Val till kommunfullmäktige i Täby - Ålder och kön - Täby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Täby Västra 25958 15,8% 36,8% 22,9% 24,5% 6,8% 49,3% 50,7% 5,7%  
Täby Östra 24553 17,5% 33,5% 22,3% 26,6% 6,4% 48,1% 51,9% 7,0%  
Täby 50511 16,6% 35,2% 22,6% 25,6% 6,6% 48,7% 51,3% 6,3%

Kandidater - Täby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-10-14. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 61 3,3% 21,3% 32,8% 42,6% 3,3% 50,8% 49,2%    
Centerpartiet 20 5,0% 30,0% 30,0% 35,0%   50,0% 50,0% 10,0%  
Folkpartiet liberalerna 66 4,5% 28,8% 33,3% 33,3% 1,5% 59,1% 40,9%    
Kristdemokraterna 16   31,2% 25,0% 43,8%   56,2% 43,8%    
Kristna Värdepartiet 1       100,0%   100,0%      
Miljöpartiet de gröna 28 14,3% 46,4% 21,4% 17,9% 10,7% 50,0% 50,0%    
Moderaterna 62 11,3% 37,1% 27,4% 24,2% 4,8% 54,8% 45,2% 1,6%  
Piratpartiet 4   100,0%       75,0% 25,0%    
Sverigedemokraterna 4 25,0%   75,0%     75,0% 25,0%    
Vänsterpartiet 6   16,7% 50,0% 33,3%   66,7% 33,3%    
Täby 268 6,7% 31,3% 30,2% 31,7% 3,4% 55,2% 44,8% 1,1%

Valda ledamöter - Täby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% 12,5% 50,0% 50,0%    
Centerpartiet 4   50,0% 50,0%     50,0% 50,0% 25,0%  
Folkpartiet liberalerna 16   12,5% 68,8% 18,8%   68,8% 31,2%    
Kristdemokraterna 2   50,0% 50,0%       100,0%    
Miljöpartiet de gröna 5   60,0% 20,0% 20,0%   40,0% 60,0%    
Moderaterna 24 20,8% 37,5% 29,2% 12,5% 8,3% 58,3% 41,7%    
Sverigedemokraterna 2     100,0%     50,0% 50,0%    
Täby 61 9,8% 31,1% 42,6% 16,4% 4,9% 55,7% 44,3% 1,6%

http://www.val.se