2010-09-19 23:09:14

Val till riksdagen - Valnatt - Uppsala Västra

Samtliga 41 valdistrikt räknade

29,1%
8,7%
9,5%
5,6%
23,5%
6,8%
11,5%
3,6%
1,8%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 83,4%
+0,9
2006: 82,5%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Uppsala Västra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 11858 29,1% +1627 +2,2 10231 26,9%
C Centerpartiet 3537 8,7% -153 -1,0 3690 9,7%
FP Folkpartiet liberalerna 3855 9,5% -519 -2,0 4374 11,5%
KD Kristdemokraterna 2281 5,6% -75 -0,6 2356 6,2%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 9558 23,5% -266 -2,4 9824 25,8%
V Vänsterpartiet 2753 6,8% +123 -0,2 2630 6,9%
MP Miljöpartiet de gröna 4683 11,5% +1581 +3,3 3102 8,2%
SD Sverigedemokraterna 1472 3,6% +733 +1,7 739 1,9%
ÖVR Övriga partier 735 1,8% -367 -1,1 1102 2,9%
  Giltiga röster 40732 100,0% +2684   38048 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 412 1,0% -179 -0,5 591 1,5%
OG Ogiltiga röster - övriga 79 0,2% +70 +0,2 9  
VDT Valdeltagande 41223 83,4% +2575 +0,9 38648 82,5%
  Antal röstberättigade 49400   +2566   46834  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Uppsala Västra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
25,6% 8,2% 11,0% 4,5% 19,3% 10,9% 15,4% 2,2% 2,8% 0,8% 0,2% 78,0%
30,7% 6,3% 10,6% 5,7% 24,3% 7,7% 11,1% 1,7% 1,8% 1,5%   81,7%
26,3% 6,2% 8,5% 4,2% 26,3% 11,0% 13,9% 2,0% 1,6% 0,9% 0,1% 74,8%
21,6% 9,0% 12,8% 3,5% 20,6% 11,7% 16,4% 1,9% 2,4% 0,7%   87,2%
21,9% 6,6% 11,0% 4,9% 25,8% 9,7% 16,1% 1,4% 2,6% 0,6%   84,4%
31,1% 6,9% 12,4% 6,2% 20,3% 6,9% 12,6% 1,7% 2,0% 0,8% 0,2% 85,7%
20,4% 8,7% 10,4% 6,4% 18,0% 8,8% 21,3% 2,6% 3,5% 0,7% 0,3% 84,2%
22,2% 6,8% 8,2% 4,3% 24,8% 9,4% 18,3% 3,8% 2,2% 0,4% 0,1% 84,3%
32,1% 9,5% 16,1% 6,2% 15,5% 3,4% 14,5% 1,8% 0,9% 0,8% 0,1% 89,6%
39,1% 10,4% 14,9% 6,5% 12,6% 2,7% 9,9% 2,3% 1,5% 0,9% 0,3% 90,6%
17,4% 3,0% 7,2% 3,6% 35,0% 12,7% 15,0% 4,5% 1,6% 1,3% 0,3% 79,0%
14,1% 7,3% 9,0% 1,6% 14,2% 15,7% 29,5% 2,3% 6,1% 1,5% 0,1% 84,2%
13,3% 4,9% 8,6% 2,4% 25,1% 14,3% 23,6% 3,7% 4,0% 1,3% 0,1% 78,3%
27,8% 6,0% 8,8% 4,9% 31,9% 5,9% 9,8% 3,8% 1,1% 1,3% 0,1% 83,5%
28,0% 8,2% 11,1% 7,1% 17,9% 7,2% 17,3% 1,7% 1,6% 0,7% 0,6% 81,8%
44,4% 10,3% 12,8% 5,6% 11,7% 3,8% 8,8% 1,9% 0,8% 0,8% 0,1% 89,5%
31,4% 7,6% 15,1% 8,1% 18,2% 5,7% 9,7% 2,2% 2,0% 0,5% 0,1% 87,0%
35,9% 13,9% 10,7% 6,2% 13,0% 3,9% 13,0% 1,8% 1,6% 1,1% 0,1% 87,6%
6,7% 2,2% 4,5% 4,1% 51,4% 12,3% 12,6% 3,5% 2,7% 0,2% 0,4% 67,0%
10,8% 2,0% 4,0% 4,3% 47,0% 12,1% 12,5% 5,3% 2,0% 0,4% 0,6% 64,8%
7,5% 2,3% 3,4% 4,7% 46,5% 13,6% 13,6% 5,3% 3,0% 1,1%   70,5%
13,5% 2,4% 4,6% 3,2% 44,7% 9,8% 12,0% 7,8% 2,1% 1,5% 0,6% 73,8%
18,0% 3,5% 7,0% 4,4% 39,3% 11,0% 11,9% 3,0% 1,8% 1,1%   80,9%
44,4% 10,6% 13,5% 7,6% 7,9% 4,1% 8,0% 2,8% 1,0% 0,6% 0,2% 89,6%
43,8% 12,1% 13,6% 9,6% 8,8% 2,9% 6,9% 1,6% 0,7% 0,3%   91,5%
49,3% 9,5% 13,1% 8,7% 8,0% 3,1% 5,1% 2,6% 0,7% 0,2% 0,1% 89,0%
35,9% 16,4% 8,3% 4,2% 19,5% 2,6% 8,8% 3,2% 1,1% 1,3% 0,5% 87,8%
42,3% 14,4% 7,9% 7,3% 11,7% 2,6% 7,9% 4,8% 1,2% 0,8% 0,3% 88,2%
33,2% 9,3% 8,3% 6,9% 22,8% 4,4% 7,6% 5,6% 1,9% 1,1% 0,2% 85,3%
30,0% 12,7% 7,1% 6,1% 24,1% 7,5% 7,6% 4,4% 0,5% 0,8% 0,3% 83,0%
29,4% 9,4% 7,3% 4,7% 26,1% 6,9% 5,9% 8,2% 2,2% 1,3% 0,1% 79,0%
32,3% 14,3% 4,7% 5,9% 23,7% 4,3% 5,6% 8,0% 1,3% 1,0% 0,5% 85,4%
34,0% 18,0% 6,3% 5,1% 17,3% 2,9% 10,7% 4,1% 1,7% 1,7% 0,2% 87,0%
30,0% 19,0% 3,2% 4,0% 23,1% 4,5% 4,7% 9,1% 2,4% 1,2% 0,4% 83,8%
34,9% 9,1% 10,3% 5,8% 25,8% 3,2% 7,9% 2,4% 0,5% 1,2% 0,3% 89,3%
34,9% 9,7% 7,7% 6,2% 25,8% 3,3% 6,4% 4,8% 1,2% 1,6%   87,9%
39,6% 6,0% 9,8% 6,7% 26,2% 1,6% 5,1% 4,1% 0,9% 1,8%   88,6%
31,3% 16,1% 5,9% 4,7% 26,0% 3,7% 6,4% 4,8% 1,1% 1,4%   88,4%
33,4% 9,7% 6,5% 6,5% 26,5% 3,4% 7,5% 5,4% 1,1% 1,4% 0,2% 85,8%
33,9% 6,9% 6,6% 7,4% 29,4% 3,8% 5,0% 6,1% 0,7% 1,5% 0,2% 86,7%
28,5% 18,6% 6,6% 1,9% 25,4% 4,0% 5,6% 7,3% 2,1% 1,4%   83,4%
Uppsala Västra 29,1% 8,7% 9,5% 5,6% 23,5% 6,8% 11,5% 3,6% 1,8% 1,0% 0,2% 83,4%

http://www.val.se