Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Götene - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Kenth Selmosson, kanslist, Sil
 2. Margareta Herbertsson, livsmedelsarbetare, Källby
 3. Åke Fransson, livsmedelsarbetare, Hällekis
 4. Åsa Karlsson, förskollärare, Sil
 5. Lars-Inge Bly, ekonom, Holmestad
 6. Maritha Hellqvist, Källby
 7. Gustaf Hamilton, kyrkogårdsföreståndare, Sil
 8. Ulrika Durk, livsmedelsarbetare, Källby
 9. Robert Lundqvist, personlig assistent, Lundsbrunn
 10. Gun Gustafsson, undersköterska, Götene
 11. Peter Legendi, IT-chef, Götene
 12. Ozlema Nordh Omerovic, behandlingsped, Götene
 13. Tobias Davidsson, civilekonom, Götene
 14. Ulrika Karlsson, livsmedelsarbetare, Källby
 15. Fredrik Larsson, reporter, Götene
 16. Ann-Charlotte Granander, förskollärare, Sil
 17. Björn Cavalli-Björkman, montör, Källby
 18. Anna Friberg, livsmedelsarbetare, Holmestad
 19. Mats Larsson, livsmedelsarbetare, Källby
 20. Ulla Andrén, livsmedelsarbetare, Kinne-Vedum
 21. Conny Petersson, träindustriarbetare, Sil
 22. Stina Persson, undersköterska, Hällekis
 23. Ove Karlsson, kontorsvaktmästare, Sil
 24. Kerstin Karlsson, förskollärare, Sil
 25. Kjell-Åke Hansson, projektledare, Husaby
 26. Mona Arneson, fru, Vättlösa
 27. Roger Åkerblad, servicetekniker, Husaby
 28. Ing Britt Lingman, socialsekreterare, Götene
 29. Jan Dahl, livsmedelsarbetare, Götene
 30. Linda Legendi, enhetschef, Götene
 31. Per Thorstensson, reparatör, Hällekis
 32. Liv Gerding, livsmedelsarbetare, Källby
 33. Kenneth Wiklund, livsmedelsarbetare, Husaby
 34. Natalie Boström, undersköterska, Götene
 35. Lennart Borg, livsmedelsarbetare, Götene
 36. Inger Kindberg, arbetsledare, Götene
 37. Fredrik Danielsson, fritidsledare, Hangelösa
 38. Pernilla Bergman, förskollärare, Skälvum
 39. Bernt Jansson, pensionär, Hällekis
 40. Catarina Åkerblad, jurist, Kinne-Kleva
 41. Linus Karlsson, studerande, Sil
 42. Harrieth Borg-Svensson, pensionär, Götene
 43. Roland Johansson, fd, brandman, Götene
 44. Lisbeth Blom, undersköterska, Vättlösa
 45. Stefan Gillberg, inköps och lageransvarig, Sil
 46. Christina Raud, pensionär, Götene
 47. Christer Thörn, livsmedelsarbetare, Källby
 48. Solweig Larsson, ombudsman livsmedelsarbetarförb., Sil
 49. Kjell Hjalmarsson, kvalitetstekniker, Källby
 50. Ann-Cathrine Johansson, livsmedelsarbetare, Sil
 51. Timo Niskanen, fastighetsskötare, Götene
 52. Monica Svensson, livsmedelsarbetare, Götene
 53. Kristoffer Bergström, livsmedelsarbetare, Hällekis
 54. Bengt Brorsson, entreprenör, Götene
 55. Martin Johansson, livsmedelsarbetare, Källby
 56. Anders Meijer, pensionär, Götene
 57. Jan-Olof Bock, livsmedelsarbetare, Källby
 58. Mikael Larsson, livsmedelsarbetare, Sil
 59. Ivan Persic, livsmedelsarbetare, Lundsbrunn
 60. Thomas Birgersson, livsmedelsarbetare, Medelplana
 61. Anders Olsson, livsmedelsarbetare, Sil
 62. Mattias Pettersson, träindustriarbetare, Fullösa
Götene
0002-00751

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Susanne Andersson, assistent Hangelösa
 2. Johnny Johansson, landsbygdsföretagare, Vättlösa
 3. Anna Dalström, förskollärare Holmestad
 4. Håkan Gustafsson, arbetsmiljösamordnare Hangelösa
 5. Marita Larsson, administratör/bonde Husaby
 6. Lars-Erik Svahn, avdelningschef Lundsbrunn
 7. Christina Friberg, förskollärare Götene
 8. Jan Olof Karlsson, lantbrukare Broby
 9. Kjell Gustafsson, agronom Husaby
 10. Jenny Karlsson, kammaråklagare Fullösa
 11. Olof Janson, ekobonde Kinne Vedum
 12. Christina Klarin, församlingspedagog Husaby
 13. Bengt Johansson, planeringschef Götene
 14. Lisa Andersson, livsmedelsarbetare Hangelösa
 15. Fredrik Aronsson, ekologisk grönsaksproducent Broby
 16. Annica Johansson, lärare Vättlösa
 17. Mariana Frankén, kommunsekreterare Forshem
 18. Tomas Andersson, lantbrukare Kestad
 19. Kerstin Aronsson, fritidspedagog Broby
 20. Leif Andersson, pensionär Holmestad
 21. Gunilla Gustafsson, förskollärare Lundsbrunn
 22. Tore Aronsson, lantbrukare Broby
 23. Sven-Otto Svensson, lantbrukare Kinne Vedum
Götene
0004-01327

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Andreas Wändahl, Götene
 2. Monica Holm, Lundsbrunn
 3. Per Wennerberg, Källby
 4. Joakim Löfkvist, Hällekis
 5. Margareta Palmquist, Lundsbrunn
 6. Håkan Ernklev, Lundsbrunn
 7. Claes-Göran Holm, Lundsbrunn
 8. Carina Wändahl, Götene
 9. Lars Jonegård, Kinne Kleva
 10. Terttu Milton, Götene
 11. Marianne Perserius, Källby
 12. Naita Danielsson, Götene
 13. Bengt Rosén, Götene
 14. Birgitta Elmlund, Elmlund
 15. Gunnar Abrahamsson, Lundsbrunn
 16. Kristina Jonegård, Götene
 17. Harald Hellborg, Götene
 18. Stina Lundbäck, Lundsbrunn
 19. Lars Hagman, Götene
 20. Aina Dalemo, Götene
 21. Gunnar Walfridsson, Götene
 22. Ingrid Svensson, Götene
 23. Ingvar Dalemo, Götene
 24. Evald Gustafsson, Källby
Götene
0003-00899

Götenes framtid

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Götenes framtid

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Anders Månsson, metallarbetare, Lundsbrunn
 2. Clemens Nordentoft, snickare, Kinnekulle
 3. Johan Månsson, studerande, Lundsbrunn
 4. Ulf Svensson, byggnadsingenjör, Hällekis
 5. Gunilla Sundbeck, distriktssköterska, Fullösa
 6. Ylva Werjefelt, kemist, Källby
 7. Lars Jansson, lärare, Götene
 8. Lilian Svensson, kontorist, Ledsjö
 9. Bengt Karlsson, möbelsnickare, Kinne-Kleva
 10. Patrik Ottersten, livsmedelsarbetare, Källby
Götene
0094-03755

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Isabella Carlén, beteendevetare
 2. Marcus Brohede, fil.mag.datalogi
 3. Anna-Karin Larsson, sjuksköterska
 4. Peter Lager, företagsledare
 5. Bo Bergsten, kommunalråd
 6. Brita Olsson, distriktsköterska
 7. Arnold Cedving, maskinförare
 8. Sven Åke Johansson, egenföretagare
 9. Ewa Johansson, lärare
 10. Kristian Ribberheim, studerande
 11. Mikael Widlund, företagsledare
 12. Jan Eriksson, målarmästare
 13. Therese Bertilsson
 14. Morgan Öhman, egenföretagare
 15. Ingemar Ekeroos, småföretagare
Götene
0068-02370

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Johansson, 50, arbetssökande
 2. Kerstin Wiklund, 57, undersköterska
 3. Eddie Olsson, 46, programmerare
 4. Marianne Kling, 65, pensionär
 5. Bengt Kling, 68, ekologisk biodlare
 6. Robin Johansson, 21, lärarvikarie
 7. Béatrice Falsen, 43, skolpsykolog
 8. Christoffer Falsen, 19, studerande
 9. Jessica Dahlkvist, 19, studerande
 10. Svante Lindqvist, småföretagare
 11. Margareta Karlsson, 57, sjuksköterska
 12. Sebastian Varas Torres, 18, studerande
 13. Therés Wiklund, 27, studerande
 14. Torbjörn J Nilsson, 42, socionom
 15. Knut Wiklund, 57, livsmedelsarbetare
Götene
0055-03733

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ann-Marie Widegren, Lundsbrunn
 2. Andreas Flood, Hangelösa
 3. Niina Räihä, Holmestad
 4. Jan Fahlgren, Årnäs
 5. Gunnar Gustafson, Lundsbrunn
 6. Peter Wirtberg, Husaby
 7. Owe Rosenberg, Götene
 8. Lennart Skarp, Götene
 9. Olga Mörk, Hällekis
 10. Lars Waldefeldt, Götene
 11. Fredrik Hallenberg, Holmestad
 12. Mathias Ogenblad, Götene
 13. Elisabeth Nilsson, Hangelösa
 14. Magnus Johansson, Hangelösa
 15. Berndt Holgersson, Holmestad
 16. Lars Widegren, Lundsbrunn
 17. Håkan Karlsson, Lundsbrunn
 18. Göran Hansson, Götene
 19. Per Rådmark, Götene
Götene
0001-02550

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Helene Granbom Angerheim, 48, Busschaufför
Götene
0110-03874

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Evalena Öman, landskapsarkitekt
 2. Lena Morin, undersköterska
 3. Ove Nordström, industriarbetare
Götene
0005-01889

http://www.val.se