2010-09-20 01:53:57

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Valnatt - Hallstahammar

Samtliga 8 valdistrikt räknade

17,1%
3,2%
6,5%
6,2%
50,0%
7,9%
3,6%
3,9%
0,8%
0,7%
0,1%
0,0%
M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 77,0%
+3,0
2006: 74,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Hallstahammar

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1533 17,1% +341 +2,8 1192 14,3%
C Centerpartiet 284 3,2% -216 -2,8 500 6,0%
FP Folkpartiet liberalerna 582 6,5% +2 -0,5 580 6,9%
KD Kristdemokraterna 554 6,2% -285 -3,9 839 10,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4488 50,0% +543 +2,8 3945 47,2%
V Vänsterpartiet 713 7,9% +9 -0,5 704 8,4%
MP Miljöpartiet de gröna 321 3,6% +43 +0,3 278 3,3%
SD Sverigedemokraterna 353 3,9% +154 +1,6 199 2,4%
SjvU Sjukvårdspartiet - Västmanland 75 0,8% +43 +0,5 32 0,4%
PP Piratpartiet 65 0,7% +65 +0,7    
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 6 0,1% -60 -0,7 66 0,8%
ÖVR Övriga partier 3   -24 -0,3 27 0,3%
  Giltiga röster 8977 100,0% +615   8362 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 194 2,1% -101 -1,3 295 3,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 31 0,3% +31 +0,3    
VDT Valdeltagande 9202 77,0% +545 +3,0 8657 74,0%
  Antal röstberättigade 11948   +252   11696  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Hallstahammar

Område M C FP KD S V MP SD SjvU PP SPI ÖVR BLANK OG VDT
11,9% 2,3% 4,0% 5,0% 60,8% 8,1% 3,3% 4,1% 0,4% 0,2%     2,2% 0,5% 72,0%
11,2% 1,9% 6,7% 5,3% 56,3% 8,6% 3,2% 4,7% 1,1% 1,0%     1,6% 0,3% 70,8%
17,2% 1,4% 6,4% 5,4% 53,0% 7,9% 3,8% 2,5% 0,9% 1,2% 0,1%   2,0% 0,2% 82,3%
12,3% 2,2% 8,3% 6,9% 50,6% 8,3% 4,5% 5,9% 0,6% 0,3%   0,2% 3,0% 0,5% 76,5%
15,1% 3,1% 5,8% 4,0% 53,5% 9,1% 3,0% 4,8% 1,0% 0,5% 0,2%   1,5% 0,6% 71,9%
20,5% 4,0% 5,4% 7,5% 46,5% 7,5% 3,4% 3,8% 0,6% 0,7%   0,1% 1,5% 0,2% 83,9%
26,9% 5,8% 10,5% 10,0% 30,6% 6,9% 4,8% 2,6% 1,0% 0,8% 0,1%   2,8% 0,2% 83,0%
23,9% 6,1% 7,5% 7,6% 39,2% 6,6% 3,5% 3,6% 1,0% 1,0%     3,3% 0,2% 79,3%
Hallstahammar 17,1% 3,2% 6,5% 6,2% 50,0% 7,9% 3,6% 3,9% 0,8% 0,7% 0,1%   2,1% 0,3% 77,0%

http://www.val.se