Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Torgny Larsson, lärare,Tryde
 2. Sara Anheden, studerande,Tomelilla
 3. Per Skoog, speciallärare,Smedstorp
 4. Inger Åbonde, kanslist,Lunnarp
 5. Leif Berglund, journalist,Ullstorp
 6. Anne-Marie Welin, enhetschef,Tomelilla
 7. Anders Throbäck, ombudsman,Ramsåsa
 8. Heléne Hall, förskolechef,Brösarp
 9. Ronnie Axelsson, servicetekniker,Onslunda
 10. Anne-Maj Råberg, vårdlärare,Tomelilla
 11. Tommy Johansson, skogsarbetare,Brösarp
 12. Mathilde Skovdal, verksjurist,Brösarp
 13. Åke Johnson, ingenjör,Tomelilla
 14. Helén Bladh, undersköterska,Smedstorp
 15. Magnus Anderberg, studerande,Tomelilla
 16. Tina Bergström-Darrell, facility manager,Tomelilla
 17. Jan Ingelstedt, socialarbetare,Tomelilla
 18. Ida Bornlycke, undersköterska,Smedstorp
 19. Hans Larsson, tekniker,Tomelilla
 20. Laila Lindgren, arbetare,Sälshög
 21. Göran Ottervald, ingenjör,Lunnarp
 22. Ann Persson, pensionär,Tomelilla
 23. Leif Norlin, metallarbetare,Tomelilla
 24. Madeleine Grahn, undersköterska,Tomelilla
 25. Peter Boström, kommunalarbetare,Sälshög
 26. Britt-Marie Olofsson, ekonomiassistent,Tomelilla
 27. Walter Borggren, tjänsteman,Tomelilla
 28. Lena Nilsson, undersköterska,Smedstorp
 29. Stig Persson, fd metallarbetare,Eljaröd
 30. Bodil Rasmusson, undersköterska,Tomelilla
 31. Kenth Bergström, anläggare,Tomelilla
 32. Else Marie Lindgren, pensionär,Tryde
 33. Torsten Lindgren, företagare,Tryde
 34. Margit Ohlsson, pensionär,Tomelilla
 35. Mikael Rosén, metallarbetare,Tomelilla
 36. Bengt-Åke Svensson, pensionär,Tomelilla
 37. Lennart Bengtsson, pensionär,Tomelilla
 38. Sune Ohlsson, pensionär,Tomelilla
Tomelilla
0002-00842

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Leif Sandberg, Egenföretagare, Everöd, 42 år
 2. Anette Thoresson, Redovisningskonsult, Brösarp, 46 år
 3. Bengt Högborg, Lantmästare, Tomelilla, 53 år
 4. Lena Persson, Projektledare, Munka-Tågarp, 48 år
 5. Thomas Leandersson, Auktionsförrättare, Tomelilla, 60 år
 6. Siv Nilsson, Affärsbiträde, Smedstorp, 49 år
 7. Lars Jeppsson, Kommendörkapten, Tomelilla, 66 år
 8. Maria Mickelåker, Agronom, Eljaröd, 31 år
 9. Ann-Sofie Leufstedt, leg. Logoped, Tomelilla, 37 år
 10. Håkan Jönsson, Yrkeslärare, Brösarp, 53 år
 11. Cornelia Nilsson, Studerande, Onslunda, 25 år
 12. Ulf Persson, Fd. Lanthandlare, Onslunda, 70 år
 13. Anette Olsson, Affärsbiträde, Hedeberga, 46 år
 14. Anders Larsson, Plaståtervinnare, Tomelilla, 52 år
 15. Inga Einarsson, Fd. Specialpedagog, Benestad, 67 år
 16. Christer Danielsson, Lantbrukare, Smedstorp, 65 år
 17. Eva Gustavsson, Speciallärare, Bondrum, 55 år
 18. Göran Stensson, Civilingenjör, Brösarp, 57 år
 19. Annette Björk, Frisörföretagare, Tomelilla, 61 år
 20. Fredrik Nilsson, Behandlingspedagog, Tryde, 33 år
 21. Gunvor Olsson, Apotekschef, Sälshög, 53 år
 22. Bo Larsson, Lantmästare, Övraby, 62 år
 23. Anita Persson, Undersköterska, Bertilstorp, 67 år
 24. Malte Andersson, Lantbrukare, Övraby, 69 år
 25. Göran Eriksson, Egenföretagare, Tomelilla, 63 år
 26. Nils-Henrik Salomonsson, Folklivsforskare, Ramsåsa, 61 år
Tomelilla
0004-00997

Feministiskt initiativ

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Feministiskt initiativ

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Kåge Klang, 53 år, bildkonstnär & ledsagare, Smedstorp
 2. Julia Falkman, 33 år, ungdomskulturutvecklare, Smedstorp
 3. Mattias Carlberg, 18 år, studerande, Brösarp
Tomelilla
0532-02503

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Albäck, Egen företagare
 2. Ulrika Steiner, Konsult
 3. Conny Thoresson, Industrielektriker
 4. Kerstin Jonsgården, Lärare
 5. Bruno Harryson, Utbildningsteknolog
 6. Carina Persson, Grundskollärare
 7. Bo Mårtensson, Konsult
 8. Monica Johanson-Thor, Studievägledare
 9. Jan-Erik Annerfeldt, Gymnasielärare
 10. Inga-Brita Melin, f.d. Universitetslektor
 11. Nils Einar Regefalk, Universitetslektor emeritus
 12. Karin Ahrland, f.d. Statsråd
 13. Anders Cederberg, Gästgivare
Tomelilla
0003-00232

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Bo Herou, jur. kand. Onslunda
 2. Susanne Balczar-Herou, biomedicinsk analytiker, Onslunda
 3. Stig Johansson, pensionär, Smedstorp
 4. Eva Karlsson, Tranås
 5. Carolina Flodström, Everöd
 6. Eric Mildh, Everöd
 7. Ingrid Nilsson, Lunnarp
 8. Annika Johansson, Smedstorp
Tomelilla
0068-03248

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Zuzanne Ljungblad, Lärarkandidat, Tomelilla
 2. Lotta Hedström, F.d. riksdagsledamot, Andrarum
 3. Sofia Andersson-Thomsen, Studerande, Eljaröd
 4. Gerrit Hoogendoorn, Mekaniker, Bollerup
 5. Laura Fernandez, Frisör, Lunnarp
 6. Karin Josephson, Gallerist, Smedstorp
 7. Daniel Wilby, Föreläsare, Brösarp
 8. Sara Westman, Föreläsare, Brösarp
 9. Laila Ljungblad, Ekonom, Tomelilla
 10. Pelle Eckerman, Naturvetare, Tomelilla
Tomelilla
0055-02986

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Margith Svensson, 66 år, kommunalråd, f.d. upphandlingschef, Smedstorp
 2. Magnus Björkman, 61 år, lantmästare, Kåseholm
 3. Mats Andersson, 46 år, egen företagare, Bertilstorp
 4. Liselotte Wågö, 69 år, leg. sjukgymnast, N Kverrestad
 5. Marianne Åkerblad, 63 år, adjunkt, Tomelilla
 6. Per-Martin Svensson, 43 år, lantbrukare, Gärarp
 7. Mia Böcker, 44 år, undersköterska, Everöd
 8. Annika Hernroth, 29 år, student i medie- och kommunikationsvetenskap, Onslunda
 9. Gun-Marie Burman, 52 år, ekonomiansvarig, Tomelilla
 10. Gustaf von Arnold, 51 år, lantmästare, Munka-Tågarp
 11. Lillemor Ramsby, 63 år, civilekonom, Skåne-Tranås
 12. Daniel Persson, 31 år, säljare, Tomelilla
 13. Marcus Andersson, 20 år, studerande, Brösarp
 14. Lennart Johansson, 64 år, lantmästare, Ramsåsa
 15. Bo ClaŽson, 62 år, advokat, Brösarp
 16. Lars-Ove Hägerroth, 59 år, lantmästare, Månslunda
 17. Elise Böcker, 21 år, vikarierande fritidsledare, Everöd
 18. Pia Turtiainen, 43 år, jurist, Lönhult
 19. Birgitta Åberg, 41 år, behandlingsassistent, Tomelilla
 20. Carola Lindgren, 43 år, sjuksköterska, Tomelilla
 21. Mikael Brorsson, 44 år, egen företagare , Tomelilla
 22. Kjell Berkestedt, 79 år, pensionär, Tomelilla
 23. Laila Rosenqvist, 66 år, direktör, Eljaröd
 24. Anders Beckman, 37 år, brevbärare, Tomelilla
 25. Kurt Larsson, 76 år, pensionär, Tomelilla
 26. Lena Berndin, 53 år, officer, Skåne-Tranås
 27. Ulf Larsson, 42 år, lantbrukare, Skåne-Tranås
Tomelilla
0001-01485

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Knut-Åke Pehrsson, Tomelilla
 2. Lars Erik Ottosson, Tomelilla
 3. Egon Hansson, Ramsåsa
 4. Gun Fisker, Övraby
 5. Bengt Lydén, Smedstorp
 6. Inga-Lill Themsen, Tomelilla
 7. Ingmar Fast, Tomelilla
 8. Ingvar Christiansson, Tomelilla
 9. Arne Lilja, Tomelilla
 10. Lars Larsson, Tunby
Tomelilla
0107-03299

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Håkan Malmgren, 53 år Lokförare
 2. Linus Mattisson, 32 år Svetsare
 3. Johnny Wollin, 35 år Parkarbetare
 4. Birgitta Clarholm, Sjukpensionär
Tomelilla
0110-02853

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ida Abrahamsson
 2. Britta Berg
 3. Figge Bergquist
 4. Mona Nihlén
 5. Christel Harvigsson
Tomelilla
0005-02524

http://www.val.se