Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Knivsta - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Grönvall, 46 år, Presschef
 2. Lisa Arrenius, 33 år, IT-specialist
 3. Claes Litsner, 60 år, Chefskonsult
 4. Catarina Hedqvist, 61 år, fd Kassaföreståndare
 5. Sipan Ismail, 47 år, Statsvetare
 6. Ninel Jansson, 67 år, fd Förbundsordförande
 7. Lars Berglöf, 68 år, Kommunalråd
 8. Eva Enskär, 60 år, Ekonom
 9. Björn Enskär, 62 år, Företagare
 10. Kristina Österlund, 58 år, Förskollärare
 11. Gunnar Orméus, 52 år, VD
 12. Nehayat Ahmad, 47 år, Farmaceut
 13. Kristofer Olofsson, 40 år, Apotekare
 14. Mitra Khadijeh Hobehshoar, 43 år, Statlig tjänst
 15. Jaffar Taha, 73 år, Pensionär
 16. Jonna Stockman, 40 år, Ansvarig givarservice
 17. Fredrik Nilsson Björner, 38 år, Jurist
 18. Iréne Berglöf, 71 år, Senior
 19. Tobias Renberg, 33 år, Apotekare
 20. Lena Liljeblad, 56 år
 21. Hans Berglund, 71 år
 22. Lise-Lotte Fernström, 52 år
 23. Lars-Anders Larsson, 63 år, Ingenjör
 24. Margareta Larsson, 60 år, Barnnmorska
 25. AnnBritt Litsner, 59 år, Sjuksköterska
 26. Micael Håkans, 47 år, Byggnadsarbetare
 27. Marianne Hägerström, 71 år, fd Skolledare
 28. Inga-Greta Edwardsson, 55 år, Lärare
Knivsta kommun
0002-01072

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Eskhult, lantbrukare, 60 år
 2. Jenny Höglund, lantmästare, 28 år
 3. Boo Östberg, konsult, 53 år
 4. Ulla Larsson, bonde, 51 år
 5. Magnus Douhan, ekonomiassistent, 44 år
 6. Per Edstam, agronom, 49 år
 7. Marianne Pihl, seniorkonsult, 71 år
 8. Ingemar Hansson, docent, 71 år
 9. Carina Fransson, undersköterska, 46 år
 10. Karl Gunnar Höglund, lantbrukare, 67 år
 11. Maud Johansson, ekonom, 58 år
 12. Olov Westholm, lantbrukare, 69 år
 13. Malte Persson, pensionär, 72 år
 14. Ulf Hedström, byggnadsingenjör, 70 år
 15. Stig Pettersson, kyrkogårdsvaktmästare, 62 år
 16. Olle Thörn, elektriker, 64 år
Knivsta kommun
0004-03128

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Catarina Winninge, personalvetare, 44 år
 2. Jörgen Kjeldgård, egen företagare, 66 år
 3. Camilla Westerborn, civilingenjör, 50 år
 4. Anne-Marie Morhed, universitetslektor, 61 år
 5. Ulrika Ljungman, avdelningschef, 45 år
 6. Joakim Rönnbäck, värnpliktig, 20 år
 7. Thérčse Tangen, egen företagare, 41 år
 8. Calle Waller, pensionär, 72 år
 9. Lydia Winninge, studerande, 18 år
 10. Göran Danielsson Hjertstedt, egen företagare, 53 år
 11. Dimitrios Konstantis, gymnasielärare, 41 år
 12. Philip Dilé, studerande, 19 år
 13. Lena Lundberg, leg. sjuksköterska, 53 år
 14. Sven Hedenskog, fil. dr, 71 år
 15. Niclas Jareborg, forskare, 45 år
 16. Terry Carlbom, fil. dr, 73 år
Knivsta kommun
0003-03102

Knivsta.Nu

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Knivsta.Nu

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Lennart Lundberg, Reporter 54 år
 2. Tarja Andersson Mutka, Företagare 50 år
 3. Britta Lästh, Business controler 43 år
 4. Kenneth Gunnar, Fastighetschef 63 år
 5. Erica Berkovits, Ekonomiansvarig 30 år
 6. Dag Dacke, Företagare 45 år
 7. Mikael Rye-Danjelsen, Redovisningschef 50 år
 8. Anneli Löfling, It-projektledare 44 år
 9. Lars Strandell, Kamrer 60 år
 10. Kristina Kjellgren, Trädgårdsarbetare 61 år
 11. Håkan Åhlin, Projektledare 42 år
 12. Christel Flood, Lärare 46
 13. Erik Kjellgren, Student/skejtare 19 år
 14. Kristina Westas, Sångpedagog 59 år
 15. Roger Ekwall, Brandman/företagare 40 år
 16. Lotti Ericsson, Barnskötare 53 år
 17. Mikael Mossberg, Egenföretagare 56 år
 18. Annsofie Åhlander, Företagare 43 år
 19. Bo Fischer, Civilekonom 60 år
 20. Jaroslav Suk, Översättare 61 år
 21. Jan Lindgren, Officer 50 år
 22. Dagmar Suková, Lärare 61 år
 23. Birger Eriksson, Kanslichef 62 år
 24. Mehran Mosenpour, Personalvetare 49 år
 25. Bo Ruthberg, Vattenexpert 63 år
 26. Roger Andersson, Egenföretagare 51 år
 27. Mikulas Suk, Lärare 35 år
 28. Ove Engström, Id-korts operatör 53 år
 29. John Laury, Studerande 25 år
 30. Bengt Zachrisson, Säljare 55 år
 31. Benny Jonsson, Drifttekniker 60 år
 32. Fredrik Gustafsson, Advokat 45 år
Knivsta kommun
0303-03333

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Miriam Eriksson, 38 Ombudsman Alsike
 2. Björn-Owe Björk, 34 Tjänsteman Försvarsdepartementet Östuna
 3. Annegret Stackenström, 56 Jur kand Vassunda
 4. Maria Borowiec, 56 Tandläkare Björksta
 5. Sam Rexter, 48 Alkohol & drogterapeut Spakbacken
 6. Iris Denstedt-Stigzelius, 60 Distriktsläkare Knivsta
 7. Hanna Björk, 34 Hemarbetande Östuna
 8. Markus Wallmark, 26 Coach Knivsta
 9. Monica Smeds, 62 Tandläkare Alsike
 10. Mats Berglund, 43 Småföretagare Knivsta
 11. Hans-Olov Söderbergh, 71 Pensionär Knivsta
Knivsta kommun
0068-03096

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Kerstin Umegård, högstadielärare, 41 år
 2. Germund Sjövall, odlare, 62 år
 3. Sara Antell, biolog, 37 år
 4. Pajand Nejad, dr växtpatologi/konsult, 52 år
 5. Rolf Samulsson, internationell konsult, 67 år
 6. Kerstin Ebbersten, agronom och biodlingsforskare, 67 år
 7. Fanny Ciszuk, studerande, 20 år
 8. Erika Sjöqvist, studerande, 20 år
 9. Anja Jurestam, behandlingsassistent, 55 år
 10. Paul Ciszuk, forskare och småbrukare, 71 år
Knivsta kommun
0055-01549

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Göran Nilsson, 64 år, Kommunalråd, Björksta
 2. Klas Bergström, 41 år, Förhandlare, Knivsta
 3. Jeanette Meland, 34 år, Ekonom, Alsike
 4. Fredrik Sjöberg, 45 år, Företagare, Alsike
 5. Sten Arnekrans, 60 år, Förskolechef, Västra Ängby
 6. Niclas Uggla, 45 år, Patentombud, Alsike
 7. Ann-Christin Alvén Nilsson, 60 år, Sjuksköterska, Björksta
 8. Alf Ahlstedt, 56 år, Behandlingsassistent, Rosenlund
 9. Maria Andrén Bergström, 42 år, Förhandlare, Knivsta
 10. Bengt-Ivar Fransson, 40 år, Affärschef, Knivsta
 11. Eva Okfors, 65 år, Tandläkare, Knivsta
 12. Jan Borowiec, 57 år, Läkare, Knivsta
 13. Lacka Linder, 48 år, Kyrkokamrer, Östuna
 14. Erik Weiman, 49 år, Landstingsråd, Krusenberg
 15. Stefan Lundström, 45 år, Hälsoekonom, Alsike
 16. Gustaf Silén, 31 år, Jordbrukare, Östuna
 17. Ann-Britt Gladh, 64 år, Nämndeman, Knivsta
 18. Rune Lundin, 64 år, Haveriutredare, Knivsta
 19. Hans Nyberg, 63 år, Plåtslagare, Särsta
 20. Margareta Alsterdag, 66 år, Pensionär, Alsike
 21. Per Liljeborg, 45 år, Advokat, Knivsta
 22. Anders Isgren, 42 år, Advokat, Knivsta
 23. Mikael Jansson, 35 år, Säljare, Gredelby
 24. Leif Svensson, 57 år, Flygkapten, Ekhamn
 25. Lars Niklasson, 47 år, Docent, Knivsta
 26. Pontus Hedberg, 39 år, Säljare, Knivsta
 27. Gunnar Johansson, 66 år, Intendent, Knivsta
 28. Lars Sundén, 67 år, Läkare, Vassunda
 29. Per Olof Silén, 77 år, Pensionär, Knivsta
 30. Estelle Karlsson, 73 år, Sjuksköterska, Husby Långhundra
Knivsta kommun
0001-00364

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Leif Vogel, 65 år, ingenjör/företagare
 2. Marita Invall Jackson, 60 år, undersköterska
 3. Augustus Jackson, 69 år, it-konsult
Knivsta kommun
0110-03116

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Christer Johansson, ungdomskonsulent
 2. Maria Fornemo, kommunikatör
 3. Björn Jonasson, sjöman
 4. Malin Ahrne, leg. sjuksköterska
 5. Malin Tollbom, gymnasielärare
 6. Siv Ahlström, anhörigstödjare
 7. Jaime Escobar, enhetschef äldreomsorg
 8. Ulla Berglund, landskapsarkitekt
Knivsta kommun
0005-01587

http://www.val.se