2010-09-20 01:14:52

Val till landstingsfullmäktige i Hallands län - Valnatt - Falkenbergs - Hylte valkrets

Samtliga 33 valdistrikt räknade

25,3%
15,4%
6,4%
4,1%
33,1%
3,7%
5,0%
4,7%
2,5%
0,0%
0,1%
M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,6%
+1,0
2006: 77,6%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Falkenbergs - Hylte valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Antal
+/-
Antal
2006
M Moderata Samlingspartiet 3   3
C Centerpartiet 2   2
FP Folkpartiet liberalerna 1   1
KD Kristdemokraterna   -1 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5 +1 4
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna 1 +1  
SD Sverigedemokraterna 1 +1  
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti      
Kbabo Kungsbackaborna      
Totalt 14 +3 11

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Falkenbergs - Hylte valkrets

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 7753 25,3% +1588 +4,0 6165 21,2%
C Centerpartiet 4720 15,4% -735 -3,4 5455 18,8%
FP Folkpartiet liberalerna 1955 6,4% +168 +0,2 1787 6,2%
KD Kristdemokraterna 1249 4,1% -371 -1,5 1620 5,6%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10149 33,1% -224 -2,7 10373 35,7%
V Vänsterpartiet 1126 3,7% +58   1068 3,7%
MP Miljöpartiet de gröna 1531 5,0% +642 +1,9 889 3,1%
SD Sverigedemokraterna 1429 4,7% +612 +1,8 817 2,8%
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 766 2,5% -13 -0,2 779 2,7%
Kbabo Kungsbackaborna 1   +1      
ÖVR Övriga partier 25 0,1% -71 -0,2 96 0,3%
  Giltiga röster 30704 100,0% +1655   29049 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 932 2,9% -170 -0,7 1102 3,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 65 0,2% +60 +0,2 5  
VDT Valdeltagande 31701 78,6% +1545 +1,0 30156 77,6%
  Antal röstberättigade 40328   +1457   38871  

Preliminär röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Falkenbergs - Hylte valkrets

Område M C FP KD S V MP SD SPI Kbabo ÖVR BLANK OG VDT
25,9% 15,5% 6,0% 4,0% 32,1% 3,9% 5,4% 4,7% 2,5%     2,9% 0,2% 79,2%
22,3% 14,8% 8,0% 4,4% 37,0% 2,8% 3,1% 4,6% 2,6%   0,4% 3,0% 0,3% 76,1%
Falkenbergs - Hylte valkrets 25,3% 15,4% 6,4% 4,1% 33,1% 3,7% 5,0% 4,7% 2,5%   0,1% 2,9% 0,2% 78,6%

http://www.val.se