2010-09-20 01:10:48

Val till landstingsfullmäktige i Kalmar län - Valnatt - Kalmar 1 Västervik

Samtliga 23 valdistrikt räknade

22,3%
7,2%
8,3%
4,8%
43,8%
4,0%
4,5%
3,3%
0,4%
1,4%
0,0%
0,1%
M C FP KD S V MP SD FI S-V SVP ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 80,8%
+3,4
2006: 77,4%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Kalmar 1 Västervik

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 2   2
C Centerpartiet 1   1
FP Folkpartiet liberalerna 1   1
KD Kristdemokraterna      
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5   5
V Vänsterpartiet   -1 1
MP Miljöpartiet de gröna 1   1
SD Sverigedemokraterna      
FI Feministiskt initiativ      
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet      
SVP Svenskarnas parti      
Totalt 10 -1 11

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Kalmar 1 Västervik

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 5203 22,3% +977 +3,1 4226 19,1%
C Centerpartiet 1682 7,2% -577 -3,0 2259 10,2%
FP Folkpartiet liberalerna 1929 8,3% +141 +0,2 1788 8,1%
KD Kristdemokraterna 1131 4,8% -354 -1,9 1485 6,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10228 43,8% +533 -0,1 9695 43,9%
V Vänsterpartiet 939 4,0% -235 -1,3 1174 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 1048 4,5% +349 +1,3 699 3,2%
SD Sverigedemokraterna 767 3,3% +478 +2,0 289 1,3%
FI Feministiskt initiativ 105 0,4% +105 +0,4    
S-V Socialisterna-Välfärdspartiet 322 1,4% +322 +1,4    
SVP Svenskarnas parti            
ÖVR Övriga partier 14 0,1% -464 -2,1 478 2,2%
  Giltiga röster 23368 100,0% +1275   22093 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 532 2,2% -50 -0,3 582 2,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 57 0,2% +46 +0,2 11  
VDT Valdeltagande 23957 80,8% +1271 +3,4 22686 77,4%
  Antal röstberättigade 29641   +333   29308  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - landstingsvalkrets Kalmar 1 Västervik

Område M C FP KD S V MP SD FI S-V SVP ÖVR BLANK OG VDT
22,8% 2,9% 10,1% 3,8% 46,5% 4,0% 4,8% 2,9% 0,4% 1,6%     2,1% 0,3% 79,9%
23,3% 3,4% 13,0% 4,1% 43,8% 3,9% 4,4% 2,2% 0,3% 1,6%   0,1% 2,5% 0,1% 83,9%
35,1% 2,7% 14,7% 4,6% 30,6% 3,2% 5,3% 2,0% 0,4% 1,4%   0,1% 1,2% 0,3% 79,8%
15,3% 3,2% 5,7% 1,9% 55,4% 5,2% 6,9% 3,7% 0,6% 1,8%   0,2% 1,7% 0,1% 78,8%
9,7% 2,0% 3,8% 2,0% 65,5% 5,4% 4,6% 3,8% 0,2% 3,0%     1,7%   71,7%
16,7% 2,2% 11,3% 4,5% 52,6% 3,6% 4,7% 2,7% 0,2% 1,3%     2,0% 0,2% 86,2%
34,1% 2,9% 15,3% 4,6% 32,6% 3,3% 3,8% 2,0% 0,4% 1,0%     2,0% 0,3% 86,3%
24,6% 2,5% 8,7% 3,5% 47,7% 3,2% 4,6% 2,9% 0,5% 1,8%   0,1% 3,4% 0,2% 74,4%
15,2% 2,8% 6,2% 5,2% 55,5% 5,6% 3,7% 3,6% 0,1% 2,2%     1,4% 0,6% 78,8%
28,4% 4,6% 11,8% 3,9% 40,2% 3,4% 3,9% 2,9% 0,6% 0,4%     2,8% 0,1% 82,5%
19,3% 2,6% 6,0% 3,1% 50,1% 5,2% 5,8% 4,1% 0,7% 3,1%     1,0% 1,0% 69,4%
23,8% 4,0% 9,8% 3,7% 47,7% 2,2% 4,5% 3,0% 0,5% 0,8%     3,1% 0,1% 83,1%
21,9% 2,4% 10,9% 5,1% 42,3% 4,9% 6,0% 3,5% 0,9% 2,2%     2,2% 0,4% 78,8%
21,6% 12,6% 5,9% 6,1% 40,4% 4,1% 4,0% 3,7% 0,5% 1,1%   0,1% 2,4% 0,2% 82,1%
23,2% 29,8% 4,7% 6,1% 24,5% 3,1% 4,4% 3,3% 0,6% 0,4%     3,8% 0,5% 82,3%
24,9% 5,7% 11,8% 5,6% 39,1% 3,5% 4,7% 3,1% 0,3% 1,2%     1,7% 0,1% 84,6%
23,1% 13,9% 5,8% 7,8% 36,3% 4,2% 5,3% 2,3% 0,2% 1,0%     2,7% 0,2% 78,8%
22,1% 10,7% 4,8% 11,2% 35,6% 4,9% 4,1% 4,6% 1,0% 0,7%   0,2% 1,9%   82,5%
17,7% 7,6% 6,5% 3,7% 49,1% 4,4% 3,6% 5,8% 0,5% 0,7%   0,2% 2,5% 0,1% 80,7%
11,4% 4,2% 4,6% 3,5% 61,2% 4,8% 2,0% 4,2% 0,5% 3,4%     2,1% 0,3% 79,9%
20,2% 14,2% 3,5% 6,3% 41,2% 4,9% 3,2% 3,9% 0,8% 1,6%   0,3% 2,3% 0,6% 82,2%
34,6% 21,8% 6,4% 5,2% 23,4% 2,2% 3,6% 2,4%   0,3%     4,6% 0,2% 85,3%
21,4% 21,1% 4,5% 5,6% 35,3% 3,4% 4,2% 3,6% 0,4% 0,4%     2,0% 0,1% 84,5%
32,3% 7,8% 8,4% 5,4% 29,9% 5,0% 5,8% 4,2% 0,4% 0,8%     1,8% 0,4% 84,6%
12,8% 7,4% 2,6% 3,7% 61,2% 4,2% 3,2% 3,5% 0,3% 0,9%   0,2% 1,9%   79,4%
Västervik 22,3% 7,2% 8,3% 4,8% 43,8% 4,0% 4,5% 3,3% 0,4% 1,4%   0,1% 2,2% 0,2% 80,8%

http://www.val.se