2010-09-20 01:52:28

Val till landstingsfullmäktige i Värmlands län - Valnatt - Kil

Samtliga 8 valdistrikt räknade

21,7%
9,8%
5,4%
4,8%
40,7%
4,3%
4,2%
3,3%
5,7%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 81,0%
+1,0
2006: 80,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Kil

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1573 21,7% +382 +4,6 1191 17,1%
C Centerpartiet 709 9,8% -126 -2,2 835 12,0%
FP Folkpartiet liberalerna 390 5,4% +8 -0,1 382 5,5%
KD Kristdemokraterna 349 4,8% -106 -1,7 455 6,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2949 40,7% -39 -2,1 2988 42,8%
V Vänsterpartiet 312 4,3% -15 -0,4 327 4,7%
MP Miljöpartiet de gröna 307 4,2% +97 +1,2 210 3,0%
SD Sverigedemokraterna 240 3,3% +49 +0,6 191 2,7%
SjvV Sjukvårdspartiet i Värmland 411 5,7% +28 +0,2 383 5,5%
ÖVR Övriga partier 4 0,1% -12 -0,2 16 0,2%
  Giltiga röster 7244 100,0% +266   6978 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 182 2,4% -63 -1,0 245 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 29 0,4% +29 +0,4    
VDT Valdeltagande 7455 81,0% +232 +1,0 7223 80,0%
  Antal röstberättigade 9208   +180   9028  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Kil

Område M C FP KD S V MP SD SjvV ÖVR BLANK OG VDT
23,3% 14,9% 4,8% 4,2% 31,5% 4,2% 8,2% 3,6% 5,4%   2,7%   76,1%
22,0% 5,1% 6,6% 4,7% 47,0% 4,6% 2,6% 2,0% 5,2% 0,1% 2,4% 0,1% 83,3%
15,6% 16,0% 3,2% 9,9% 38,0% 3,8% 3,8% 5,1% 4,6%   2,0% 0,2% 78,0%
18,6% 26,4% 5,6% 5,4% 24,7% 5,8% 6,7% 2,8% 4,1%   2,5% 1,3% 80,4%
18,1% 6,8% 6,0% 4,0% 46,7% 4,6% 3,7% 4,3% 6,0%   2,1% 0,5% 78,4%
23,1% 5,0% 4,3% 4,0% 45,0% 4,0% 5,0% 3,2% 6,3% 0,1% 2,0% 0,4% 82,1%
24,9% 17,6% 4,3% 4,3% 28,4% 6,5% 3,9% 4,3% 5,7% 0,2% 3,0% 0,4% 79,8%
26,4% 8,6% 6,0% 5,0% 38,7% 2,5% 3,5% 2,8% 6,4%   3,2% 0,4% 84,5%
Kil 21,7% 9,8% 5,4% 4,8% 40,7% 4,3% 4,2% 3,3% 5,7% 0,1% 2,4% 0,4% 81,0%

http://www.val.se