Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Mellerud - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Johnny Stücken, Köpmannebro
 2. Kerstin Nordström, Västanväga
 3. Sture Torstensson, Åsensbruk
 4. Katarina Norgren, Östebyn
 5. Ola Johansson, Dalskog
 6. Christine Andersson, Mellerud
 7. Tommy W Johansson, Mellerud
 8. Albulena Sadiki, Mellerud
 9. Michael Melby, Ör
 10. Kanya Tipmung, Mellerud
 11. Mats Svartling, Åsensbruk
 12. Johanna Nordström, Västanväga
 13. Anders Andersson, Mellerud
 14. Florence Jonasson, Åsensbruk
 15. Franklin Kanyinda, Mellerud
 16. Mari-Anne Edmark, Köpmannebro
 17. Karl-Axel Nordström, Västanväga
 18. Kosovare Sadiki, Mellerud
 19. Per-Axel Andersson, Dals Rostock
 20. Margareta Lindh, Dals Rostock
 21. Asbjörn Andersson, Håverud
 22. Annika Briving, Dalskog
 23. Jan Olsson, Mellerud
 24. Eva Larsson, Mellerud
 25. Kent Bohlin, Köpmannebro
 26. Lena Engdahl, Mellerud
 27. Per-Olof Larsson, Mellerud
 28. Inger Råberg, Åsensbruk
 29. Per Gustafsson, Grinstad
Mellerud
0002-00642

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Robert Svensson, kommunalråd, Grinstad
 2. Eivor Östergren, lantbrukare, Erikstad
 3. Peter Ljungdahl, begravningsentreprenör, Järn
 4. Per-Olof Hilmér, lantbrukare, Grinstad
 5. Annika Olsson, vårdlärare, Bolstad
 6. Rune Stenén, lantbrukare, Gunnarsnäs
 7. Helena Sundström, lokalvårdare, Järn
 8. Gunnar Karlsson, egen företagare, Mellerud
 9. Gösta Eriksson, lantbrukare, Dalskog
 10. Helena Hultman, socialpedagog, Mellerud
 11. Jeanette Krafft, assistent, Järn
 12. Åke Carlsson, fastighetsmäklare, Ör
 13. Marie Johansson, fotterapeut, Köpmannebro
 14. Siv Olsson, controller, Erikstad
 15. Margarita Lyan, studerande, Mellerud
 16. Gun-Britt Gustafsson, sångpedagog, Gunnarsnäs
 17. Karl-Åke Arvidsson, lantbrukare, Grinstad
 18. Christina Andersson, undersköterska, Dals Rostock
 19. Eva Göransson, agronom, Ör
 20. Anders Jansson, leg sjuksköterska, Mellerud
 21. Maria Andersson, kyrkomusiker, Bolstad
 22. Lars-Olov Andersson, kyrkvaktmästare, Bolstad
 23. Johannes Karlsson, bantekniker, Bolstad
 24. Oxana Krafft, studerande, Järn
 25. Tage Jonsson, lantbrukare, Bolstad
Mellerud
0004-00341

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Stig Larsson, Dalskog
 2. Anette Levin, Mellerud
 3. Lage Pettersson, Mellerud
 4. Karin Fredman, Mellerud
 5. Gunilla Döse, Köpmannebro
 6. Fred-Gunnar Alm, Mellerud
 7. Gun Magnberg, Dals-Rostock
 8. Lars-Göran Johansson, Mellerud
 9. Eva Kronstrand, Dals-Rostock
Mellerud
0003-01736

Kommunpartiet i Mellerud

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunpartiet i Mellerud

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Einar Pettersen, Pensionär
 2. Erik Sverre, Fastighetsmäklare
 3. Lars Molander, Maskinoperatör
 4. Sven Johansson, Pensionär
 5. Elsie Nesbakken, Pensionär
Mellerud
0593-00611

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Daniel Jensen, maskintekniker, Grinstad
 2. Lisbeth Berglöv, sjuksköterska, Mellerud
 3. Zoran Firis, lantr.maskintekniker, Mellerud
 4. Camilla Berglöv-Hermansson, lärare, Mellerud
 5. Ann-Christin Larsson, handläggare, Grinstad
 6. Malin Callh, sjuksköterska, Köpmannebro
 7. Erik Johansson, lantmästare, Bolstad
 8. Jan Berglöv, sångare, Mellerud
 9. Karin Johansson, pers. ass., Bolstad
 10. Joacim Magnusson, lantbrukare, Grinstad
 11. Birgitta Torstensson, charkuterist, Ör
 12. Göran Andreasson, red.konsult, Dals-Rostock
 13. Birgit Jensen, pensionär, Ör
 14. Michael Fredin, arbetsledare, Mellerud
 15. Britt-Marie Magnusson, d.sköterska, Grinstad
 16. Solveig Larsson, hab.ass., Dals-Rostock
 17. Robert Johansson, egenföretagare, Bolstad
 18. Egon Magnusson, lantbrukare, Grinstad
Mellerud
0068-01424

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sarah Isgren, 31 år, statsvetare
 2. Tony Johansson, 35 år, sekreterare
 3. Märta Collén, 69 år, sjuksköterska
 4. Inger Jochnick, 61 år, vårdbiträde
 5. Agneta Arvemark, 51 år, studievägledare
 6. Marie Uhrbom, 39 år, beteendevetare
 7. Maud Strömbergson, 71 år, naturläkare
 8. Olle Collén, 80 år
Mellerud
0055-02551

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Eva Pärsson, Assistent, 55 år
 2. Patrik Tellander, Enhetschef, 43 år
 3. Harald Ericson, Försäljningsingenjör, 53 år
 4. Bengt-Arne Enander, Herr, 66 år
 5. Roland Björndahl, Bussförare, 58 år
 6. Georg Eriksson, Logistikchef, 62 år
 7. Susanne Björk Jensen, Jobbcoach, 48 år
 8. Thomas Johansson, Ekonom, 51 år
 9. Henrik Nilsson, Energiexpert, 29 år
 10. Johan Lorentsson, Lärare, 39 år
 11. Carina Johansson, Försäkringsrådgivare, 39 år
 12. Helena Funck, Undersköterska, 39 år
 13. Katarina Kjörling, Sångpedagog, 51 år
 14. Ingvar Torstensson, Lantbrukare, 60 år
 15. Gunnar Wilhelmsson, Företagare, 55 år
 16. Hans Bäckström, Ljudtekniker, 58 år
 17. Marielie Andersson Wilhelmsson, Studerande, 20år
 18. May Frisk, Kontorist, 65 år
 19. Monica Björndahl, Kontorist, 56 år
Mellerud
0001-00593

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Peter Bjarting, 53, pensionär
 2. Per-Erik Sjöösten, 55, skogvaktare
Mellerud
0110-02119

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Pål Magnussen, 51 år, ombudsman
 2. Barbro Prästbacka, 65 år, lärare
 3. Kent Palm, 44 år, VVS-instruktör
 4. Maria Palm, 42 år, beteendevetare
 5. Fredrik Almqvist, 34 år, bilbyggare
 6. Ingela Brink Gullin, 53 år, socialarbetare
 7. Stefan Hellman, 34 år, lärare
Mellerud
0005-00410

http://www.val.se