Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

2010-09-21 12:54:22

Val till kommunfullmäktige i Berg - Valsedlar

Här är de partier som beställt valsedlar.

Vissa partier har anmälda kandidater, vilket anges ovanför kandidaterna på valsedeln. Det betyder att partiet skyddat sin kandidatlista så att väljare inte kan skriva till namn på valsedeln och därmed nominera andra kandidater än de partiet utsett.

Läs mer om partier och valsedlar på www.val.se

Här nedan finns avbildningar av valsedlarna. De går inte att rösta med. Om ordet "utkast" står skrivet över valsedeln så innebär det att valsedeln inte har skickats till tryckning. Du kan ladda ner alla valsedlar i xml-format för vidare bearbetning i t.ex. kalkylprogram.

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Karin Paulsson, Västnor
 2. Dan Martinsson, Östberg
 3. Therese Zetterman, Hackås
 4. Mikael Abramsson, Hackås
 5. Monica Hallquist, Storhallen
 6. Nils-Johan Persson, Kårgärde
 7. Ulla-Britt Lindblad, Böle
 8. Kent Rosenqvist, Rätan
 9. Mia Eriksson, Mo
 10. Jan Jonsson, Brynje
 11. AnnKatrin Aldberg, Oviken
 12. Richard Lundgren, Brånan
 13. Maj Lundgren, Myrviken
 14. Arne Hallkvist, Svenstavik
 15. Lollo Cogrell, Oviken
 16. Bruno Johansson, Brynje
 17. Ingrid Gesslin, Svenstavik
 18. Jan-Erik Eriksson, Vigge
 19. Eva Oja, Svenstavik
 20. Gunnar Andersson, Handsjön
 21. Karin A Östberg, Söderhögen
 22. Bertil Johansson, Gillhov
 23. Kerstin Svensson, Svenstavik
Berg
0002-00353

Bergspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Bergspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Lena Olsson, 56 år, Personalansvarig, Sandnäset
 2. Kent Karlsson, 49 år, Mätningsingenjör, Hackås
 3. Annika Back, 42 år, Undersköterska, Rätan
 4. Glenn Lindén, 42 år, Företagare, Rätan
 5. Kassandra Heidenbeck, 20 år, Möbelsnickare, Gillhov
 6. Mikal Rahm, 53 år, Skådespelare, Funäs
 7. Anita Norström, 51 år, Undersköterska, Klövsjö
 8. Pär Ivarsson, 23 år, Elektriker/företagare, Hackås
 9. Anders Nordgren, 38 år, Företagare, Rätansböle
 10. Moa Andersson, 26 år, Företagare, Skålan
 11. Gunnar Cogrell, 61 år, Radioreporter
 12. Anki Eriksson, 50 år, Handläggare FK, Svenstavik
 13. Sven Borglund, 61 år. Elilnstallatör, Börtnan
 14. Sebastian Näs, 24 år, Skogsmaskinförare, Gillhov
 15. Mattias Jakobsson, 38 år, Företagare, Rätan
 16. Agneta Åhlund, 52 år, Församlingsassistent, Hackås
 17. Jimmy Boije, 30 år, Företagare, Skålan
 18. Martin Bodin, 40 år, Företagare, Handsjön
 19. Mawahib Ramadan, 20 år, Studerande, Svenstavik
 20. John-Erik Göransson, 67 år, Företagare, Hoverberg
 21. Karl-Erik Näs, 52 år, Företagare, Gillhov
 22. Barbro Larsson, 68 år, Pensionär, Kvarnsjö
 23. Harald Tirén, 68 år, Frilansproducent, Hoverberg
 24. Anna-Greta Wilkén, 47 år, Stallskötare, Svenstavik
 25. Einar Larsson, 66 år, Pensionär, Kvarnsjö
Berg
0324-03530

Centerpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Dan-Olov Westberg, Kvissle
 2. Berit Johansson, Vigge
 3. Torsten Medalen, Säter
 4. Maj-Lis Saur, Storhallen
 5. Lena Kjellsson, Klövsjö
 6. Bo Karlsson, Hackås
 7. Anna Carin Söder, Viken
 8. Maud Peeker, Klövsjö
 9. Jon Olofsson, Klövsjö
 10. Pär Göran Eriksson, Västnor
 11. Berith Samuelsson, Åsarna
 12. Sven Åke Engmar, Östnor
 13. Inga-Lis Bromée, Klövsjö
 14. Stig Göransson, Svenstavik
 15. Jan-Erik Eriksson, Oviken
 16. Anette Persson, Brånan
 17. Dan Östberg, Hoverberg
 18. Kristoffer Axelsson, Klövsjö
 19. Efva Svelander, Oviken
 20. Hanna Bromée, Klövsjö
 21. Sven-Erik Saur, Storhallen
 22. Anna Hallqvist, Storhallen
 23. Gerhard Berglund, Börtnan
 24. Helene Kindberg, Östnor
 25. Anders Olsson, Västnor
 26. Bo-Anders Eliasson, Hackås
 27. Olle Göransson, Åsarna
 28. Hans Samuelsson, Åsarna
 29. Anna Kårwik, Hoverberg
 30. Fredrik Samuelsson, Åsarna
 31. Krister Klaésson, Åsarna
Berg
0004-01779

Folkpartiet liberalerna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Folkpartiet liberalerna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Gösta Nilsson, Svenstavik
 2. Susanne Kindström, Svenstavik
 3. Per-Erik Wåglin, Tosåsen
 4. Tommy Jonsson, Storhallen
 5. Lars L-son Backskog, Svenstavik
Berg
0003-02523

Kristdemokraterna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kristdemokraterna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Hans-Olof Andersson, Hackås
 2. Irene Frykeskog, Bingsta
 3. Bertil Sivertsson, Side
 4. Tommy Berglund, Hackås
 5. Benny Hellberg, Vigge
Berg
0068-03189

Miljöpartiet de gröna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Miljöpartiet de gröna

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Pietro Rödin, 54 år, Egenföretagare, Lillsved
 2. Eva Simonsson, 57 år, Sjuksköterska, Vigge
 3. Alf Lundin, 55 år, Projektledare, Kövra
 4. Diana Fernlund, 71 år, Civilingenjör, Oviken
 5. Olle Schubert, 41 år, Medierådgivare, Persåsen
 6. Nina Hedlund, 41 år, Fårägare/Uppfödare, Oviken
 7. Folke Jonsson, 69 år, Pensionär, Hackås
 8. Bodil Sihm, 50 år, Sjuksköterska, Oviken
 9. Knut Östman, 53 år, Säljare, Hackås
 10. Britt Jakobsson, 77 år, Pensionär, Hackås
 11. Stefan Gärdvall, 35 år, Vårdbiträde, Kövra
 12. Annéa Johansson, 53 år, Sjuksköterska, Oviken
 13. Bo-Göran Lund, 47 år, Turistföretagare, Storsjö Kapell
 14. Eva Olsson, 53 år, Vårdare, Persåsen
Berg
0055-02745

Moderata Samlingspartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Moderata Samlingspartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Elise Ryder Wikén, 41 år, Skålan
 2. Jan Jonsson, 65 år, Hackås
 3. Mattias Ahlberg, 31 år, Klövsjö
 4. Monica Hult, 48 år, Rätan
 5. Per Thorell, 55 år, Hoverberg
 6. Karl-Erik Carlsson, 66 år, Kövra
 7. Peter Henriksson, 39 år, Hackås
 8. Erika Svedberg, 37 år, Fotingen
 9. Örjan Engström, 60 år, Rörön
 10. Hans Strömberg, 68 år, Skålan
 11. Sten Fahlvik, 65 år, Hackås
 12. Linda Sahlén, 29 år, Klövsjö
 13. Yngve Karlsson, 65 år, Hoverberg
 14. Gunnel Hennebo, 52 år, Börtnan
 15. Svante Morén, 69 år, Svenstavik
Bergs kommun
0001-00984

Vänsterpartiet

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vänsterpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Eleonor Einebrant, undersköterska, 37 år, Svenstavik
 2. Lennart Ringberth, pensionerad undersköterska, 63 år, Hoverberg
 3. Helena Jönsson, köksansvarig, 41 år, Hackås
 4. Emilia Blomqvist, sjuksköterska, 30 år, Oviken
 5. Gunilla Kristoffersson-Wikberg, skolkurator, 55 år, Hackås
 6. Pia Hjortberger, socionom, 61 år, Svedje
 7. Gunnar Petersén, pensionär, 78 år, Åkroken
Berg
0005-03027

http://www.val.se