Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Lomma - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lisa Bäck, Förvaltningschef
 2. Lars Carlén, Fil.dr.
 3. Barbro Söderberg, Lektor
 4. Rune Netterlid, Servicechef
 5. Alma Salcinovic, Lärare
 6. Fredrik Högberg, Verksamhetsansvarig
 7. Karl-Gustav Nilsson, Kontorist
 8. Karin Caesar, Begravningsentreprenör
 9. Ola Olsson, Ombudsman
 10. Conny Bäck, Miljösamordnare
 11. Ulrika Johansson, Studerande
 12. Kenneth Andersson, Barnskötare
 13. Håkan Löfgren, Arkitekt
 14. Helena Jönsson, Handläggare
 15. Riad Aliefendic, Juridikstuderande
 16. Arne Lindgren, Pensionär
 17. Hans Wilander, Verksamhetsarbetare
 18. Karin Everlund, Tekniker
 19. Cay Mathiasson, Pensionär
 20. Maj Lis Persson, Husmor/kock
 21. Gudrun Svensson, Lektor
 22. Ann-Kristin Leijon, Barnskötare
 23. Per Erik Persson, Lärare
 24. Kjell Nilsson, Montör
 25. Nancy Ressaissi, Utbildningsledare
 26. Mats Falk, Försäkringsrådgivare
 27. Charlott Liljestrand, Studie-& yrkesvägledare
 28. Bert Selmer, Produktionstekniker
 29. Gunnel Löfborg, Pensionär
 30. Thomas Dahlbom, Driftansvarig
 31. Monica Åkerberg, Pensionär
 32. Fred Windisch, Pensionär
 33. Kjell Högberg, Pensionär
 34. Andrea Abramo, Pensionär
 35. Richard Persson, Pensionär
Lomma
0002-00100

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars-Göran Svensson, Civilekonom, Borgeby, 63 år
 2. Martha Henriksson-Witt, Jur. kand., Önnerup, 27 år
 3. Sven-Bernhard Brahme, Agronom, Fjelie, 62 år
 4. Gun Lindh, F.d. hemvårdare, Bjärred, 68 år
 5. Rikard Hansson-Frostgård, Lantbrukare, Önnerup, 51 år
 6. Anna Lindström Niklewski, Lärare, Bjärred, 35 år
 7. Eddie Juhlin, Advokat, Lomma, 40 år
 8. Gunnel Sjöbeck, F.d. lärare, Lomma, 71 år
 9. Ingvar Johnsson, Lantbrukare, Fjelie, 60 år
 10. Katarina Hansson, Förskollärare, Bjärred, 46 år
 11. Johan Brahme, Elektriker, Fjelie, 23 år
 12. Ida Svensson, Studerande, Borgeby, 20 år
Lomma
0004-01003

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gustav Georgson, Studerande, Lomma
 2. Ann-Charlotte Faleberg, Civilekonom, Lomma
 3. Remco Andersson, Representant, Bjärred
 4. Gunilla Tynell, Lärare, Bjärred
 5. Gunilla Lundström, Journalist, Lomma
 6. Britt Hjertqvist, Leg. sjukgymnast, Lomma
 7. Iris Bustamante-Cortés, Socionom/SLU-studerande, Lomma
 8. Yvonne Andreasson, Fil. mag, Lomma
 9. Rolf Lundh, Ingenjör, Lomma
 10. Malin Kihlman, Civilingenjör, Bjärred
 11. Gun-Britt Ohlsson, Biomedicinsk analytiker, Bjärred
 12. Tudor Barnard, Fil. dr, Bjärred
 13. Carl Bjartmar, Läkare, Lomma
 14. Rune Larsson, Direktor, Lomma
 15. Ulla Steijner, Bitr. rektor, Bjärred
 16. Jan Schön, Ingenjör, Bjärred
 17. Karin Ebbinghaus, Jurist, Lomma
 18. Sven-Eric Davidsson, Pensionär, Lomma
 19. Lars Hemmel, Lektor, Bjärred
 20. Lena Nordström, Jur. kand, Lomma
 21. Therese Andersson, Studerande, Bjärred
 22. Bengt Olof Olsson, Lomma
Lomma
0003-00098

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Anna-Karin Davidsson, lärare, Lomma
 2. Birgitta Nilsson, arkivarie, Lomma
 3. Peter Schön, fastighetsförvaltare, Lomma
 4. Ingemar Bjerle, professor em. Bjärred
 5. Arne Lindskog, pensionär, Bjärred
Lomma
0068-03239

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Jan Rydén, 63 år, hortonom, Lomma
 2. Liselotte Borsiin, 43 år, skatterevisor, Önnerup
 3. Sara Borsiin, 22 år, studerande, Bjärred
 4. Stefan Holmberg, 55 år, miljökonsult, Lomma
 5. Ida Ketonen, 24 år, projektledare, Bjärred
 6. Ronny Lindström, 34 år, projektledare, Bjärred
 7. Annie Karlsson, 18 år, studerande, Bjärred
 8. Kristina Liljenström, 34 år, studerande, Lomma
 9. Sandra Pivén, 18 år, studerande, Lomma
 10. Anna Kersmark, 19 år, studerande, Bjärred
 11. Ingrid Ascard, 55 år, kvalitetschef, Lomma
Lomma
0055-00435

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Berngarn, 54 år, kommunalråd, Lomma
 2. Lars Arheden, 62 år, projektledare, Bjärred
 3. Claes Hedlund, 64 år, regionchef, Bjärred
 4. Carin Hansson, 56 år, ingenjör, Fjelie
 5. Kristina Kinnman-Stark, 64 år, civilekonom, Bjärred
 6. Emma Köster, 23 år, lärare, Lomma
 7. Mozhgan Zachrison, 47 år, forskningsledare, Borgeby
 8. Christian Idström, 58 år, företagare, Flädie
 9. Thomas Håkansson, 59 år, civilekonom, Bjärred
 10. Jerry Ahlström, 46 år, rektor, Lilla Lomma
 11. Anders Rydström, 66 år, bankdirektör, Lomma
 12. Patric Bystedt, 46 år, tandtekniker, Bjärred
 13. Alf Michelsen, 57 år, fastighetschef, Lomma
 14. Linda Andersson, 33 år, politisk sekreterare, Bjärred
 15. Robert Bennesh, 24 år, organist, Bjärred
 16. Gustaf Hamilton, 55 år, administrativ direktör, Bjärred
 17. Robert Wenglén, 42 år, ekon. dr, Bjärred
 18. Sofia Forsgren-Böhmer, 44 år, civilekonom, Bjärred
 19. Gustav Carlberg, 18 år, studerande, Lomma
 20. Anders Widesjö, 59 år, civilekonom, Lomma
 21. Lennart Månsson, 59 år, företagsrådgivare, Lomma
 22. Åsa Ahlström, 44 år, musiklärare, Lilla Lomma
 23. Tord Hjalt, 46 år, docent, Lomma
 24. Elisabeth Svensson, 41 år, administrativ chef, Bjärred
 25. Ola Ahlqvist, 63 år, elingenjör, Bjärred
 26. Göran Tufvesson, 43 år, företagare, Lomma
 27. Björn Haaland, 63 år, leg. läkare, Lomma
 28. Monica Thomhave-Jeding, 61 år, barnskötare, Bjärred
 29. Anita Ekdahl, 66 år, biomedicinsk analytiker, Bjärred
 30. Jörgen Larsson, 41 år, vd, Bjärred
 31. Martin Johansson, 47 år, affärsområdeschef, Bjärred
 32. Lars Lidborn, 47 år, företagare, Lomma
 33. Bert Larsson, 50 år, polisinspektör, Lomma
 34. Lena Forsberg, 65 år, företagare, Habo Ljung
 35. Anna Ericson, 42 år, receptionist, Lomma
 36. Jonathan Gradén, 23 år, studerande, Bjärred
 37. Sven Gunnarsson, 42 år, civilekonom, Bjärred
 38. Attila Beck, 64 år, ekonom, Bjärred
 39. Jonas Lundberg, 44 år, företagare, Bjärred
 40. Lennart Badersten, 70 år, fd. enhetschef, Bjärred
 41. Mats Costéus, 52 år, säljare, Lomma
 42. Gunnel Holmqvist, 61 år, socionom, Borgeby
 43. Cecilia Wittrock Lindoff, 45 år, studerande, Bjärred
 44. Elisabeth Rosenquist, 64 år, sekreterare, Bjärred
 45. Claes Ulveryd, 62 år, tågchef, Bjärred
 46. Janina Pettersson, 58 år, pedagog, Flädie
 47. Jan Larsson, 72 år, ämneslärare, Bjärred
 48. Elisabeth Beck, 64 år, ekonom, Bjärred
 49. Leslie Qvandrup, 34 år, teknisk projektledare, Bjärred
 50. Stefan Lindblad, 59 år, skattebrottsutredare, Lomma
 51. Ann-Charlotte Merklinger, 57 år, barnskötare, Bjärred
 52. Bengt Göransson, 55 år, inköpschef, Lomma
 53. Janeric Seidegård, 61 år, forskare, Bjärred
 54. Per Kullman, 72 år, byggnadsingenjör, Bjärred
 55. Otto Persson, 32 år, lärare, Lomma
 56. Henrik Nilsson, 42 år, civilekonom, Bjärred
 57. Mathias Friman, 33 år, cabinchief, Flädie
 58. Christina Unell, 64 år, leg. läkare, Bjärred
Lomma
0001-00531

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Per Lindell, Bjärred
 2. Birgit Bengtsson, Bjärred
 3. Birgitta von Freytag, Bjärred
 4. Eric Kamph, Lomma
 5. Elsa Ekdahl, Lomma
 6. Rosie Kamph, Lomma
 7. Rolf Bandell, Bjärred
 8. Solveig Björklund, Lomma
 9. Bengt Bengtsson, Bjärred
 10. Signe Andersson, Lomma
 11. Margareta Nohrén, Lomma
 12. Margareta Gudmundsson, Lomma
Lomma
0107-01062

http://www.val.se