Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Tanum - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gerd Melin, Ekonom, Kville
 2. Per Fyrvik, Hotellchef, Tanumshede
 3. Eva Lott Andersson, Livsmedelsarbetare, Bottna
 4. Niklas Berglund, Företagare, Hamburgsund
 5. Birgit Ekholm, Kanslist, Tanumshede
 6. Ronny Larsson, Företagare, Rabbalshede
 7. Susanne Jansson, Undersköterska, Tanumshede
 8. Alf Jonasson, Pensionär, Fjällbacka
 9. Ingrid Almqvist, Habiliteringspersonal, Fjällbacka
 10. Christian Wiklund, Företagare, Tanumshede
 11. Ingela Andersson, Undersköterska, Grebbestad
 12. Mikael Westlund, Fabriksarbetare, Tanumshede
 13. Helena Östlund, Pensionär, Grebbestad
 14. Mats Lindström, Instrumenttekniker, Bottna
 15. Lisbeth Axelsson Johansson, Personlig assistent, Fjällbacka
 16. Kristoffer Eriksson, Säljare, Tanumshede
 17. Lena Nilsson, Undersköterska, Fjällbacka
 18. Jan Andersson, Teletekniker, Rabbalshede
 19. Anita Östan, Frukostvärdinna, Tanumshede
 20. Thomas Marthinsson, Fabriksarbetare, Bullaren
 21. Agneta Granlund, Träindustriarbetare, Lur
 22. Joakim Nilsson, Undersköterska, Grebbestad
 23. Viktoria Westlund, Fabriksarbetare, Tanumshede
 24. Joel Wiklund, Butikssäljare, Tanumshede
 25. Martina Wiklund, Butiksbiträde, Tanumshede
 26. Roger Friberg, Byggnadsarbetare, Rabbalshede
 27. Ann-Katrine Larsson Ström, Lärare, Tanumshede
 28. Åke Östan, Pensionär, Tanumshede
 29. Brita Karlsson Ivarsson, Pensionär, Bullaren
 30. Ove Guldhskiöld, Träindustriarbetare, Lur
 31. Roz Lind, Gymnasielärare, Resö
 32. Tomas Svanberg, Maskinoperatör, Fjällbacka
 33. Ingalill Wahlberg, Pensionär, Tanumshede
 34. Nils Hansson, Laboratoriearbetare, Tanumshede
 35. Jan Peterson, Pensionär, Tanumshede
 36. Christian Carlsson, Livsmedelsarbetare, Tanumshede
 37. Sverre Palm, Pensionär, Tanumshede
 38. Kjell Jonasson, Pensionär, Fjällbacka
Tanum
0002-02505

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Rolf Hermansson, Björnbärsvägen,Tanumshede
 2. Karl-Erik Hansson, Hästum,Lur
 3. Roger Jodensvi, Lövsångarevägen,Tanumshede
 4. Håkan Andrésen, Torseröd,Tanumshede
 5. Kerstin Fransson, Kitteröd,Lur
 6. Arne Mörk, Tågeröd,Tanumshede
 7. Elisabeth Johansson, Grebbestadvägen.,Tanumshede
 8. Rune Hogebrandt, Lurs Hogar,Lur
 9. Stefan Edlund, Ulvesked,Tanumshede
 10. Staffan Greby, Hällegatan,Grebbestad
 11. Rolf Andersson, Lursäng,Lur
 12. Anette Olsson, Säm,Tanumshede
 13. Stefan Arvidsson, Aleviken,Grebbestad
 14. Birgit Gustavsson, Håkebytorp,Tanumshede
 15. Ulf Lindberg, Ulmekärr,Grebbestad
 16. Paula H. Widén, Klåvavägen,Tanumshede
 17. Tobias Hermansson, Skomakarevägen,Tanumshede
 18. May Lindström, Svandal,Rabbalshede
 19. Roland Andersson, Stora Anrås,Tanumshede
 20. Pål Lindström, Slänge,Tanumshede
 21. Jan-Olof Gustafsson, Gerum,Tanumshede
Tanum
0004-01225
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Clas-Åke Sörkvist, Hammaren Hamburgsund
 2. Marcus Toreld, Grimslätt Fjällbacka
 3. Ann-Marie Olofsson, Krokbräcke Fjällbacka
 4. Lars Olrog, Branneby Fjällbacka
 5. Björn Christiansson, Rörvik Hamburgsund
 6. Kajsa Mattsson, Rörkärr Rabbalshede
 7. Magnus Aronsson, Dale Rabbalshede
 8. Henrik Martinsson, Nasseröd Hamburgsund
 9. Jan Qvillby, Åsleröd Fjällbacka
 10. Martin Alfredsson, Branneby Norra Fjällbacka
 11. Agneta Olausson, Myrvägen Hamburgsund
 12. Kent Andersson, Jored Fjällbacka
 13. Kjell Carlsson, Bräckevägen Fjällbacka
 14. Sven Andersson, Allestorp Fjällbacka
 15. Claes Toreld, Hjälpesten Fjällbacka
Tanum
0004-01229
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Roger Wallentin, Remne,Bullaren
 2. Rune Hermansson, Ulseröd,Bullaren
 3. Astrid Helgesson, Tveten,Bullaren
 4. Berit Karlsson, Backa,Bullaren
 5. Linda Hermansson, Tyft,Bullaren
 6. Diana Davidsson, Bullareby,Bullaren
 7. Kristina Fredriksson, Backa,Bullaren
 8. Marina Robertsson, Svenungseröd,Bullaren
 9. Jessica Helgesson, Tveten,Bullaren
 10. Roger Andreasson, Gabås,Bullaren
 11. Ulf Helgesson, Tveten,Bullaren
 12. Lena Johansson, Nockeröd,Bullaren
 13. Rikard Hermansson, Smeberg,Bullaren
 14. Gerd Johansson, Flötemarken,Bullaren
 15. Guy Robertsson, Svenungseröd,Bullaren
 16. Eva Bäck, Säm,Bullaren
 17. Karl-Erik Andreasson, Mörehogen,Bullaren
 18. Peder Johansson, Östad,Bullaren
 19. Urban Hermansson, Tyft,Bullaren
 20. Marina Johansson, Remne,Bullaren
 21. Sissi Karlsson, Åseröd,Bullaren
 22. Peter Hall, Säm,Bullaren
 23. Roger Johansson, Remne,Bullaren
 24. Stefan Johansson, Nockeröd,Bullaren
 25. Paula Johansson, Björkemarken,Bullaren
 26. Gerhard Paulsson, Mörken,Bullaren
 27. Karl-Erik Eriksson, Östad,Bullaren
 28. Leif Gustavsson, Sundshult,Bullaren
Tanum
0004-01437

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Fredrik Lundin, Grebbestad
 2. Paul Carlsson, Tanumshede
 3. Lotta Toreld, Hjälpesten/Fjällbacka
 4. Jan Olsson, Hamburgsund
 5. Benny Svensson, Grebbestad
 6. Harriet Larsåsen, Rabbalshede
 7. Lennart Stjern, Grebbestad
 8. Eva Hansson, Havstensund
 9. Ann-Helén Anneflod, Tanumshede
 10. Viktoria Anneflod, Bullaren
 11. Bengt Mattsson, Grebbestad
 12. Kurt Svedberg, Tanumshede
 13. Helene Arvidsson, Heestrand
 14. Pierre Barath, Fjällbacka
 15. Bertil Engdahl, Grebbestad
 16. Thure Zakariasson, Tanumshede
 17. Ellinor Arvidsson, Hamburgsund
 18. Charles Olsson, Krossekärr
 19. Cecilia Törnros, Grebbestad
 20. Karl Kahlman, Fjällbacka
 21. Berit Stjern, Grebbestad
 22. Robert Olsson, Krossekärr
 23. Lotta Hansson, Grebbestad
 24. Pernilla Berntsson, Grebbestad
 25. Lennart Fredlund, Fjällbacka
Tanum
0003-02032

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Berndt Hansson, företagare fiske & turism, Fjällbacka
 2. Birgitta Sahlin, Tandtekniker, Fjällbacka
 3. Kjell-Erik Odelius, Ingenjör, Fjällbacka
 4. Märta Jansson, fritidsledare, Bullaren
 5. Rodhe Wiklander, boendestödjare, Tanumshede
 6. Tommy Jansson, undersköterska, Bullaren
 7. Ivar Ivarsson, pastor, Bullaren
Tanum
0068-01830

Miljö- och Vänsterlistan i Tanum

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljö- och Vänsterlistan i Tanum

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Siv Bergström, Grebbestad
 2. Louise Thunström, Havstenssund
 3. Linda Novén, Bottna
 4. Hanna Macke, Bullaren
 5. Mickael Halvarsson, Grebbestad
 6. Håkan Elg, Rabbalshede
 7. Per Danielsson, Grebbestad
 8. Ellinor Elnadotter, Resö
 9. Erland Svensson, Fjällbacka
 10. Henry Olsson, Grebbestad
 11. Eva Dal Norlind, Gerlesborg
 12. Torgny Fransson, Lur
 13. Katarina Schewenius-Lundin, Hamburgsund
 14. Kenneth Hansson, Havstenssund
 15. Berta Valenzuela, Grebbestad
 16. Pia Olenborg, Bottna
 17. Ida Melander, Tanumshede
 18. Benjamin Grahn-Danielson, Grebbestad
 19. Frida Hedström, Grebbestad
 20. Niklas Viberg, Hamburgsund
 21. Kim de Bruin, Grebbestad
 22. Bengt Andersson, Bodeland
 23. Krisitna Wiman, Hamburgsund
Tanum
0341-02036

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lennart Larson, 56 år, Byggkonsult, Bullaren
 2. Liselotte Broberg, 44 år, Säljare, Grebbestad
 3. Anders Johansson Fogelmark, 48 år, Kyrkvaktmästare, Bullaren
 4. Eva-Lena Sundås, 55 år, Sjuksköterska, Sövall
 5. Hans Schub, 50 år, Egen företagare, Fjällbacka
 6. Hans Bjerklinger, 64 år, Båtbyggare, Fjällbacka
 7. Nina Jansson, 51 år, Naturläkare, Grönemad
 8. Agne Andrésen, 51 år, Platschef, Lur
 9. Helen Blad, 40 år, Konsult, Bottna
 10. Inga-Lill Olsson, 49 år, Sjuksköterska, Grebbestad
 11. Per Karlsson, 49 år, Naturturism, Grönemad
 12. Theresia Nilsson, 21 år, Vårdbiträde, Tanumshede
 13. Allan Strandberg, 56 år, fd Egenföretagare, Fjällbacka
 14. Lars Wennerås, 57 år, Egenföretagare, Sannäs
 15. Folke Åsberg, 68 år, Pensionär, Hamburgsund
 16. Alf Johansson, 56 år, Företagsledare, Grebbestad
 17. Jan Karlsson, 47 år, Säljare, Grebbestad
 18. Krister Jansson, 61 år, Naturläkare, Grönemad
 19. Agneta Fogelmark, 58 år, Församlingsassistent, Bullaren
 20. Claes Alderin, 66 år, Pensionär, Hamburgsund
 21. Bo Andersson, 64 år, Pensionär, Bullaren
 22. Ulf Andersson, 61 år, Grävmaskinist, Tanumshede
 23. Birgitta Nilsson, 56 år, Egenföretagare, Tanumshede
 24. Torbjörn Sixtensson, 49 år, Fiskare, Resö
 25. Sune Karlsson, 60 år, fd Företagare, Tanumshede
 26. Roland Isaksson, 66 år, Gårdsbrukare, Galtö
 27. Kenneth Östberg, 44 år, Egenföretagare, Lur
 28. Ewa Granholm, 65 år, Egenföretagare, Bullaren
 29. Lars Larsson, 60 år, Transportledare, Tegneby
 30. Per Johansson, 55 år, Brandman, Grönemad
 31. Lars Hognert, 67 år, Redovisningskonsult, Tanumshede
Tanum
0001-01269

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Kristoffer Ohlsson, 26år Möbelförsäljare
Tanum
0110-03866

http://www.val.se