2010-09-20 00:25:16

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Vara

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 8 valdistrikt räknade

31,1%
12,5%
5,5%
4,9%
28,6%
4,0%
2,9%
3,9%
5,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 79,9%
+2,4
2006: 77,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Vara

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 3046 31,1% +299 +2,1 2747 29,0%
C Centerpartiet 1228 12,5% -381 -4,4 1609 17,0%
FP Folkpartiet liberalerna 540 5,5% +95 +0,8 445 4,7%
KD Kristdemokraterna 482 4,9% -141 -1,7 623 6,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2799 28,6% -22 -1,2 2821 29,8%
V Vänsterpartiet 388 4,0% -9 -0,2 397 4,2%
MP Miljöpartiet de gröna 288 2,9% +105 +1,0 183 1,9%
SD Sverigedemokraterna 380 3,9% +167 +1,6 213 2,2%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 578 5,9% +230 +2,2 348 3,7%
K Kommunistiska Partiet 2   -7 -0,1 9 0,1%
RS Rättvisepartiet Socialisterna            
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -8 -0,1 8 0,1%
ÖVR Övriga partier 57 0,6% -9 -0,1 66 0,7%
  Giltiga röster 9788 100,0% +319   9469 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 263 2,6% -68 -0,8 331 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 34 0,3% +25 +0,2 9 0,1%
VDT Valdeltagande 10085 79,9% +276 +2,4 9809 77,5%
  Antal röstberättigade 12623   -32   12655  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Vara

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
28,9% 14,8% 5,5% 5,2% 27,9% 3,3% 2,8% 4,6% 6,5%       0,6% 3,9%   81,0%
27,1% 12,6% 7,3% 5,5% 28,9% 4,0% 2,9% 4,4% 6,0% 0,1%     1,2% 2,0% 0,4% 79,8%
32,2% 18,5% 5,0% 6,2% 22,4% 2,2% 2,5% 4,8% 5,4%       0,7% 1,6% 0,5% 81,0%
31,9% 9,8% 4,4% 4,5% 29,0% 5,5% 3,3% 3,3% 7,8%       0,4% 3,3% 0,3% 78,7%
30,2% 15,0% 5,5% 4,9% 28,0% 2,6% 2,0% 4,4% 6,9%       0,5% 2,9% 0,1% 81,9%
40,0% 6,2% 5,9% 5,0% 28,2% 4,0% 3,3% 2,5% 4,4%       0,5% 2,5% 1,0% 83,6%
29,9% 9,1% 6,1% 4,8% 33,3% 5,2% 3,1% 2,3% 5,5% 0,1%     0,4% 2,5% 0,2% 75,5%
27,7% 17,8% 4,0% 3,7% 28,7% 4,1% 3,3% 5,3% 5,2%       0,3% 2,3% 0,1% 78,6%
Vara 31,1% 12,5% 5,5% 4,9% 28,6% 4,0% 2,9% 3,9% 5,9%       0,6% 2,6% 0,3% 79,9%

http://www.val.se