Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Tranemo - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Eva-Karin Haglund, Enhetschef Länghem
 2. Claes Redberg, Bygglovsingenjör Tranemo
 3. Rose Torkelsson, Arbetsförmedlare Limmared
 4. Bo Haarala, Rektor Tranemo
 5. Petra Vainionpää, Småföretagare Månstad
 6. Jan-Erik Svenningsson, Kvalitets- och Miljöchef Ljungsarp
 7. Irene Jonasson, Pensionär Dalstorp
 8. Johnny Ohlsson, Lärare Länghem
 9. Tatjana Du Peterson, Tolk Limmared
 10. Ulf Thifors, Personalman Tranemo
 11. Jenny Rydin, Vårdbiträde Tranemo
 12. Thomas Elmgren, Trävaruarbetare Uddebo
 13. Marita Nordin, Boendestödjare Tranemo
 14. Sture Ernstson, Pensionär Grimsås
 15. Marie Kockalis, Glasbruksarbetare Limmared
 16. Tony Hansen, Ombudsman Uddebo
 17. Monica Fredin, Habiliteringspersonal Dalstorp
 18. Hans Johansson, Snickare Hagalid
 19. Charlotte Bolander, Verkstadsarbetare Limmared
 20. Wajdi Azouri, Tranemo
 21. Sofie Gustavsson, Maskinoperatör Limmared
 22. Sven-Olof Andersson, Glasbruksarbetare Sjötofta
 23. Agneta Elmgren-Gärskog, Uddebo
 24. Kent-Ove Karlsson, Kyrkogårdsarbetare Tranemo
 25. Charlotta Paulsson, Studie- och yrkesvägledare Länghem
 26. Åke Karlsson, Ombudsman Ambjörnarp
 27. Anita Georgsson, Lärare Länghem
 28. Joakim Ståhl, Lastbilschaufför Limmared
 29. Pia Gustavsson, Glasbruksarbetare Limmared
 30. Kjell Nordström, Tranemo
 31. Ingelis Öhwall, Tulltjänsteman Limmared
 32. Hans Andersson, Pensionär Limmared
 33. Lena Eksberg, Sjukvårdsbiträde Limmared
Tranemo
0002-02887

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Crister Persson, Mossebo
 2. Viktoria Haraldsson, Grimsås
 3. Rune Eriksson, Limmared
 4. Ann-Christine Simonsson, Dalstorp
 5. Hans Andersson, Tranemo
 6. Elisabeth Petersson, Länghem
 7. Ronny Edgren, Ljungsarp
 8. Karin Ljungdahl, Ambjörnarp
 9. Sören Karlsson, Månstad
 10. Margareta Emanuelsson, Sjötofta
 11. Christoffer Andersson, Länghem
 12. Christina Andersson, Sjötofta
 13. Magnus Bengtsson, Ambjörnarp
 14. Annica Andersson, Tranemo
 15. Torbjörn Edgren, Ljungsarp
 16. Bengt Melkersson, Sjötofta
 17. Irma Svensson, Dalstorp
 18. Sune Claesson, Dalstorp
 19. Ulla Bengtsson, Ambjörnarp
 20. Lars-Erik Enoksson, Länghem
 21. Ylva Hideng, Mossebo
 22. Leif Johansson, Dalstorp
 23. Helene Jansson, Månstad
 24. Bernt Bertilsson, Tranemo
 25. Bengt Anders Larsson, Månstad
Tranemo
0004-00471

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ana Alvarez Björk, Tranemo
 2. Gunilla Blomgren, Limmared
 3. Stig Karlsson, Tranemo
 4. Johanna Persson, Nittorp
 5. Peter Reiter, Tranemo
 6. Tommy Carlsson, Ölsremma
 7. Mioslava Reiter, Tranemo
 8. Hans Bäck, Tranemo
Tranemo
0003-00847

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Brigitte Barenfeld, leg.sjukgymnast,Ambjörnarp
 2. Bo Erlandsson, ombudsman,Ambjörnarp
 3. Marita Falk-Axelsson, pers. ass.,Ambjörnarp
 4. Margareta Palmqvist, tandsköterska,Uddebo
 5. Alf Petersson, pensionär,Tranemo
 6. Joel Gylldevik, lärare,Ljungsarp
 7. Carita Gustafsson, undersk.,Limmared
 8. Annelie T.Gustavsson, undersk.,Tranemo
 9. Bengt Bredin, pensionär,Limmared
 10. Erene Bertilsson, leg. sjuksköterska,Länghem
 11. EmmaCharlotta Magnusson, vårdare,Tranemo
 12. Ann-Christine Nielsen, behandlingsass.,Sjötofta
 13. Inger Eriksson, pensionär,Tranemo
 14. Thor Johansson, pensionär,Ljungsarp
 15. Ulla Simonsson, pensionär,Grimsås
 16. Olof Larsson, pensionär,Ambjörnarp
Tranemo
0068-01203

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Per Törnstrand, 64, socionom, Dalstorp
 2. Glenn Nilsson, 40, projektassistent, Uddebo
 3. Louise Bertilsson, 31, personalvetare, Tranemo
Tranemo
0055-02985

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars-Åke Larsson, F.d Rektor, Tranemo
 2. Marianne Hörnqvist, Områdeschef, Tranemo
 3. Lars Vesterlund, Konsulent, Limmared
 4. ChrisTina Yngvesson, Logistikkonsult, Månstad
 5. Hans Persson, Ingenjör, Ölsremma
 6. Kathleen Wireklev, Gymnasielärare, Tranemo
 7. Stefan Hjertén, Polisinspektör, Limmared
 8. Birgitta Olander, Lagerchef, Dalstorp
 9. Fredrik Björkman, Ekonom, Länghem
 10. Stephan Bergman, Företagare, Mossebo
 11. Jörgen Hansson, Arbetsledare, Limmared
 12. Iréne Johansson, F.d Ekonom, Ambjörnarp
 13. Niklas Nilsson, Företagsledare, Nittorp
 14. Maj-Britt Vesterlund, Undersköterska, Limmared
 15. Ulf Nyberg, Labtekniker, Länghem
 16. Fredrik Junkell, Egenföretagare, Ljungsarp
 17. Sanna Blomgren, Studerande, Tranemo
 18. Jalal Berrada-Gouzi, Maskinoperatör, Tranemo
 19. Lars-Gunnar Johansson, Lantbrukare, Månstad
 20. Hans Yngvesson, Civ Ing, Månstad
 21. Ulf Tranefors-Gustavsson, Bilreparatör, Tranemo
Tranemo
0001-00434

Nationaldemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Nationaldemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Thomas Bengtström, Fastighetsförvaltare
 2. Carl Johan Backestierna, Fastighetsförvaltare
 3. Christoffer Karlsson, Studerande
 4. Stig Håkansson, Pensionär
Tranemo
0243-03720

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Joakim Lindrot, 19, högskolestuderande
Tranemo
0110-02138

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Christin Stormvall, socialsekreterare, Limmared
 2. Jennica Vainu, socionom, Limmared
 3. Marica Löfgren, föräldraledig, Ambjörnarp
 4. Abdo Khalaf, egen företagare, Tranemo
 5. Johanna Gustafsson, grafiker, Tranemo
Tranemo
0005-00512

http://www.val.se