Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Eda - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Hans-Peter Jessen, metallarbetare, Köla
 2. Anne Marit Överby, undersköterska, Charlottenberg
 3. Göran Persson, metallarbetare, Ås
 4. Kathy Överby Nilsson, undersköterska, Charlottenberg
 5. Jens Ericsson, fastighetsskötare, Charlottenberg
 6. Evy Andersson, undersköterska, Köla
 7. Arne Backelin, pappersarbetare, Åmotfors
 8. Birgitta Eklund, lärare, Skillingsfors
 9. Tommy Glader, metallarbetare, Eda Glasbruk
 10. Frida Svensson, studerande, Charlottenberg
 11. Michael Johansson, verksamhetschef, Åmotfors
 12. Göran Olsson, enhetschef, Växvik
 13. Gunilla Lindahl, pensionär, Charlottenberg
 14. Arne Guldbrandsson, metallarbetare, Charlottenberg
 15. Patric Klarström, egen företagare, Skällarbyn
 16. Ulf Åhs, murare, Koppom
 17. Bo-Inge Nilsson, järnvägsarbetare, Köla
 18. Sven-Åke Byström, egen företagare, Emterud
 19. Karl-Erik Backelin, pappersarbetare, Åmotfors
 20. Tommy Tranberg, industriarbetare, Åmotfors
 21. Bo Guldbrandsson, metallarbetare, Åmotfors
 22. Gunnar Korp, pensionär, Skillingsfors
 23. Raimo Bernarhjelm, metallarbetare, Koppom
 24. Lasse Sjöberg, kultur- och fritidschef, Flogned
 25. Odd Westby, produktionssamordnare, Eda Glasbruk
 26. Remy Grönvall, vaktmästare, Charlottenberg
 27. Tove Lundell, pensionär, Charlottenberg
 28. Bengt Jansson, pappersarbetare, Hammar
 29. Elin Andersson, undersköterska, Charlottenberg
 30. Tom Ekegren, trafiklärare, Charlottenberg
 31. Dan Säterman, tulltjänsteman, Charlottenberg
Eda
0002-00963

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Johanna Söderberg, Fjäll Koppom
 2. Annika Hugne, Lunden Koppom
 3. Leif Johansson, Ås Charlottenberg
 4. John Badh, Koppom
 5. Sylvia Jonasson, Lunden Koppom
 6. Jannica Bergström, Rudsgården Åmotfors
 7. Gunnar Adolfson, Flogned Åmotfors
 8. Eva Magnusson Nilsson, V:a Flogned Koppom
 9. Maud Nilsson, Västby Åmotfors
 10. Lars-Eric Andersson, Sjögervål Åmotfors
 11. Örjan Hugne, Lunden Koppom
 12. Stig Bengtsson, Korsbyn Koppom
 13. Kristina Hugne, Lunden Koppom
 14. Anders Söderberg, Fjäll Koppom
 15. Uno Hultman, Ås Charlottenberg
 16. Annmarie Öjstrand, Slärteg Koppom
 17. Daniel Andersson, Charlottenberg
 18. Jan-Åke Svensson, Åmotfors
 19. Inga-Lill Börjesson, Gryttved Åmotfors
 20. Bertil Fäldt, Beted Koppom
 21. Björn Olsson, Bön Skillingsfors
 22. Lennart Nilsson, Hammar Åmotfors
 23. Anders Persson, Bålstad Åmotfors
 24. Åke Brask, Mellby Åmotfors
 25. Maria Blomqvist, Flogned Åmotfors
 26. Erland Erlandsson, Lässerud Åmotfors
 27. Anders Spennare, Västby Åmotfors
 28. Anders Holt, Lunden Koppom
 29. Lennart Brunzell, Charlottenberg
 30. Maria Svala, Söpple Koppom
 31. Per-Anders Blomqvist, Flogned Åmotfors
 32. Sven-Ingvar Olsson, Holmserud Skillingsfors
 33. Morgan Ensson, Lernäs Åmotfors
Eda
0004-01443

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ola Dahlström, försäljare
 2. Jeanette Lynne, inköpare
 3. Lennart Olsson, lantbrukare
 4. Eva Lanvald, konstnär
 5. Björn-Åke Bergman
 6. Swea Edman, undersköterska
 7. Sven-Olof Sylvén, försäljare
 8. Herberth Sundbäck, pensionär
Eda
0003-02056

Hela Edas Lista

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Hela Edas Lista

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Hans Nilsson, Produktionschef, Söpple, Järnskog
 2. Anna-Karin Lindqvist, Fritidsledare,Lerot
 3. Boo Sandström, Prost, S By, Åmotfors
 4. Bertil Börjesson, Produktchef, Gunnerud
 5. Björn Källman, Butikschef, Charlottenberg
 6. Arne Persson, Entreprenör, Mellby
 7. Margaretha Persson, Åmotfors
 8. Trude Magnusson, Företagare, Hångstad
 9. Mia Nerander, Konstnär, Koppom
 10. Lars-Erik Eriksson, Banktjänsteman, Boda
 11. Åsa Kutt, Undersköterska, Gunnerud
 12. Bo Lehresjön, Musiker, Lersjön
 13. Jan Silverås, Kriminalvårdare, Charlottenberg
 14. Nathalie Fjäll, Lärare, Åmotfors
 15. Carola Persson, Noreborg
 16. Magnus Lövkvist, Produktchef, Nolby
 17. Peter Lundaby, Metallarbetare, Älgestad
 18. Tage Kutt, Gunnerud
 19. Per Magnus Andersson, Åkeriägare, Lerot
 20. Bertil Gustafsson, Rosariet, Koppom
 21. Elisabeth Beckius, Servitris, S Fjäll
 22. Hans Petter Hansen, Försäljningschef, Adolfsfors
 23. Tony Persson, Entreprenör, Nolby
 24. Maria Laritz, Eda Prästgård
 25. Jan Hultman, Produktionschef, Bergerud
 26. Conny Olsson, N Fjäll
 27. Ronnie Pihlgren, Vittensten
 28. Inge Lindqvist, Målare, Mellby
Eda
0160-03705

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Anders Gustafsson, Undersköterska
 2. Kenneth Bodin, Plåtslagare
 3. Bengt Nilsson, Landsbygdsrådgivare
 4. Catarina Jansson, Leg. Sjukgymnast
 5. Per Sjögren, Yrkesvägledare
 6. Mikael Nilsson, Lantbrukare
Eda
0068-03673

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Johnny Lundgren
 2. Lars-Magnus Pålsson
 3. Kari Andersson
 4. Birgitta Olsson
 5. Mats-Åke Knutsson
 6. Britt Marie Öjstrand
 7. Rune Moberg
 8. Göran Svensson
 9. Per Andersson
 10. Christer Danielsson
 11. Anette Wikstrand
 12. Nils-Göran Hultman
 13. Nils Gustaf Granström
 14. Hans Nilsson
Eda
0001-03682

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Frank-Otto Tregde, 47 år, pensionär, Koppom
Eda
0110-03348
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Frank-Otto Tregde, 47 år, pensionär, Koppom
 2. Geir Pedersen, 45 år, kock, mediaproducent, Koppom
Eda
0110-03959

http://www.val.se