,7% 34,5% 3,0% 6,9% 10,1% 1,7% 1,2% 0,7% 79,9%
42,8% 3,6% 9,3% 4,3% 23,4% 1,7% 6,7% 6,7% 1,5% 1,2% 0,3% 87,5%
48,5% 3,7% 13,1% 6,1% 14,4% 1,9% 5,0% 4,8% 2,5% 0,9% 1,1% 87,8%
49,2% 2,3% 12,6% 4,4% 18,0% 1,9% 5,4% 4,5% 1,7% 1,9%   91,5%
38,8% 2,4% 9,5% 5,8% 22,2% 2,6% 8,0% 8,3% 2,5% 1,8% 0,8% 84,8%
47,1% 3,0% 10,3% 7,9% 14,8% 1,9% 8,3% 5,6% 1,0% 1,4% 0,3% 86,0%
30,1% 10,5% 8,3% 5,3% 22,9% 3,3% 5,1% 11,9% 2,8% 2,0%   81,6%
24,0% 1,2% 5,3% 3,9% 42,0% 2,7% 7,0% 12,0% 2,0% 1,2% 0,6% 76,5%
Helsingborg 32,8% 2,6% 7,8% 4,0% 30,8% 3,3% 7,1% 9,3% 2,2% 1,5% 0,5% 77,6%

http://www.val.se