Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Eva Borg, kommunalråd, KOLLA
 2. Johan Tolinsson, brevbärare, KUNGSBACKA
 3. Maj-Britt Rane Andersson, socionom, VALLDA
 4. Ole Salsten, företagare, KUNGSBACKA
 5. Elisabeth Lyckevall, undersköterska, VALLDA
 6. Mats Gröndahl, ombudsman, ONSALA
 7. Britt Tönnberg, grafiker, ÅSA
 8. Kent Stenhammar, ombudsman, HEDE
 9. Renée Sylvan, biståndshandläggare, VARLA
 10. Alf Olofsson, tjänsteman/pensionär, VARLA
 11. Ingela Hansson, hotellstäderska, GÅRDSKULLA
 12. Alexander Fornell, student, KUNGSBACKA
 13. Marianne Nilsson, pensionär, ÅSA
 14. Ingemar Lundin, pensionär, SÖDRA HAMMERÖ
 15. Maud Lanne, hushållslärare/dietist, FJÄRÅS
 16. Jan Byvik, murare, FJÄRÅS
 17. Sara Heikkinen, jurist, FJÄRÅS
 18. Hernan Chavez, statsvetare, SÄRÖ
 19. Astrid Börjesson, undersköterska, KUNGSBACKA
 20. Ruben Albertsson, tekniker, FRILLESÅS
 21. Britt Mattsson, ekonomibiträde, SÖDRA HAMMERÖ
 22. Allan Frödin, socionom, ÄLVSÅKER
 23. Birgitta Tingdal, journalist, ALSLÖV
 24. Per-Olof Westerberg, VARLA
 25. Laila Svensson, ÅSA
 26. Mikael Johansson, filosifie doktor/forskare, KUNGSBACKA
 27. Gull Lundberg, ONSALA
 28. Dennis Ström, SÄRÖ
 29. Ove Andersson, dövkonsulent, TINGBERGET
 30. Hans Nilsson, industriarbetare, KUNGSBACKA
 31. Ingalill Hallgren, pensionär, ÄLVSÅKER
 32. Lars-Erik Bergström, SÄRÖ
 33. Britt Nilsson, undersköterska, KUNGSBACKA
 34. Bengt-Gunnar Amandusson, schaktoperatör, KUNGSBACKA
 35. Rasmus Petrusson, tekniker, FJÄRÅS
 36. Martin Eriksson, industriarbetare, KUNGSBACKA
 37. Stig Widholm, VALLDA
 38. Kristina Lundberg, pensionär/fd gymnasielärare, KUNGSBACKA
 39. Stig Wiklund, fd arbetare, MALEVIK
 40. Felix Vidal, däckmontör, KUNGSBACKA
 41. Bo Karlsing, pensionär, KUNGSBACKA
 42. Inga Calén, pensionär, KUNGSBACKA
 43. Michael Hannus, entrepenör, ÅSA
 44. Sven Carlsson, pensionär, ONSALA
 45. Hans Rundgren, HEDE
 46. Susann Petrusson, receptionist, FJÄRÅS
Kungsbacka västra och östra valkrets
0002-00587

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ola Johansson, 49 år, Kommunalråd, Gällinge
 2. Kristina Karlsson, 53 år, Föreningsorganisatör, Gällinge
 3. Fredrik Hansson, 34 år, Brandman, Vallda
 4. Maria Lundgren, 46 år, Marknadschef, Kungsbacka
 5. Ulf Persson, 65 år, Lantmästare, Fjärås
 6. Kerstin Ekman-Hake, 44 år, Rektor, Onsala
 7. Peter Fritzson, 40 år, Exportsäljare, Tölö
 8. Marie Andersson, 50 år, Undersköterska, Frillesås
 9. Heinrich Kaufmann, 61 år, Civilingenjör, Fjärås
 10. Maria Andersson, 47 år, Ekonom, Särö
 11. Stellan Petré, 65 år, Pensionär, Onsala
 12. Gunilla Franzén, 44 år, Teknologie doktor, Tölö
 13. Kjell Jöfelt, 63 år, Konsult, Kullavik
 14. Annika Hedman, 47 år, Hästföretagare, Förlanda
 15. Sven Börjesson, 62 år, Lantbrukare, Hanhals
 16. Margaretha Jonsson, 39 år, Pepparrotsföretagare, Fjärås
 17. Leif Larsson, 66 år, Lantbrukare, Onsala
 18. Inga-Lill Bengtsson, 63 år, Bankrådgivare, Fjärås
 19. Göran Bonander, 70 år, Polisinspektör, Åsa
 20. Tor Persson, 28 år, Studerande, Fjärås
 21. Heinz Martini, 47 år, Miljökommunikatör, Frillesås
 22. Inga-Lill Kihlberg, 59 år, Administratör, Gällinge
 23. Osborne Hansson, 69 år, Företagare, Vallda
 24. Annika Saxevall, 47 år, Receptarie, Frillesås
 25. Martin Henningsson, 45 år, Byggnadsarbetare, Hanhals
 26. Carina Möberg, 56 år, Verkställande direktör, Fjärås
 27. Thomas Sahlström, 41 år, Personlig assistent, Älvsåker
 28. Lisette Fritzon, 29 år, Biolog, Åsa
 29. Kalle Fredriksson, 47 år, Glasmästeriarbetare, Kungsbacka
 30. Elisabeth Elfström, 36 år, Kommunikationsansvarig, Fjärås
 31. Pär Olsson, 67 år, Civilingenjör, Gällinge
 32. Hildegard Ekman, 67 år, Pensionär, Fjärås
 33. Nicklas Malmentun, 39 år, Företagare, Vallda
 34. Stina Larsson, 66 år, Vårdbiträde, Onsala
 35. Arne Georgsson, 68 år, Projektledare, Idala
 36. Marie Björsell, 33 år, Logistiker, Åsa
 37. Anne Andersson, 55 år, Elevassistent, Frillesås
 38. Bernt Axelsson, 70 år, Marknadsförare, Forsbäck
 39. Maria Jöneborn, 49 år, Elevassistent, Onsala
 40. Eva Persson, 60 år, Kökschef, Fjärås
 41. Bengt Åkesson, 45 år, Företagare, Frillesås
 42. Ove Hansson, 59 år, Inköpare, Älvsåker
 43. Kent Lundkvist, 59 år, Fastighetsskötare, Älvsåker
 44. Jonas Pettersson, 49 år, Ambulanssjuksköterska, Frillesås
 45. Bo Isberg, 68 år, Tekniker, Vallda
 46. Bengt Norberg, 44 år, Civilingenjör, Onsala
 47. Daniel Grefjord, 42 år, Väktare, Kungsbacka
 48. Marianne Hedberg, 61 år, Projektledare, Kullavik
Kungsbacka kommun
0004-01940

DIN FRAMTID

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

DIN FRAMTID

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Paul Åhlander, 44 år, ekonom & ingenjör, Vallda
 2. Karin Kling, 36 år, enhetschef, Fjärås
 3. Johan Landén, 43 år, elmontör, Fjärås
 4. Eva Johansson, 44 år, fotograf, Särö
 5. Bill Erlandsson, 62 år, journalist, Onsala
 6. Annica Borgelind, 43 år, pedagog, Onsala
 7. Mats Söderholm, 43 år, ingenjör, Fjärås
 8. Camilla Wester Johansson, 43 år, administratör, Kungsbacka
 9. Sandra Westerén, 40 år, hudterapeut, Kungsbacka
Kungsbacka västra och östra valkrets
1018-03480

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ulrika Landergren, 51år,Kommunalråd,Kullavik
 2. Ann Molander, 45år,Egenföretagare,Kungsbacka
 3. Christian Haneson, 50år,Konsertarrangör,Frillesås
 4. Madelene Nordström, 43år,Undersköterska,Kungsbacka
 5. Gunilla Rivle, 65år,Distriktsköterska,Onsala
 6. Kenneth Nilsson, 67år,fd Kommunalråd,Åsa
 7. Monica Neptun, 52år,Gymnasielärare,Särö
 8. Bengt Carlefall, 67år,Marknadsekonom,Kullavik
 9. Eirik Langjord, 36år,Tekniker,Varla
 10. Lasse Hällås, 46år,Konsultchef,Kullavik
 11. Ingrid Å. Hoffmann, 65år,Gymnasielärare,Kullavik
 12. Carina Peleg, 46år,Informatör,Onsala
 13. Thorsten Bengtsson, 60år,Bokhandlare,Särö
 14. Aranka H-Sandström, 55år,Hälsocoach,Vallda
 15. Thomas Lundqvist, 39år,Hälsoekonom,Onsala
 16. Lars-Ove Samuelsson, 69år,Målarmästare,Malevik
 17. Marcus Clarin, 19år,Studerande,Onsala
 18. Göran Sallander, 74år,Civilekonom,Särö
 19. Hanna Schölander, 31år,Projektledare,Anneberg
 20. Kent Adolfsson, 72år,Målarmästare,Malevik
 21. Stephanie Sjöström, 42år,Leg.Audionom,Onsala
 22. Thomas Olsson, 50år,Egenföretagare,Fjärås
 23. Thomas Lindquist, 68år,Civilingenjör,Kullavik
 24. Lars Berntsson, 46år,Ingenjör,Vallda
 25. Inger Stigh, 64år,Sjuksköterska,Frillesås
 26. Martin Stigh, 36år,Versamhetschef,Onsala
 27. Stig Löf, 73år,Senior,Kungsbacka
 28. Marianne Melkersson, 66år,Läkare,Kungsbacka
 29. Claes Larsson, 68år,Ingenjör,Kullavik
 30. Olav Olle Magnusson, 67år,Bokhandlare,Kullavik
Kungsbacka kommun
0003-03122

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Larry Söder, 41 år Kommunfullmäktigeordförande Frillesås
 2. Ann Breitfeld, 50 år Administratör Onsala
 3. Niklas Mattsson, 40 år Projektsamordnare Fjärås
 4. Marie Wadström, 49 år Pedagog Onsala
 5. Ingela Hofmann, 63 år Socionom Kungsbacka
 6. Mats Hansson, 49 år Företagare Kungsbacka
 7. Cherstin Pirooznejad Lindberg, 50 år Lärare Vallda
 8. Krister Svedhage, 58 år Universitetslektor Kullavik
 9. Rut Hagman, 54 år Lärare Vallda
 10. Gerhard Isacsson, 79 år Marknadsförare Kungsbacka
 11. Hans Engstrand, 72 år Pensionär Onsala
 12. Anders Ricksand, 51 år Civilingenjör Kullavik
 13. Tobias Svadling, 22 år Juridikstuderande Onsala
 14. Christer Engelbertsen, 65 år Lärare Kungsbacka
 15. Britt-Marie Setterberg, 65 år Personaladm. ansv. Malevik
 16. Kjell Sehlberg, 65 år Pensionär Frillesås
 17. Daniel Kvist, 31 år Säljare Åsa
 18. Heléne Svallingsson, 53 år Barnledare Onsala
 19. Jonas Folcker, 77 år Pensionär Kungsbacka
 20. Birgitta Svahn, 55 år Företagare Vallda
 21. Erkki Salonen, 47 år Klassmorfar Kullavik
 22. Klas Svensson, 41 år Målare Åsa
 23. Mattias Bred, 32 år Skribent Onsala
 24. Fredrik Berkhuizen, 68 år Pensionär Kungsbacka
 25. Ulrika Högstrand, 54 år Kyrkomusiker Onsala
 26. Eva Elmquist, 50 år Företagare Fjärås
 27. Elisabet Svensson, 57 år Lärare Fjärås
 28. Liselott Änghede, 50 år Kurator Onsala
 29. Gunlis Lindgren, 63 år Undersköterska Frillesås
 30. Björn Breitfeld, 59 år Advokat Onsala
 31. Rose-Marie Harrysson, 67 år Leg sjuksköterska Åsa
 32. Hans Lundberg, 56 år Polisinspektör Fjärås
 33. Marianne Kronbäck, 58 år Röntgensköterska Frillesås
 34. Evy Lundberg, 52 år Lantbrukare Fjärås
 35. Yvonne Kvist, 61 år Undersköterska Onsala
 36. Tore Elofsson, 56 år Präst Onsala
 37. Lilli-Ann Lindgård, 61 år Banktjänsteman Onsala
Kungsbacka kommun
0068-02967

Kungsbackaborna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kungsbackaborna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Roger Larsson, ingenjör, Hanhals
 2. Maria Corneliusson, affärsrådgivare, Kungsbacka
 3. Stephan Philipson, konsult, Onsala
 4. Anna Hjertqvist, egenföretagare, Åsa
 5. Jan Pilmalm, köpman, Gällinge
 6. Mikaela Zackrisson, kvalitetssamordnare, Vallda
 7. Hans Selander, maskinkonstruktör, Onsala
 8. Mårten Hansson, veterinär, Vallda
 9. Peter Torgersson, civilekonom, Åsa
 10. Arne Andersson, konsult, Kungsbacka
 11. Leif Gullvert, egenföretagare, Kungsbacka
 12. Ann-Margreth Godart, samtalscoach, Onsala
 13. Joel Canderhed, studerande, Kungsbacka
 14. Kristin Möller, kommunikationsvetare, Kungsbacka
 15. Anders Isaksson, logistikansvarig, Fjärås
 16. Osborne Wallberg, pensionär, Särö
 17. Gunnel Håkansson, pensionär, Kungsbacka
 18. Björn Johansson, ingenjör, Onsala
 19. Jürgen Koch, köksmästare, Onsala
 20. Peter Wesley, droskägare, Särö
 21. Conny Jexler, elektroingenjör, Kullavik
 22. Nils Isaksson, egenföretagare, Onsala
 23. Carl-Erik Bernlöf, pensionär, Särö
 24. Gösta Clarin, egenföretagare, Kungsbacka
Kungsbacka västra och östra valkrets
1036-03481

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Martina Krona, leg. psykolog, Onsala
 2. Lars-Anders Lundberg, ekonom, Hanhals
 3. Annika Dunhult, barnskötare, Vallda
 4. Harri Lötjönen, tekniker, Kungsbacka
 5. Emma Vildstrand, lärare, Onsala
 6. Clas Rosander, fritidspedagog, Gällinge
 7. Cecilia Svennberg, student, Onsala
 8. Torbjörn Andersson, guide, Kungsbacka
 9. Rigmor Jorkander Stjernedal, socionom, Onsala
 10. Martin Ekblad, grafiker, Vallda
 11. Lena Brorsson-Alminger, Älvsåker
 12. Katrina Lagerqvist, student, Kungsbacka
 13. Astrid Tullander, Onsala
 14. Emil Erdelius, elektriker, Älvsåker
 15. Dennis Gustafsson, student, Kungsbacka
 16. Victor Lagerqvist, undersköterska, Kungsbacka
 17. Johan Elfsten, murare, Kungsbacka
 18. Kim Thörnqvist, Släp
Kungsbacka kommun
0055-03804

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Per Ödman, kommunalråd, 63 år, Onsala
 2. Hans Forsberg, lantbrukare, 46 år, Kungsbacka
 3. Marianne Kierkemann, riksdagsledamot, 59 år, Särö
 4. Lisa Andersson, trädgårdsmästare, 41 år, Onsala
 5. Per Stenberg, utbildare, 40 år, Vallda
 6. Jan Österdahl, ingenjör, 67 år, Hanhals
 7. Kjell-Åke Andersson, företagare, 61 år, Kungsbacka
 8. Franklin Eck, herr, 65 år, Särö
 9. Michael Cassaras, entreprenör, 49 år, Åsa
 10. Thure Sandén, klubbchef, 64 år, Särö
 11. Annika Carlsson, ingenjör, 48 år, Fjärås
 12. Inge Sundberg, f d bankdirektör, 67 år, Särö
 13. Philip Littorin, lärare, 23 år, Kungsbacka
 14. Karin Fahlström Augustsson, företagare, 59 år, Kungsbacka
 15. Lars Stranne, arkitekt, 71 år, Onsala
 16. Margareta Ödman, biomedicinsk analytiker, 67 år, Onsala
 17. Lena Reimertz Thelén, projektledare, 65 år, Kungsbacka
 18. Charlotte Wallenstein, marknadsförare, 51 år, Onsala
 19. La Hertz, egen företagare, 69 år, Löftadalen
 20. Anders Bergstedt, IT-konsult, 53 år, Frillesås
 21. Fredrik Hansson, civilingenjör, 37 år, Kullavik
 22. Christian Johansson, instruktör, 32 år, Åsa
 23. Peter Söderberg, vd, 61 år, Gottskär
 24. Bengt Adolfsson, ingenjör, 50 år, Onsala
 25. Anders Ekström, förvaltningschef, 65 år, Fjärås
 26. Ingvar Orrelid, konstnär, 66 år, Kungsbacka
 27. Kalle Sundvall, administrativ chef, 40 år, Onsala
 28. Malin Magnusson, friskvårdsterapeut, 37 år, Fjärås
 29. Marianne Pleijel, församlingspedagog, 43 år, Onsala
 30. Lars Thelén, herr, 63 år, Kungsbacka
 31. Cathrine Dellborg, marknadsekonom, 54 år, Kullavik
 32. Roger Frantzich, ekonomichef, 51 år, Fjärås
 33. Bengt Wallgren, civilingenjör, 65 år, Onsala
 34. Bo Hammarstrand, managementkonsult, 67 år, Kullavik
 35. Fritz von Schwerin, civilekonom, 60 år, Särö
 36. Stefan Pehrsson, egen företagare, 37 år, Fjärås
 37. Gunilla Apler, administratör, 63 år, Kungsbacka
 38. Camilla Dahlgren, egen företagare, 31 år, Vallda
 39. Bengt Söderberg, egen företagare, 60 år, Åsa
 40. Lennart Jannerö, civilingenjör, 75 år, Kungsbacka
 41. Patrik Grönvall, egen företagare, 52 år, Onsala
 42. Ann Britt Sandén, inköpare, 62 år, Särö
 43. Marianne Wallengren, miljövetare, 47 år, Onsala
 44. Per-Axel Carlsson, ingenjör, 53 år, Fjärås
 45. Lillian Christiansson, verksamhetsutvecklare, 39 år, Onsala
 46. Lennart Nellemark, f d direktör, 82 år, Kungsbacka
 47. Bo Barknertz, skeppsmäklare, 56 år, Kungsbacka
 48. Harald Pleijel, civilingenjör, 50 år, Onsala
 49. Anna Säve, ekonom, 60 år, Kungsbacka
 50. Lars Wånghed, egen företagare, 64 år, Kullavik
 51. Joakim Pehrson, ungdomsledare, 22 år, Vallda
 52. Heidi Sjöstedt, leg distriktssköterska, 47 år, Frillesås
Kungsbacka kommun
0001-01723

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Göran Oskarsson, Arkitekt SAR, Kungsbacka
 2. Karin Westin, Adjunkt, Onsala
 3. Einar Anderson, Företagskonsult,Kungsbacka
 4. Kerstin Gustafsson, Adjunkt, Särö
 5. Gert Brettmark, Ingenjör, Särö
 6. Margareta Schöldéen, Adjunkt, Kullavik
 7. Mårten Sjöstrand, Mekaniker, Fjärås
 8. Bengt Westin, Rektor, Onsala
 9. Arne Sydnes, Pastor, Kungsbacka
 10. Bertil Andersson, Lantbrukare, Fjärås
 11. Sonja Oskarsson, Lärare, Kungsbacka
 12. Kurt Säfblad, Lantmästare, Onsala
Kungsbacka kommun
0107-00331

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Dag Windefjord, lantbrukare
 2. Mattias From, studerande
Kungsbacka kommun
0110-03508

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gunnar Frii Johansson, 63 år, Klassmorfar, Fjärås
 2. Pabel Aguilar, 47 år, Ekonom, Kungsbacka
 3. Michael Lindberg, 28 år, Undersköterska, Onsala
 4. Jon Thorjörnson, 34 år, Lärare, Vallda
 5. Kenneth Ahlin, 57 år, Kungsbacka
 6. Olof Nellgård, 61 år, Försäljningschef, Kungsbacka
 7. Eva Lindberg, 28 år, Schemaläggare, Onsala
 8. Violet Dunér, 56 år, Fritidspedagog, Kungsbacka
 9. Bruno Embretsson, 79 år, Pensionär, Kungsbacka
Kungsbacka kommun
0005-01654

http://www.val.se