Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Skinnskatteberg - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars Andersson, kommunalråd, Riddarhyttan
 2. Seija Ojala, egen företagare, Skinnskatteberg
 3. Nils-Göran Wiberg, pensionär, Darsbo
 4. Birgit Holmqvist, ingenjör, Riddarhyttan
 5. Stig Johansson, pensionär, Uttersberg
 6. Marianne Engström, egen företagare, Skinnskatteberg
 7. Tony Bölja, materialhanterare, Skinnskatteberg
 8. Charlotte Jansson, lärare, Skinnskatteberg
 9. Johan Söderberg, montör, Skinnskatteberg
 10. Patima Skolinder, montör, Skinnskatteberg
 11. Roger Ingvarsson, fritidsledare, Riddarhyttan
 12. Karin Karlsson, vårdlärare, Skinnskatteberg
 13. Lars-Göran Fammé, tekniker, Skinnskatteberg
 14. Kristina Ohrmér Jansson, ekonomibiträde, Karmansbo
 15. Roger Lindahl, instruktör, Skinnskatteberg
 16. Helena Nykänen, socionom, Skinnskatteberg
 17. Klaus Jesse, vårdbiträde, Skinnskatteberg
 18. Pekka Partanen, snickare, Karmansbo
 19. Yvonne Krusell Neld, lärare, Skinnskatteberg
 20. Ulf Forsberg, produktionschef, Skinnskatteberg
 21. Andrea Gaytán Myrdal, undersköterska, Östra Björkviken
 22. Olof Fernquist, pensionär, Skinnskatteberg
 23. Ann Marie Österberg, förskollärare, Färna
 24. Tommy Sunvisson, affärsrådgivare, Skinnskatteberg
 25. Lena Lovén Rolén, sjukgymnast, Skinnskatteberg
 26. Kurt Paulsson, arkivarie, Hed
 27. Konny Eriksson, biluthyrare, Skinnskatteberg
 28. Kim Mattsson, undersköterska, Skinnskatteberg
 29. Jan-Olov Gränsvall, it-tekniker, Skinnskatteberg
 30. Bertil Skog, socionom, Riddarhyttan
 31. Jenny Jylänki, beteendevetare, Riddarhyttan
 32. Hans Lindqvist, pensionär, Skinnskatteberg
 33. Mats Persson, metallarbetare, Skinnskatteberg
 34. Birger Westman, pensionär, Västanhed
Skinnskatteberg
0002-00266

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Anders Andersson, Egenföretagare, Naddebo
 2. Rolf Andersson, Pensionär, Baggbron
 3. Åsa Gråberg, Rektor, Färna
 4. Carin Hjulström, Distrikssköterska, Hed
 5. Rolf Andersson, Lantbrukare, Sillbo
 6. Ulf Kjellin, Egenföretagare, Skinnskatteberg
 7. Lena Alexandersson, Verksamhetschef, Knäppmora
 8. Anton Backman, Diversearbetare, Färna
 9. Lennart Andersson, Egenföretagare, Öster Flena
 10. Ingemar Johansson, Pensionär, Baggå
 11. Gunilla Persson, Diakon, Uttersberg
 12. Monika Kjellin, Egenföretagare, Bysala
 13. Marléne Carlsson, Turismsamordnare, Skinnskatteberg
 14. Maria Jaxner, Lärare, Naddebo
 15. Åke Fransson, Pensionär, Plöjningen
 16. Leif Jonsson, Ingenjör, Skinnskatteberg
 17. Berit Sätter, Pensionär, Baggbron
Skinnskatteberg
0004-01448

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Carina Sándor, Skinnskatteberg
 2. Jan Lejon, Skinnskatteberg
 3. Vanja Leneklint, Skinnskatteberg
 4. Elisabeth Åberg, Skinnskatteberg
 5. Angelique Nyström, Solmyra
 6. Patric Gålbom, Solmyra
 7. Heléne Jarno, Baggå
 8. Bertil Leneklint, Skinnskatteberg
 9. Kristina Bergstedt, Karmansbo
 10. Eva Turén, Skinnskatteberg
 11. Marianne Berg, Karmansbo
 12. Aina Ek, Skinnskatteberg
 13. Christer Turén, Skinnskatteberg
 14. Birgitta Thulin Lejon, Skinnskatteberg
 15. Bengt Åberg, Skinnskatteberg
 16. Anita Vytlacil, Skinnskatteberg
 17. Sune Näslund, Skinnskatteberg
 18. Åke Hamrefors, Skinnskatteberg
Skinnskatteberg
0003-00046

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars Carnbrand, konditor
 2. Agnetha Törnberg, husmor
 3. Gun-Marie Jakobsson, pensionär
 4. Veli-Matti Sorvari, flyglärare
 5. Ulla Forsberg, pensionär
Skinnskatteberg
0068-01491

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sofie Werner, Tågvärd
 2. Barbro Iliou, Livsmedel- och djurskyddsinspektör
 3. Sheila Imamovic´, Jurist
 4. Karin Lindström, Läkare
 5. Mia Bohlin, Teater och danspedagog
 6. Eva Anderberg, Teaterpedagog
Skinnskatteberg
0055-03161

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Pernilla Danielsson
 2. Bo Öberg
 3. Staffan Strid
 4. Sture Bäcklund
 5. Martin Sjölander
 6. Nils Reuterhäll
 7. Gösta Gustafsson
 8. Björn Eijre
Skinnskatteberg
0001-00009

Skinnskattebergsdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Skinnskattebergsdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Sune Larsson, civilingenjör
 2. Carl-Erik Fredman, företagare
 3. Göran Andersson, fritidsledare
 4. Marie Stam, fritidsledare
 5. Satu Andersson, säljare
 6. Johan Kristofersson, chaufför
 7. Sofia Forsström, lärarstuderande
 8. Malin Jansson, företagare
 9. Ingela Svensson Sjöström, löneadministratör
 10. Marianne Haapala, undersköterska
 11. Tova Nyström, undersköterska
 12. Hans Rundberg, behandlingsassistent
Skinnskatteberg
0542-00917

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Petri Ojala, 32 år, CNC-operatör, Kolsva
Skinnskatteberg
0110-02804

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Fredrik Skog, egenföretagare
 2. Helena Werner, biståndshandläggare
 3. Peter Gammelgård, medicinskt ansvarig sjuksköterska
 4. Nettan Roth, vårdbiträde
 5. Mikael Werner, skogsmaskinförare
 6. Inger Daimar, f.d. avd. chef socialtjänsten
 7. Ingela Gustafsson Trouin, teaterpedagog
 8. Jörgen Andersson, f.d. behandlingsassistent
 9. Elisabeth Skog, lantbrevbärare
 10. Gunlög Olsson, pensionär
 11. Anita Byström, pensionär
 12. Henry Bäck, professor emeritus
 13. Ingrid Sköldin, förskollärare
Skinnskatteberg
0005-02691

http://www.val.se