Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Osby - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Knud Nielsen, byggnadsingenjör
 2. Inga Magnusson, hemmafru
 3. Mats Magnusson, fastighetsskötare
 4. Barbro Lindström, lärare
 5. Tommy Augustsson, metallarbetare
 6. Helle Pedersen, receptionist
 7. Sten Andersson, miljö- och kvalitetssamordnare
 8. Susanne Magnusson, arbetssökande
Osby Loshult
0002-00814
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Karl-Gösta Bengtsson, byggnadsarbetare
 2. Rose-Marie Riling, fritidspedagog
 3. Karl-Yngve Andersson, byggmästare
 4. Annelie Frostensson, distriktssköterska
 5. Sven-Inge Bergh, metallarbetare
 6. Eva-Lott Gustavsson, metallarbetare
 7. Tommy Augustsson, metallarbetare
 8. Ida Frostensson, studerande
 9. Arne Gustavsson, mekaniker
 10. Andrea Retfalvi, arbetssökande
 11. Tony Sunesson, väktare
 12. Karin Svensson, fabriksarbetare
 13. Benny Frostensson, metallarbetare
 14. Ros-Marie Bengtsson, pensionär
 15. Rune Andersson, träarbetare
 16. Karin Håkansson, städerska
 17. Lars-Erik Håkansson, pensionär
 18. Britt Thomasson, pensionär
Osby Lönsboda
0002-00815
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Marika Bjerstedt Hansen, socionom
 2. Erland Nilsson, oppositionsråd
 3. Kerstin Nordström, lärare
 4. Sten Andersson, miljö- och kvalitetssamordnare
 5. Monica Svensson, facklig ledare
 6. Ingmar Bernthsson, socionom
 7. Margot Malmqvist, undersköterska
 8. Carl Jacobson, arkitekt
 9. Yvonne Klintenheim, löneassistent
 10. Lennart Hansson, lagerarbetare
 11. Åsa Månsson, trädgårdsmästare
 12. Daniel Landin, gruppchef
 13. Anne-Marie Axelsson, pensionär
 14. Michael Svensson, lagerarbetare
 15. Susanne Colldin, egen företagare
 16. Kjell Nilsson, chaufför
 17. Anneli Handberg Lörup, leg. receptarie
 18. Lars-Olof Nilsson, pensionär
 19. Siv Harrysson, kontorist
 20. Brian Hansen, lackerare
 21. Cecilia Nilsson, elevassistent
 22. Ronny Nilsson, maskinsnickare
 23. Ewa Pihl Krabbe, leg.psykolog
 24. Bengt Lundin, adjunkt
 25. Yvonne Strömberg, undersköterska
 26. Björn Lundbäck, fabrikör
 27. Annelie Frostensson, distriktssköterska
 28. Mattias Pamp, behandlingsassistent
Osby Visseltofta
0002-00818

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Pettersson, Kommunalråd, Osby, 64 år
 2. Niklas Larsson, Studerande, Brunkelstorp, Osby, 22 år
 3. Mats Ernstsson, Verksamhetschef, Osby, 50 år
 4. Ulla Ekdahl, Jurist, Bodarp, Visseltofta, 55 år
 5. Lotte Melin, Lantbrukare, Malshult, Osby, 43 år
 6. Yvonne Henriksson, Trädgårdsingenjör, Trånghyltan, Lönsboda, 54 år
 7. Jimmy Ekborg, Personlig assistent, Lönsboda, 34 år
 8. Krister Weidenmark, Överstelöjtnant, Visseltofta, 67 år
 9. Anders Jeppsson, Lantbrukare, Brunkelstorp, Osby, 39 år
 10. Henry Nilsson, Skogsentr., Gisslaboda, Lönsboda, 66 år
 11. Ingrid Svensson, Egenföretagare, Duvhult, Lönsboda, 52 år
 12. Villy Nilsson, Nättekniker, Hunshult, Lönsboda, 53 år
 13. Ida Gustafsson, Studerande, N. Gullarp, Osby, 25 år
 14. Per-Ola Stensson, Byggnadsarbetare, Gullarp, Osby, 48 år
 15. Ros-Marie Ernstsson, Undersköterska, Osby, 39 år
 16. Annika Pettersson, Lantbr., Gräsljunga, Visseltofta, 43 år
 17. Roland Persson, Lantbrukare, Fornahässle, Killeberg, 61 år
 18. Bengt Augustsson, Trädgårdsarbetare, Strönhult, Lönsboda, 45 år
 19. Arne Olofsson, Maskinsnickare, Loshult, Killeberg, 70 år
 20. Jesper Larsson, Livsnjutare, Brunkelstorp, Osby, 22 år
 21. Per Gustafsson, Snickare, Röena, Osby, 63 år
 22. Bengt Cehlin, Cirkelledare, Vesljunga, Visseltofta, 61 år
 23. Stig Andersson, Litograf, Tjuvön, Lönsboda, 61 år
 24. Per-Olle Gustavsson, Pensionär, Gisslaboda, Lönsboda, 86 år
 25. Per-Göran Mårtensson, Pensionär, Lönsboda, 76 år
 26. Agnhild G. Elversson, Fru, Visseltofta, 62 år
 27. Ann-Kristin Cehlin, Maskinop., Vesljunga, Visseltofta, 56 år
Osby
0004-01705
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Yvonne Henriksson, Trädgårdsingenjör, Trånghyltan, Lönsboda, 54 år
 2. Jimmy Ekborg, Personlig assistent, Lönsboda, 34 år
 3. Henry Nilsson, Skogsentr., Gisslaboda, Lönsboda, 66 år
 4. Anders Pettersson, Kommunalråd, Osby, 64 år
 5. Ingrid Svensson, Egenföretagare, Duvhult, Lönsboda, 52 år
 6. Niklas Larsson, Studerande, Brunkelstorp, Osby, 22 år
 7. Villy Nilsson, Nättekniker, Hunshult, Lönsboda, 53 år
 8. Mats Ernstsson, Verksamhetschef, Osby, 50 år
 9. Arne Olofsson, Maskinsnickare, Loshult, Killeberg, 70 år
 10. Ulla Ekdahl, Jurist, Bodarp, Visseltofta, 55 år
 11. Bengt Augustsson, Trädgårdsarbetare, Strönhult, Lönsboda, 45 år
 12. Lotte Melin, Lantbrukare, Malshult, Osby, 43 år
 13. Krister Weidenmark, Överstelöjtnant, Visseltofta, 67 år
 14. Stig Andersson, Litograf, Tjuvön, Lönsboda, 61 år
 15. Anders Jeppsson, Lantbrukare, Brunkelstorp, Osby, 39 år
 16. Per-Olle Gustavsson, Pensionär, Gisslaboda, Lönsboda, 86 år
 17. Ida Gustafsson, Studerande, N. Gullarp, Osby, 25 år
 18. Per-Göran Mårtensson, Pensionär, Lönsboda, 76 år
 19. Roland Persson, Lantbrukare, Fornahässle, Killeberg, 61 år
 20. Ros-Marie Ernstsson, Undersköterska, Osby, 39 år
 21. Per-Ola Stensson, Byggnadsarbetare, Gullarp, Osby, 48 år
 22. Jesper Larsson, Livsnjutare, Brunkelstorp, Osby, 22 år
Osby
0004-01707

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Kenneth Aronsson, Målarmästare
 2. Rita Ziemba-Marszalek, Kontorschef
 3. Bengt Simmingsköld, Civilingenjör
 4. Jörgen Rydén, Försäkringsförmedlare
 5. Lennart Growitz, Datatekniker
 6. Eva Simmingsköld, Biblioteksassistent
 7. Staffan Bornander, Försäljningschef
 8. Catharina Ohlsson, Elingenjör
 9. Gunlög Jeppås, Lärare
Osby
0003-02287

Göingepartiet Kommunal Samling

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Göingepartiet Kommunal Samling

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sonja Svenle-Pettersson, Killeberg
 2. Anna Isberg, Osby
 3. Erling Persson, Osby
 4. Göran Larsson, Killeberg
 5. Gun Christensson, Osby
 6. Esbjörn Hansson, Lönsboda
 7. Mats Bentzer, Osby
 8. Gun Juhlin, Osby
 9. Christer Christensson, Osby
 10. Tommy Berglund, Hökön
 11. Ulf Pettersson, Killeberg
 12. Ralf Isberg, Osby
 13. Gunnel Jonsson, Osby
 14. Arne Olsson, Osby
 15. Stig Gunnarsson, Osby
Osby
0012-01716

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Johnny Bergman, försäljare, Osby
 2. Clas Frisk, ålderspresident, Osby
 3. Roland Anvegård, Osby
 4. Eva Isacson, förskollärare, Osby
 5. Ingvar Andrèn, Osby
 6. Andreas Andersson, miljöhandläggare, Osby
 7. Eivor Anvegård, Osby
 8. Bengt Svensson, kyrkoherde, Osby
 9. Marion Ohlsson, Osby
 10. Samuel Karlèn, Osby
 11. Turid Svensson, Loshult
 12. Hillevi Böckman, vårdbiträde, Killeberg
 13. Bertil Johansson, civilekonom, Osby
 14. Staffan Häggström, kontorist, Osby
 15. Assar Björkvald, ingenjör, Osby
 16. Göran Johnsson, kolportör, Osby
 17. Ulf Kronvall, lagerarbetare, Loshult
 18. Eva Stenström, barnskötare, Osby
 19. Stig Sjölander, Osby
 20. Ewe Nilsson, stenarbetare, Glabhult
Osby
0068-03207

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Margaret Engdahl, 52 år, Humanekolog, Lönsboda
 2. Anna-Karin Bengtsson, 40 år, SFI-lärare, Osby
 3. Victoria Persson, 34 år, Naturteurapeut/Grönytevårdare, Slähult
 4. Ingrid Axelsson, 70 år, Pensionär, Kälsved, Osby
 5. Anders Jönsson, 42 år, Grundskollärare, Brunkelstorp
 6. Tanja P Georgsson, 19 år, Student, Osby
 7. Josefine Sachmann Jensen, 20 år, Butiksbiträde, Segutslycke, Osby
 8. Klas Meadowson, 38 år, Lärarstudent, Slähult
Osby
0055-02807

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Maria Svensson, 26 år, socionom, Osby
 2. Dag Ivarsson, 67 år, direktör, Osby
 3. Carl-Magnus Nilsson, 54 år, ingenjör, Östra Genastorp
 4. Oddbjörn Aasvold, 62 år, fastighetschef, Osby
 5. Lars-Anton Ivarsson, 34 år, skogsförvaltare, Osby
 6. Nisse Neumann, 46 år, företagare, Osby
 7. Pontus Plantman, 52 år, företagare, Osby
 8. Sebastian Strömberg, 18 år, studerande, Osby
 9. Torsten Johansson, 63 år, ingenjör, Osby
 10. Per Johnmark, 65 år, utbildningsledare, Osby
 11. Bertil Gånfält, 77 år, ingenjör, Lönsboda
 12. Kerstin Lagerblad, 62 år, studieorganisatör, Osby
 13. Per Berndtsson, 55 år, företagare, Osby
 14. Catarina Johansson, 47 år, kontorist, Lönsboda
 15. Nils-Åke Cesar, 53 år, företagare, Visseltofta
 16. Sten Pettersson, 77 år, lantbrukare, Osby
 17. Martin Malm, 29 år, maskinoperatör, Osby
 18. Arnold Magnusson, 61 år, skogsförvaltare, Trulsatorp
 19. Roy Svensson, 43 år, företagare, Osby
 20. Lage Frej, 46 år, IT-designer, Osby
Osby
0001-00882

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Jan Kornemalm, 49 år Operatör
 2. Bo Kedegren, 69 år Pensionär
 3. Håkan Carlsson, 28 år Bilmekaniker
 4. Kaarina Rantanen, 60 år Drogterapeut
 5. André Jonsson, 26 År
 6. Kristofer Pall, 70 år Elingenjör
 7. Rita Rubin, 59 år Instruktör
 8. Sven Holmén, 43 år Montör
 9. Marie-Louise Eriksson, 52 år Livsmedelsarbetare
 10. Bengt Andersson, 50 år Verkstadsarbetare
Osby
0110-02374

http://www.val.se