2010-09-20 00:27:41

Val till landstingsfullmäktige i Jämtlands län - Valnatt - Härjedalen

Samtliga 10 valdistrikt räknade

18,1%
9,5%
5,3%
2,7%
46,1%
6,3%
2,8%
5,3%
3,8%
0,2%
M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 75,5%
+1,4
2006: 74,1%

Preliminär röstfördelning - kommun Härjedalen

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 1143 18,1% +195 +3,0 948 15,0%
C Centerpartiet 602 9,5% -266 -4,3 868 13,8%
FP Folkpartiet liberalerna 332 5,3% -123 -2,0 455 7,2%
KD Kristdemokraterna 169 2,7% -109 -1,7 278 4,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2916 46,1% +8   2908 46,1%
V Vänsterpartiet 397 6,3% -129 -2,1 526 8,3%
MP Miljöpartiet de gröna 174 2,8% +74 +1,2 100 1,6%
SD Sverigedemokraterna 336 5,3% +143 +2,3 193 3,1%
RHV Rättvis Human Vård i Jämtland Härjedalen 242 3,8% +242 +3,8    
ÖVR Övriga partier 12 0,2% -14 -0,2 26 0,4%
  Giltiga röster 6323 100,0% +21   6302 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 185 2,8% -20 -0,3 205 3,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,3% +13 +0,2 5 0,1%
VDT Valdeltagande 6526 75,5% +14 +1,4 6512 74,1%
  Antal röstberättigade 8639   -147   8786  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Härjedalen

Område M C FP KD S V MP SD RHV ÖVR BLANK OG VDT
33,4% 13,7% 4,9% 1,0% 33,6% 4,3% 3,8% 4,1% 1,0% 0,2% 3,2% 0,1% 73,7%
22,3% 8,8% 7,9% 8,4% 30,2% 7,4% 2,8% 9,3% 2,8%   4,0% 0,9% 70,0%
15,0% 11,9% 6,2% 3,8% 46,9% 5,5% 1,8% 6,2% 2,2% 0,4% 1,8% 0,2% 77,2%
10,1% 8,1% 5,3% 3,3% 50,3% 7,4% 2,0% 6,8% 6,8%   3,8% 0,2% 77,1%
14,6% 4,8% 7,8% 3,7% 47,2% 8,6% 2,8% 5,9% 4,1% 0,5% 2,3%   73,6%
11,0% 9,2% 4,5% 4,7% 49,8% 5,7% 3,8% 7,1% 4,2%   3,1% 1,1% 75,1%
12,0% 3,1% 6,5% 1,6% 52,9% 11,2% 2,3% 5,1% 5,1% 0,1% 2,3% 0,3% 78,4%
23,8% 17,7% 1,5% 1,0% 46,3% 2,5% 4,0% 2,9% 0,4%   3,9%   80,9%
15,8% 8,7% 2,8% 1,2% 50,7% 6,3% 1,6% 2,6% 10,3%   3,4% 0,4% 70,9%
10,8% 4,1% 3,7% 0,4% 64,2% 3,7% 0,7% 5,2% 6,7% 0,4% 1,8%   81,0%
Härjedalen 18,1% 9,5% 5,3% 2,7% 46,1% 6,3% 2,8% 5,3% 3,8% 0,2% 2,8% 0,3% 75,5%

http://www.val.se