Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Bo Zander, Kommunalråd,Bodafors
 2. Anna-Carin Magnusson, Landstingsråd,Nässjö
 3. Kurt Johansson, VD,Nässjö
 4. Jeanette Söderström, Undersköterska,Nässjö
 5. Leif Ternstedt, Styrkeledare,Nässjö
 6. Ann-Kristin Isaksson, Undersköterska,Nässjö
 7. Tommy Broholm, Insatsledare,Nässjö
 8. Barbro Svensson, Lagerexpeditör,Nässjö
 9. Mats Andersson, Lokförare,Nässjö
 10. Angelica Weber, Studerande,Malmbäck
 11. Bo-Göran Johansson, Arbetsledare,Nässjö
 12. Gabriella Mohlin, Systemutvecklare,Nässjö
 13. Per Svenberg, Industriarbetare,Bodafors
 14. Lindha Svensson, Skadereglerare,Nässjö
 15. Mats Kraft, Ambulanssjukvårdare,Nässjö
 16. Bengt Holmgren, Lärare,Nässjö
 17. Ronnie Dovskog, Egenföretagare,Solberga
 18. Eilert Gustafsson, Transportledare,Bodafors
 19. Hans-Olof Austli, Pensionär,Anneberg
 20. Ibrahim Hajdarevic, Projektanställd,Nässjö
 21. Gunilla Andersson, Hemarbetande,Nässjö
 22. Bo Ljungquist, Behandlingsassistent,Anneberg
 23. Ulf Kraft, Materialplanerare,Nässjö
 24. Kent Samuelsson, Metallarbetare,Nässjö
 25. Erika Angselius, Materialhanterare,Malmbäck
 26. Brynolf Granström, Pensionär,Nässjö
 27. Bengt Israelsson, Vaktmästare,Stensjön
 28. Lars Lang-Green, Lantbrukare,Malmbäck
 29. Berit Andersson, Pensionär,Nässjö
 30. Jan A Gresell, Serviceman,Nässjö
 31. Maria Klintbo, Lagerarbetare,Nässjö
 32. Anders Fennsjö, Fastighetsskötare,Forserum
 33. Kerstin Carlsson, Familjebehandlare,Forserum
 34. Göran Dehlin, Lantbrukare,Anneberg
 35. Bengt-Gustaf Tummalid, Inköpschef,Nässjö
 36. Ingvor Blomquist, Pensionär,Nässjö
 37. Rolf Sjöstrand, Ombudsman,Nässjö
 38. Ann-Britt Wollsén, Undersköterska,Nässjö
 39. Roger Steen, Lagerarbetare,Nässjö
 40. Patric Cronvall, Drifttekniker,Nässjö
 41. Katrine Ekdahl, Receptionist,Nässjö
 42. Fredrik Karlsson, Elektriker,Bodafors
 43. Gunilla Wahlgren, Löneadministratör,Stensjön
 44. Kenth Persson, Samordnare,Nässjö
 45. Hans Ström, Personlig assistent,Malmbäck
 46. Rolf Wilhelmsson, Pensionär,Nässjö
 47. Eva Käll, A-kassehandläggare,Nässjö
 48. Bernt Thuresson, Pensionär,Nässjö
Nässjö
0002-01473

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Karlsson, Lantbrukare, Bodafors
 2. Ann-Cathrin Gunnar, Konsumentvägledare, Flisby
 3. Linnea Andersson, Lantbrukare, Nässjö
 4. Per Eriksson, Säljare, Stensjön
 5. Rebecka Andersson, Industriarbetare, Äng
 6. Patrik Andersson, Byggmästare, Malmbäck
 7. Magnus Palmgren, Lokförare, Nässjö
 8. Barbro Carlberg-Klang, Affärsbiträde, Ormaryd
 9. Kent Dahlberg, Lantbrukare, Flisby
 10. Åsa Friman, Butiksägare, Ormaryd
 11. Anders Sjölander, Verkstadsarbetare, Bodafors
 12. Eva Skoglund-Carlsson, Musikpedagog, Nässjö
 13. Hampus Wallentinsson, Administratör, Nässjö
 14. Elisabeth Eklöv, Vårdare, Forserum
 15. Ronnie Johansson, Lantbrukare, Grimstorp
 16. Lars-Ivan Fransson, Lantbrukare, Bodafors
 17. Gunvor Karlsson, Lantbrukare, Nässjö
 18. Lars-Einar Dagerö, Verkmästare, Nässjö
 19. Bo Nilsson, Kyrkvaktmästare, Malmbäck
 20. Maret Vaadre, Kyrkomusiker, Nässjö
 21. Eva Johansson, Undersköterska, Nässjö
 22. PerÅke Carlsson, Företagare, Eksjö
 23. Daniel Johansson, Elektriker, Nässjö
 24. Elsbeth Philipsson, Talpedagog, Bodafors
 25. Sonja Sjölander, Pensionär, Nässjö
 26. Lars-Donald Axelsson, Skogsmästare, Stensjön
 27. Leif Sandell, Pensionär, Eksjö
 28. Marianne Fransson, Lantbrukare, Bodafors
 29. Lennart Gunnarsson, Försäkringstjänsteman, Nässjö
 30. Roland Persson, Verkstadsarbetare, Nässjö
Nässjö kommun
0004-01634

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Christian Wattwil, kommunfullmäktigeledamot, Nässjö
 2. Kjell Skålberg, kommunfullmäktigeledamot, Nässjö
 3. Agneta Svensson, lärare, Nässjö
 4. Marie Vaadre, statsvetare, Nässjö
 5. Inger Rickemark-Sandell, redovisningskonsult, Bodafors
 6. Bengt Ärleskog, fil mag., Forserum
 7. Lars Svensson, lärare, Nässjö
 8. Agneta Karlsson, undersköterska inom demensvården, Bodafors
 9. Ann-Chatrine Jonsson, redovisningskonsult, Nässjö
 10. Elisabeth Skålberg, inköpare,Nässjö
 11. Jan Andersson, gymnasiechef, Nyaby, Bodafors
 12. Anders Hjälmdahl, lärare, Nässjö
 13. Nathalie Ekdahl, student, Nässjö
 14. Eleonore Sundström, förskollärare, Nässjö
 15. Mattias Wändal, rörmokare, Bodafors
 16. Bengt Ydrefors, civilingengör, Nässjö
 17. Anders Källén, fd. bibliotekarie, Nässjö
 18. Bo Almqvist, fd. slöjdlärare, Nässjö
 19. Sven-Erik Olsson, fd. lärare, Nässjö
 20. Tomas Arvidsson, läkare, Nässjö
 21. Lars Ewertson, kassör, Bodafors
 22. Ingvar Milvert, fd. kyrkvaktmästare, Nässjö
 23. Kjell Frank, pensionär, Forserum
 24. Erik Fröjmark, diakon, Nässjö
 25. Viktor Radic, lärare, Nässjö
Nässjö
0003-00347

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Siw Damberg, Redovisningsekonom, Forserum
 2. Göran Olsson, f.d. Polisman, Nässjö
 3. Pernilla Mårtensson, Distriktssköterska, Nässjö
 4. Per Ewert, Skribent, Forserum
 5. Paul Snälls, Målare, Nässjö
 6. Benta Likhaya, Lärare, Forserum
 7. Leif Hafström, Trafiklärare, Nässjö
 8. Per-Olof Östlund, Polis, Nässjö
 9. Ingalill Bard, Kanslist, Nässjö
 10. Louise Störbäck Bohlin, Lagerarbetare, Forserum
 11. Jonas Svensson, Företagare, Nässjö
 12. Gazali Aydin, Nässjö
 13. Sven Lööf, Socionom, Forserum
 14. Ulla Fredricson, Församlingspedagog, Nässjö
 15. Helmuth Zechel, f.d. Yrkeslärare, Nässjö
 16. Maria Gerdås, Barnmorska, Nässjö
 17. Leif Schenberg, Representant, Nässjö
 18. Jane Mainwaring, Optikerassistent, Nässjö
 19. Therése Ewert, Gymnasielärare, Forserum
 20. Karl-Henrik Nyberg, Kakelugnsmakare, Lunnestorp
 21. Gunnel Lorentzon-Karlsson, Leg.sjuksköterska, Bodafors
Nässjö kommun
0068-01513
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Margareta Andersson, Lantbrukare, Malmbäck
 2. Conny Dahnson, Driftschef, Anneberg
 3. Tony Allansson, Bonde, Malmbäck
 4. Christin Borgström, Fritidspedagog, Malmbäck
 5. Bo Gunnarsson, Poliskommissarie, Malmbäck
 6. Samuel Korpegård, Gymnasielärare, Malmbäck
 7. Josefin Gunnargård, PKC Operatör, Malmbäck
 8. Börje Edefors, Pastor, Bodafors
 9. Mikael Lägermo, Vårdlärare, Malmbäck
 10. Ann-Cristin Simonsson, Kurator, Nässjö
 11. Stefan Hylander, Lärare, Malmbäck
 12. Roland Hjelmqvist, Sågverksarbetare, Malmbäck
 13. Kjell Eriksson, Gymnasielärare, Fredriksdal
 14. Alf Johansson, Lantbrukare, Malmbäck
 15. Anna-Carin Mähler Sandstedt, Skolsköterska, Bodafors
 16. David Borgström, Maskinsnickare, Malmbäck
 17. Rolf Karlsson, Behandlingsassistent, Bodafors
 18. Krister Björk, Fastighetsförvaltare, Viebäck
 19. Lindor Lindén, Kantor, Bodafors
Nässjö kommun
0068-01518
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Laila Norss, Verksamhetsutvecklare, Flisby
 2. Sigvard Karlsson, Lantbrukare, Flisby
 3. James Sandstedt, Syo-konsulent, Bodafors
 4. Birger Ackeby, Fabriksarbetare, Anneberg
 5. Anneli Isaksson, Behandlingsassistent, Nässjö
 6. Kenneth Andersson, Enhetschef, Malmbäck
 7. Mats Norss, Företagare, Flisby
 8. Gerd Käll, Förskollärare, Solberga
 9. Annica Friman, Fritidssamordnare, Anneberg
 10. Ted Sandstedt, Pastor, Bodafors
 11. Annika Karlsson, Personlig assistent, Flisby
 12. Evert Rydén, Begravningsentreprenör, Nässjö
 13. Gudrun Fransson, Husmor, Flisby
 14. Rolf Rofors, Skogsbrukare, Skullaryd
 15. Christer Gustafsson, Pastor, Fredriksdal
Nässjö kommun
0068-01520

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Karin Larsson Salander, föräldraledig möbelsnickare, 26 år, Nässjö
 2. Etelka Huber, informatör, 46 år, Bodafors
 3. Rikard Salander, journalist, 29 år, Nässjö
 4. Ida Maselli, student, 20 år, Nässjö
 5. Olivia Olga Anderson, konstruktör, 49 år, Nässjö
 6. Paul Forssander, beteendevetare, 50 år, Flisby
 7. Stanislava Svensson, egen företagare, 41 år, Nässjö
 8. Mari-Ann Lagersand, socionom, 61 år, Bodafors
Nässjö tätort och Nässjö landsbygd
0055-03073

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Karlgren, 58 Nässjö
 2. Malin Olsson, 42 Nässjö
 3. Bengt-Lennart Larson, 61 Anneberg
 4. Hans Christer Hellman, 61 Nässjö
 5. Sofia Ridderstad, 22 Nässjö
 6. Thomas Söderberg, 56 Nässjö
 7. Niclas Werneskog, 43 Forserum
 8. Märit Strindberg, 56 Nässjö
 9. Sven Enar Johansson, 66 Nässjö
 10. Gun-Britt Arencrantz, 59 Nässjö
 11. Urban Persson, 72 Nässjö
 12. Beda Krasniqi, 43 Nässjö
 13. Bengt Olof Svensson, 55 Nässjö
 14. Carina Larsson, 43 Nässjö
 15. Audun Ribe, 41 Äng
 16. Sofi Demolli, 30 Nässjö
 17. Henrik Rommedahl, 36 Malmbäck
 18. Stellan Werneskog, 67 Forserum
 19. Anita Johansson, 66 Nässjö
 20. Anders Andrée, 72 Ormaryd
 21. Sanije Selmon, 50 Nässjö
 22. Joakim Larsson, 47 Nässjö
 23. Ann-Charlotte Hellman, 44 Nässjö
 24. Hannu Honkimaa, 63 Grimstorp
 25. Birgitta Larsson, 66 Anneberg
 26. Göran Pettersson, 53 Ormaryd
 27. Sabina Lundgren, 22 Nässjö
 28. Lennart Nilsson, 57 Nässjö
 29. Camilla Sundqvist, 41 Nässjö
 30. Per Rudhamn, 33 Nässjö
 31. Jörgen Stiernborg, 66 Nässjö
 32. Catrin Nors, 38 Solberga
 33. Carl Dohlsäter, 48 Nässjö
 34. Göran Johnsson, 53 Nässjö
Nässjö tätort och Nässjö landsbygd
0001-00835

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Solidaritet, Arbete, Fred, Ekologi, SAFE

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Hansen, Metallarbetare
 2. Marianne Broman, F.d. Textillärare
 3. Uno Kenstam, Vårdare
 4. Eva-Lill Brännström, Kanslist
 5. Johnny Lundh, Sjuksköterska
 6. Inger Samuelsson, Fritidspedagog
 7. Farshid Ardabili-Farshi, Behandlingsassistent
 8. Kjell Larsson, Fastighetsansvarig
 9. Anita Adam, F.d. SFI-lärare
 10. Peter Hensvik, Truckinstruktör
 11. Birgitta Askehag, Undersköterska
 12. Maj Widäng, Kulturarbetare
 13. Wilhelm Brüggemann, F.d. lärare
 14. Erkki Mustonen, Pensionär
 15. Bernt Schill, Elinstallatör
 16. Alf Öhling, Lokförare
 17. Zoran Tadic, Plåtslagare
 18. Anders Jonsson, Snickare
 19. Ing-Marie Schill, Ortodontiassistent
 20. Berndt Persson, Undersköterska
 21. Peter Lindqvist, Maskinoperatör
 22. Per-Olof Månsson, Pensionär
 23. Görgen Swahn, Elkonstruktör
 24. Ingemar Karlsson, Montör
Nässjö kommun
0174-03368

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Gunnar Gadderyd, entreprenör
 2. Anders Ljungkvist, chaufför
 3. Samuel Godrén, mättekniker
Nässjö
0110-03380

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Wiveka Forell-Karlsson, lärare 55 år Ormaryd
 2. Sandra Sandin-Lindqvist, produktionsledare 28 år Nässjö
 3. Kenny Jönsson, renhållningsarbetare 61 år Flisby
 4. Alexander Lowejko, utredare 30 år Anneberg
 5. Monica Jönsson, pensionär 65 år Flisby
 6. Lennart Karlefur, pensionär 68 år Malmbäck
 7. Frida Phalén, genusvetare 28 år Nässjö
 8. Kim Carlsson, socionomstuderande 27 år Nässjö
 9. Susanne Nilsson, sektionschef 46 år Nässjö
 10. Barbro Öhlin, pensionär 70 år Nässjö
 11. Lena Björnholm, socionom 53 år Nässjö
Nässjö
0005-01676

http://www.val.se