Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Lago, 53, Kommunstyrelsens ordförande
 2. Susanne Bergström, 51, Kommunalråd
 3. Yilmaz Kerimo, 46, Riksdagsledamot
 4. Olivia Unesi, 19, Studerande
 5. Alexander Lindholm, 23, Butikssäljare
 6. Anna Bohman, 38, Statsvetare
 7. Aydin Özkaya, 46, Arbetsmarknadssamordnare
 8. Boel Godner, 43, Informatör
 9. Johan Andersson, 41, Laboratorieingenjör
 10. Rose-Marie Jacobsson, 55, Försäkringsutredare
 11. Besim Aho, 54, Resultatenhetschef
 12. Karin Östlund, 57, Socionom
 13. Peter Friström, 55, Systemutvecklare
 14. Maria Rohammar, 24, Studerande
 15. Robert Halef, 43, Egenföretagare
 16. Marie Heikkinen, 40, Undersköterska
 17. Gabriel Blomberg, 21, Studerande
 18. Ingela Nylund Watz, 48, F.d. landstingsråd
 19. Elof Hansjons, 28, Kommunalrådssekreterare
 20. Ulla Rygin, 68, Pensionär
 21. Claes Hellgren, 65, Energi- & miljökonsult
 22. Nursel Awrohum, 47, Lärare
 23. Bo Ohlson, 63, Metallarbetare
 24. Emilia Carapic, 18, Studerande
 25. Orom Uney, 31, Lagerchef
 26. Ann-Marie Haro, 21, Studerande
 27. Jan Nouh, 29, Tandläkare
 28. Katja Nilsson, 29, Industriarbetare
 29. Pontus Åström, 37, Gruppchef
 30. Ifeta Ahmic, 29, Verksamhetsutvecklare
 31. Gabriel Bozyel, 40, Bitr. rektor
 32. Pernilla Lång, 35, Fil.dr./adjunkt
 33. Metin Rhawi, 39, TV-journalist
 34. Linda Älegård, 31, Studerande
 35. Orvar Strömqvist, 57, Tågmästare
 36. Nina Unesi, 28, Studerande
 37. Sonny Danielsson, 72, Pensionär
 38. Heli Kärkkäinen, 49, Studerande
 39. Lars Johnsson, 64, Konsult
 40. Kerstin König, 66, Pensionär
 41. Roger Brander, 46, Egenföretagare
 42. Cani Younan, 47, Handläggare
 43. Mikael Larsson, 32, Industriarbetare
 44. Evin Cetin, 26, Kommunalrådssekreterare
 45. Göran Alexandersson, 45, Verktygsmakare
 46. Barbro Hedlund, 62, Gruppchef
 47. Kristian Sihlén, 34, Försäljningsledare
 48. Salwa Barsoum, 57, Hemspråkslärare
 49. Nasif Kasarji, 18, Studerande
 50. Gunnel Edelsvärd, 70, Sjuksköterska
 51. Håkan Buller, 43, Informatör
 52. Susanne Klavbäck, 48, Personlig assistent
 53. Aho Dulan, 55, Pensionär
 54. Ingvar Karlsson, 69, Pensionär
 55. Lena Åborg, 60, Veterinär
 56. Fadi Ibrahim, 29, Civilingenjör
 57. Britt-Marie Lindell, 64, Pensionär
 58. Admon Anton, 45, Arbetssökande
 59. Ragda Gebrail, 41, Lärare
 60. Robert Ask, 55, Målare
 61. Marja Lindholm, 43, Operatör
 62. Johan Ögren, 41, Butikschef
 63. Kinora Awrohum, 27, Jurist
 64. Jesper Siljebrand, 24, Målare
 65. Eva Jansson, 67, Pensionär
 66. Gottfried Hummler, 58, Aukt. fastighetsförm.
 67. Fadia Shamoun, 48, Barnskötare
Södertälje
0002-01843

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Tage Gripenstam, Hölö, Kommunalråd, 55 år
 2. Mona Collin, Södertälje, fd Kvalitetskonsult, 67 år
 3. Per-Anders Fritshammar, Järna, Pensionär, 66 år
 4. Leif Åhlin, Södertälje, Grundskollärare, 43 år
 5. Fahima Madoson, Södertälje, Integr.coach/Soc.sekr., 49 år
 6. Johanna Lundgren Gestlöf, Södertälje, Studerande, 20 år
 7. Kerstin Lundgren, Södertälje, Riksdagsledamot, 55 år
 8. Katarina Thollander, Södertälje, Gymnasielärare, 46 år
 9. Richard Vingnäs, Mörkö, Säljare, 47 år
 10. Birgitta Rolander, Södertälje, Företagare, 65 år
 11. Björn Jonsson, Enhörna, Entreprenör, 43 år
 12. Lars-Olov Collin, Södertälje, Entreprenör, 64 år
 13. Sören Gestlöf, Södertälje, Egen företagare, 55 år
 14. Anna-Lisa Ericsson, Hölö, Pensionär, 67 år
 15. Gunilla Langvall, Järna, Sekreterare, 61 år
 16. Mari Nori, Södertälje, Studerande, 19 år
 17. Ulla Holtman, Oaxen, Kulturarbetare, 74 år
 18. Mona-Lisa Hägvide, Södertälje, Leg. Arbetsterapeut, 50 år
 19. Christina Fritshammar, Järna, Sjuksköterska, 64 år
 20. Minna Väänänen, Södertälje, Förskolechef, 41 år
 21. Kirsi Ekman, Järna, Fastighetsmäklare, 40 år
 22. Leila Haukkala, Järna, fd Hemvårdschef, 70 år
 23. Kristina Karlander, Södertälje, Intranätsredaktör, 36 år
 24. Ewa Tempelman, Södertälje, Tågklarerare, 62 år
 25. Ulla-Britt Andersson, Södertälje, Administratör, 66 år
 26. Lars Österlund, Södertälje, Pensionär, 67 år
Södertälje
0004-02779

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Mats Siljebrand, kommunalråd i opposition, Östertälje
 2. Ninos Maraha, civilekonom, Blombacka
 3. Gertrud Mankefors, fd lärare, Blombacka
 4. Metin Hawsho, lärare, Hovsjö
 5. Bo Håkan Stockhaus, fil kand, Brunnsäng
 6. Sandro Banovac, arbetsförmedlare, Centrum
 7. Viveca Rabenius, projektledare reklambyrå, Järna
 8. Karin Bernmar, ekonomichef, Centrum
 9. Håkan Mankefors, fd projektledare, Blombacka
 10. Harald Haapala, fd stadssekreterare, Östertälje
 11. Samir Saado, samhällsvägledare, Geneta
 12. Orshina Maraha, studerande, Geneta
 13. Jane Sundin, fd mentalskötare, Blombacka
 14. Nils-Gunnar Lindh, fd folkhögskollärare, Östertälje
 15. Bertil Nilsson, revisor/egen företagare, Högloftet
 16. Richard Ramazani, maskinoperatör, Saltskog
 17. Anna Nilsson, revisorsassistent, Högloftet
 18. Sven-Eric Andersson, socionom, Fornhöjden
 19. Katarina Sjölander, fd kansliråd, Grusåsen
 20. Torsten Brodén, pensionär, Hovsjö
 21. Inger Stigell, pensionär, Ronna
 22. Werner Stastny, landskapsarkitekt, Järna
 23. Ingrid Klouman, fd tullförvaltare, Mariekälla
 24. Bo Fredriksson, civilingenjör, Enhörna
 25. Christer Erlandsson, väktare, Järna
 26. Birgitta Almgren, adjunkt, Brunnsäng
 27. Bo Siljebrand, lärare, Centrum
 28. Bengt Jönsson, vuxenutbildningschef, Brunnsäng
 29. Kristina Perols, pensionär, Ronna
 30. Gunilla Lundvall, fd lärare, Centrum
Södertälje
0003-00191

Järna Partiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Järna Partiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Benny Hansen, IT chef, Järna
 2. Peter Gustafsson, Egen företagare
 3. Christer Arakangas, Egen företagare
 4. Bengt L Lönn, Konsult
 5. Pia Hansen, Lärare
 6. Ann Gustafsson, Hälsopedagog
Södertälje
0994-03466

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Robert Halef, tandtekniker
 2. Veronica Westergård, domstolssekreterare
 3. Mats Johansson, kreditchef
 4. Pascale Samri El Chammas, business coordinator
 5. Nora Olander, adjunkt
 6. Ingrid Ahlman, förskollärare
 7. Eva Molnar, egenföretagare
 8. Monir Isak, dietist
 9. Gunnel Orrenius, fil.kand.
 10. Martin Ahlman, civilingenjör
 11. Siv Lyreborg, sekreterare
 12. Miklos Molnar, pensionär
 13. Maria Johansson, förskollärare
 14. Elisabeth Ahlman, studerande
 15. Maria Jensson, designer
 16. Gustaf Bengtsson, civilingenjör
 17. David Westergård, egenföretagare
 18. Gabrielle Boström, montör
Södertälje
0068-02188

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ewa Lofvar Konradsson, 53, kommunalråd
 2. Hans Neideman, 61, arkitekt
 3. Hanna Wallmark, 30, waldorflärare
 4. Elias Rosell, 24, studerande
 5. Selina Nilo, 38, leg sjukgymnast
 6. Patrik Waldenström, 60, rektor
 7. Lisa Greger, 27, miljövetare
 8. Lars Greger, 25, civilekonom
 9. Melina Somers, 35, egen företagare
 10. Andreas Wang Ellefsen, 52, socialterapeut
 11. Linda Wang, 30, grafisk designer
 12. Konrad Breidenstein, 43, kanslist
 13. Auri Neideman, 61, waldorfförskolepedagog
 14. Victor-Hugo Möller, 43, civilingenjör
 15. Lena Haapala, 65, studievägledare
 16. Mats Greger, 63, IT konsult
 17. Berit Greger, 57, socionom
 18. Hans Ehlert, 65, journalist
 19. Jenny Konradsson, 26, studerande
 20. Rodrigo Delgado Figari, 27, egen företagare
 21. Ingrid Waldenström, 53, utbildningschef
 22. Torbjörn Linnell, 32, lärare
 23. Julia Konradsson, 22, studerande
 24. Lars Evers, 68, ingenjör
 25. Kerstin Norman, 71, gymnastikledare
 26. Björn Waldenström, 27, friluftsguide
 27. Ingela Samuelsson Nilsson, 59, specialpedagog
 28. Jiri Kminek, 60, studievägledare
 29. Karla Sand, 61, församlingspedagog
 30. Micael Carlström, 34, församlingspedagog
 31. Claudia Cederqvist, 25, butiksmedarbetare
 32. Jimmy Konradsson, 29, mediastuderande
Södertälje
0055-03084

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Marita Lärnestad, Barnmorska
 2. Anne-Marie Larsson, Vårdlärare, konsult
 3. Christer Björk, Pensionär
 4. Metin Ataseven, Juridikstuderande
 5. Kenth Tegel, Egenföretagare byggbranschen
 6. Michael Andersson, Projektkoordinator
 7. Lars Kock, Ekonom
 8. Martin Larsson, Juridikstuderande
 9. Rolf B Bertilson, Sjökapten, pensionär
 10. Richard Hoffman, VD, säljare
 11. Lisa Sjöquist, Reservdelsredaktör
 12. Mats Dahl, Polis
 13. Marianne Kock, Röntgensjuksköterska
 14. John Ridby, Frilans
 15. Mattias Fagerlund, Systemutvecklare
 16. Carin Öhrström, Förskollärare, pensionär
 17. Peder Bennich, Konsult, pensionär
 18. Hans von Essen, Agronom
 19. Charlott Pettersson, Lärare
 20. Sven-Erik Hult, Företagare
 21. Ackad Barsom, Revisor
 22. Birgitta Hammarlöf, Pensionär
 23. Kristian Hjertkvist, Pensionär
 24. Marita Sörefjord, Terapeut
 25. Daniel Danial, Egenföretagare
 26. Leif Gröndahl, F.d. fritidsintendent
 27. Magnus Brunnsåker, Civilingenjör
 28. Rolf Ridby, Pensionär
 29. Haiko Ratzburg, Koordinator
 30. Erik Ternert, Lagman
 31. Mikael Sättberger, Egenföretagare
 32. Morgan Jansson, Egenföretagare
 33. Curth Jacobsson, Administrativ chef
 34. Ulf Sundblad, Lärare
 35. Kalle Öholm, Lastbilsåkare
 36. Orvar Jureus, Lantmästare, syneman
 37. Per Holmgren, Civilingenjör
 38. Arvid Lundbäck, F.d. avdelningsdirektör
 39. Rudi Benedek, Pensionär
 40. Caisa Ekstrand, Pensionär, f.d. lärare
 41. Eva Zetterberg, Förskollärare
 42. Lars Abrahamsson, Pensionär
 43. Mikael Törnvall, Försäljningschef
 44. Jacob Vongaribo, Egenföretagare
 45. Micke Neideman, Egenföretagare
 46. Håkan Larsson, Egenföretagare
 47. Lars G Lundh, Egenföretagare
 48. Birger Arthursson, Pensionär
 49. Catharina Elmsäter Svärd, Finanslandstingsråd
 50. Kerstin Linder, Pensionär
Södertälje
0001-02192

Nationaldemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nationaldemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Marc Abramsson, Partiledare, 32 år, Hölö
 2. Elin Lövgren, Fullmäktigeledamot, 28 år, Hölö
 3. Mattias Karlstrand, IT-tekniker, 22 år, Järna
 4. Pernilla Väli-Tainio, Konsult, 41 år, Södertälje
 5. Sanna Hill, Delredaktör, 18 år, Södertälje
 6. Petra Aho, Kanslist, 22 år, Södertälje
 7. Mikaela Johansson, Hemmafru, 23 år, Mölnbo
 8. Peter Öström, Pens. droskchaufför, 67 år, Järna
 9. Lukas Söderström, Skogsarbetare, 33 år, Södertälje
Södertälje kommun
0243-02747

Pensionärspartiet i Södertälje

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Pensionärspartiet i Södertälje

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Thorwald Arvidsson, Jur.kand
 2. Markku Ratilainen, Företagare
 3. Mikael Savemark, Konsult
 4. Sten Lundin, Mentalskötare
 5. Pia Sandsten, Värdinna
 6. Per-Ivar Larsson, Vaktmästare
 7. Lars-Åke Göransson, fd Gymnasielärare
 8. Aina Abrahamsson, Sekreterare
 9. Eskil Sundström, fd Arbetsledare
 10. Rune Gustafsson, fd Byggnadsarbetare
 11. Rickard Andersson, Arbetshandledare
 12. Lidia Holmström, Kontorist
 13. Ingrid Lundin, Pensionär
 14. Bertil Engfeldt, Färdtjänstförare
 15. Kristina Auggenthaler, Boendestödjare, handikapp
 16. Lena Johansson, Värdinna
 17. Robin Savemark, Studerande
 18. Diana Sandsten, Fritidsledare
Södra 1:a valkretsen
0039-03768
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Pensionärspartiet i Södertälje

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Sten Lundin, Mentalskötare
 2. Mikael Savemark, Konsult
 3. Pia Sandsten, Värdinna
 4. Per-Ivar Larsson, Vaktmästare
 5. Rune Gustafsson, fd Byggnadsarbetare
 6. Thorwald Arvidsson, Jur.kand
 7. Lars-Åke Göransson, fd Gymnasielärare
 8. Aina Abrahamsson, Sekreterare
 9. Eskil Sundström, fd Arbetsledare
 10. Markku Ratilainen, Företagare
 11. Rickard Andersson, Arbetshandledare
 12. Lidia Holmström, Kontorist
 13. Kristina Auggenthaler, Boendestödjare, handikapp
 14. Ingrid Lundin, Pensionär
 15. Bertil Engfeldt, Färdtjänstförare
 16. Lena Johansson, Värdinna
 17. Robin Savemark, Studerande
 18. Diana Sandsten, Fritidsledare
Norra 2:a valkretsen
0039-03769

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Tommy Hansson, chefredaktör
 2. Nader Helawi, busschaufför
 3. Tobias Kuru, yrkeschaufför
 4. Clara Shaawi, barnskötare
 5. Annelie Svingdal, biomedicinsk analytiker
 6. Hakam Dawd, busschaufför
 7. Jan Wirdahl, signaltekniker
Södertälje
0110-02895

Södertäljepartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Södertäljepartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ishak Akan (Baroshe), 60 år, Modersmålslärare
 2. Mikael Jene, 32 år, Civilingenjör och lärare
 3. Fuat Tahan, 44 år, Tandläkare
 4. Johan Bozdemir, 19 år, Gymnasieelektriker
 5. Semir Hawsho, 49 år, Egenföretagare
 6. David Ilgun, 23 år, Underskötare
 7. Subhi Chamoun, 47 år, Konsult
 8. Mrad Sarkes, 38 år, Bussförare
 9. Josef Kalaa Mraoui, 45 år, Egenföretagare
Södertälje Kommun
1034-03459

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Staffan Norberg, kommunalråd,54 år
 2. Kerstin Pettersson, sjuksköterska,55 år
 3. Samuel Karlsson, brevbärare,27 år
 4. Isabell Flygare, lärare,36 år
 5. Stefan Bengtsson, integrationscoach,50 år
 6. Sara Franzén, guide,35 år
 7. Sait Yildiz, lärare,47 år
 8. Erika Turnell Murga, vårdbiträde,34 år
 9. Henrik Söderqvist, 33 år
 10. Emmy Swärd, lärare,26 år
 11. Ivar Heckscher, 66 år
 12. Elisabeth Björk, kock,54 år
 13. Lennart Karlström, folkhögskolelärare,64 år
 14. Margareta Jonze, 64 år
 15. Henrik Eibl, ortopedingenjör,56 år
 16. Bo Johansson, lärare,58 år
 17. Malin Fröberg, universitetsadjunkt,59 år
 18. Jan Strannerud, brevbärare,54 år
 19. Thomas Hägglund, 56 år
 20. Ellinor Kjell, sjuksköterska,33 år
 21. Per Norlin, förskollärare,53 år
 22. Pia Bergqvist, utbildningsstrateg,55 år
 23. Lennart Rendik, kommunalrådssekr,58 år
 24. Ylva Broström, tandtekniker,59 år
 25. Jan Wattsgård, pensionär,67 år
 26. Pierre Rendik, färgbrytare,30 år
 27. Elisabeth Kavakcioglu, 56 år
 28. Henric Axéll, gymnasielärare,31 år
 29. Inger Bergstedt Waks, 56 år
 30. Peder Edström, fotograf,69 år
 31. Jan Erik Waks, säljare,59 år
 32. Anita Bäckström, 53 år
 33. Kajsa Cederblad, pensionär,75 år
 34. Ulf Klaeson, 54 år
 35. Inger Kokko, arbetssökande,47 år
 36. Yvonne Hals Wattsgård, arbetsförmedlare,65 år
 37. Crister Löfgren, murare,68 år
 38. Fayez Hachichou, arbetssökande,54 år
 39. Mats Ohan, arbetssökande,35 år
 40. Jan Hallin, pensionär,71 år
 41. Per Jacobson, lärare,78 år
Södertälje
0005-01442

http://www.val.se