Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Hultsfred - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Kira Berg, Kommunalråd, Hultsfred
 2. Mattias Wärnsberg, Försäkringshandläggare, Mörlunda
 3. Carola Nilsson, Behandlingsassistent, Virserum
 4. Jonny Bengtsson, Skolvaktmästare, Hultsfred
 5. Gunilla Abrahamsson, Pensionär, Hultsfred
 6. Konny Bogren, Metallarbetare, Järnforsen
 7. Tomas Söreling, Ombudsman IF-Metall, Målilla
 8. Ove Karlsson, Utredare/Inspektör, Vena
 9. Agneta Bergman, Underssköterska, Virserum
 10. Dennis Larsson, Metallarbetare, Silverdalen
 11. Agneta Malmqvist, Pensionär, Hultsfred
 12. Stefan Ölvebring, Rockarkivarie, Hultsfred
 13. Tommy Rälg, Ombudsman, Hultsfred
 14. Rosie Folkesson, Administratör, Hultsfred
 15. Patrik Hag, Metallarbetare, Målilla
 16. Eva Svedberg, Receptionist, Hultsfred
 17. Stig Andersson, Pensionär, Järnforsen
 18. Christel Rüdiger-Karlsson, Behandlingsassistent, Hultsfred
 19. Tommy Aronsson, Administratör, Målilla
 20. Sven Nyberg, Sågare, Vena
 21. Edgar Hofvergård, Pensionär, Silverdalen
 22. Sylve Rydén, Klichémakare, Järnforsen
 23. Martin Rydén, Metallarbetare, Hultsfred
 24. Ulrika Edlund, Montör, Hultsfred
 25. Ingegerd Alatalo, Utbildningsutvecklare, Hultsfred
 26. Jan Johansson, Metallarbetare, Silverdalen
 27. Ingbert Andersson, Tapetserare, Järnforsen
 28. Malin Lundström, Projektledare, Hultsfred
 29. Britt Wireland-Sorpola, Undersköterska, Hultsfred
 30. Peter Borgström, Metallarbetare, Målilla
 31. Britt Söreling, Undersköterska, Målilla
 32. Åke Arvidsson, Pappersarbetare, Hultsfred
 33. Elisabeth Lindell, Behandlingspedagog, Silverdalen
 34. Frank Ståhl, Möbelsnickare, Järnforsen
 35. Mona-Lisa Carlsson, Vårdarinna, Virserum
 36. Ann Finnsson-Ståhl, Ekonomibiträde, Järnforsen
 37. Winnie Strömqvist, Livsmedelsarbetare, Hultsfred
 38. Thomas Eriksson, Elektriker, Hultsfred
 39. Benny Jonasson, Programmerare, Vena
 40. Marie Bergman, Undersköterska, Målilla
 41. Nermina Mizinovic, Förbättringscoach, Hultsfred
 42. Göran Lundberg, Egen företagare, Målilla
Hultsfreds kommun
0002-00770

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Per-Inge Pettersson, lantbrukare, Mörlunda
 2. Lars Rosander, ekonom, Virserum
 3. Gunilla Aronsson, organisatör, Lönneberga
 4. Ulf Larsson, stationsföreståndare, Hultsfred
 5. Marianne Leijon, verksamhetschef, Vena
 6. Sivert Bergström, pensionär, Virserum
 7. Mats Fransson, byggnadsträarbetare, Mörlunda
 8. Sofie Lagergren, djursjukvårdare, Målilla
 9. Lars Lundgren, driftsingenjör, Rosenfors
 10. Fredrik Eirasson, gjuterioperatör, Vena
 11. Johnny Sigvardsson, byggnadsingenjör, Målilla
 12. Börje Karlsson, lantbrukare, Virserum
 13. Tommy Johansson, vd, Målilla
 14. Niclas Mobelius, skogsråvaruinköpare, Järnforsen
 15. Lennart Odengrund, virkesmätare, Virserum
 16. Ann-Charlott Andersson, assistent, Mörlunda
 17. Alexander Steinvall Svensson, fil mag, Virserum
 18. Lennart Eklund, ekonom, Målilla
 19. Åke Birgersson, lantbrukare, Målilla
 20. Clifford Howarth, pensionär, Vena
 21. Sofia Blomberg, fritidsledare, Mörlunda
 22. Tony A N Klasson, företagare, Järnforsen
 23. Ingemar Westerberg, montör, Hultsfred
 24. Kenneth Jonsson, lantbrukare, Hultsfred
 25. Wiola Nilsson, lantbrukare, Lönneberga
 26. Marie Drott, förskollärare, Lönneberga
Hultsfred
0004-01030

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Torbjörn Wirsenius, Slagdala
 2. Håkan Hermansson, Hultsfred
 3. Margaretha Hultgren, Virserum
 4. Börje Helgesson, Triabo
 5. Mary Bergström-Giurfa, översättare, tolk undervisar i Spanska, biodlarkvinna, Virserum
 6. Lars Löfqvist, Virserum
 7. Eva-Maria Helgesson, Triabo
 8. Dan Damsgård, beteendevetare, Virserum
 9. Birger Carleudd, biodlare, Evagatan 4, Virserum
Hultsfred
0003-03573

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Åke Nilsson, Partiombudsman, Silverdalen
 2. Lennart Davidsson, Markentreprenör, Mörlunda
 3. Monica Bergh, Biblioteksassistent, Virserum
 4. Anders Andersson, Riksdagsledamot, Järnforsen
 5. Runa Petersson, Barnsköterska, Virserum
 6. Lars Eriksson, Pensionär, f d socialchef, Hultsfred
 7. Roy Löfquist, Civilingenjör, Järnforsen
 8. Gabriella Vogt, Tolk, Målilla
 9. Per-Olof Paulsson, Journalist, Virserum
 10. Karin Erlandsson, Socionom, Målilla
 11. Christian Nytorpet, Produktionssamordnare, Hultsfred
 12. Anneli Karlsson, Företagare, Gårdveda
 13. Peter Åkemark, Ingenjör, Vena
 14. Leif Nilsson, Sjukpensionär, Målilla
 15. Daniel Karlsson, Vpl musiksoldat, Vena
 16. Joakim Thorstensson, Entreprenör, Mossebo
 17. Naser Aliu, Studerande, Hultsfred
 18. Anita Ståhlgren, Textillärare, Järnforsen
 19. Joachim Erlandsson, Produktionschef, Målilla
 20. Leif Lind, Pastor, Hultsfred
 21. Angela Östergren, Fristående hudvårdskonsult, Hultsfred
 22. Evert Möller, Maskinsnickare, Järnforsen
 23. Lilian Pettersson, F d lokalvårdare, Målilla
 24. Mona Johansson, Undersköterska, Hultsfred
Hultsfred
0068-01184

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Carina Littorin, Åkebo,carina.littorin@tsgbiomiljo.se
 2. Torben Lundholm, Emmenäs,torben.lundholm@hultsfred.se
 3. Irene Ruhe, Virserum,irene.ruhe@virserum.com
 4. Nazim Kholi, Hultsfred
 5. Marie Uhno, Silverdalen
 6. Gösta Råsmark, Lundtorp
 7. Erkki Lepistö, Emmenäs
 8. Peter Norrby, Hultsfred
 9. Valerian Tamazashvili, Silverdalen
Hultsfred
0055-03322

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sievert Andersson, Mörlunda
 2. Susanne Sjöblom, Hultsfred
 3. Pär Edgren, Hultsfred
 4. Åke Bergh, Mörlunda
 5. Gunvor Nilsson, Hultsfred
 6. Lars Torstenson, Vena
 7. Anita Bergh, Mörlunda
 8. Conny Daag, Hultsfred
 9. Amanda Svensson, Hultsfred
 10. Sture Persson, Lönneberga
 11. Johan Svensson, Järnforsen
 12. Niklas Torstensson, Virserum
 13. Lars Brolin, Virserum
 14. Gillis Gustafsson, Vena
 15. Lars Peterson, Mörlunda
 16. Malin Bjälesjö, Hultsfred
 17. Jan Peterson, Mörlunda
 18. Bernt Fröjd, Virserum
 19. Per-Ola Arvidsson, Järnforsen
 20. Magnus Torstensson, Virserum
 21. Per-Gunnar Solberg, Vena
 22. Eva Pettersson, Vena
 23. Ing-Britt Andersson, Hultsfred
Hultsfred
0001-00951

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lennart Beijer, Hultsfred
 2. Pia Rydh, Mentalskötare, Virserum
 3. Tommy Ejnarsson, Admin/politiker, Hultsfred
 4. Emmy Ankarberg, Musiklärare/sångpedagog, Målilla
 5. Magnus Rydlund, VVS:are, Järnforsen
 6. Dicka Brännkärr, Lärare komvux, Vena
 7. Håkan Berg, Lärare, Hultsfred
 8. Josephine Larsson, Praktikant/arbetssökande, Hultsfred
 9. Torbjörn Karlsson, Fritidspedagog, Hultsfred
 10. Anna Westerlund, Diversearbetare, Hultsfred
 11. Patrik Axelsson, Entreprenör, Hultsfred
 12. Elaine Sanches, Språklärare, Hultsfred
 13. Lars Röst, Arbetsledare, Hultsfred
 14. Dragan Vujasinovic, Hyvelmästare, Hultsfred
 15. Agneta Goth, Pensionär, Hultsfred
 16. Kenneth Rosen, Diversearbetare, Hultsfred
 17. Marita Petersson, Miljö- och kvalitetstekniker, Hultsfred
 18. Conny Wittlock, Operatör, Hultsfred
 19. Ingrid Rosén, Studie/yrkesvägledare, Hultsfred
 20. Patrik Lindahl, IT-tekniker, Hultsfred
 21. Nicklas Lagerlöf, Verkstadsarbetare, Hultsfred
 22. Per Larsson, Undersköterska, Hultsfred
 23. Nicole Ejnarsson, Arbetssökande, Hultsfred
 24. Mats Frick, Personlig assistent, Hultsfred
 25. Jackie Larsen, Jobbsökande, Hultsfred
 26. Bo Nilsson, Byggnadsingenjör, Hultsfred
Hultsfred
0005-02010

http://www.val.se