Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lena Micko, kommunalråd, 54 år
 2. Jakob Björneke, kommunalråd, 34 år
 3. Eva Lindh, skolkurator, 39 år
 4. Kent Waltersson, t f föreståndare, 43 år
 5. Kristina Edlund, sjuksköterska, 34 år
 6. Jan Österlind, f d förbundsordförande, 62 år
 7. Birgitta Ståhl Öckinger, arbetsförmedlare, 62 år
 8. Almaz Abdulla, arbetsmarknadskonsulent, 55 år
 9. Elisabeth Gustafsson, undersköterska, 57 år
 10. Mikael Sanfridson, ombudsman, 43 år
 11. Helena Balthammar, handläggare, 35 år
 12. Ali Hajar, arkitekt, 49 år
 13. Birgitta Wallberg Håkansson, fritidspedagog, 45 år
 14. Eric Rynestad, IF Metallare, 39 år
 15. Ellen Oskarsson, politisk sekreterare, 24 år
 16. Aleksander Gabelic, riksdagsledamot, 45 år
 17. Kim Öhman, pensionär, 67 år
 18. Ulf Lindh, pensionär, 64 år
 19. Kärstin Brattgård, adjunkt, 61 år
 20. Andreas Fejes, universitetslektor, 33 år
 21. Gunn Bredstedt, undersköterska, 62 år
 22. Roger Berzell, ombudsman, 43 år
 23. Mari Hultgren, lärare, 39 år
 24. Richard Bremer, folkbildare, 54 år
 25. Antigon Mahdavi, grundskolelärare, 48 år
 26. Lars Sonestedt, IF Metallare, 54 år
 27. Monica Sjösten, fullmäktigeledamot, 63 år
 28. Jonatan Hermansson, studerande, 23 år
 29. Jessica Ericsson, caféföreståndare, 34 år
 30. Jimmy Almevind, elektronikmontör, 32 år
 31. Birgitta Johansson, pensionär, 67 år
 32. Leif Tollén, projektledare, 64 år
 33. Monica Erlandsson, administratör, 55 år
 34. Andreas Berg, forskningsledare, 34 år
 35. Tanja Mitic´, studerande, 25 år
 36. Simon Wessbo, gymnasielärare, 29 år
 37. Susanne Wallberg, skötare, 48 år
 38. Joe Mayer, elektriker, 36 år
 39. Inger Forsberg, forskningsassistent, 62 år
 40. Niklas Nåbo, grundskollärare, 42 år
 41. Jennie Ignberg, projektchef, 27 år
 42. Sven-Åke Lundh, f d ombudsman, 63 år
 43. Maud Karlsson, barnskötare, 61 år
 44. Johan Walan, distriktsläkare, 53 år
 45. Kristina Fingal Karlsson, undersköterska, 55 år
 46. Peter Hult, universitetslektor, 46 år
 47. Åsa Roth, administratör, 54 år
 48. Per Vretman, arbetsmiljöombud, 43 år
 49. Susanne Bergström, maskinarbetare, 47 år
 50. Mats Jägbro, ombudsman, 50 år
 51. Hanna Johansson, fritidsledare, 22 år
 52. Ranko Simic, statstjänsteman, 31 år
 53. Zandra Bellman, frisör, 37 år
 54. Lars Karlsson, studerande, 22 år
 55. Anna-Karin Peniou, undersköterska, 55 år
 56. Jakob Molinder, studerande, 20 år
 57. Marianne Zehtraeus, textillärare, 58 år
 58. Daniel Jonsson, elektriker, 29 år
 59. Nissan Amin, undersköterska, 35 år
 60. Muhammad Naboulsi, arkitekt, 52 år
Linköpings kommun
0002-00283
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lena Micko, kommunalråd, 54 år
 2. Jakob Björneke, kommunalråd, 34 år
 3. Eva Lindh, skolkurator, 39 år
 4. Kent Waltersson, t f föreståndare, 43 år
 5. Kristina Edlund, sjuksköterska, 34 år
 6. Jan Österlind, f d förbundsordförande, 62 år
 7. Birgitta Ståhl Öckinger, arbetsförmedlare, 62 år
 8. Almaz Abdulla, arbetsmarknadskonsulent, 55 år
 9. Elisabeth Gustafsson, undersköterska, 57 år
 10. Mikael Sanfridson, ombudsman, 43 år
 11. Helena Balthammar, handläggare, 35 år
 12. Ali Hajar, arkitekt, 49 år
 13. Birgitta Wallberg Håkansson, fritidspedagog, 45 år
 14. Eric Rynestad, IF Metallare, 39 år
 15. Ellen Oskarsson, politisk sekreterare, 24 år
 16. Aleksander Gabelic, riksdagsledamot, 45 år
 17. Kim Öhman, pensionär, 67 år
 18. Ulf Lindh, pensionär, 64 år
 19. Kärstin Brattgård, adjunkt, 61 år
 20. Andreas Fejes, universitetslektor, 33 år
 21. Gunn Bredstedt, undersköterska, 62 år
 22. Roger Berzell, ombudsman, 43 år
 23. Mari Hultgren, lärare, 39 år
 24. Richard Bremer, folkbildare, 54 år
 25. Antigon Mahdavi, grundskolelärare, 48 år
 26. Lars Sonestedt, IF Metallare, 54 år
 27. Monica Sjösten, fullmäktigeledamot, 63 år
 28. Jonatan Hermansson, studerande, 23 år
 29. Jessica Ericsson, caféföreståndare, 34 år
 30. Jimmy Almevind, elektronikmontör, 32 år
 31. Birgitta Johansson, pensionär, 67 år
 32. Leif Tollén, projektledare, 64 år
 33. Monica Erlandsson, administratör, 55 år
 34. Andreas Berg, forskningsledare, 34 år
 35. Tanja Mitic´, studerande, 25 år
 36. Simon Wessbo, gymnasielärare, 29 år
 37. Susanne Wallberg, skötare, 48 år
 38. Joe Mayer, elektriker, 36 år
 39. Inger Forsberg, forskningsassistent, 62 år
 40. Niklas Nåbo, grundskollärare, 42 år
 41. Jennie Ignberg, projektchef, 27 år
 42. Sven-Åke Lundh, f d ombudsman, 63 år
 43. Maud Karlsson, barnskötare, 61 år
 44. Johan Walan, distriktsläkare, 53 år
 45. Kristina Fingal Karlsson, undersköterska, 55 år
 46. Peter Hult, universitetslektor, 46 år
 47. Åsa Roth, administratör, 54 år
 48. Per Vretman, arbetsmiljöombud, 43 år
 49. Susanne Bergström, maskinarbetare, 47 år
 50. Mats Jägbro, ombudsman, 50 år
 51. Charlotte Jönsson, arbetsmarknadskonsulent, 40 år
 52. Linus Ekegren, industriarbetare, 35 år
 53. Disa Bergnéhr, fil dr, 36 år
 54. Gholam Hajinejad, arbetsförmedlare, 55 år
 55. Marita Töråsen, livsmedelsarbetare, 52 år
 56. Akbar Elebring, undersköterska, 50 år
 57. Lisa Enquist, studerande, 18 år
 58. Payam Moula, kandidatexamen i filosofi, 21 år
 59. Lena Plyhm, arbetsmarknadskonsulent, 49 år
 60. Miodrag Smiljanic, pensionär, 69 år
Linköpings kommun
0002-00285
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lena Micko, kommunalråd, 54 år
 2. Jakob Björneke, kommunalråd, 34 år
 3. Eva Lindh, skolkurator, 39 år
 4. Kent Waltersson, t f föreståndare, 43 år
 5. Kristina Edlund, sjuksköterska, 34 år
 6. Jan Österlind, f d förbundsordförande, 62 år
 7. Birgitta Ståhl Öckinger, arbetsförmedlare, 62 år
 8. Almaz Abdulla, arbetsmarknadskonsulent, 55 år
 9. Elisabeth Gustafsson, undersköterska, 57 år
 10. Mikael Sanfridson, ombudsman, 43 år
 11. Helena Balthammar, handläggare, 35 år
 12. Ali Hajar, arkitekt, 49 år
 13. Birgitta Wallberg Håkansson, fritidspedagog, 45 år
 14. Eric Rynestad, IF Metallare, 39 år
 15. Ellen Oskarsson, politisk sekreterare, 24 år
 16. Aleksander Gabelic, riksdagsledamot, 45 år
 17. Kim Öhman, pensionär, 67 år
 18. Ulf Lindh, pensionär, 64 år
 19. Kärstin Brattgård, adjunkt, 61 år
 20. Andreas Fejes, universitetslektor, 33 år
 21. Gunn Bredstedt, undersköterska, 62 år
 22. Roger Berzell, ombudsman, 43 år
 23. Mari Hultgren, lärare, 39 år
 24. Richard Bremer, folkbildare, 54 år
 25. Antigon Mahdavi, grundskolelärare, 48 år
 26. Lars Sonestedt, IF Metallare, 54 år
 27. Monica Sjösten, fullmäktigeledamot, 63 år
 28. Jonatan Hermansson, studerande, 23 år
 29. Jessica Ericsson, caféföreståndare, 34 år
 30. Jimmy Almevind, elektronikmontör, 32 år
 31. Birgitta Johansson, pensionär, 67 år
 32. Leif Tollén, projektledare, 64 år
 33. Monica Erlandsson, administratör, 55 år
 34. Andreas Berg, forskningsledare, 34 år
 35. Tanja Mitic´, studerande, 25 år
 36. Simon Wessbo, gymnasielärare, 29 år
 37. Susanne Wallberg, skötare, 48 år
 38. Joe Mayer, elektriker, 36 år
 39. Inger Forsberg, forskningsassistent, 62 år
 40. Niklas Nåbo, grundskollärare, 42 år
 41. Jennie Ignberg, projektchef, 27 år
 42. Sven-Åke Lundh, f d ombudsman, 63 år
 43. Maud Karlsson, barnskötare, 61 år
 44. Johan Walan, distriktsläkare, 53 år
 45. Kristina Fingal Karlsson, undersköterska, 55 år
 46. Peter Hult, universitetslektor, 46 år
 47. Åsa Roth, administratör, 54 år
 48. Per Vretman, arbetsmiljöombud, 43 år
 49. Susanne Bergström, maskinarbetare, 47 år
 50. Mats Jägbro, ombudsman, 50 år
 51. Gunnel Öman Gennebäck, administratör, 59 år
 52. Ken Clignez, livsmedelsarbetare, 28 år
 53. Ann-Louise Myrgren, vårdare, 39 år
 54. Percy Franzén, pensionär, 65 år
 55. Ann-Mari Johnsson, pensionär, 50 år
 56. Conny Delerud, ombudsman, 55 år
 57. Tiba Ali, studerande, 18 år
 58. Andreas Williamsson, lärare, 29 år
 59. Lisbeth Szabo-Mosthafez, undersköterska, 52 år
 60. Johan Wahlin, fastighetsskötare, 30 år
Linköpings kommun
0002-00297

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Muharrem Demirok, 33 år, kommunalråd, Linköping
 2. Else-Marie Peterson, 62 år, Brokind
 3. Gösta Gustavsson, 63 år, ekonom, Vikingstad
 4. Johan Lundgren, 33 år, leg. sjuksköterska, Linköping
 5. Maria Carlsson, 29 år, generalsekreterare, Linköping
 6. Lars Vikinge, 48 år, egen företagare, Brokind
 7. Ellenor Svensson, 20 år, CUF-ombudsman, Linköping
 8. Pontus Knutsson, 32 år, studerande, Linköping
 9. Bengt Walla, 66 år, ingenjör, Sturefors
 10. Yvonne de Martin, 65 år, ingenjör/folkhälsovetare, Linköping
 11. Olov Johansson, 23 år, studerande, Linköping
 12. Maria Grankvist, 36 år, mattant, Ånväga, Skeda
 13. Staffan Danielsson, 63 år, riksdagsledamot, Bankekind
 14. Gun Djerf, 62 år, avdelningschef, Linköping
 15. Britt-Marie Gustafsson, 54 år, lantbrukare, Bankekind
 16. Sören Granath, 63 år, lantbrukare, Stjärnorp
 17. Josefina Bergehed, 36 år, butiksmedarbetare, Älgbosätter
 18. Robert Petersson, 40 år, civilingenjör, Linköping
 19. Britt-Marie Alfredsson, 63 år, leg. sjuksköterska/barnmorska, Linghem
 20. Marie Gren, 52 år, distriktssjuksköterska, Linköping
 21. Ciri Sandell, 68 år, Ljungsbro
 22. Ove Hermansson, 32 år, lantarbetare, Linköping
 23. Mikael Larsson, 30 år, verksamhetschef, Linköping
 24. Daniel Hedqvist, 21 år, studerande, Linköping
 25. Inge Svensson, 31 år, ungdomsresurs, Linköping
 26. Kjell Brinkby, 59 år, lantbrukare, Vikingstad
 27. Anders Monemar, 34 år, mjukvaruutvecklare, Linköping
 28. Eje Svensson, 29 år, mjukvaruutvecklare, Linköping
 29. Daniel Stensér, 34 år, IT-konsult, Ledberg
 30. Christoffer Rosendahl, 25 år, studerande, Linköping
 31. Lars Gunnarsson, 72 år, pensionär, Linköping
Linköpings kommun
0004-00861

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Feministiskt initiativ

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Diana Torp
 2. Anna-Karin Torp
Linköpings kommun
0532-02244

Folkfronten

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkfronten

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Andrea Malesevic, studerande
 2. Anders Pihl, doktor
Linköpings kommun
0828-03041

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Linnéa Darell, Handläggare
 2. Carina Boberg, Gymnasielärare
 3. Daniel Ny, Kommunikatör
 4. Karin Granbom Ellison, Riksdagsledamot
 5. Samad Tiemori, Operationssjuksköterska
 6. Rebecka Gabrielsson, Statsvetare
 7. Gunnar Broman, Civilekonom
 8. Åsa Wennergren, Gymnasielärare
 9. Gunilla Almesåker, Civilingenjör
 10. Thomas Bystedt, Religionsvetare
 11. Carl-Fredrik Ideström, Samhällsvetare
 12. Karolina Strid, Pol.mag.
 13. Claes Almén, Ingenjör
 14. Mattias Emanuelsson, Civilingenjör
 15. Jan Törnfeldt, Lärare
 16. Monika Broman, Distriktssköterska
 17. Birgit Eliasson, Lärare
 18. Maud Ericsson, Fil.kand
 19. Mikael Kvist, Ingenjör
 20. Ahmed Alkhani, Undersköterska
 21. Joakim Anrell, Kommunikationsstrateg
 22. Patrik Bergenwald, Projektledare
 23. Georg Hellgren, Universitetslektor
 24. Svante Valfridsson, Konsult
 25. Johan Westerling, Student
Linköpings kommun
0003-01254

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Jan-Willy Andersson, Kommunalråd, Hjulsbro
 2. Yvonne Svalin, Administrativ assistent, Ledberg
 3. Patrick Vigren, Läkare, Brokind
 4. Per Larsson, Politisk sekreterare, Innerstaden
 5. Liselotte Fager, Ombudsman, Lambohov
 6. Magnus Landberg, Civilingenjör, Johannelund
 7. Andreas Ardenfors, Pastor, Blästad
 8. Magnus Engström, Lärare, Gottfridsberg
 9. Jan Widmark, Ingengör, Innerstaden
 10. Caroline Berggren, Skolsköterska, Ekängen
 11. Wycliffe Yumba, Lärare, tolk, Skäggetorp
 12. Bengt Arne Nyman, Utvecklingsingenjör, Vikingstad
 13. David Högberg, Förbundsstyrelseledamot KDU, Tannefors
 14. Karen Magnin Andersson, Företagare, Vreta Kloster
 15. Jan Haraldsson, Studievägledare, Johannelund
 16. Maria Forsell, Företagare, Hejdegården
 17. Gabor Lorant, Konsult, Vidingsjö
 18. Karin Svensson Nygren, Bankdirektör, Askeby
 19. Erik Sedell, Studerande, Linköping
 20. Ingegerd Widmark, Fil.mag., Innerstaden
 21. Bo Jacobsson, Idrottslärare, Vimanshäll
 22. Kjell O. Lejon, Professor, Malmslätt
 23. Gabriella Isaksson Engström, Fritidsledare, Gottfridsberg
 24. Yao Rigobert Nofodji, VD, Linköping
 25. Ellinor Petersen, Fil.kand., Berga
 26. Annbritt Haraldsson, Förskollärare, Johannelund
 27. Andrzej Roginski, Civilingenjör, Vikingstad
Linköpings kommun
0068-00556

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Nils Hillerbrand, 33, civilekonom, Linköping
 2. Margareta Ossbahr, 68, Linköping
 3. Agneta Niklasson, 56, lärare, Linköping
 4. Göran Waldenström, 25, läkarstuderande, Linköping
 5. Rebecka Wennhall, 31, miljökonsult, Linköping
 6. Gilbert Ossbahr, 66, universitetslektor, Linköping
 7. Evelina Alsén, 23, Linköping
 8. Pål Frenger, 41, forskningsingenjör, Linköping
 9. Gunilla Wetterling, 68, förste kemist, Linköping
 10. Gustav Knutsson, 54, Linköping
 11. Ulrica Matz, 51, personalvetare, Linköping
 12. Olov Öberg, 60, fiollärare, Linköping
 13. Ann Gewecke, 51, lärare, Linköping
 14. Ulf Flodin, 64, överläkare, Linköping
 15. Eva-Lotta Kalman, 49, egen företagare, Brokind
 16. Joakim Hörsing, 39, politisk sekreterare, Linköping
 17. Annika Lillemets, 48, civilingenjör, Linköping
 18. Fredrik Ekström, 26, studerande, Linköping
 19. Sara Löfgren, 21, student, Linköping
 20. Gunnar Gustafsson, 42, statstjänsteman, Linghem
 21. Kristina Bengtsson, 71, leg. läkare, Linköping
 22. Take Knol, 35, entreprenör, Linköping
 23. Johan Lindgren, 30, Linköping
 24. Mattias Wingstedt, 38, programmerare, Linköping
 25. Patricio Ruiz, 27, filosofie studerande, Linköping
 26. Lars Wilzén, 54, förste forskningsingenjör, Linköping
 27. Björn Immerstrand, 38, IT-konsult, Vikingstad
 28. Birgit Eriksson, 71, socionom, Linköping
 29. Gert Franzén, 62, arkeolog, Linköping
 30. Aulis Hansson, 71, ekonom, Linköping
 31. Lena Nilsdotter, 47, studerande, Nykil
 32. Saad Hashim, 26, civilingenjör, Linköping
Linköping
0055-03271

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Christian Gustavsson, Landstingsråd, Linköping
 2. Paul Lindvall, Kommunalråd, Linköping
 3. Ann-Cathrine Hjerdt, Borgmästare/Kommunalråd, Linköping
 4. Catharina Rosencrantz, Civilekonom, Linköping
 5. Stefan Erikson, Politisk sekreterare/Ekonom, Linköping
 6. Niklas Borg, Företagare, Linghem
 7. Anna Bergdahl, Leg. sjukgymnast, Linköping
 8. Michael Wigg, Studerande, Linköping
 9. Rolf Edelman, Sjukhusfysiker, Linköping
 10. Kjell Cederlund, Vreta Kloster
 11. Rutger Starwing, Linköping
 12. Martin William Landl, Studerande, Linköping
 13. Fredrik Lundén, Marknadschef, Linghem
 14. Björn Olsson, Projektledare, Linköping
 15. David Idebro, Studerande, Linköping
 16. Anita Jonasson Kroon, Sjuksköterska, Linköping
 17. Erik Östman, Juridikstuderande, Linköping
 18. Erik Persson, Student, Linköping
 19. Josefin Leone, Politisk sekreterare/Statsvetare, Linköping
 20. Suada Tolic, Banktjänsteman, Linköping
 21. Jerry Broman, Key Acount Manager, Linköping
 22. Tommy Ählström, Utvecklingschef, Linköping
 23. Claes Strömberg, Akademiesekreterare, Linköping
 24. Anna Steiner Ekström, Ekonom, Linköping
 25. Madelaine Erlandsson, Egen företagare, Linköping
 26. Elmer Jansson, Förman, Linköping
 27. Beata Douglas Anderberg, Leg. sjuksköterska, Vikingstad
 28. Hans Zettby, Yrkesofficer, Linghem
 29. Maria Jung, Gymnasielärare, Linköping
 30. Maria Borg, Grafiskt ansvarig, Linghem
 31. Claes Forsell, Linköping
 32. Hanna Höglund, Linköping
 33. Birgitta Unéus, Linköping
 34. Magnus Redin, Linköping
 35. Mohammad Al Zoghbi, Arkitekt, Linköping
 36. Agneta Lantz, Vikingstad
 37. Kjell Brissman, Logistiker, Vreta Kloster
 38. Birgitta Ranada, Ingenjör, Linköping
 39. Inger Sjöge, Speciallärare, Linköping
 40. Ibrahim Shabi Oraha, Ingenjör teknisk fysik, Linköping
 41. Andreas Greén, Rådgivare, Linköping
 42. Thorleif Gustavsson, Linköping
 43. Britt-Marie Fasting, Fil.mag/Ekonom, Linköping
 44. Fredrik Viksten, Civilingenjör/Doktorand, Linköping
 45. Susanne Andersson, Företagare, Ljungsbro
 46. Ylva Bjerke, Biståndsbedömare, Linghem
 47. Kjell Wärn, Malmslätt
 48. Johan Wester, Linköping
 49. Lena Dahlberg, Undersköterska, Linköping
 50. Alf Lindgren, Adjunkt, Linköping
 51. Bo Hasselblad, Linköping
 52. Martin Åkerberg, Studerande, Linghem
 53. Veronika Mårtensson, PA konsult, Linköping
 54. Håkan Enquist, Företagare, Linköping
 55. Andreas Eriksson, Säljare, Linköping
 56. Maria Konradsson, Företagare, Linköping
 57. Magnus Metander, Egen företagare/Fritidsledare, Linköping
 58. Bertil Skogström, VD eget företag, Linköping
 59. Marianne Almesåker, Doktorand, Linköping
 60. Fredrik Lundell, Röntgenläkare, Sturefors
 61. Per Åkerström, Fil.Mag, Sturefors
 62. Susanne Nordström, Partiombudsman, Linköping
 63. Göran Falkenberg, Lantbrukare, Brokind
 64. Hanna Österman, Biolog/Politisk sekreterare, Linköping
Linköpings kommun
0001-00399

Piratpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Piratpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Marit Deldén, 27 år
 2. Gabriel Sjölund, 26 år
 3. Yan Ryberg, 51 år
 4. Henri Rydberg, 32 år
 5. Hanna Rydberg, 28 år
 6. Tobias Jernér, 18 år
 7. Rasmus Svensson, 23 år
 8. Niklas Holma, 23 år
 9. Lars Berg, 49 år
 10. Michael Carlsson, 39 år
 11. Antti Willberg, 41 år
 12. Anton Johansson, 18 år
 13. Lisa Ågren, 26 år
Linköpings kommun
0524-02435

Socialisterna Välfärdspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Socialisterna Välfärdspartiet

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Joakim Hammarstedt
 2. Amanda Borg
 3. Stefan Marklund
 4. Olle Borg
Linköpings Kommun
1051-02680

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sture Thörnesjö, Kriminalinspektör
 2. Lola Alseby, Sjuksköterska
 3. Sven-Olof Sparrnäs, Kanslichef
 4. Stig Ericson, Gymnastikdirektör
 5. Lennart Ericson, Kamrer
 6. Christer Redelius, Ingenjör
 7. Alice Ekman, Advokatsekreterare
 8. Karin Rehn, Fru
 9. Majken Backman, Sjuksköterska
 10. Erik Holm, Byggtekniker
 11. Irehne Anderson, Personalassistent
Linköpings kommun
0107-00936

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Johan Karlsson, charketurist
 2. Jonas Andersson, student
 3. Anna Larsson, restaurangbiträde
 4. Gunnel Daun, sadelmakare
 5. Camilla Eriksson, fil.mag.
 6. Owe Lindström, pensionär
Linköpings kommun
0110-03436

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Monica Ericsson, Vasastaden
 2. Per Ström, Valla
 3. Eva Lindblad, Ulrika
 4. Elisabet Strömfelt, Ekholmen
 5. Kerstin Sagström, Ekkällan
 6. Gunilla Nylund, Ekholmen
 7. Fredrik Andersson, Ryd
 8. Olof Risberg, Barhäll
 9. Noomi Engström, Innerstaden
 10. Kent Johansson, Lambohov
 11. Paulina Henrichsén, Linghem
 12. Emil Broberg, Ekholmen
 13. Rebecka Arnell, Ljungsbro
 14. Björn Alling, Skäggetorp
 15. Hanna Wallenbro, Vasastaden
 16. Gabriel Bartolini, Lambohov
 17. Åsa Walan, Hjulsbro
 18. Erik Johnsson, Johannelund
 19. Agneta Wallberg, Innerstaden
 20. Gustav Andréasson, Berga
 21. Marie Forsman, Valla
 22. Nils Riberg, 59 år,Berga
 23. Lars-Magnus Cassel, Vreta Kloster
 24. Nanna Nilsson Hallberg, Linghem
 25. Carl Ingemarsson, Stolplyckan
 26. Ester Andréasson, Ryd
Linköpings kommun
0005-03108

http://www.val.se