Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Sollentuna - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Freddie Lundqvist, 51 år, Oppositionsråd, Törnskogen
 2. Anna Vikström, 53 år, Informatiker, Edsbacka
 3. Richard Meyer, 44 år, Fil kand, Rotebro
 4. Tanja Bojovic, 60 år, Tjänsteman, Tureberg
 5. Roger Sjöberg, 37 år, Politisk sekreterare, Edsberg
 6. Stina Bergman Ericsson, 70 år, Pensionär, Sjöberg
 7. Robin Sjöberg, 33 år, Civilekonom, Edsberg
 8. Swapna Sharma, 52 år, Service Engineer, Edsängen
 9. Kjell Ekdahl, 72 år, Pensionär, Edsängen
 10. Gunilla Hultman, 63 år, Förskolelärare, Häggvik
 11. Sven Hovmöller, 62 år, Professor, Helenelund
 12. Berit Forsberg, 65 år, Svampkonsulent, Törnskogen
 13. Joakim Jonsson, 38 år, Kundansvarig, Tureberg
 14. Lilian Lama, 57 år, Studie- och yrkesvägledare, Häggvik
 15. Thomas Axelsson, 48 år, Ombudsman, Rotsunda
 16. Annica Collstam, 52 år, Regionalt skyddsombud, Norrviken
 17. Erik Isacson, 27 år, SSU-ordförande, Tureberg
 18. Karin Lundqvist, 51 år, Förskolelärare, Törnskogen
 19. Karl-Erik Karlsson, 66 år, Pensionär, Norrviken
 20. Emina Jukovic, 26 år, Studerande, Töjnan
 21. Safa Gürsoy, 53 år, Taxiförare, Tureberg
 22. Estigül Sahin, 43 år, Redovisningsekonom, Tureberg
 23. Stig Nyman, 67 år, Pensionär, Edsberg
 24. Yvonne Westerback, 51 år, Vårdbiträde, Töjnan
 25. Hugo Olivares, 57 år, Datatekniker, Tureberg
 26. Annica Karlsson Wall, 42 år, Tjänsteman, Vaxmora
 27. Ove Nilsson, 71 år, Pensionär, Kärrdal
 28. Homa Hassankhali, 45 år, Biomedicinsk analytiker, Sjöberg
 29. David Ask, 66 år, Jur kand, Tureberg
 30. Margareta Henkel, 68 år, Statistiker, Törnskogen
 31. Torvald Nybom, 72 år, Pensionär, Vaxmora
 32. Siv Enström, 65 år, Pol mag, Tureberg
 33. Fredrik Olsson, 46 år, Area Manager, Tegelhagen
 34. Bora Jukovic, 50 år, Domstolssekreterare, Töjnan
 35. Lars Vestberg, 45 år, Expeditionsassistent, Edsberg
 36. Maj Sjöberg, 68 år, Bostadsförvaltare, Edsberg
 37. Gunnar Ljungberg, 71 år, Pensionär, Rotsunda
 38. Inga-Lisa Nymann, 80 år, Pensionär, Vaxmora
 39. Göran Eliasson, 66 år, Pensionär, Tureberg
 40. Jessica Helmersson, 29 år, Politisk sekreterare, Helenelund
 41. Eraslan Örgün, 45 år, Personalvetare, Tureberg
 42. Laura Fuenzalida Karlsson, 61 år, Lagerarbetare, Norrviken
 43. Jan Westerlund, 20 år, Studerande, Tureberg
 44. Liv Ericsson, 32 år, Studerande, Häggvik
 45. Shashi Kant Sharma, 62 år, Affärsman, Tureberg
 46. Vivian Enochsson, 70 år, Pensionär, Tureberg
 47. Jan-Peter Mattsson, 48 år, Tjänsteman, Edsberg
 48. Kerstin Edlund, 75 år, Pensionär, Häggvik
 49. Edip Tekin, 45 år, Lärare, Viby
 50. Ann-Charlotte Smedler Drake, 62 år, Psykolog, Kärrdal
 51. Mats Törnblom, 27 år, SSU ombudsman, Helenelund
 52. Kerstin Myrman, 71 år, Pensionär, Häggvik
 53. Larsaxel Johansson, 67 år, f d banktjänsteman, Sjöberg
 54. Marie-Louise Nylén, 65 år, Apotekstekniker, Häggvik
 55. Alfonso Ramirez, 47 år, Verkstadsmekaniker, Edsberg
 56. Lisa Wendelius, 73 år, Pensionär, Rotebro
 57. Åke Burstedt, 74 år, Pensionär, Edsberg
 58. Inga-Lisa Andersson, 70 år, Apotekare, Rotebro
 59. Johan Nordin, 40 år, Ingenjör, Edsberg
 60. Åsa Stenberg, 64 år, Pensionär, Kärrdal
 61. Bjarne Isacson, 55 år, Ombudsman, Helenelund
Sollentuna
0002-01839

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Carina Lundgren, Tureberg
 2. Ulf Brangenfelt, Norrviken
 3. Anna Myrhed, Töjnan
 4. Eva Wenker, Viby
 5. Niklas Gustafsson, Rotebro
 6. Allan Blomquist, Rotebro
 7. Lars Kallander, Tunberget
 8. Mahmut Celik, Tureberg
 9. Torbjörn Norling, Helenelund
 10. Margareta Cantell, Helenelund
 11. Marie Johansson-Imre, Töjnan
 12. Arne Westling, Norrviken
 13. Bengt Nilsson, Töjnan
 14. Herman Gyllenhaal, Edsberg
 15. Mikael Frost, Tureberg
 16. Martin Imre, Töjnan
 17. Kerstin Myrehed, Rotebro
 18. Christer Östregård, Edsberg
Sollentuna
0004-02811

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lennart Gabrielsson, kommunalråd, Kärrdal, 64 år
 2. Maria Bergström, ordf socialnämnden, Viby, 45 år
 3. Anders Morin, ekonom, Viby, 53 år
 4. Josefin Silverfur, maskinleverantör, Skälby, 34 år
 5. Jan-Erik Nyberg, civilekonom, Vaxmora, 69 år
 6. Anna-Lena Johansson, företagare, Norrviken, 46 år
 7. Carina Knorpp, docent, Rotsunda, 44 år
 8. Gunnar Bergqvist, led kultur- o fritidsn, Töjnan, 63 år
 9. Kjell Ericson, IT-konsult, Rotebro, 39 år
 10. Monica Kolmodin-Winberg, företagare, Häggvik, 57 år
 11. Jonas Widengren, studerande, Edsviken, 20 år
 12. Åsa Nybacka, doktorand, Sjöberg, 45 år
 13. Peter Ahlström, utredare, Solängen, 39 år
 14. Gun-Lis Roos, banktjänsteman, Tureberg, 67 år
 15. Anders Pettersson, affärsenhetschef, Landsnora, 36 år
 16. Hanna Clerkestam, civilekonom, Tureberg, 32 år
 17. Henrik Thureson, gymnasielärare, Tureberg, 36 år
 18. Christina Nelson Södersten, civilekonom, Häggvik, 44 år
 19. Kjell Ängelid, fil kand, Töjnan, 71 år
 20. Anna-Charlotte Erixon, konsumentvägled, Edsviken, 45 år
 21. Davinder Rence, IT-konsult, Rotsunda, 60 år
 22. Carina Bindzau, jurist, Edsängen, 64 år
 23. Gerry Johansson, företagare, Norrviken, 55 år
 24. Anna Almqvist-Lilja, ekonomichef, Tureberg, 57 år
 25. Fredrik Södersten, civilingenjör, Häggvik, 48 år
 26. Fredrik Odell, säljare, Edsviken, 46 år
 27. Mehdi Hooshyar, telecomchef, Häggvik, 45 år
 28. Lars Hedberg, ingenjör, Östra Viby, 66 år
 29. Nikolaus Anderbom, skattejurist, Rotebro, 38 år
 30. Karin Rudling, överläkare, Edsviken, 52 år
 31. Rikard Silverfur, civilingenjör, Skälby, 36 år
 32. Simon Hedlin Larsson, universitetsstud, Helenelund, 22 år
 33. Mats Linder, konsult, Edsviken, 65 år
 34. Anne-Marie Nelander, fil kand, Vaxmora, 63 år
 35. Bengt Callermo, diakon, Sjöberg, 80 år
 36. Rikard Kaiser, ingenjör, Rotebro, 49 år
 37. Per Gibson, ingenjör, Edsviken, 53 år
 38. Camilla Ericson, cafébiträde, Rotebro, 38 år
 39. Esbjörn Melin, kanslichef, Kärrdal, 66 år
 40. Ann-Charlotte Helmersson, översättare, Töjnan, 57 år
 41. Bo Johansson, arkivarie, Edsberg, 49 år
 42. Karl-Erik Eriksson, civilingenjör, Norrviken, 75 år
 43. Britt-Marie Seger, speciallärare, Sjöberg, 73 år
 44. Urban Gibson, förbundssekreterare, Töjnan, 80 år
 45. Hans Redtzer, företagsekonom, Rotebro, 74 år
Sollentuna
0003-00631

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Magnus Ramstrand, projektledare
 2. Sonia Lunnergård, kommunpolitiker
 3. Carlos Romero, egenföretagare
 4. Bert Christiansson, marknadschef
 5. Eva Ireblad, specialpedagog
 6. Carla Widén, skolpastor
 7. Sven Thunberg, datakonsult
 8. Kaldi Hanna, jur.kand.
 9. Jan Better, pol.mag.
 10. Roland Johansson, konsult
 11. Gesa Helmfrid, civilingenjör
 12. Gert Nordin, gymnasielärare
 13. Jan Fjellstedt, sekreterare
 14. Joachim Almquist, säljchef
 15. Thomas Nyman, småbarnsförälder
 16. Fredrik Hahne, projektledare
 17. Malin de Leur, teol.stud.
 18. Gunnar Rubensson, socialentreprenör
 19. Karl-Åke Isaksson, ingenjör
 20. Per Karlsson, advokat
 21. Ragnar Ståhle, adjunkt
 22. Seppo Karmitsa, vd
 23. Karolina Ivarsson, pol.mag.
 24. Jakob Forssmed, statssekreterare
 25. Karin Lindell, sjuksköterska
 26. Swen Bergling, konsult
Sollentuna
0068-02555

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Peter Godlund, grundskollärare, Edsbacka
 2. Lena Lövgren Eriksson, dramapedagog, Fågelsången
 3. Bengt Cedrenius, pensionär, Skälby
 4. Astrid Raidl, open source-specialist, Töjnan
 5. Robert Holzner, egenföretagare, Viby
 6. Larissa Karimson, högstadielärare, Helenelund
 7. Jerker Dalunde, fotograf, Edsberg
 8. Jeanette Belovarsky, montessorilärare, Töjnan
 9. Dieter von Witting, civilingenjör, Eriksberg
 10. Josefin Utas, teknisk doktor i kemi, Silverdal
 11. Lasse Jäger, barnskötare, Rotsunda
 12. Anna Brown, korrekturläsare, Helenelund
 13. Nedim Bircan, asepttekniker, Tureberg
 14. Eva Stenlund, bouppteckningsman, Edsberg
 15. Carl Högfeldt, student, Viby
 16. Elin Löfman, VVS-ingenjör, Rotsunda
 17. Valter Oom, aktivitetshandläggare, Rotebro
 18. Åsa Berner, lärare, Landsnora
 19. Henrik Lilliehöök, civilingenjör, Helenelund
 20. Marianne Hermansson, pensionerad byrådirektör, Tureberg
 21. Marcus Weiland, teknisk projektledare, Tureberg
 22. Ingrid Måhl, lärare, massageterapeut, Tureberg
 23. Thorvald Eriksson, civilingenjör, Fågelsången
 24. Lilian Nowak, pensionär, Skälby
 25. Per-Olof Hillborg, pensionerad barnläkare, Nytorp
Sollentuna
0055-03075

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Torbjörn Rosdahl, Kommunstyrelsens ordförande, 61 år, Sjöberg
 2. Hillevi Engström, Kriminalinspektör, 47 år, Norrviken
 3. Douglas Lithborn, Företagare, 43 år, Rotebro
 4. Maria Stockhaus, Kommunalråd, 47 år, Fågelsången
 5. Benkt Kullgard, Nämndordförande, 67 år, Töjnan
 6. Oscar Jansson, Studerande, 23 år, Edsberg
 7. Thomas Ardenfors, 42 år, Häggvik
 8. Birgitta Schwinn, Dietist, 64 år, Nytorp
 9. Björn Karlsson, Överste 1 gr, vd, 66 år, Skälby
 10. Jessica Källman, Politisk sekreterare, 27 år, Tureberg
 11. Agneta Sjöstedt, 67 år, Edsberg
 12. Fredrik Lidby, Affärsutvecklare, kommunikatör, 50 år, Helenelund
 13. Hanna Jansson, Studerande, 21 år, Törnskogen
 14. Tomas Franzén, Ingenjör, 66 år, Edsviken
 15. Cecilia Sedigh, Politisk assistent, 32 år, Edsviken
 16. Agneta Fraser, Butikschef, 60 år, Tureberg
 17. Henrik Thunes, Politisk sekreterare, 38 år, Rotebro
 18. Marie Hård, Förvaltningssocionom, 58 år, Norrviken
 19. AnnMargrethe Ericsson, Leg. sjuksköterska, 62 år, Rotsunda
 20. Inger Flodin, F.d. bibliotikarie, 81 år, Tureberg
 21. Henrik von Vegesack, Överste, 67 år, Töjnan
 22. Maria Olovsson, 45 år, Edsviken
 23. Maria Söderström, Koncerncontroller, 42 år, Edsviken
 24. Inger Hjalmarson Vertovec, Civilsekreterare, 64 år, Edsviken
 25. Mona Jacobs, 72 år, Edsberg
 26. Joakim Stockhaus, Direktör, 45 år, Fågelsången
 27. Birgitta Sturesson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, 60 år, Edsberg
 28. Linnea Wetterberg, Projektutvecklare, 35 år, Södersättra
 29. Oswald Feldin, Kapten, 71 år, Tureberg
 30. Mats Flodin, 55 år, Tureberg
 31. Andreas Patay, Civilingenjör, 65 år, Norrviken
 32. Gunnar Örnéus, Egenföretagare, 63 år, Rotsunda
 33. Lars-Erik Hermansson, Överstelöjtnant, 58 år, Töjnan
 34. Sharam Vatani, Webb marketing coordinator, 41 år, Töjnan
 35. Folke Anger, Civilingenjör, 37 år, Rotebro
 36. Rolf Ericsson, Fotograf, 71 år, Rotsunda
 37. Simon Nydestedt, Försäljare, 22 år, Eriksberg
 38. Linda Johansson, Grundskollärare, 38 år, Edsberg
 39. Nils-Erik Cramizar, Tusenkonstnär, 61 år, Tureberg
 40. Åke Frodin, Egenföretagare, 75 år, Tureberg
 41. Per Hådell, 71 år, Edsviken
 42. Lars-Erik Svegander, F.d. personaldirektör, 69 år, Töjnan
 43. Krister Borneland, Egenföretagare, 57 år, Viby
 44. Agnetha Söderhjelm, Ekonomiterapeut, 60 år, Tureberg
 45. Margaretha Svegander, Pensionär, 78 år, Töjnan
 46. Richard Javadi, Studerande, 37 år, Edsberg
 47. Lennart Friis, Civilingenjör, 68 år, Helenelund
 48. Thomas Cuénant, IT-konsult, 35 år, Helenelund
 49. Oscar Nyströmer, Projektledare, 47 år, Sjöberg
 50. Oldrich Vinterholt, Ingenjör, 61 år, Tureberg
 51. Eva Tunér, Leg. sjuksköterska, 64 år, Fågelsången
 52. Berit Ekblad, Förskollärare, 76 år, Viby
 53. Lars Ekblad, F.d. skolchef, 78 år, Viby
 54. Solveig Andersson, Barnskötare, 61 år, Kärrdal
 55. Gustaf Skulason, 61 år, Tureberg
 56. Jan Elshult, Civilingenjör, 55 år, Viby
 57. Anders Hultkvist, Civilingenjör, 64 år, Töjnan
 58. Birgitta Hultkvist, Speciallärare, 65 år, Töjnan
 59. Harald Fischer, 55 år, Edsviken
 60. Jan Sollenberg, Doktor biokemi, 72 år, Norrviken
 61. Margareta Sollenberg, Leg sjuksköterska, 66 år, Norrviken
 62. Barbro Pettersson, 76 år, Töjnan
Sollentuna
0001-01182

Sollentunapartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sollentunapartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ingwar Åhman-Eklund, Ängstorp
 2. Sture Pettersson, Solängen
 3. Janet Sibose, Rotebro
 4. Tommy Ström, Edsberg
 5. Jan Wramberg, Edsberg
 6. Andreas Lundgren, Rotebro
 7. Britta Hansson, Tegelhagen
 8. Harriet Goliath, Gillberga
 9. Arne Lovén, Rotsunda Gård
 10. Bo Färjare, Edsberg
 11. Ewa Hellström-Boström, Solängen
 12. Ragnhild Blomdahl, Ängstorp
 13. Eje Sandberg, Landsnora
 14. Margareta Gruvsved, Tegelhagen
 15. Ulla Edström, Tegelhagen
 16. Elly Blom, Tureberg
 17. Ersa Olsson, Edsängen
 18. Gösta Hansson, Edsberg
 19. Anita Wedlund, Edsberg
 20. Lennart Boström, Solängen
 21. Nina Gahm Lagerberg, Helenelund
 22. Svante Hag, Häggvik
 23. Elvy Lovén, Rotsunda Gård
 24. Hans Nordgren, Tegelhagen
 25. Simone Grande, Edsängen
Sollentuna kommun
0046-02594

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Anders Sundholm, lärare
 2. Rasmus Björe, studerande
 3. Ola Byström, systemutvecklare
 4. Anders Lundgren, vaktmästare
 5. Nils Gjörling, företagare
Sollentuna
0110-02893

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Mujde Rashid, civilingenjör
 2. Barkat Hussain, datakonsult
 3. Qarina Ström, föreläsare
 4. Elisabeth Hägglund, socionom
 5. Samuel Scherman, butiksanställd
 6. Tamiz Rehman, egen företagare
 7. Per Gunnar Ericsson, pensionär
 8. Tommy Jonsson, lagerarbetare
 9. Åsa Gustafsson, teckenspråkstolk
 10. Lennart Gustafsson, systemspecialist
 11. Hans Jakobsson, pensionär
 12. Britta Kennedy, pensionär
Sollentuna
0005-01717

http://www.val.se