2010-09-19 23:16:23

Val till riksdagen - Valnatt - Malmö Västra

Samtliga 87 valdistrikt räknade

36,4%
3,2%
7,8%
3,8%
22,8%
6,0%
9,2%
7,4%
3,3%
M C FP KD S V MP SD ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2010: 78,3%
-0,1
2006: 78,4%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Malmö Västra

Förk. Parti Antal
2010
Andel
2010
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2006
Andel
2006
M Moderata Samlingspartiet 29862 36,4% +4201 +3,6 25661 32,8%
C Centerpartiet 2597 3,2% +261 +0,2 2336 3,0%
FP Folkpartiet liberalerna 6396 7,8% -1242 -2,0 7638 9,8%
KD Kristdemokraterna 3160 3,8% -27 -0,2 3187 4,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 18766 22,8% -4339 -6,6 23105 29,5%
V Vänsterpartiet 4934 6,0% +771 +0,7 4163 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 7575 9,2% +2551 +2,8 5024 6,4%
SD Sverigedemokraterna 6103 7,4% +2577 +2,9 3526 4,5%
ÖVR Övriga partier 2734 3,3% -955 -1,4 3689 4,7%
  Giltiga röster 82127 100,0% +3798   78329 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 710 0,9% -440 -0,6 1150 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 156 0,2% +108 +0,1 48 0,1%
VDT Valdeltagande 82993 78,3% +3466 -0,1 79527 78,4%
  Antal röstberättigade 106060   +4597   101463  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Malmö Västra

Område M C FP KD S V MP SD ÖVR BLANK OG VDT
17,8% 2,7% 6,1% 1,5% 36,4% 12,0% 10,8% 8,7% 4,1% 0,5% 0,5% 70,8%
45,3% 2,5% 7,8% 4,0% 19,0% 1,8% 5,8% 12,4% 1,4% 1,2%   74,1%
45,2% 4,2% 10,0% 5,8% 15,1% 3,1% 7,0% 7,0% 2,7% 0,7%   74,6%
41,2% 2,4% 7,4% 3,3% 24,6% 2,9% 4,6% 9,9% 3,7% 0,8%   81,5%
29,1% 1,9% 4,6% 4,8% 30,2% 3,8% 4,6% 13,8% 7,4% 0,9% 0,9% 72,0%
12,8% 0,3% 3,6% 1,9% 56,1% 8,1% 5,5% 8,2% 3,4% 0,4%   65,8%
65,3% 6,6% 10,3% 9,2% 2,1% 0,5% 2,8% 2,5% 0,7% 0,3%   86,7%
40,2% 1,8% 5,5% 6,3% 26,0% 3,7% 3,8% 7,7% 4,9% 0,6% 0,2% 84,9%
33,1% 1,5% 8,6% 4,3% 31,4% 2,7% 4,9% 9,5% 3,9% 0,9% 0,1% 81,4%
52,1% 4,2% 11,0% 6,4% 11,6% 0,4% 3,5% 9,4% 1,4% 0,8%   86,3%
46,3% 3,4% 9,5% 2,9% 18,0% 1,5% 2,9% 13,0% 2,6% 0,6%   85,4%
54,4% 2,6% 8,9% 4,5% 14,9% 1,0% 2,8% 9,4% 1,6% 1,2%   87,1%
55,4% 3,4% 10,2% 3,9% 14,3% 1,3% 3,7% 5,9% 1,8% 0,7% 0,1% 88,3%
52,7% 3,8% 10,8% 6,1% 9,7% 2,5% 5,9% 7,0% 1,6% 1,1% 0,7% 85,6%
35,9% 2,6% 7,4% 2,5% 23,4% 4,0% 9,6% 9,3% 5,3% 1,1% 0,3% 78,0%
35,8% 5,0% 9,7% 2,8% 22,2% 3,1% 10,7% 7,4% 3,3% 1,4% 0,3% 79,7%
50,4% 5,0% 14,1% 6,7% 10,4% 2,0% 6,0% 3,8% 1,5% 0,8%   91,1%
48,3% 3,1% 11,2% 7,1% 16,3% 1,5% 5,0% 5,4% 2,1% 1,2% 0,1% 89,9%
53,5% 4,8% 13,6% 7,5% 7,8% 1,3% 6,2% 4,2% 1,2% 0,7% 0,1% 90,1%
17,1% 3,6% 5,9% 3,2% 28,5% 13,6% 17,2% 6,6% 4,1% 0,7% 0,4% 61,1%
56,7% 3,6% 8,8% 8,5% 9,9% 1,8% 4,4% 5,1% 1,3% 0,7%   73,0%
39,8% 5,4% 11,3% 4,0% 13,0% 5,2% 13,4% 4,2% 3,6% 1,0%   80,5%
47,7% 3,5% 8,5% 4,3% 15,5% 2,6% 7,3% 7,8% 2,8% 0,9% 0,3% 85,6%
40,4% 3,3% 10,1% 3,5% 19,7% 3,1% 7,1% 10,6% 2,4% 1,0%   82,5%
51,3% 3,7% 11,1% 5,1% 11,2% 2,5% 6,3% 7,3% 1,5% 0,3%   82,9%
26,2% 1,1% 5,5% 4,3% 36,6% 3,7% 4,8% 9,8% 8,1%     76,8%
17,2% 1,1% 2,4% 1,8% 49,6% 7,1% 3,7% 11,9% 5,2% 0,8%   68,2%
5,2% 0,2% 1,2% 1,5% 73,2% 8,0% 2,7% 6,3% 1,7% 0,2% 0,2% 65,3%
61,8% 4,0% 9,7% 6,7% 6,3% 0,9% 2,0% 6,2% 2,5% 0,7% 0,1% 88,4%
44,7% 5,7% 10,1% 3,5% 12,0% 3,8% 13,1% 3,7% 3,3% 0,5% 0,3% 86,9%
47,0% 4,4% 9,1% 5,3% 15,0% 1,9% 7,7% 8,1% 1,4% 0,7%   89,4%
52,5% 6,5% 9,4% 4,1% 12,5% 1,6% 5,4% 6,0% 2,0% 1,2%   89,2%
29,8% 2,4% 5,6% 3,6% 33,3% 3,2% 5,6% 11,2% 5,4% 0,5%   75,2%
12,0% 0,4% 0,5% 2,4% 64,1% 7,5% 3,0% 9,2% 0,9% 0,4% 1,1% 67,2%
54,5% 3,6% 10,0% 9,3% 9,9% 1,1% 5,2% 5,1% 1,2% 0,7%   85,3%
42,1% 3,4% 8,6% 4,3% 18,0% 3,7% 9,7% 7,4% 2,8% 0,9% 1,0% 77,5%
44,5% 2,2% 8,3% 5,1% 17,6% 1,2% 4,5% 11,4% 5,2% 0,9% 0,4% 73,2%
30,4% 2,7% 9,0% 3,6% 29,8% 3,2% 6,0% 9,9% 5,2% 0,5% 0,1% 71,3%
30,1% 1,4% 6,0% 3,0% 34,8% 4,7% 4,1% 9,2% 6,8% 1,1%   79,7%
42,5% 1,8% 8,3% 2,7% 24,8% 3,5% 4,9% 8,6% 2,8% 0,7%   81,1%
49,2% 4,0% 9,4% 6,9% 16,6% 1,4% 5,2% 4,5% 2,7% 1,0% 0,1% 85,1%
26,4% 1,0% 7,2% 1,6% 35,1% 4,0% 5,4% 15,0% 4,2% 1,0% 0,2% 82,1%
31,0% 1,2% 6,8% 3,1% 33,6% 3,0% 5,0% 13,4% 2,9% 0,2%   79,1%
29,6% 1,9% 6,5% 3,1% 34,5% 3,3% 5,0% 12,5% 3,7% 1,2%   74,4%
29,4% 1,8% 7,9% 3,5% 32,3% 4,8% 5,5% 10,3% 4,5% 0,5%   80,2%
25,9% 1,7% 6,9% 3,8% 36,7% 5,0% 5,9% 9,5% 4,6% 1,4%   78,3%
20,4% 1,4% 4,4% 1,9% 41,0% 7,3% 8,7% 11,4% 3,6% 1,0% 0,7% 74,8%
21,0% 2,6% 5,8% 0,7% 32,3% 9,9% 14,0% 10,1% 3,6% 1,5% 0,7% 64,9%
36,0% 2,6% 9,3% 3,5% 20,5% 4,0% 9,7% 9,8% 4,6% 1,4%   78,2%
19,5% 2,8% 6,1% 2,1% 26,7% 16,8% 17,3% 5,1% 3,5% 0,8%   70,9%
10,7% 1,9% 3,9% 1,2% 24,9% 22,6% 27,3% 2,3% 5,2% 1,2% 0,1% 77,2%
10,8% 2,9% 3,2% 1,6% 24,9% 23,2% 25,9% 2,9% 4,7% 0,4%   76,2%
12,6% 1,4% 3,4% 1,2% 42,5% 15,3% 16,0% 4,3% 3,4% 0,8% 0,1% 66,3%
16,3% 2,5% 2,6% 2,5% 36,0% 14,8% 13,3% 8,0% 3,9% 0,9% 0,9% 73,8%
14,2% 3,3% 6,1% 1,3% 22,0% 19,9% 24,4% 4,2% 4,6% 0,8% 0,2% 73,0%
17,6% 3,2% 5,6% 1,3% 25,1% 17,8% 18,9% 5,5% 5,1% 0,6% 0,6% 62,3%
13,1% 2,7% 3,2% 0,4% 24,2% 21,3% 26,5% 4,5% 4,1% 0,9% 0,7% 73,6%
17,1% 2,0% 4,8% 2,4% 29,6% 16,2% 16,2% 6,5% 5,2% 1,2% 0,3% 70,1%
49,0% 3,9% 10,2% 6,3% 10,9% 2,2% 7,5% 6,5% 3,4% 0,2%   81,8%
52,1% 3,6% 10,0% 5,3% 11,1% 2,9% 6,7% 5,2% 3,1% 0,3% 0,1% 84,2%
46,3% 5,3% 9,7% 3,9% 14,0% 4,3% 9,8% 4,0% 2,6% 0,3% 0,3% 82,8%
48,1% 6,0% 10,5% 4,0% 11,2% 3,1% 9,6% 4,6% 2,8% 0,9%   82,7%
43,1% 3,9% 10,1% 4,4% 14,6% 3,1% 10,7% 7,6% 2,5% 1,7%   82,2%
44,7% 3,6% 11,4% 4,7% 15,1% 1,7% 10,5% 5,4% 2,8% 1,5% 0,2% 85,4%
57,6% 6,6% 11,7% 5,9% 6,7% 1,7% 5,4% 3,4% 1,0% 0,6%   90,5%
41,3% 5,0% 8,4% 3,3% 16,6% 4,5% 13,1% 5,1% 2,6% 0,1% 0,6% 80,9%
44,3% 3,5% 10,8% 3,2% 15,2% 4,0% 10,4% 5,7% 2,9% 0,8% 0,3% 81,5%
44,7% 4,3% 8,8% 2,8% 14,6% 2,4% 12,2% 7,4% 2,8% 1,5%   74,8%
43,1% 3,3% 7,6% 3,7% 17,0% 4,3% 10,1% 7,9% 3,1% 1,5% 0,1% 76,5%
44,2% 3,7% 9,6% 3,6% 16,6% 3,0% 9,3% 6,3% 3,5% 0,9%   80,0%
33,7% 2,3% 8,6% 4,6% 25,9% 4,6% 10,3% 6,2% 3,8% 1,1% 0,2% 78,1%
50,4% 3,9% 10,5% 4,0% 13,6% 1,7% 4,5% 9,0% 2,3% 1,1%   89,1%
36,2% 2,2% 7,5% 3,3% 25,0% 2,0% 5,7% 14,2% 3,9% 0,9% 0,2% 80,5%
57,4% 4,4% 10,0% 10,6% 6,7% 0,9% 3,4% 5,9% 0,7% 0,6% 0,4% 86,8%
52,1% 4,9% 11,0% 4,5% 13,2% 3,0% 4,8% 4,4% 2,2% 0,8% 0,5% 81,0%
11,5% 1,1% 1,9% 1,1% 45,1% 17,0% 12,3% 6,3% 3,4% 1,0% 0,6% 54,1%
12,1% 0,9% 4,0% 1,3% 35,6% 17,3% 16,3% 8,6% 4,0% 0,8%   64,6%
28,6% 1,1% 5,6% 4,0% 35,5% 3,1% 4,5% 11,7% 5,8% 0,8%   82,6%
16,4% 2,3% 4,3% 1,1% 26,1% 17,8% 20,0% 6,2% 5,8% 1,6%   67,6%
49,7% 1,7% 8,0% 3,8% 17,9% 1,8% 5,1% 9,6% 2,3% 1,1% 0,2% 90,2%
19,0% 6,3% 7,1% 1,4% 17,7% 14,9% 27,5% 2,1% 3,9% 1,1% 0,2% 82,2%
16,6% 3,6% 5,2% 1,2% 19,9% 20,9% 23,1% 5,1% 4,3% 1,0% 0,4% 73,7%
59,5% 7,9% 9,4% 8,2% 3,8% 1,7% 4,3% 3,6% 1,7% 0,4% 0,1% 87,5%
24,2% 2,5% 4,8% 1,4% 35,5% 9,3% 10,5% 8,2% 3,7% 1,7%   73,4%
22,0% 2,6% 5,8% 1,7% 25,8% 14,4% 15,9% 7,4% 4,4% 1,3% 0,2% 72,2%
16,9% 1,9% 5,0% 1,5% 28,6% 13,6% 20,4% 7,7% 4,4% 0,8% 0,1% 71,5%
13,9% 1,5% 2,8% 0,7% 47,9% 12,4% 10,3% 7,1% 3,5% 1,1% 0,2% 70,8%
Malmö Västra 36,4% 3,2% 7,8% 3,8% 22,8% 6,0% 9,2% 7,4% 3,3% 0,9% 0,2% 78,3%

http://www.val.se