2010-09-20 01:45:44

Val till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län - Valnatt - Töreboda

Observera att det hölls omval till landstingsfullmäktige i Västra Götaland 2011-05-15, med ett annat valresultat som följd.

Klicka här för att se valresultatet från omvalet

Samtliga 5 valdistrikt räknade

22,7%
13,3%
3,8%
4,2%
37,0%
4,2%
4,0%
4,5%
5,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,2%
+2,7
2006: 74,5%

Preliminär röstfördelning - kommun Töreboda

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1259 22,7% +121 +1,3 1138 21,5%
C Centerpartiet 738 13,3% -57 -1,7 795 15,0%
FP Folkpartiet liberalerna 213 3,8% +15 +0,1 198 3,7%
KD Kristdemokraterna 232 4,2% -70 -1,5 302 5,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2049 37,0% +39 -0,9 2010 37,9%
V Vänsterpartiet 233 4,2% -39 -0,9 272 5,1%
MP Miljöpartiet de gröna 222 4,0% +66 +1,1 156 2,9%
SD Sverigedemokraterna 250 4,5% +92 +1,5 158 3,0%
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 309 5,6% +70 +1,1 239 4,5%
K Kommunistiska Partiet 2       2  
RS Rättvisepartiet Socialisterna            
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti     -20 -0,4 20 0,4%
ÖVR Övriga partier 33 0,6% +19 +0,3 14 0,3%
  Giltiga röster 5540 100,0% +236   5304 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 153 2,7% -49 -1,0 202 3,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 20 0,4% +19 +0,3 1  
VDT Valdeltagande 5713 77,2% +206 +2,7 5507 74,5%
  Antal röstberättigade 7396   +9   7387  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Töreboda

Område M C FP KD S V MP SD SPVG K RS SPI ÖVR BLANK OG VDT
25,7% 11,6% 3,5% 6,5% 32,1% 4,6% 4,2% 5,7% 5,3% 0,1%     0,7% 3,2% 0,8% 79,7%
22,3% 13,1% 3,4% 2,5% 40,5% 3,8% 4,9% 3,1% 5,9% 0,1%     0,4% 2,1% 0,4% 77,9%
20,4% 12,0% 4,5% 3,8% 42,8% 3,8% 4,1% 4,1% 4,0%       0,4% 2,0% 0,4% 70,5%
22,0% 13,6% 3,7% 2,0% 40,2% 4,1% 4,1% 4,0% 5,5%       0,8% 2,8% 0,1% 83,5%
22,7% 17,9% 4,4% 7,2% 26,4% 4,6% 2,3% 6,0% 8,0%       0,7% 3,2%   71,9%
Töreboda 22,7% 13,3% 3,8% 4,2% 37,0% 4,2% 4,0% 4,5% 5,6%       0,6% 2,7% 0,4% 77,2%

http://www.val.se