2010-09-19 22:48:39

Val till riksdagen - Valnatt - Alingsås

Samtliga 26 valdistrikt räknade

27,8%
6,2%
10,2%
8,8%
25,9%
6,1%
9,3%
4,7%
1,0%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 85,9%
+1,9
2006: 84,0%

Preliminär röstfördelning - kommun Alingsås

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 6848 27,8% +1667 +5,2 5181 22,6%
C Centerpartiet 1524 6,2% -331 -1,9 1855 8,1%
FP Folkpartiet liberalerna 2523 10,2% +308 +0,6 2215 9,7%
KD Kristdemokraterna 2161 8,8% -241 -1,7 2402 10,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6371 25,9% -873 -5,8 7244 31,6%
V Vänsterpartiet 1509 6,1% +51 -0,2 1458 6,4%
MP Miljöpartiet de gröna 2299 9,3% +787 +2,7 1512 6,6%
SD Sverigedemokraterna 1169 4,7% +628 +2,4 541 2,4%
ÖVR Övriga partier 242 1,0% -253 -1,2 495 2,2%
  Giltiga röster 24646 100,0% +1743   22903 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 275 1,1% -108 -0,5 383 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 55 0,2% +49 +0,2 6  
VDT Valdeltagande 24976 85,9% +1684 +1,9 23292 84,0%
  Antal röstberättigade 29086   +1354   27732  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Alingsås

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
28,1% 7,0% 11,0% 9,2% 24,8% 5,6% 8,6% 4,7% 0,8% 1,1% 0,3% 86,1%
26,7% 4,3% 9,6% 7,8% 30,4% 6,3% 8,7% 4,9% 1,4% 1,2% 0,3% 79,9%
18,8% 10,6% 11,4% 9,8% 29,9% 5,6% 7,4% 5,3% 1,1% 1,6% 0,3% 84,4%
33,2% 7,5% 11,4% 8,2% 16,8% 5,7% 14,1% 2,6% 0,6% 0,9% 0,1% 87,7%
35,0% 4,1% 11,4% 9,6% 23,2% 4,1% 8,4% 3,4% 0,9% 0,5%   90,3%
21,1% 13,1% 13,9% 19,6% 15,7% 4,1% 5,2% 6,5% 0,8% 0,9% 0,1% 90,2%
18,1% 15,3% 22,7% 7,7% 23,0% 2,0% 5,1% 5,9% 0,3% 2,5% 0,2% 80,6%
27,4% 5,3% 10,1% 7,7% 27,1% 7,0% 9,2% 5,0% 1,2% 0,7%   85,6%
25,3% 5,0% 10,8% 10,5% 25,4% 6,5% 12,4% 3,3% 0,7% 0,7% 0,5% 90,5%
20,7% 2,5% 7,2% 9,2% 33,5% 9,4% 9,6% 7,3% 0,5% 1,0% 0,2% 80,7%
31,1% 10,2% 8,3% 8,5% 19,6% 7,6% 8,8% 5,2% 0,8% 1,2% 0,2% 86,6%
23,5% 7,7% 12,7% 7,2% 33,2% 5,2% 5,8% 4,2% 0,6% 2,0% 0,5% 84,4%
46,8% 4,0% 7,9% 9,8% 17,5% 1,9% 7,5% 4,2% 0,5% 1,1% 0,2% 91,1%
23,7% 18,0% 7,9% 5,7% 26,2% 5,6% 3,8% 7,9% 1,2% 1,9% 0,6% 84,0%
32,3% 4,4% 12,7% 9,9% 20,1% 6,1% 9,2% 4,3% 1,1% 1,1% 0,7% 86,7%
32,1% 4,3% 11,3% 6,9% 28,6% 4,5% 8,9% 3,3% 0,1% 0,7%   88,8%
27,4% 5,3% 9,4% 8,3% 27,0% 6,7% 10,1% 4,8% 1,1% 1,1% 0,2% 85,6%
25,9% 6,2% 9,3% 10,1% 26,9% 5,5% 9,4% 5,7% 1,0% 0,9%   87,5%
30,5% 4,8% 10,3% 8,9% 24,0% 5,0% 10,7% 5,0% 0,7% 1,6% 0,1% 83,2%
29,5% 4,1% 11,8% 9,0% 23,7% 5,0% 13,0% 2,7% 1,2%     90,4%
32,2% 8,2% 9,0% 7,1% 23,0% 5,5% 9,3% 4,3% 1,4% 1,2% 0,6% 90,2%
30,5% 4,9% 13,3% 7,6% 19,7% 5,8% 13,4% 3,4% 1,4% 1,1% 0,3% 91,1%
35,8% 6,7% 11,1% 7,8% 20,0% 4,4% 9,8% 3,8% 0,6% 1,2% 0,2% 89,8%
19,4% 3,7% 7,7% 7,9% 39,4% 8,7% 7,5% 4,6% 1,1% 1,0% 0,3% 79,1%
21,9% 3,3% 8,1% 7,3% 32,8% 9,0% 10,4% 5,5% 1,5% 1,5%   79,4%
27,2% 6,0% 8,7% 9,4% 26,4% 7,1% 9,2% 4,6% 1,3% 1,1% 0,3% 89,6%
30,8% 8,6% 6,6% 9,0% 21,6% 7,3% 9,9% 5,5% 0,7% 1,3% 0,6% 89,7%
15,8% 2,7% 5,9% 7,2% 38,7% 11,5% 8,9% 7,6% 1,8% 0,8%   77,5%
Alingsås 27,8% 6,2% 10,2% 8,8% 25,9% 6,1% 9,3% 4,7% 1,0% 1,1% 0,2% 85,9%

http://www.val.se