2010-09-19 23:50:10

Val till riksdagen - Valnatt - Botkyrka

Samtliga 44 valdistrikt räknade

30,2%
2,8%
6,1%
5,1%
35,5%
7,1%
6,9%
5,0%
1,3%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 75,9%
+1,3
2006: 74,6%

Preliminär röstfördelning - kommun Botkyrka

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 12014 30,2% +2069 +3,3 9945 26,9%
C Centerpartiet 1119 2,8% -86 -0,4 1205 3,3%
FP Folkpartiet liberalerna 2442 6,1% -399 -1,6 2841 7,7%
KD Kristdemokraterna 2022 5,1% -474 -1,7 2496 6,8%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14116 35,5% -124 -3,1 14240 38,6%
V Vänsterpartiet 2814 7,1% +163 -0,1 2651 7,2%
MP Miljöpartiet de gröna 2730 6,9% +776 +1,6 1954 5,3%
SD Sverigedemokraterna 1976 5,0% +1147 +2,7 829 2,2%
ÖVR Övriga partier 524 1,3% -235 -0,7 759 2,1%
  Giltiga röster 39757 100,0% +2837   36920 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 318 0,8% -214 -0,6 532 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 141 0,4% +124 +0,3 17  
VDT Valdeltagande 40216 75,9% +2747 +1,3 37469 74,6%
  Antal röstberättigade 52962   +2751   50211  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Botkyrka

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
18,7% 1,0% 3,5% 4,7% 51,0% 10,5% 5,3% 3,8% 1,3% 0,6% 0,3% 67,3%
24,1% 1,1% 3,6% 4,4% 44,4% 12,9% 5,2% 3,2% 1,0% 0,7%   70,1%
18,3% 0,9% 0,8% 3,0% 61,1% 6,7% 5,8% 2,8% 0,7% 0,6% 0,4% 68,8%
27,7% 2,5% 6,2% 4,9% 39,3% 6,4% 6,3% 5,5% 1,1% 0,4%   79,9%
14,0% 0,8% 2,3% 2,1% 58,2% 10,7% 6,9% 3,5% 1,5% 0,8% 0,2% 57,5%
18,5% 0,6% 3,3% 2,4% 53,5% 10,4% 5,8% 3,9% 1,6% 0,8% 0,6% 65,4%
16,3% 0,6% 1,6% 2,7% 54,9% 12,3% 7,3% 3,0% 1,2% 0,1% 1,2% 61,3%
21,5% 1,6% 3,3% 5,8% 50,6% 10,0% 4,6% 1,6% 1,1% 0,9% 0,6% 71,0%
12,9% 0,5% 0,8% 1,7% 55,7% 21,7% 3,9% 1,7% 1,2% 0,2%   63,5%
6,5% 0,4% 0,8% 1,4% 63,7% 20,1% 2,7% 1,8% 2,7% 0,4% 0,5% 67,7%
8,5% 0,3% 1,8% 1,5% 61,8% 19,0% 4,5% 1,5% 1,1% 1,7% 0,9% 64,7%
29,0% 1,7% 6,1% 5,7% 39,8% 5,7% 6,1% 5,1% 0,9% 0,8%   81,2%
28,0% 1,0% 5,2% 9,8% 40,4% 6,3% 3,6% 4,5% 1,3% 0,4% 0,4% 77,7%
21,9% 1,5% 4,4% 4,5% 42,1% 9,7% 7,8% 6,4% 1,7% 0,4% 0,9% 67,4%
21,7% 0,7% 4,0% 5,9% 47,6% 9,3% 4,2% 4,9% 1,6% 0,6% 0,4% 65,0%
14,6% 1,2% 4,1% 9,7% 49,9% 8,8% 5,2% 5,0% 1,4% 0,8% 0,3% 71,9%
21,3% 1,1% 8,8% 9,7% 50,4% 1,8% 2,8% 3,3% 0,8% 1,0%   76,3%
13,3% 0,3% 3,3% 5,2% 59,0% 9,3% 4,7% 2,7% 2,2% 0,1%   60,0%
10,1% 0,6% 2,3% 4,3% 64,9% 9,5% 4,3% 3,2% 0,7% 0,5% 0,5% 61,0%
10,5% 1,1% 2,0% 4,4% 58,0% 13,1% 5,7% 3,7% 1,4% 0,1% 0,6% 66,6%
19,5% 1,3% 3,5% 3,6% 46,3% 10,6% 7,5% 5,7% 2,0% 1,0%   64,8%
30,6% 1,6% 4,9% 4,4% 36,5% 8,8% 5,4% 6,7% 1,2% 0,2%   61,6%
37,4% 3,9% 7,8% 5,3% 25,7% 4,9% 7,9% 5,7% 1,3% 0,9% 0,4% 82,5%
38,9% 4,6% 11,4% 7,1% 18,9% 3,4% 9,1% 5,3% 1,4% 0,9% 0,1% 84,7%
33,0% 3,3% 9,3% 5,2% 27,5% 4,3% 9,2% 6,9% 1,2% 0,7% 0,2% 87,8%
44,8% 5,1% 8,3% 6,8% 17,9% 5,6% 6,6% 4,0% 0,8% 0,9% 0,2% 86,3%
31,0% 4,4% 8,4% 3,6% 24,3% 4,4% 12,5% 9,4% 1,9% 1,5% 1,1% 86,3%
36,8% 4,2% 10,7% 5,7% 20,2% 5,8% 10,4% 4,8% 1,4% 1,8% 0,3% 87,9%
37,1% 3,6% 9,4% 5,4% 25,0% 5,4% 9,0% 4,0% 1,0% 0,6% 0,2% 89,9%
41,0% 4,8% 10,5% 7,2% 16,7% 3,8% 11,1% 3,7% 1,2% 0,9% 0,1% 90,7%
44,3% 5,8% 11,2% 5,0% 15,6% 4,4% 7,2% 5,0% 1,5% 0,7%   88,8%
47,2% 5,3% 8,9% 6,9% 15,7% 2,3% 9,2% 3,5% 1,0% 0,8% 0,2% 88,5%
34,0% 2,5% 7,5% 5,0% 31,4% 5,8% 7,7% 5,1% 1,1% 0,7% 0,2% 79,1%
21,6% 2,3% 4,8% 3,8% 39,9% 9,3% 8,8% 7,6% 1,9% 1,1% 0,4% 74,0%
27,9% 2,1% 7,0% 3,8% 35,9% 6,6% 7,0% 7,9% 1,7% 1,9%   78,0%
32,5% 3,1% 7,0% 5,9% 34,0% 5,1% 6,7% 4,7% 1,0% 1,1% 0,4% 78,8%
39,7% 4,9% 7,6% 7,8% 23,6% 4,0% 6,9% 4,6% 1,0% 0,5%   86,1%
43,7% 4,0% 8,2% 6,4% 22,1% 3,9% 5,7% 4,9% 1,0% 1,1%   85,8%
42,2% 3,0% 6,0% 4,4% 26,5% 4,3% 6,2% 5,3% 2,1% 0,4% 1,0% 80,8%
21,9% 1,7% 3,8% 4,9% 44,5% 9,1% 6,1% 5,7% 2,4% 0,8% 1,4% 66,4%
20,8% 1,6% 5,1% 4,0% 45,3% 9,9% 7,1% 5,5% 0,8% 0,7% 0,7% 74,6%
24,6% 2,3% 4,6% 4,7% 39,0% 4,9% 6,5% 12,1% 1,3% 1,0% 0,1% 64,4%
39,6% 3,6% 3,6% 4,9% 29,7% 5,2% 8,5% 3,7% 1,2% 1,1% 0,2% 81,5%
52,2% 6,5% 12,0% 5,9% 11,4% 2,0% 5,7% 3,6% 0,6% 0,9% 0,5% 88,6%
36,3% 2,8% 6,7% 3,6% 28,1% 4,9% 6,2% 9,9% 1,5% 1,0% 0,6% 85,5%
46,9% 6,1% 6,1% 4,5% 17,3% 2,8% 7,8% 7,0% 1,4% 0,9% 0,4% 84,4%
Botkyrka 30,2% 2,8% 6,1% 5,1% 35,5% 7,1% 6,9% 5,0% 1,3% 0,8% 0,4% 75,9%

http://www.val.se