Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Västerås - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Ulla Persson, oppositionsråd, 59 år
 2. Anders Teljebäck, förbundssekreterare, 53 år
 3. Carin Lidman, journalist, 44 år
 4. Staffan Jansson, oppositionsråd, 42 år
 5. Britt Sandström, adjunkt, 66 år
 6. Gabriel Wikström, studerande, 25 år
 7. Anna Wallén, politisk sekreterare, 29 år
 8. Daniel Tillgren, lagerarbetare, 41 år
 9. Marita Öberg Molin, företagsrådgivare, 57 år
 10. Per-Inge Ahlbäck, f.d. ombudsman, 62 år
 11. Elisabeth Löf, egen företagare, 49 år
 12. Carl-Johan Norström, kammaråklagare, 45 år
 13. Ann-Louise Molin Östling, beteendevetare, 48 år
 14. Mikael Sandberg, ombudsman, 46 år
 15. Jazmin Pettersson, undersköterska, 39 år
 16. Thomas Karlsson, ingenjör, 46 år
 17. Solveig Nilsson, barnskötare, 41 år
 18. Smajo Murguz, 49 år
 19. Ana Andric, studerande, 23 år
 20. Lars Korkman, 70 år
 21. Anny Bustos Teljebäck, coach, 47 år
 22. Yngve Wernersson, metallarbetare, 63 år
 23. Sara Darabi, ungdomscoach, 28 år
 24. Anders Barkensjö, tjänsteman, 61 år
 25. Irene Englund, fritidspedagog, 64 år
 26. Glenn Kvarnryd, 58 år
 27. Vanja Ahlén, ombudsman, 46 år
 28. Tomas Östling, samhällsvetare, 65 år
 29. Agnes Andersson, specialpedagog, 54 år
 30. Joakim Mukuasa, internationell konsult, 46 år
 31. Dorine Snäckerström, sjuksköterska, 59 år
 32. Ivar Pedersen, hamnarbetare, 50 år
 33. Lena Söderberg, försäkringstjänsteman, 57 år
 34. Mikael Stenås, it-konsult, 46 år
 35. Birgitta Jansson, pensionär, 68 år
 36. Andreas Ljunggren, montör, 26 år
 37. Fatima Sabani, 42 år
 38. Fredrik Brevenäs, behandlingsassistent, 26 år
 39. Tara Azizi, studerande, 19 år
 40. Håkan Ax, ombudsman, 63 år
 41. Maarit Tervo Bernhardsson, 44 år
 42. Per-Åke Olofsson, metallarbetare, 64 år
 43. Eva Fredell, 56 år
 44. Rolf Bäckström, driftmästare, 44 år
 45. Aurora Pirraku Eriksson, beteendevetare, 38 år
 46. Bijan Rowshani, civilingenjör, 58 år
 47. Helena Sannestedt, affärsplanerare, 59 år
 48. Johan Bergerlind, ingenjör, 28 år
 49. Anne Hübinette, lärare, 52 år
 50. Kent Berglund, elektronikmontör, 46 år
 51. Anna-Karin Jonsson, 36 år
 52. Tony Lundin, metallarbetare, 45 år
 53. Susanne Malm, 43 år
 54. Jan Andersson, pensionär 70 år
 55. Birgitta Selldén, pensionär, 71 år
 56. Sten Helleng, ingenjör, 71 år
 57. Marie Rubertsson Nerén, 51 år
 58. Abdisalam Ahmed Jimale, journalist, 41 år
 59. Ritva Hedström, pensionär, 73 år
 60. Yusuf Bahar, lärare, 66 år
Västerås, båda valkretsarna
0002-00020

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lars Kallsäby, 47 år, Kommunalråd, lantmästare, Dingtuna
 2. Vicki Skure-Eriksson, 39 år, Lantbruksföretagare, Tillberga
 3. Evert Jonsson, 55 år, Egenföretagare, ek.licentiat, Centrum
 4. Monica Stolpe-Nordin, 47 år, Verksamhetschef, Lundby
 5. Christina Ersson, 41 år, Riksdagsstenograf, Kristiansborg
 6. Mikael Palmqvist, 50 år, Förskollärare, Skallberget
 7. Åke Johansson, 54 år, Rektor, Skälby
 8. Iréne Sandberg, 66 år, Administratör, Billsta
 9. Ulf Jansson, 57 år, Lantbrukare, Kungsåra
 10. Camilla Bohm-Coleman, 54 år, Regionsekreterare, Hammarby
 11. Carl-Gustaf Björklund, 58 år, Kvalitetschef, Hökåsen
 12. Ylwa Gladh, 62 år, Ålderdomshemsföreståndare, Barkarö
 13. Mikael Sandberg, 42 år, Egenföretagare, tekn.kand, Dingtuna
 14. Teresia Unander-Scharin, 25 år, Personalrekryterare, Skiljebo
 15. Owe Lundgren, 64 år, Elingenjör, Tillberga
 16. Heléne Sandberg, 40 år, Miljö-och hälsovårdsinspektör, fil.mag, Dingtuna
 17. Linda Rahme, 30 år, Undersköterska, Stentorpet
 18. Fredrik Ingels, 43 år, NC-operatör, Skallberget
 19. Charlotte Unander-Scharin, 57 år, Journalist, Hamre
 20. Per Rostad, 48 år, Säljare, Ängsö
 21. Peder Danielsson, 44 år, Arbetsledare, Hemdal
 22. Bo Sandberg, 67 år, Elingenjör, Billsta
 23. Waldemar Wrangel, 44 år, Friherre, Skälby
 24. Johannes Bonnevier, 18 år, Studerande, Barkarö
 25. Marianne Fredriksson, 73 år, Pens. sjuksköterska, Barkarö
 26. Kristina Östman, 34 år, Samhällsvetare, Tillberga
 27. Benjamin Kartal, 48 år, Guldsmed, Vallby
 28. Anton Stolpe-Nordin, 21 år, Skogsarbetare, Lundby
 29. Basil Wakid, 54 år, Universitetslärare, företagare, Önsta Gryta
 30. Lars-Göran Olsson, 41 år, Företagare, Dingtuna
 31. Jan-Erik Andersson, 39 år, Uppfinnare, möbelsnickare, Kristiansborg
 32. Niclas Ahl, 43 år, Egenföretagare, Blåsbo
 33. Lars-Olof Lind, 48 år, Egenföretagare, Rytterne
 34. Ingrid Engvall, 46 år, Ortodontiassistent, Skultuna
 35. Magnus Ekblad, 49 år, Förvaltare, Centrum
Västerås, båda valkretsarna
0004-01689

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Roger Haddad, Kommunalråd, 32 år
 2. Ragnhild Källberg, Logistiker, 61 år
 3. Göran Landerdahl, Advokat, 59 år
 4. Hanna Paavola Önnebro, Studerande, 32 år
 5. Bengt-Åke Nilsson, Civilekonom, 61 år
 6. Jenny Petersson, Teknisk projektledare, 29 år
 7. Erik Ödmansson, Civilingenjör, 67 år
 8. Sonia Linnerud, Gymnasieadjunkt, 57 år
 9. Karl-Erik Andersson, Ekonom och statsvetare, 63 år
 10. Jessica Kingston, Sociolog, 26 år
 11. Lennart Nilsson, Civilingenjör, 62 år
 12. Britt-Inger Lindell, IT-projektledare, 49 år
 13. Ulf Larsson, Ekonom, 42 år
 14. Mats Wannefjord, Jurist, 50 år
 15. Sture Larsson, Pensionerad ingenjör, 66 år
 16. Henrik Östman, Civilingenjör, 61 år
 17. Marion Annilén, Statsvetare, 40 år
 18. Anna Östholm, Elkonstruktör, 40 år
 19. Anders Duvkär, Rektor, 41 år
 20. Anne-Lie Lindström, Produktionsutvecklare, 37 år
 21. Bengt Wallén, Pensionerad arbetsförmedlingschef, 65 år
 22. Jesper Brandberg, Ekonomichef, 28 år
 23. Ingrid Högsberg, Seniorkonsult, 68 år
 24. Tommy Tikkanen, Rektor, 41 år
 25. Kajsa Källberg, Lärare, 41 år
 26. Dan Moberg, Pensionär, 75 år
 27. Johan Liljeqvist, Systemvetare och pol. sekr., 26 år
 28. Birgitta Carlstedt, Lärare, 61 år
 29. Stefan Sköld, Student, 23 år
 30. Harriet Andersson, Orderadministratör, 61 år
 31. Örjan Rosell, Pensionerad civilingenjör, 68 år
 32. Maria Sjöström, Ekonomisekreterare, 56 år
 33. Harry Bäckman, Fastighetsförvaltare, 46 år
 34. Jan Ågren, Pensionerad ingenjör, 76 år
 35. Arne Kjellberg, Styrelseuppdrag, 71 år
 36. Birgitta Nilsson, F.d. kommunalråd, 74 år
Västerås, båda valkretsarna
0003-00037

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Maria Lindelöf, ombudsman
 2. Lars Lindén, civilingenjör
 3. Elisabeth Wäneskog, universitetsadjunkt
 4. Eric Söderberg, egen företagare
 5. Börje Hultin, egen företagare
 6. Elisabeth Karlsson-Ellqvist, diakon
 7. Emma Persson, egen företagare
 8. Joakim Widell, gruppledare
 9. Stefan Sturesson, företagare
 10. Nina Persson, studerande
 11. Fredrik Gällentoft, chef
 12. Amanda Agestav, ekonom
 13. Malin Gabrielsson, politisk sekreterare
 14. John Börefelt, socialarbetare
 15. Anna-Lena Henriksson, barnmorska
 16. Daniel Viklund, förkunnare/musiker
 17. Per-Erik Hammarström, journalist
 18. Jenny Odälv, diakon
 19. Sture Torseng, teknik dr.
 20. Germund Sicard, pensionär
 21. Reidor Ljungh, säljare
 22. Kerstin Lundell
 23. Andreas Hultin, lärare
 24. Andrés Hernández, studerande
 25. Fredrik Bratterud, director
 26. Elisabet Fridén, kommunalråd
 27. Arne Nordberg, pensionär
 28. Magnus Agestav, VD
 29. Lisa Gustavsson, säljare
 30. Lars Fridén, civilingenjör
 31. Cynthian Perez, student
 32. Gabriel Ishak, egen företagare
Västerås, båda valkretsarna
0068-00222

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Magnus Edström, 42 år,Vattenhandläggare, Råby
 2. Marléne Andersson, 25 år, Ekologisk ekonom, Gideonsberg
 3. Mikael Vilbaste, 51 år, Elkrafttekniker, Haga
 4. Signild Mörlin, 75 år, Pensionär, Råby
 5. Johannes Wretljung Persson, 23 år, Studerande, Viksäng
 6. Monica Nordgren, 63 år, Sekreterare, Bäckby
 7. Jakob Bladh, 18 år, Studerande, Malmaberg
 8. Harriet Carlhed, 60 år, Förskollärare, Östra hamnen
 9. Joys Aranki, 37 år, Arbetsförmedlare, Hammarby
 10. Susanna Ahnlund, Studerande, 21 år, Barkarö
 11. Håkan Wåhlstedt, 46 år, Ekonomiedoktor, Brandthovda
 12. Aggi Busiakiewicz, 30 år, Lärare, Centrum
 13. Christian Karlsson, 32 år, Terminalarbetare, Råby
 14. Therése Jagestig Bjurqvist, 38 år, Forskningssamordn., Gryta
 15. Martin Westher, 28 år, Undersköterska, Haga
 16. Barbara Conte, 56 år, Miljö/kvalitetskonsult, Råby
 17. Daniel Lindström, 27 år, Gryta
 18. Åsa Cederborg, 46 år, Rektor, Aroslund
 19. Bengt Uppsäll, 70 år, Pensionär, Skultuna
 20. Maria Thisell, 30 år, Projektledare, Västermalm
 21. Johan Ahlandsberg, 23 år, Studerande, Gideonsberg
 22. Monica Ovesjö, 66 år, Pensionär, Västerås
 23. Andreas Porswald, 35 år, Miljöekonom, Rönnby
 24. Tove Arvidsson, 32 år, Statsvetare, Kristiansborg
 25. Sven Svensson, 46 år, Utbildare/Egen företagare, Skultuna
Västerås, båda valkretsarna
0055-03791

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Elisabeth Unell, kommunalråd
 2. Mikael Damsgaard, kommunalråd
 3. Claes Kugelberg, kommunalråd
 4. Staffan Anger, riksdagsman
 5. Anna Hård af Segerstad, ek. mag.
 6. Fredrik Dalmo, affärssystemskonsult
 7. Tomas Salzmann, affärsutvecklare
 8. Stefan Lindh, it-konsult
 9. Enes Bilalovic, egen företagare
 10. Binella Nezic Vannesjö, miljö-och hälsoskyddsinpektör
 11. Marcus Jacobson, juridik studerande
 12. Rolf Falkland, civilingenjör
 13. Rodrigo Romo, behandlingsassistent
 14. Caroline Högström, vårdbiträde
 15. Jan Plewako, integrationssekreterare
 16. Sofie Olofsson, student
 17. Viktoria Högström Unell, restaurangbiträde
 18. Benny Barrö, konsult
 19. Karolina Bylander, revisor
 20. Richard Lindberg
 21. Irene Hagström, skolledare
 22. Jessica Larsson
 23. Sandra Abrahamsson, säljare
 24. Ingalill Aase, fd telechef
 25. Jörgen Andersson
 26. Pär Johansson, konsult
 27. Inga Bröms, kanslist
 28. Olle Bröms, fd.kriminalinspektör
 29. Catharina Piper
 30. Muhammed Hussein, modersmålslärare
 31. Frank Pettersson, affärsutvecklare
 32. Niclas Karlsson, redovisningsekonom
 33. Ann-Mari Lindqvist Rizvi, hushållslärare
 34. Anna Nyrén, egen företagare
 35. Louise Nilsson
 36. Anki Ericsson, socionom
 37. Pia Edstam
 38. Asta Matikainen Lecklin, prost
 39. Agneta Hesselager, sjukgymnast
 40. André Saers
 41. Barbro Schneeberger
 42. Lars Atlegård, datakomstrateg
 43. Krister Fahlström, logistikchef
 44. Mohammed Rashid, gatuingenjör
 45. Karin Westerlund, förskollärare
 46. Gunnar Anell
 47. Marianne Atlegård
 48. Anna Brokås
 49. Birgitta Hörnfeldt
 50. Gunnel Wallquist, gymn.dir fil.mag
 51. Anita Westin Brodd, egen företagare
 52. Elisabeth Österlund
 53. Magnus Edman, vd-rådgivare
 54. Sven Jansson, ingenjör
 55. Jonas Asplund, butiksarbetare
 56. Ulla Mörck
 57. Carl-Henrik Knutsson, informationschef
 58. Ann-Kristin Ekman, beteendevetare
 59. Fredrik Larsson, elektriker
 60. Margareta Berg
 61. Helene Groth, redovisningskonsult
 62. Silvana Enelo-Jansson, skolchef
 63. Owe Carshall, företagare
 64. Christian Pettersson
 65. Anders Halmai, abb anställd
 66. Per Einerfors
 67. Per Vannesjö
Västerås
0001-00007

Piratpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Piratpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Jonas Nordgren, 32 år
 2. Mattias Lennartsson, 29 år
 3. Anders Lindbäck, 46 år
 4. Simon Lindgren, 19 år
 5. Emil Isberg, 34 år
 6. Hanna Dönsberg, 25 år
 7. Johanna Julén, 30 år
 8. Cenita Allström, 19 år
 9. Mattias Persson, 36 år
 10. Elin Mattsson, 24 år
 11. Kai Lindbäck, 69 år
Västerås
0524-02369

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Bengt G Andersson
 2. Lars-Åke Hassel
 3. Ingemar Hernefeldt
 4. Ernst Lahti
 5. Ingrid Edlund
 6. Siw Norfjord
 7. Britt-Marie Bergström
 8. Gerd Söderqvist
 9. Sigbritt Chaszczynski
 10. Karl-Gustav Westmark
 11. Nils-Gustav Forsén
 12. Gösta Edlund
 13. Magnus Hammargren
 14. Gunilla Öhman
 15. Mariette Eggenberger
 16. Kerstin Bolldén Andersson
Västerås, båda valkretsarna
0107-02468

Sverigedemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Börje Brandhill, 63 år, lärare, Västerås
 2. Joachim Löfgren, 48 år, produktionsansvarig, Västerås
 3. John Bergström, 43 år, driftsingenjör, Västerås
 4. Ove Grandin, 54 år, målare, Västerås
 5. Olle Frisk, 43 år, elektriker, Västerås
 6. Johan Englund, 30 år, industriarbetare, Skultuna
 7. Mary Carlsson, 78 år, pensionär, Västerås
Västerås, båda valkretsarna
0110-02798
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverigedemokraterna

Du får bara markera en av dessa kandidater.
 1. Börje Brandhill, 63 år, lärare, Västerås
 2. John Bergström, 43 år, driftsingenjör, Västerås
 3. Zsuzsanna Nagy Lindberg, 57 år, egen företagare, Västerås
 4. Stefan Larsson, 38 år, undersköterska, Västerås
 5. Olle Frisk, 43 år, elektriker, Västerås
 6. Johan Englund, 30 år, industriarbetare, Skultuna
 7. Per Ström, 29 år, studerande, Västerås
 8. Mary Carlsson, 78 år, pensionär, Västerås
Västerås, båda valkretsarna
0110-03985

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Vasiliki Tsouplaki, lärare,30 år,Råby
 2. Per Lithammer, oppositionsråd,50 år,Vallby
 3. Angelica Emmoth, statsvetare,30 år,Centrum
 4. Sebastian Housset, lärare,26 år,Viksäng
 5. Karin Thorborg, adjunkt,62 år,Nordanby
 6. Rickard Borg, sotare,39 år,Talltorp
 7. Teres Östensson, arbetssökande,43 år,Vallby
 8. Johan Lindahl, politisk sekreterare,29 år, Råby
 9. Alia Mirza, Nep-informatör,53 år,Bjurhovda
 10. Dennis Nyström, studerande,25 år,Råby
 11. Kristiina Koistila, studerande,27 år,Hammarby
 12. Mats Ericsson, f.d. kommunalråd,58 år,Viksäng
 13. Mimmi Söderlund, kulturentreprenör,28 år, Viksäng
 14. Simån Cicek, socionom,kurator,34 år,Skiljebo
 15. Alexandra Hellman, studerande,31 år,Viksäng
 16. Monika Wilander, f.d. landstingsråd, 67 år, Talltorp
 17. Niklas Strand, fritidsledare,33 år,Råby
 18. Nidia Åman, skötare,46 år,Centrum
 19. Stefan Kudryk, politisk sekreterare,34 år,Centrum
 20. Josefin Kjellberg, studerande,24 år,Råby
 21. Lars Lithammer, specialpedagog,53 år,Skultuna
 22. Lisa Parland, studerande,30 år,Bjurhovda
 23. Peter Svensson, lokförare,46 år,Fredriksberg
 24. Jeanette Bergquist, undersköterska,33 år,Vallby
 25. Thommy Christensson, ingenjör,54 år,Nordanby
 26. Mariela Estigarribia, socionom,40 år,Skiljebo
 27. Robert Klerfors, arbetssökande,43 år,Haga
 28. Pilar Diaz, socialarbetare,52 år,Råby
 29. Lars Andersson, personlig assistent, 57 år,Tillberga
 30. Samia Talbi, ingenjör,33 år,Gideonsberg
 31. Viktor Ericson, student,24 år,Centrum
 32. Anna Blyckert Helgesson, vårdare,37 år,Skultuna
 33. Pär Karlsson, snickare,31 år,Önsta Gryta
Västerås
0005-02697

http://www.val.se