Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Värmdö - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars Bryntesson, 50 år, departementsråd, Haghulta
 2. Annika Andersson Ribbing, 38 år, politiker, Gustavsbergs hamn
 3. Jösta Claeson, 56 år, socionom, Östra Ekedal
 4. Andrine Winther, 33 år, politisk sekreterare, Torshäll
 5. Krister Nilsson, 47 år, konsult, Vindö
 6. Käte Fransson, 61 år, barnskötare, Återvall
 7. Nils-Erik Särnbrink, 69 år, socialarbetare, Tjällmora
 8. Anna Hellgren Westerlund, 37 år, jurist, Hästhagen
 9. Jakob Fritzell, 36 år, trafikplanerare, Ösbydalen
 10. Johanna Hållén, 48 år, skribent, Lugnet
 11. Pär Simon Margulies, 51 år, egen företagare, Lillängen
 12. Disa Påhlman, 18 år, studerande, Ösbydalen
 13. Christer Hedberg, 64 år, publicist, Aspvik,
 14. Ingalill Westh, 67 år, pensionerad ombudsman, Östra Ekedal
 15. Kenneth Ehrnstedt, 47 år, konsult, Fagerdala
 16. Agneta Österman, 53 år, egen företagare, Möja
 17. Stefan Holes, 47 år, banktjänsteman, Hemmesta
 18. Ninni Påhlman, 53 år, undersköterska, Ösbydalen
 19. Börge Hellström, 52 år, författare, Munkmora
 20. Ann-Kristin Särnbrink, 67 år, lärare, Tjällmora
 21. Jan Olsén, 59 år, tillsyningsman, Runmarö
 22. Aurora Gullberg, 32 år, kommunikatör, Holmviksskogen
 23. Jan-Olof Landqvist, 71 år, industridesigner, Farsta Slottsvik
 24. Johanna Johansson, 39 år, undersköterska, Vindö
 25. Lennart Karlsson, 71 år, pensionär, Haghulta
 26. Camilla Fagerberg, 18 år, studerande, Holmviksskogen
 27. Björn Fredblad, 36 år, industriarbetare, Idalen
 28. Cecilia Ramning, 27 år, lärarstuderande, Eknäs,
 29. Leif Sundh, 65 år, egen företagare, Mörtnäs
 30. Thérése Falk, 42 år, undersköterska, Stavsnäs
 31. Johnny Tedenfors, 65 år, konsult, Farsta Slott
 32. Anna Lena Östman, 58 år, undersköterska, Klacknäset
 33. Christer Sjölin, 59 år, väderstatistiker, S Kopparmora
 34. Aino Östergren, 68 år, konstnär, Höjdhagen
 35. Magnus Danielsson, 38 år, hotellchef, Vik
 36. Maria Österman, 45 år, undersköterska, Kyrkudden
 37. Ulf Hägglund, 55 år, certifieringsingenjör, Mörtnäs
 38. Mona Rudenfeldt, 69 år, förskolelärare, Nämdö
 39. Robert Belving, 49 år, murare, Lugnet
 40. Inga Östergren Lind, 60 år, egen företagare, Hemmesta
 41. Peter Ekroth, 54 år, konstnär, Klacknäset
 42. Anette Wikberger, 44 år, skribent, Saltarö
 43. Rolf G Johansson, 62 år, konsult, Hemmestahöjden
 44. Margareta Flodström, 60 år, vårdbiträde, Nämdö
 45. Kjell Thorngren, 64 år, VD, Vindö
 46. Karin Fahlén, 56 år, sjuksköterska, Fagerholm
 47. Stig Malmqvist, 58 år, brandmästare, Återlöga
 48. Estrid Landmark, 68 år, pensionerad sekreterare, Björnkärret
 49. Kalle Landqvist, 42 år, matlagare, Höjdhagen
 50. Veronika Wahlgren, 41 år, barnskötare, Hästhagen
 51. Pentti Valkama, 57 år, internrevisor, Fågelbro
 52. Marianne Nordgren, 67 år, pens. nämndsekreterare, Höjdhagen
 53. Lars Östberg, 42 år, butikssäljare, Strömma
 54. Anna-Carin Sjöberg-Quist, 67 år, pensionerad kostchef, Farstaviken
 55. Staffan Sundberg, 64 år, pensionerad gymnasierektor, Charlottendal
 56. Ulla Olausson, 66 år, pensionerad överförmyndarhandl., Hästhagen
 57. Leif Ydfjärd, 54 år, fastighetsingenjör, Torsby
 58. Elisabeth Karlsson, 66 år, distriktssköterska, Haghulta
 59. Andreas Johansson, 36 år, jurist, Lugnet
 60. Carina Carlsson, 54 år, undersköterska, Fågelvik
 61. Lars Åman, 51 år, administrativ direktör, Djurö
 62. Wenjun Xie, 46 år, lantmätare, Saltarö
 63. Ingemar Hallenberg, 68 år, åkare, Eknäs
 64. Malin Wennberg, 39 år, politisk sekreterare, Charlottendal
 65. Kurt Lindblom Andersson, 56 år, gruppledare, Farstaviken
 66. Miroslawa Foghammar, 72 år, pensionär, Lugnet
 67. Charlie Hansson, 29 år, entreprenör, Brunn
Värmdö
0002-02125
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Malin Ekroth, 18 år, studerande, Klacknäset, Ingarö
 2. Charlie Hansson, 29 år, entreprenör, Brunn, Ingarö
 3. Aurora Gullberg, 32 år, kommunikatör, Holmviksskogen, Gustavsberg
 4. Alexander Holes, 20 år, studerande, Hemmesta, Värmdö
 5. Anna-Lee Hedlund, 18 år, studerande, Skogsbo, Gustavsberg
 6. Kalle Lindqvist, 20 år, juridikstuderande, Herrviksnäs, Värmdö
 7. Therese Billberg, 31 år, leg. sjukgymnast, Klacknäset, Ingarö
 8. Simon Hagström, 20 år, musiker, Hemmestahöjden, Värmdö
 9. Disa Påhlman, 18 år, studerande, Ösbydalen, Gustavsberg
 10. Simon Nyström, 20 år, studerande, Haghulta, Värmdö
 11. Camilla Fagerberg, 18 år, studerande, Holmviksskogen
 12. Örjan Martinsson, 30 år, studerande, Ösby Grind, Gustavsberg
 13. Cecilia Ramning, 27 år, lärarstuderande, Eknäs, Ingarö
 14. Erik Claeson, 18 år, studerande, Östra Ekedal, Gustavsberg
 15. Martin Rydell, 33 år, fritidssamordnare, Hästhagen, Gustavsberg
 16. Joakim Ambrosson, 26 år, ingenjör, Munkmora, Gustavsberg
 17. Andrine Winther, 33 år, politisk sekreterare, Torshäll, Värmdö
Värmdö
0002-03923

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Henrik Paulsen, Skattejurist, Strömma
 2. Hans Lindqvist, Kommunalråd, Hemmesta
 3. Karin Nordblom, fd rektor, Gustavsberg
 4. Lars Alenfalk, Pensionär, Gustavsberg
 5. Stefan Mårtensson, Konsult, Vindö
 6. Ina Ununger, Marknadskommunikatör, Ingarö
 7. Bengt Kleijn, Bibliotikarie, Gustavsberg
 8. Louise Paulsen, Gymnasist, Farsta Slottsvik
 9. Inga Sundén-Cullberg, Grundskolelärare, Haghulta
 10. Lars Liedegren, Arkitekt, Fågelbro
 11. Peter Lindgren, Egen företagare, Djurö
 12. Mats Ekberg, Scenmästare, Ingarö
 13. Birger Bjurkull, Elektriker, Kopparmora
 14. Rolf Fransson, fd Åkare, Ingarö
 15. Anders Jansson, fd Kommunalråd, Djurö
Värmdö
0004-03674

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Feministiskt initiativ

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Carl Emanuelsson, 28 år, lärare
 2. Petra Wallin, 40 år, studerande
 3. Linda Joelsson, 37 år, doktorand
 4. Malin Nordquist, 31 år, studerande
 5. Mattias Frihammar, 43 år, etnolog
Värmdö kommun
0532-03235

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Bergman, Ingarö
 2. Fredrik Sneibjerg, Ösbydalen, Gustavsberg
 3. Britt Lindmark, Ålstäket
 4. Johan Edholm, Rådalen
 5. Ursula Magnusson, Ösbygrind, Gustavsberg
 6. Ammi Nilsson, Skärmarö
 7. Pia Hedström, Värmdövik
 8. Mats Benjaminsson, Ösbygrind, Gustavsberg
 9. Claes-Göran Klingberg, Ingarö
 10. Amie Kronblad, Farsta Slottsvik, Gustavsberg
 11. Olle Markstedt, Saltarö
 12. Margareta Palmquist, Kolvik
 13. Jorge Tenorio, Ingarö
 14. Barbro Oscarsson, Gustavsbergs Hamn
 15. Christer Smedberg, Gustavsberg Lugnet
 16. Barbro Bergman, Ingarö
 17. Alf Lejdemyr, Ingarö Brunn
 18. Birgitta Weldert-Cederwall, Svartsö
Värmdö
0003-00369

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Stefan Dozzi, kommunalråd, Östra Ekedal
 2. Clarence Örhammar, företagare, Evlinge
 3. Barbro Modin Svensson, förlagsredaktör, Kalvsvik
 4. Michael Åleberg, vd, Vik
 5. Helene Reduthe, församlingspedagog, Munkmora
 6. Jan Dolk, financial manager, Hemmesta
 7. Marianne Essén, pensionär, Skeviksstrand
 8. Per-Olof Fransson, företagare,  Brunn
 9. Diana Zetterberg Rogers, jur.kand, Vik
 10. Håkan Zachrisson, brandman, Djurö
 11. Mari Viklund, distriktssköterska, Nora Gård
 12. Ulrik Lindgren, leg. sjukskötare, Ösbydalen
 13. Rachel Avraham Dozzi, butikschef, Östra Ekedal
 14. Peo Thyrén, informatör, Hagaberg
 15. Cecilia Nilsson, sjuksköterska, Vik
 16. Sören Björlin, pensionär, Djurö
 17. Merja Kylmämaa Sjö, leg. sjuksköterska, Torsby
 18. Martti Hietikko, skolvaktmästare, Munkmora
 19. Carolina Torebring, pastor, Fågelbro
 20. Christer Sjö, sjökapten, Torsby
 21. Carolina Backman, ingenjör, Gustavsberg
 22. Lennart Torebring, pastor, Fågelbro
 23. Marianna Lundin Christoforatos, butikschef, Ösbydalen
 24. Jacob Lannerö, kommunikationsansvarig, Farsta Slottsvik
 25. Arved Arvedson, präst, Holmviksskogen
Värmdö
0068-02535

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Yvonne Blombäck, biolog, 52 år, Gustavsberg
 2. Max Ljungberg, MaNoTk-lärare, 43 år, Skevik
 3. Malin Åberg Aas, skribent, 45 år, Norra Lagnö
 4. Ola Mattsson, tjänsteman, 37 år, Ängsvik
 5. Marina Hardenbildt, tolk/massör, 49 år, Skeppsdalsström
 6. Filip Joelsson, trebarnsfar, 37 år, Torsby
 7. Anneli Rönnblom, utbildningsledare, 51 år, Grönskan, Ingarö
 8. Patrik Palm, livsmedelssäljare, 40 år, Ingarö
 9. Agneta Ericsson, lärare, 51 år, Gustavsberg
 10. Fredrik Alzén, brevbärare, 35 år, Ängsvik
 11. Helena Lindskog, frivårdsinspektör, 41 år, Skälsmara, Ingarö
 12. Jan Erik Posth, massör/fotograf, 45 år, Gustavsberg
 13. Camilla Strandman, ekobonde, 56 år, Nämdö
 14. Roberth Forsberg, pensionär, 71 år, Gustavsberg
 15. Gunnel Avehag, pensionär, 69 år, Gustavsberg
 16. Rolf Zetterberg, bitr. rektor, 56 år, Ängsvik
 17. Mari Thunberg, personalstrateg, 34 år, Gustavsberg
 18. Olle Strandman, 25 år, Gustavsberg
 19. Siv Strömbäck, egen företagare, 64 år, Norrnäs
 20. Thomas Taylor, badmästare, 37 år, Stavsnäs
 21. Susanne Thulin, inredare, 64 år, Gustavsberg
Ingarö, Gustavsberg, Värmdö, Djurö
0055-03146

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars-Erik Alversjö, Evlinge
 2. Monica Pettersson, Möja
 3. Göran Jansson, Ingarö
 4. Peter Frej, Stavsnäs
 5. Marie Bladholm, Herrviksnäs
 6. Camilla Lien, Skeppsdalsström
 7. Elisabeth Dingertz, Norrnäs
 8. Johan Hedberg, Hagaberg
 9. Affi Stork, Ingarö
 10. Hans-Ove Görtz, Gustavsberg
 11. Malin Bellander, Ingarö
 12. Deshira Flankör, Herrviksnäs
 13. Lars Melin, Gustavsberg
 14. Erik Pettersson, Möja
 15. Mickael Sjökvist, Herrviksnäs
 16. Cecilia Lindberg, Våmfjärden
 17. Jonas Nilsson, Nämdö
 18. Nasim Mir, Ingarö
 19. Bengt Jonshult, Gustavsberg
 20. Ann Fylkner, Ingarö
 21. Eleonore Peters, Hagaberg
 22. Björn Ulfvin, Stavsnäs
 23. Gunnar Ritter, Kolvik
 24. Irene Ulfvin, Stavsnäs
 25. Sven-Gunnar Haglind, Gustavsberg
 26. Göran Cardestål, Ingarö
 27. Peter Wetterstrand, Kolvik
 28. Johan Peters, Hagaberg
 29. Per Naess, Vindö
 30. Bill Bergman, Ingarö
 31. Madeleine Andersson, Evlinge
 32. Ulf Ekberg, Fagerdala
 33. Viveca Melander Jonsson, Fagerdala
 34. Lennart Ottosson, Ängsvik
 35. Margareta Plate, Ingarö
 36. Björn Cederwall, Svartsö
 37. Bo Kahn, Hemmesta
 38. Maria Ros Jernberg, Kalvandö
 39. Kent Vesterberg, Mörtnäs
Värmdö
0001-01175

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Hans Brandt, företagare
 2. Rosana Asplund, florist
Värmdö kommun
0110-02901

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Mats Skoglund, barnskötare
 2. Helena Valentin, kulturarbetare
 3. Bertil Krakenberger, miljökonsult
 4. Åsa Grath, lärarstudent
 5. Ali Öztürk, barnskötare
 6. Berit Sjögren, f.d försäkringssekreterare
 7. Tobias Smedberg, småföretagare
 8. Kerstin Lindstål, förskollärare
 9. Per-Olof Palmér, fabriksarbetare
 10. Ann Östvi, busschaufför
 11. Leif Pettersson, chaufför
 12. Inger Krarup, förskolechef
 13. Arne Arenteg, transportarbetare
 14. Marilyn Barden, projektledare
 15. Styrbjörn Sjögren, pensionär
 16. Sonja Bohr, f.d tunneltågförare
 17. Werner Schmidt, historiker
 18. Annelie Svennberg, studerande
 19. Hans Mårtensson, psykolog
 20. Maud Nilsson, pensionär
Värmdö
0005-00666

http://www.val.se