Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Miguel Odhner, Kommunalråd, Harestad
 2. Ingela Rossi, Fritidsledare, Ytterby
 3. Mohamed Hama Ali, Studerande, Kungälv
 4. Mona-Britt Gillerstedt, Kungälv
 5. Mats Frisell, Snickare, Romelanda
 6. Gun Abrahamsson, Forskningslaborant, Kungälv
 7. Ingemar Hultén, Harestad
 8. Eva Strandberg, Ytterby
 9. Fredrik Schandorff, Munkegärde
 10. Pia Gillerstedt, Svetsare, Kungälv
 11. Johan Holmberg, Film- och mediepedagog, Harestad
 12. Shaniaz Hama Ali, Studerande, Kungälv
 13. Morgan Hedman, Förvaltare, Kungälv
 14. Mona Haugland, Undersköterska, Kungälv
 15. Fredrik Gullbrantz, Studerande, Ytterby
 16. Camilla Gustavsson, Ombudsman, Lycke
 17. Kjell Svanström, Romelanda
 18. Carina Emanuelsson, Ytterby
 19. Djelil Daebes, Studerande, Kungälv
 20. Ulla Johansson, Handläggare, Kungälv
 21. Liban Wehlie, Boendestödjare, Kungälv
 22. Lilian Hultén, Harestad
 23. Hadi Ala, Studerande, Kungälv
 24. Anja Markusson, Kungälv
 25. Bernt Lundborg, Snickare, Kärna
 26. Anna Gullbrantz, Studerande, Ytterby
 27. Peter Carlsson, Taxiförare, Harestad
 28. Yvonne Byberg, Tjuvkil
 29. Glenn Ljunggren, Ytterby
 30. Tuija Ljunggren, Lagerarbetare, Kungälv
 31. Ingemar Alfredsson, F.d.sjukhusdirektör, Kungälv
 32. Linda Åshamre, Lärare, Kungälv
 33. Bernt Olsson, Pensionär, Marstrand
 34. Erika Degeryd, Undersköterska, Kareby
 35. Jonas Andersson, Förbundskassör, Kungälv
 36. Ulrika Winblad-Pedersen, Personlig assistent, Kungälv
 37. Amin Bahadin, Ytterby
 38. Ulrika Brogren, Lärare, Munkegärde
 39. Billy Kaldemark, Kareby
 40. Monica Johansson, Ytterby
 41. Steffen Radl, Ytterby
 42. Lisbeth Björnström, Ytterby
 43. Tony Andersson, Projektledare, Harestad
 44. Malin Saetre, Lycke
 45. Kjell Carlsson, Kungälv
 46. Solveig Hansson, Kungälv
 47. Guled Wehlie, Studerande, Kungälv
 48. Helena Andersson, Rektor, Harestad
 49. Björn Brogren, Verkstadsarbetare, Kungälv
 50. Lisbeth Eriksson, Romelanda
 51. Michael Karlsson, Ytterby
 52. Agneta Lundborg, Förskollärare, Kärna
 53. Alf Mattsson, Kode
 54. Hans-Peter Dahllöf, Ytterby
 55. Maria Sparringsjö, HR-ansvarig, Kungälv
 56. Anders Johansson, Kulturarbetare, Kareby
 57. Margaretha Jonsson, Konsult, Kungälv
 58. Monica Hogstam, Romelanda
Kungälv 1 och Kungälv 2
0002-02776

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ove Wiktorsson, 45 år,Snickare,Romelanda
 2. Monica Larsson, 64 år,Barnskötare,Kode
 3. Hans Torwald, 57 år,Lärare,Kungälv
 4. Patrik Renström, 55 år,Energicontroler,Lycke
 5. Rose-Marie Stenman, 73 år,pens. Hörselpedagog,Marstrand
 6. Jan Niklasson, 37 år,Drifttekniker,Hålta
 7. Lennart Kristiansson, 64 år,Ekonom,Hålta
 8. Birgitta Thielen, 49 år,Planeringsledare,Kärna
 9. Mikael Gustafsson, 19 år,Studerande,Kode
 10. Kent Bengtsson, 64 år,Ekonom,Kungälv
 11. Birgitta Larsson, 73 år,pens.Sjuksköterska,Kärna
 12. Bo Åslund, 45 år,Säljare,Kungälv
 13. Christian Erlandsson, 36 år,Projektchef,Hålta
 14. Gunnar Arneson, 52 år,Företagare,Kode
 15. Lilian Kristiansson, 66 år,pens. Förskollärare,Kärna
 16. Mattias Halldin, 19 år,Studerande,Kode
 17. Kenneth Frii, 63 år,Pensionär,Kungälv
 18. Maria Eriksson, 42 år,Diakonstuderande,Hålta
 19. Stig Allansson, 67 år,Nämndeman,Kareby
 20. Birgitta Hansson, 67 år,pens. Distriktssköterska,Hålta
 21. Lena Bjurström, 51 år,Kreatör,Kungälv
 22. Martin Gustavsson, 40 år,Produktionsledare,Hålta
 23. Ingalill Kristiansson, 63 år,Konferensvärdinna,Hålta
 24. Dane Karlsson, 58 år,Lastbilsmekaniker,Kareby
 25. Hans Hansson, 39 år,Byggentreprenör,Hålta
 26. Tobias Adielsson, 19,Studerande,Kode
 27. Reimer Franksson, 57 år,Lantbrukare,Hålta
 28. Marie Klevendal, 60 år,Ekonom,Ytterby
 29. Christopher Bernvi, 20 år,Studerande,Kärna
 30. Lennart Olausson, 57 år,Chaufför,Kareby
 31. Barbro Franksson, 52 år,Kock,Hålta
 32. Tage Larsson, 73 år,Pensionär,Kungälv
 33. Tony Wiktorsson, 19 år,Elektrikerlärling,Romelanda
Kungälvs kommun
0004-01392

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Elisabeth Mattsson, utbildningskonsult, Marstrand
 2. Göran Oskarson, ingenjör, Kareby
 3. Inger Rasmusson, sektionschef, Kungälv
 4. Håkan Olsson, småföretagare, Lycke
 5. Anders Jansson, civilingenjör, Kungälv
 6. Terje Bjönness, läkare, Kungälv
 7. Kent Börjesson, ingenjör, Kärna
 8. Claes Andersson, civilingenjör, Harestad
 9. Håkan Helsner, Kungälv
 10. Kerstin Petersson, Kungälv
 11. Henrik Rudolvsson, handläggare, Kungälv
 12. Håkan Gunneflo, ekonom, Kungälv
 13. Peter Wessel, ingenjör, Ytterby
 14. Martin Tengström, projektledare, Kungälv
 15. Jessika Strand, ingenjör, Torsby
 16. Pierre Rehnlund, Kärna
 17. Berit Hillberg, småföretagare, Kungälv
 18. Thomas Amlöv, filmproducent, Kungälv
 19. Ingela Iversen, Kungälv
 20. Leif Johansson, arkeolog, Kungälv
 21. Cecilia Carlsson, grundskollärare, Ytterby
 22. Thomas Loong, inköpschef, Kungälv
 23. Christer Mohlin, egenföretagare, Ytterby
 24. Jane Strömö, undersköterska, Kareby
 25. Frode Slinde, forskare, Kungälv
 26. Lillvor Bergin, småföretagare, Kungälv
 27. Georg Stjernström, ekonom, Ytterby
 28. Laila Eriksson, Kungälv
 29. Nils Wallström, Kungälv
 30. Leif Edvardsson, ekonomie doktor, Kungälv
Kungälv 1 och Kungälv 2
0003-03584

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gun-Marie Daun, 51 år,samhällsvägledare,Kungälv
 2. Benny Strandberg, 54 år,specialpedagog,Kungälv
 3. Anton Nyblom, 27 år,skorstensfejare,Kungälv
 4. Marianne Nilsson, 61 år,specialpedagog,Ytterby
 5. Brita Ullman, 65 år,ekonom,Lökeberg
 6. Fredrik Daun, 27 år,instrumentalpedagog,Kungälv
 7. Ann-Christin Engwall, 63 år,demenssjuksköterska,Kungälv
 8. Lars Pehrson, 45 år,försäljningsledare,Kärna
 9. Sven-Olof Lundvall, 69 år,vd,Kungälv
 10. Marie Hammar, 52 år,dagbarnvårdare,Kungälv
 11. Pertti Kooli, 69 år,säljare,Kungälv
 12. Therese Moberg, 23 år,habiliteringspersonal,Kungälv
 13. Tord Nordblom, 61 år,präst,Ytterby
 14. Anders Persson, 47 år,lärare,Marstrand
 15. Irene Nyblom, 77 år,pensionär,Hålta
 16. Frank Wikström, 67 år,speciallärare,Hålta
 17. Madelene Samuelsson, 23 år,butiksanställd,Kungälv
 18. Marcus Boberg, 34 år,herr,Kungälv
 19. Ingemar Finnberg, 54 år,diversearbetare,Kungälv
 20. Harald Vikström, 32 år,socionom,Romelanda
 21. Emilia Forslund, 37 år,barnmorska,Romelanda
 22. Peter Jitzmark, 47 år,handlare,Marstrand
 23. Yngve Håkansson, 74 år,pensionär,Kungälv
 24. Maria Jitzmark, 44 år,barnskötare,Marstrand
 25. Håkan Giselsson, 32 år,församlingspedagog,Kungälv
Kungälv 1 och Kungälv 2
0068-01846

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Hans Henriksson, arkitekt
 2. Lotta Holmberg, marknadsekonom
 3. Kent Aulin, konsult
 4. Lottie Lord, kostekonom
 5. Erik Martinsson, socionom
 6. Anders Helling, snickare
 7. Ingegerd Rodén, sjukgymnast
 8. Lennart Wennerblom, ekonom
 9. Karl Bergquist, civilingenjör
 10. Slavica Rakovic, socionom
 11. Göran Ragndahl, hemfixare
 12. Ingvar Tånghed, yrkeslärare
 13. Dan Claesson, ingenjör
 14. Owe Holmberg, konsult
Kungälvs kommun
0055-01633

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Holmensköld, 42 år, Kärna
 2. Anna Vedin, 44 år, Marstrand
 3. Ingemar Larsson, 64 år, Guntorp, Kode
 4. Maria Pehrson, 42 år, Kärna
 5. Roger Bogren, 56 år, Ytterby
 6. Susanne Ahlmark, 37 år, Kungälv
 7. Thomas Alpner, 45 år, Romelanda
 8. Ann-Marie Zackrisson, 71 år, Aröd, Kode
 9. Bengt Gustafsson, 49 år, Kungälv
 10. Jan Abrahamsson, 65 år, Marstrand
 11. Monica Haraldsson, 53 år, Romelanda
 12. Robert Syren, 43 år, Kungälv
 13. Tommy Ohlsson, 64 år, Kode
 14. Amanda Windeman, 19 år, Aröd, Kode
 15. Michael Hennler, 34 år, Ytterby
 16. Fredrik Nielsen, 26 år, Kungälv
 17. Birgitta Forssell, 71 år, Tjuvkil
 18. Anna Lifjorden, 33 år, Kungälv
 19. Marie-Louise Thor, 49 år, Kungälv
 20. Olle-Bo Ivarsson, 70 år, Ytterby
 21. Richard Beiron, 44 år, Marstrand
 22. Agneta Sennermark-Larne, 64 år, Kungälv
 23. Charlotta Windeman, 44år, Aröd, Kode
 24. Maria Abrahamson, 39 år, Marstrand
 25. Lennart Stansvik, 65 år, Ytterby
 26. Christina Carlsson, 54 år, Kungälv
 27. Kenneth Thunberg, 55 år, Romelanda
 28. Margareta Örnell, 65 år, Kungälv
 29. Jan Wingfors, 68 år, Kungälv
 30. Agne Hedesström, 73 år, Kungälv
 31. Mikael Wintell, 42 år, Aröd, Kungälv
Kungälv
0001-00780

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Sven Niklasson, 62, fastighetstekniker
 2. Birgit Martinsson, 78, pensionär
 3. Kjell Nordström, 62, vaktmästare
Kungälv 1 och Kungälv 2
0110-02019

Utvecklingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utvecklingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Morgan Persson, Officer, Brunskär-Kärna
 2. Madeleine Kristiansson, Undersköterska, Lycke
 3. Heine Nielsen, Tekn.lic., Lilla Ryr
 4. Martin Högstedt, Egen företagare, Kungälv
 5. Mats Weidel, Företagsledare, Lycke
 6. Patrik Hedin, Egen företagare, Marstrand
 7. Jarl Olverin, Arkitekt, Lycke
 8. Maria Llewellyn-Andersson, Executive Secretary, Hålta
 9. Eva Wallmander, Systemvetare, Hålta
 10. Leif Hasselgren, Logistikkonsult, Lycke
 11. Christer Nyström, Egen företagare, Hålta
 12. Karin Nielsen, Civilingenjör, Lycke
 13. Marie Alminger, Docent, Hålta
 14. Benny Andersen, Egen företagare, Hålta
 15. Firdesa Mujkanovic, Frisör, Munkegärde
 16. Jonathan Llewellyn-Andersson, Snickare, Hålta
 17. Jan Kristiansson, General Manager, Kärna
 18. Ann-Charlotte Söderlund, Advokat, Romelanda
 19. Krister Sundberg, Mättekniker, Lycke
 20. Robert Ekstrand, Säljare, Kungälv
 21. Hans Alminger, Civilingenjör, Hålta
 22. Göran Rutgersson, Företagare, Marstrand
 23. Stanley Lindqvist, Drifttekniker, Kungälv
 24. Yvonne Stensjö, Förbundssekreterare, Marstrand
 25. Tomas Skoglund, Företagsledare, Ödsmålsmosse
 26. Kjell Johansson, Tekniker, Hålta
Kungälvs kommun
0978-02934

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Björn Saletti, Kungälv
 2. Harriet Blomqvist, Komarken
 3. Ingemar Thorsson, Komarken
 4. Kenneth Gustafson, Ytterby
 5. Anna-Therése Gustafson, Kungälv
 6. Sonja Eklöf, Kungälv
 7. Martin Nestorsson, Ytterby
 8. Torbjörn Blomqvist, Kungälv
 9. Göran Ahlgren Dahlén, Ytterby
 10. Greger Rundqvist, Ytterby
 11. Jeanette Rigné, Harestad
 12. Henry Larsson, Ytterby
Kungälv 1 och Kungälv 2
0005-02257

http://www.val.se