Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Ekerö - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars Holmström, 43, ombudsman, Stenhamra
 2. Hanna Svensson, 31, politisk sekreterare, Helgö
 3. Ulric Andersen, 65, avgående oppositionsråd, Skå
 4. Inger Andersen, 63, egen företagare, Skå
 5. Johan Hammarström, 23, studerande, Väsby
 6. Madeleine Mjöberg, 39, personalhandläggare, Närlunda
 7. Fredrik Sirberg, 37, byggnadsarbetare, Munsö
 8. Linda Spolén, 36, bibliotekarie, Ekerö C
 9. Lars Eriksson, 48, målare, Ekebyhov
 10. Anna-Lena Glaad, 51, ombudsman, Svartsjö
 11. Jonas Andersson, 46, rektor, Skå
 12. Ingegerd Ward, 57, avdelningschef, Skå
 13. Erik Berggren, 30, multimediaproducent, Ekebyhov
 14. Margareta Bohman, 57, ombudsman, Stenhamra
 15. Magnus Asplund, 38, kriminalvårdare, Helgö
 16. Ingrid Leander, 65, museiassistent, Älvnäs
 17. Carl Skogh, 53, kontorstjänsteman, Ekerö C
 18. Gudrun Nygell, 79, pensionär, Tappström
 19. Sveneric Larsson, 71, tidigare polischef, Munsö
 20. Kerstin Hägg, 66, pensionär, Helgö
 21. P A Hammarström, 60, ombudsman, Väsby
 22. Elisabeth Palm, 58, tandsköterska, Stenhamra
 23. Sven Åke Olofsson, 69, projektledare, Väsby
 24. Irene Sundelin, 67, tidigare förhandlingschef, Träkvista
 25. Christer Berglund, 62, IT-chef, Helgö
 26. Margit Hammarström, 58, fackombud, Väsby
 27. Lars Isaksson, 68, tidigare verkställande direktör, Träkvista
 28. Anna-Lisa Järn, 73, pensionär, Stenhamra
 29. Roger Axelsson, 63, stadsbud, Munsö
 30. Margaretha Andersson, 78, pensionär, Ekebyhov
 31. Per Anders Rydelius, 64, professor, Mörby
Ekerö
0002-01819

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Solveig Brunstedt-Sjöström, 1e antikvarie, Munsö
 2. Kjell-Erik Börjesson, Folkhögskolerektor, Ekerö
 3. Lars Skoglund, Pensionär, Närlunda
 4. Ingalill Säll, Leg. barnmorska, Sånga
 5. Martin Hamberg, Valutahandlare, Ekerö
 6. Ove Wallin, Slottsvakt/Företagare, Adelsö
 7. Veronica Cornils-Berg, Skulptris, Närlunda
 8. Rolf Eriksson, Lantbrukare, Hilleshög
 9. Lena Lönnqvist, Egen företagare, Nyckelby
 10. Ingemar Svensson, Pensionär, Närlunda
 11. Ann-Britt Lindberg, Kyrkvaktmästare, Munsö
 12. Leif Axelsson, Civilingenjör, Lovö
 13. Tom Öhrström, Ingenjör, Brunna
Ekerö
0004-02824

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gunilla Lindberg, etnolog, kulturskribent, Väsby
 2. Jan-Eric Billter, utbildningschef, Väsby
 3. Careen True, småbarnsmamma, Färentuna
 4. Gunnar Pihl, civilekonom, företagare, Kungsbryggan
 5. Christin Lindqvist, jurist, Ekerö
 6. Fredrik Ohls, civilingenjör VA, Gällstaö
 7. Ingegerd Danielson, konsult, Svartsjö
 8. Fredrik Jungqvist, arkitekt, Norra Färingsö
 9. Birgitta Pihl, företagare i friskvård, Kungsbryggan
 10. Thomas Heed Miskar, civilingenjör, Lundhagen
 11. Gunnel Bergström, fil dr, författare, Lovö
 12. Stefan Wåhlin, företagare, Adelsö
 13. Maria Halkiewicz, sjuksköterska, företagare, Drottningholm
 14. Göran Hellmalm, projektledare, Svartsjö
 15. Ingela Söderbaum, samhällsplanerare, Närlunda
 16. Dan Melin, utvecklingsingenjör, Ekebyhov
 17. Birgitta Persson, läkare, Adelsö
 18. Jan Svanberg, högskolelektor, Lovö
 19. Anna Jakobsson, fritidspedagog, Träkvista
 20. Roy Olofsson, ledarutvecklare, Närlunda
 21. Bertil Engström, gymnasieingenjör, Stenhamra
 22. Fottios Lingas, kundservicevärd, Stenhamra
 23. Håkan Sars, civilingenjör, VD, Sånga-Säby
 24. Jan Synak, företagare, Stenhamra
 25. Mats Palmborg, fd ombudsman, Träkvista
Ekerö
0003-00329

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sivert Åkerljung, 40 år, lärare, Träkvista
 2. Peter Östergren, 53 år, vd, Adelsö
 3. Pernilla Davidsson, 40 år, skolsekreterare, Sandudden
 4. Thomas Swenson, 54 år, folkhögskollärare, Sandudden
 5. Charlotta Westling, 33 år, vd-sekreterare, Stenhamra
 6. Kerstin Strömblad-Östergren, 58 år, leg. sjuksköterska, Adelsö
 7. Michael Martinsson, 48 år, utvecklingschef, Väsby
 8. Sigrid Ingemarsson, 66 år, socionom, Väsby
 9. Ove Persson, 58 år, idrottslärare, Ängsvik
 10. Febe Eriksson, 58 år, fritidspedagog, Sundby
 11. Johan Werner, 49 år, folkhögskollärare, Drottningholm
 12. Märta Englund, 58 år, barnläkare, Brunna
 13. Fredrik Andersson, 19 år, studerande, Helgö
 14. Efva Nyström, 48 år, sångpedagog, Träkvista
 15. Leif Hagström, 50 år, skattejurist, Färentuna
 16. Ingbritt Bäcklund, 74 år, sjuksköterska, Ekerö sommarstad
 17. Jan Schöld, 51 år, företagare, Närlunda
 18. Anna-Carin Stålgren, 73 år, sjuksköterska, Hummelvreten
 19. Jan Ericsson, 57 år, civilingenjör, Stenhamra
 20. Ulla Wistrand, 76 år, sjuksköterska, Hummelvreten
Ekerö
0068-02176

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lena Holst, 53, språkkonsult, Träkvista
 2. Stig Marklund, beteendevetare, Svartsjö
 3. Monika Bubholz, 34, FOU-ingenjör, Munsö
 4. Krister Skånberg, 74, fd. riksdagspolitiker, Närlunda
 5. Helena Sjögren, 45, lärarstuderande, Färingsö
 6. Lorentz Tovatt, 21, studerande, Lovö
 7. Katarina Bergwall, 49, civilekonom, Ekerö
 8. Noa Ericson, 27, studerande, Lovö
 9. Anne Lindberg, 58, sjuksköterska, Skå
 10. Marcus Grünerwald, 33, EU-konsult, Ekerö
 11. Gunnel Hackman, redaktör, Lovö
 12. Per Becker, 60, lärare, Lovö
 13. Naji Chooli, 42, trafikvärd, Ekerö
 14. Eva Külper, arkitekt, Träkvista
 15. Kristjan Oddsson, 54, högskoleadjunkt
 16. Ulla Melin, 66, fd. skolledare, Ekebyhov
 17. Simon Arrbo Bodin, 19, studerande, Ekerö
 18. Klara Valkare, 37, rytmikpedagog, Lovö
 19. Othman Azawi, 59, yrkesvägledare, Ekerö
 20. Ingeborg Klose Åkesson, 69, musikpedagog, Ekerö
 21. Göran Ronsten, 50, civilingenjör, Kungsberga
 22. Sture Nordmark, 63, botanist, Färentuna
Ekerö
0055-03050

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Peter Carpelan, 51 år, Kommunalråd, Närlunda
 2. Inger Linge, 66 år, Civilekonom, Träkvista
 3. Anna-Karin Ullgren, 53 år, Försäkringsjurist, Skärvik
 4. Adam Reuterskiöld, 44 år, Civilekonom, lantbrukare, Stafsund
 5. Staffan Strömbäck, 52 år, Civilingenjör, Väsby
 6. Frida Tamker, 39 år, Kommunikationsstrateg, Närlunda
 7. Lennart Nilsson, 55 år, Egenföretagare, Färentuna
 8. Jan Runesten, 57 år, Jur. kand., Munsö
 9. Nils Lundqvist, 55 år, Avdelningsdirektör, Närlunda
 10. Kerstin Balck Ahlén, 76 år, Lantbrukare, Nyckelby
 11. Jill Nilsson, 55 år, VD, rektor, Skå
 12. Lars-Olof Laurén, 61 år, Controller, Träkvista
 13. Ulla Ormont, 67 år, Kurator, Lovö
 14. Robert Claussnitzer, 51 år, Egenföretagare, konstnär, Svartsjö
 15. Beata Carpelan, 18 år, Studerande, Närlunda
 16. Robert Brente, 65 år, Egenföretagare, Kungsberga
 17. Mats Ahlbom, 50 år, Ingenjör, Träkvista
 18. Hans Noreen, 55 år, VD, Träkvista
 19. Helena Butén, 48 år, Chef passagerarservice, Lundhagen
 20. Klas Johansson, 51 år, IT-konsult, Ekerö Sommarstad
 21. Marzena Waligorska, 45 år, Operativ chef, Älvnäs
 22. Ann-Britt Fransson, 37 år, Kemist, Stenhamra
 23. Barbara Åberg, 54 år, Egenföretagare, Svartsjö
 24. Liselotte Claussnitzer, 48 år, Behandlingsassistent, Svartsjö
 25. Hans Gyllingmark, 69 år, F.d. informationschef, Ekerö Sommarstad
 26. Maria Kvarnheden, 44 år, Jur. kand., Träkvista
 27. Lou Sjöholm Mineur, 35 år, Kundansvarig, Träkvista
 28. Hans Henriksen, 64 år, Läkare, Gällstaö
 29. Ronny Erhardsson, 50 år, Civilekonom, Helgö
 30. Gunnar Mossberg, 43 år, Alliance manager, Svartsjö
 31. Sven Wikblom, 70 år, F.d. linjemontör, Träkvista
 32. Alexis Frykfors, 21 år, Studerande, Lovö
 33. Anna-Stina Eklund-Wivallius, 76 år, F.d. kanslichef, Stenhamra
 34. Adam Grünerwald, 26 år, Studerande, Närlunda
 35. Johan Strömbäck, 20 år, Studerande, Väsby
 36. Peter Kvarnheden, 47 år, IT-arkitekt, Träkvista
 37. Håkan Lexing, 74 år, F.d. flygledare, Väsby
 38. Kaj Pettersson, 58 år, Herr, Tappström
 39. Margareta Wiberg, 66 år, F.d. personalchef, Älvnäs
 40. Gerd Lublin, 67 år, Ekonom, Närlunda
 41. Krister Karling, 76 år, Civilingenjör, Tappström
 42. Katarina Ordelius, 31 år, Grundskolelärare, Närlunda
 43. Åke Svensson, 71 år, F.d. kriminalkommissarie, Stenhamra
 44. Pål Ross, 49 år, VD. arkitekt, Älvnäs
 45. Andreas Redlund, 50 år, Lantbrukare, Munsö
 46. Siv Norman, 76 år, F.d rektor, Träkvista
 47. Lena Gerby, 51 år, Egenföretagare, Älvnäs
 48. Göran Löfgren, 67 år, Överstelöjtnant, Hilleshög
 49. Henry Molvidson, 65 år, Jur. kand., Älby
 50. Deidre Ross, 44 år, Vice vd, Älvnäs
 51. Kjell O. Johansson, 78 år, Civilekonom, Sandudden
 52. Ingemar Hertz, 67 år, Entreprenör, Närlunda
Ekerö
0001-01969

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Lars Bredler, företagare
Ekerö
0110-01797
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Dennis EK, behandlingsassistent
 2. Sofie Lödahl, undersköterska
Ekerö
0110-03956

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gina Rosales-Garcia, a-kassehandläggare
 2. Kenneth Lindmark, elektriker
 3. Mimmi Bernfeldt, studerande
 4. Erik Glaad, studerande
 5. Anna Glaad, studerande
 6. Petter Flensburg, it-tekniker
 7. Käll Svensson, postanställd
 8. Peter Moderato, byggnadsarbetare
 9. Ricardo Pérez, socionom
Ekerö
0005-01738

Öpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Öpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ylva Forslid, 47, förskollärare, Stenhamra
 2. Eva Liljeros, 49, företagare, Stenhamra
 3. Desirée Björk, 54, kyrkvaktmästare, Adelsö
 4. Bernt Richloow, 68, medaljmakare, Stavsborg
 5. Inger Blomberg, 65, konsult, Kungsberga
 6. Linus Forslid, 22, studerande, Stenhamra
 7. Anton Brännlund, 21, industriarbetare, Stenhamra
 8. Oscar Linde, 39, lärare, Stenhamra
 9. Robert Oberascher, 58, transportarbetare, Adelsö
 10. Anna Linde, 40, lärare, Stenhamra
 11. Robert Andersson, 59, fritidspedagog, Stenhamra
 12. Pia Orre, 55, lärare, Närlunda
 13. Lars Hjertquist, 58, företagare, Munsö
 14. Clarry Björk, 29, undersköterska, Adelsö
 15. Kamal Dahdouh, 64, ingenjör, Stavsborg
 16. Elaine Adlertz, 55, receptionist, Ekerö
 17. Håkan Håkansson, 57, arbetsledare, Stavsborg
 18. Brita Cronvall, 58, skådespelare, Kungsberga
 19. Benjamin Fransson, 35, underskötare, Stenhamra
 20. Margaretha Blom, 58, HR-administratör, Färentuna
 21. Rolf Malmgren, 56, agronom, Sånga-Säby
 22. Ingrid Röising Bergman, 68, bibliotekarie, Ilända
 23. Albin Kjellson, 19, studerande, Närlunda
 24. Anne Hallström, 56, speciallärare, Färentuna
 25. Ulf Jansson, 67, pensionär, Kungsberga
 26. Solweig Ericksson Sundman, 71, assistent, Västeräng
 27. Bo Blom, 64, adjunkt, Stenhamra
 28. Tommy Svensson, 60, adjunkt, Stenhamra
 29. Berth Fransson, 63, lärare, Färentuna
Ekerö
0498-00025

http://www.val.se